Osobní bankrot je jiný název pro oddlužení u soudu (insolvenci). Znamená to, že musíte prodat svůj majetek a 3 nebo 5 roků splácet alespoň minimální splátku. Pokud splníte požadované podmínky, bude vám zbytek dluhů „odpuštěn“.

Osobní bankrot 2024: Výpočet srážek při oddlužení od 1. ledna 2024

Oddlužení u soudu je jednou z možností, jak řešit vysoké dluhy, které již nezvládáte splácet. Není to ale snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Soud bude požadovat, abyste prodali všechen svůj cenný majetek (kromě základních osobních věcí a vybavení domácnosti), a také abyste spláceli alespoň minimální splátku po dobu 3 nebo 5 roků.

Pokud ale splníte všechny podmínky, pak vám může být po uplynutí příslušné doby zbytek dluhů odpuštěn. Během osobního bankrotu, jsou také zastaveny všechny exekuce, a nemohou být nařízeny nové. Budete tak mít o něco málo klidnější život.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by vám zůstávalo během osobního bankrotu (oddlužení u soudu). Podobně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky, i při insolvenci máte nárok pouze na nezabavitelnou částku a jednu třetinu ze zbytku mzdy (nebo jiného příjmu).

Kalkulačka: Výpočet srážek při oddlužení v roce 2024

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Osobní bankrot: Prodej majetku a splátkový kalendář

Insolvenční zákon (zákon číslo 182/2006 Sb.), při osobním bankrotu připouští pouze dvě možnosti:

  • Oddlužení prodejem majetku (zpeněžení majetkové podstaty) – za předpokladu, že vlastníte nějaký majetek, jehož prodejem by bylo možné získat dostatečně vysokou částku k úhradě dluhů
  • Oddlužení prodejem majetku a plněním splátkového kalendáře (srážky ze mzdy) – není to tedy tak, že by stačilo splácet každý měsíc; prodej majetku bude při osobním bankrotu soud požadovat vždy

Kolik mi zůstane při oddlužení?

Oddlužení plněním splátkového kalendáře (srážkami ze mzdy), je asi nejčastější formou osobního bankrotu. Výpočet srážek je stejný, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Srážky je možné provádět z různých příjmůvýplata ze zaměstnání, z podpory v nezaměstnanosti, z nemocenské, mateřské, rodičovské, příjmy z různých brigád (DPP nebo DPČ), z důchodu apod.

Na některé příjmy se ale insolvence nevztahuje. Patří sem například výživné nebo různé sociální dávky (příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, příspěvek na péči, apod.)

Z vašeho příjmu vám při insolvenci zůstává nezabavitelné minimum (mění se od 1. 1. 2024) a jedna třetina ze zbytku mzdy.

Kolik je nezabavitelné minimum při osobním bankrotu?

Nezabavitelné minimum je při insolvenci stejné jako při exekuci. K poslední změně dochází od 1. 1. 2024

  • Základní nezabavitelné minimum je od 1. 1. 2024 částka 12 704,67 Kč
  • Za manželku/manžela/dítě se nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 mění na 3 176,17 Kč 

Například dlužník, který má manželku a dvě děti, tedy bude mít základní nezabavitelnou částku 28 586 Kč.

Z toho, co zbude z vašeho příjmu nad nezabavitelné minimum, si insolvenční správce bere dvě třetiny. Mělo by to být minimálně 2178 Kč měsíčně (minimální splátka při oddlužení).

Jak dlouho trvá oddlužení (osobní bankrot)

V zásadě jsou tři možnosti, jak dlouho může trvat oddlužení (osobní bankrot):

  • Osobní bankrot na 3 roky: pokud během oddlužení za 3 roky zaplatíte alespoň 60% dluhů, pak soud rozhodne o jeho skončení
  • Osobní bankrot na 3 roky: pokud jste invalidní nebo starobní důchodce, nebo pokud máte dluhy většinu dluhů z doby, než vám bylo 18 roků, pak není požadována úhrada 60% dluhů, ale stačí platit jen minimální měsíční splátku
  • Osobní bankrot na 5 roků: nejčastější forma oddlužení u soudu, po tuto dobu musíte platit alespoň minimální měsíční splátku. Měli byste se snažit uhradit 30% dluhů, není to ale striktní podmínka. Soud o skončení oddlužení rozhodne, pokud dojde k závěru, že „dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů

Osobní bankrot ale může skončit i za kratší dobu. To pokud by se vám povedlo za kratší dobu zaplatit všechny své dluhy (100%). Pak soud oddlužení ukončí i za kratší dobu, než je 3 nebo 5 roků.

Zkrácení insolvence v roce 2024 jen na 3 roky

V roce 2021, byl v Parlamentu předložen návrh zákona, který mohl zkrátit dobu insolvence (oddlužení), jen na 3 roky všem. Zákon se ale bohužel před koncem volebního období nestihl projednat.

Na konci roku 2022, předložilo Ministerstvo spravedlnosti, návrh novely insolvenčního zákona (který opět zahrnuje i zkrácení oddlužení jen na 3 roky). Tuto změnu zákona, během roku 2023 schválila vláda a začalo projednávání v Parlamentu (zatím proběhlo pouze první čtení a legislativní proces bude pokračovat i v roce 2024).

Ve finále by to pak mohlo znamenat zkrácení insolvence jen na 3 roky (nyní mají insolvenci na 3 roky, jen některé skupiny dlužníků, většina musí během oddlužení splácet 5 roků). Změna ale bude platit až někdy během roku 2024 (nebo dokonce až od začátku roku 2025).

Jaká je minimální splátka při oddlužení?

Aby soud osobní bankrot schválil, musíte mu doložit své příjmy za poslední 3 roky, a také očekávané příjmy v průběhu oddlužení. Je požadováno, abyste byli schopni každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku.

Tato minimální splátka musí pokrýt náklady na insolvenci (odměnu insolvenčního správce 900 Kč bez DPH). A stejnou částku musíte být schopni uhradit na úhradu pohledávek. Minimální splátka při oddlužení je tedy 1800 bez DPH (resp. 2178 Kč s DPH).

Pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů, pak musí být schopni společně splácet alespoň 2700 Kč měsíčně (resp. 3267 Kč s DPH).

Osobní bankrot a dědictví

Během oddlužení máte povinnost hlásit insolvenčnímu správci všechny mimořádné příjmy. Tedy například mimořádné odměny v práci, výhry, různé přivýdělek apod. Patří sem i dědictví.

Dlužník v insolvenci nemá podle zákona možnost odmítnout dědictví, bez souhlasu insolvenčního správce. Pokud máte něco zdědit, musíte o tom informovat insolvenčního správce. Zděděný majetek by se pak stal součástí majetkové podstaty oddlužení.

Odmítnutí dědictví při oddlužení, by přicházelo do úvahy, jen pokud by vám tím měly vzniknout nějaké další dluhy. Je ale nutný souhlas insolvenčního správce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *