Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (do 4 roků dítěte). Rodičovský příspěvek je ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč pokud se jedná o dvojčata).

Kalkulačka – rodičovský příspěvek 2022

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (až do 4 roků dítěte). Rodičovský příspěvek je ve výši 300 000 Kč (nebo 450 000 Kč pokud se jedná o dvojčata). U rodičovského příspěvku máte možnost si zvolit, kolik budete každý měsíc dostávat. V této kalkulačce si můžete spočítat, různé varianty.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2022

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě různé věci. Rodičovskou dovolenou vám poskytuje zaměstnavatel, jako neplacené volno v zaměstnání, v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně. Na rodičovskou dovolenou má nárok každý zaměstnanec, který se stará o dítě do 3 roků (jak matka, tak i otec dítěte).

Rodičovská dovolená je maximálně do 3 roků dítěte. Během rodičovské dovolené, vás nemůže zaměstnavatel propustit (s výjimkou některých specifických případů). Zaměstnavatel vás také musí po skončení rodičovské zaměstnat.

Na rodičovský příspěvek máte nárok, i když nejste na rodičovské dovolené. Nárok mají i ti, kdo před porodem nepracovali (nezaměstnaní nebo třeba studenti). Nárok na rodičovský příspěvek máte, i když budete po porodu pracovat. Můžete chodit do zaměstnání, dostávat výplatu a současně máte dále nárok na rodičovský příspěvek.

Zvýšení rodičovské v roce 2022

Na konci dubna 2022, avizovala vláda záměr umožnit rychlejší čerpání rodičovského příspěvku. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit na 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat až na 19 500 Kč měsíčně).

K tomuto zvýšení by zřejmě mělo dojít společně s výplatou mimořádného příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč – pro všechny děti do 18 roků v rodinách, kde je příjem do 1 miliónu korun ročně.

Kromě toho vláda zvažuje i celkové zvýšení rodičovské o 10 – 15%. Rodičovský příspěvek, by se mohl zvýšit až na 345 000 Kč (u dvojčat zřejmě na 517 500 Kč).

Tyto změny, ale zatím nebyly definitivně schváleny. Pro jejich uvedení do praxe, je nutná změna zákona. Vláda by změny chtěla stihnout do srpna 2022.

Kalkulačka: Výpočet výše rodičovského příspěvku v roce 2022

Kalkulačka rodičovská dovolená 2022
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2022?

Rodičovský příspěvek je od 1. 1. 2022 v této výši:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvě a více děti (dvojčata nebo vícerčata)

Jak se vyplácí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je vyplácen formou pravidelných měsíčních plateb. Není tedy možné jednorázové vyplacení celé částky (ani její části). Výjimkou je pouze situace, kdy vám skončí nárok na rodičovský příspěvek, z důvodu narození druhého dítěte.

Pokud nestihnete vyčerpat celou rodičovskou před začátkem mateřské na druhé dítě (před tím, než začnete dostávat PPM na druhé dítě), tak je po porodu druhého dítěte, nárok na jednorázové doplacení zbývající částky z RP na první dítě. Tato možnost byla nově zavedena v polovině roku 2021. Do té doby, nevyčerpaná část RP mohla „propadnout“.

Sami si můžete zvolit, zda chcete rodičovský příspěvek dostávat delší dobu (maximum je do 4 roků dítěte). Nebo jestli chcete dostávat co nejvyšší měsíční výplatu (maximum je v roce 2022 částka 47 700 Kč měsíčně).

Možnost volby je omezena:

 • Pokud jste neměli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo pokud není možné doložit příjem druhého rodiče, pak je maximální měsíční částka do 10 000 Kč (nebo 15 000 Kč na dvojčata)
 • V ostatních případech odpovídá maximální výše rodičovského příspěvku tomu, jak vysoká byla vaše mateřská (nebo 1,5 násobek u dvojčat)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2022?

Nárok na rodičovský příspěvek má ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině:

 • Nárok na RP je jen u nejmladšího dítěte, pokud se narodí mladší dítě pak nárok na RP u staršího dítěte zaniká
 • Není možné dostávat rodičovský příspěvek a mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) současně
 • Během čerpání rodičovského příspěvku můžete pracovat nebo podnikat (u rodičovského příspěvku to není jako u mateřské, kde je možnost pracovat omezena)
 • Nárok na rodičovský příspěvek mají i OSVČ, studenti nebo nezaměstnaní
 • Nárok na rodičovský příspěvek je i při převzetí dítěte do péče

Jak dlouho je nárok na rodičovský příspěvek?

Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 4 roků dítěte. Tedy maximálně 48 měsíců (od narození –  do 4 roků dítěte).

Rodičovský příspěvek se zpravidla vyplácí po skončení mateřské (na tu je nárok 28 nebo 37 týdnů).

Pokud někdo neměl nárok na mateřskou, pak má nárok na rodičovský příspěvek od narození dítěte (od porodu). Pokud byl nárok na mateřskou, tak se rodičovský příspěvek vyplácí cca od 6 měsíce po porodu.

Ukončení rodičovského příspěvku:

 • Pokud je vyčerpána celá částka 300 tisíc korun (450 tisíc u dvojčat)
 • Pokud dítě dosáhlo 4 roky
 • Pokud se v rodině narodilo mladší dítě
 • Pokud v rodině vznikl nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) na jiné dítě

Kde se vyřizuje rodičovský příspěvek?

Podobně, jako i jiné sociální dávky (například porodné, přídavky na dítě aj.), se rodičovský příspěvek vyřizuje na Úřadu práce. Žádost o rodičovský příspěvek si můžete vyřídit osobně (na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště), nebo i elektronicky, prostřednictvím webových stránek MPSV.cz (Ministerstva práce a sociálních věcí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.