Spočítejte si, na jak vysokou podporu v nezaměstnanosti máte nárok v roce 2020.

Kalkulačka: Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoká by byla vaše podpora v nezaměstnanosti, pokud byste v roce 2020 přišli o práci. Dozvíte se, kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti, a na co máte nárok, když jste na Úřadu práce.

Výpočet výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2020

Pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti je rozhodující vaše výplata v posledním zaměstnání. Podpora se počítá z průměrné čisté mzdy, kterou jste měli v posledním zaměstnání. Konkrétně se jedná a průměr za poslední kalendářní čtvrtletí.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020
Kdo dal výpověď?
* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec
Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je maximální podpora pro nezaměstné v roce 2020?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti vychází z průměrné čisté mzdy a podpora je v této výši:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% druhé dva měsíce
 • 45% zbytek doby (1 – 7 měsíců podle věku)

Maximální částka, kterou za měsíc můžete dostat je ale omezena. Takže žádný měsíc nemůžete dostat více než:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020 = 19 389 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2020 = 21 729 Kč

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2020?

Popravdě, nic jako minimální výše podpory v nezaměstnanosti neexistuje. Pokud by měl někdo čistou mzdu třeba jen 5000 Kč, pak mu bude podpora vypočítána jen z této částky.

Jsou dva případy, kdy dostáváte méně, než bylo uvedeno v předchozích odstavcích:

 • Pokud je zaměstnání ukončeno ze strany zaměstnance, bez uvedení vážného důvodu, pak je podpora v nezaměstnanosti po celou dobu jen 45%
 • Pokud není možné vypočítat podporu z příjmu v posledním zaměstnání (třeba u ženy po skončení rodičovské), počítá se podpora z průměrné mzdy v ČR

Ukončení zaměstnání bez vážného důvodu a nižší podpora

Plnou výši podpory v nezaměstnanosti dostáváte jen v případě, že dostanete výpověď od zaměstnavatele (třeba kvůli snižování stavů, zániku pracovního místa apod.). Nebo pokud ukončíte zaměstnání z nějakého vážného důvodu – třeba proto, že se musíte starat o dítě, ze zdravotních důvodů, kvůli stěhování apod.

Pokud dáte výpověď vy sami, nebo pokud je pracovní poměr ukončen dohodou bez uvedení vážného důvodu, pak je nárok pouze na podporu ve výši 45% po celou dobu, co ji budete od Úřadu práce dostávat.

Kolik je podpora po skončení rodičovské?

V případě, že není možné podporu vypočítat na základě průměrné mzdy, pak se výpočet provádí na základě průměrného platu v ČR. Výpočet se ale provádí jinak. Neznamená to, že byste dostávali třeba 65% průměrné mzdy v ČR. Je to mnohem méně:

 • První dva měsíce 15% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 5 015 Kč
 • Druhé dva měsíce 12% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 4 012 Kč
 • Zbytek doby (1 – 7 měsíců) 11% z průměrné mzdy v ČR – v roce 2020 je to 3 678 Kč

Tato minimální podpora v nezaměstnanosti je tedy opravdu velmi nízká.

Jak dlouho budu dostávat podporu v nezaměstnanosti?

Doba, po kterou nezaměstnaný člověk dostává podporu v nezaměstnanosti od úřadu práce, se odvíjí od jeho věku:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku nad 55 roků

Nárok na podporu po skončení pracovního poměru ve zkušební době

Pokud ukončíte zaměstnání ve zkušební době, tak máte nárok na podporu při splnění podmínek. Základní podmínkou je minimální „odpracovaná“ doba 12 měsíců za poslední dva roky. Sčítá se doba odpracovaná v různých zaměstnáních.

Při ukončení zaměstnání ve zkušební době také záleží, jestli jste před začátkem zkušební doby byli nezaměstnaní a dostávali podporu, nebo jestli jste před tím někde pracovali.

Pokud byste už před zkušební dobou dostávali podporu, pak na další nemusíte mít nárok.

Nárok na podporu po skončení studia na střední nebo vysoké škole

Student, po ukončení studia, pravděpodobně nebude mít nárok na podporu. To je dáno tím, že na podporu je nárok pouze po odpracování minimální doby 12 měsíců za poslední dva roky.

Nemusí to být vyloženě „odpracovaná doba“. Počítá se i podnikání, kde si podnikatel platí sám sociální pojištění. Nebo třeba péče o dítě do 4 roků (týká se žen na mateřské a rodičovské). Započítá se třeba i doba pobírání invalidního důchodu, výkon dobrovolnické činnosti apod. Doba studia se ale takto nezapočítává.

Pokud tedy student během školy nepracuje (alespoň na nějaké brigádě, kde by za něj zaměstnavatel odváděl sociální pojištění), tak nárok na podporu pro nezaměstná, nemá.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *