Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (do 3 roků dítěte). Rodičovský příspěvek je ve výši 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč pokud se jedná o dvojčata).

Kalkulačka – rodičovský příspěvek 2024 (zvýšení od 1. ledna 2024)

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, na kterou má nárok ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (až do 4 roků dítěte). Rodičovský příspěvek je ve výši 350 000 Kč (nebo 520 000 Kč pokud se jedná o dvojčata). U rodičovského příspěvku máte možnost si zvolit, kolik budete každý měsíc dostávat. V této kalkulačce si můžete spočítat, různé varianty.

Zvýšení rodičovské 2024 bylo definitivně schváleno

Zvýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2024, bylo definitivně schváleno. V roce 2024, bude rodičovská 350 000 Kč (jedno dítě) nebo 525 000 Kč (dvojčata a vícerčata).

Na zvýšenou rodičovskou ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí od 1. 1. 2024. Pro děti narozené do 31. prosince 2023, se nic nemění.

Pro děti narozené v roce 2024, se také zkracuje maximální délka rodičovské, jenom na 3 roky (do 3 narozenin).

Výpočet rodičovské 2024 – kdo má nárok zvýšení?

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek v roce 2024

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dvě různé věci. Rodičovskou dovolenou vám poskytuje zaměstnavatel, jako neplacené volno v zaměstnání, v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně. Na rodičovskou dovolenou má nárok každý zaměstnanec, který se stará o dítě do 3 roků (jak matka, tak i otec dítěte).

Rodičovská dovolená je maximálně do 3 roků dítěte. Během rodičovské dovolené, vás nemůže zaměstnavatel propustit (s výjimkou některých specifických případů). Zaměstnavatel vás také musí po skončení rodičovské zaměstnat.

Na rodičovský příspěvek máte nárok, i když nejste na rodičovské dovolené. Nárok mají i ti, kdo před porodem nepracovali (nezaměstnaní nebo třeba studenti). Nárok na rodičovský příspěvek máte, i když budete po porodu pracovat. Můžete chodit do zaměstnání, dostávat výplatu a současně máte dále nárok na rodičovský příspěvek.

Kalkulačka: Výpočet výše rodičovského příspěvku v roce 2024

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kolik je rodičovský příspěvek v roce 2024?

Rodičovský příspěvek je pro děti narozené do 31. 11. 2023 v této výši:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvě a více děti (dvojčata nebo vícerčata)

Rodičovský příspěvek je pro děti narození od 1. 1. 2024 v této výši:

 • 350 000 Kč na jedno dítě
 • 525 000 Kč na dvě a více děti (dvojčata nebo vícerčata)

Jak se vyplácí rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je vyplácen formou pravidelných měsíčních plateb. Není tedy možné jednorázové vyplacení celé částky (ani její části). Výjimkou je pouze situace, kdy vám skončí nárok na rodičovský příspěvek, z důvodu narození druhého dítěte.

Pokud nestihnete vyčerpat celou rodičovskou před začátkem mateřské na druhé dítě (před tím, než začnete dostávat PPM na druhé dítě), tak je po porodu druhého dítěte, nárok na jednorázové doplacení zbývající částky z RP na první dítě. Tato možnost byla nově zavedena v polovině roku 2021. Do té doby, nevyčerpaná část RP mohla „propadnout“.

Sami si můžete zvolit, zda chcete rodičovský příspěvek dostávat delší dobu (maximum je do 4 roků dítěte, resp. u dětí narozených od 1. 1. 2024 je maximum do 3 roků). Nebo jestli chcete dostávat co nejvyšší měsíční výplatu (maximum je v roce 2024 částka 53 910 Kč měsíčně).

Možnost volby je omezena:

 • Pokud jste neměli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), nebo pokud není možné doložit příjem druhého rodiče, pak je maximální měsíční částka do 13 000 Kč (nebo 19 500 Kč na dvojčata)
 • V ostatních případech odpovídá maximální výše rodičovského příspěvku tomu, jak vysoká byla vaše mateřská (nebo 1,5 násobek u dvojčat)

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2024?

Nárok na rodičovský příspěvek má ten, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině:

 • Nárok na RP je jen u nejmladšího dítěte, pokud se narodí mladší dítě pak nárok na RP u staršího dítěte zaniká
 • Není možné dostávat rodičovský příspěvek a mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) současně
 • Během čerpání rodičovského příspěvku můžete pracovat nebo podnikat (u rodičovského příspěvku to není jako u mateřské, kde je možnost pracovat omezena)
 • Nárok na rodičovský příspěvek mají i OSVČ, studenti nebo nezaměstnaní
 • Nárok na rodičovský příspěvek je i při převzetí dítěte do péče

Jak dlouho je nárok na rodičovský příspěvek?

Pro děti narozené do 31. prosince 2023:

 • Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 4 roků dítěte. Tedy maximálně 48 měsíců (od narození –  do 4 roků dítěte).

Pro děti narozené od 1. ledna2024:

 • Na rodičovský příspěvek je nárok maximálně do 3 roků dítěte. Tedy maximálně 36 měsíců (od narození –  do 3 roků dítěte).

Rodičovský příspěvek se zpravidla vyplácí po skončení mateřské (na tu je nárok 28 nebo 37 týdnů).

Pokud někdo neměl nárok na mateřskou, pak má nárok na rodičovský příspěvek od narození dítěte (od porodu). Pokud byl nárok na mateřskou, tak se rodičovský příspěvek vyplácí cca od 6 měsíce po porodu.

Ukončení rodičovského příspěvku:

 • Pokud je vyčerpána celá částka 300 tisíc korun (450 tisíc u dvojčat); resp nově 350 tisíc korun (525 tisíc u dvojčat)
 • Pokud dítě dosáhlo 4 roky (nebo nově 3 roky)
 • Pokud se v rodině narodilo mladší dítě
 • Pokud v rodině vznikl nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) na jiné dítě

Kde se vyřizuje rodičovský příspěvek?

Podobně, jako i jiné sociální dávky (například porodné, přídavky na dítě aj.), se rodičovský příspěvek vyřizuje na Úřadu práce. Žádost o rodičovský příspěvek si můžete vyřídit osobně (na Úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště), nebo i elektronicky, prostřednictvím webových stránek MPSV.cz (Ministerstva práce a sociálních věcí).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *