V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení v roce 2020. Zjistíte, jak vysoký příspěvek na bydlení byste mohli dostat, a jaké jsou podmínky pro tuto sociální dávku.

Kalkulačka: Výpočet přídavky na bydlení 2020

Sociální dávka příspěvek na bydlení, je určená lidem, kteří mají nižší příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Má jim pomoci zvládnout zaplatit nájem a další související výdaje za bydlení (platby za elektřinu, vodu, plyn a jiné).

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Rozhoduje o tom, počet osob, které v bytě bydlí. Také váš čistý měsíční příjem. A také to, v jakém městě máte byt (nebo dům). A jestli bydlíte v nájmu nebo je to družstevní byt, či byt v osobním vlastnictví.

Pro nárok na příspěvek na bydlení je rozhodující i vaše životní minimum. To se od 1. 4. 2020 změnilo (zvýšilo). I to má vliv na to, jestli v roce 2020 máte nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste mohli dostat.

Výpočet: Budu mít nárok na přídavky na bydlení v roce 2020?

Kalkulačka přídavky na bydlení 2020
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Výpočet: Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2020?

Posuzování nároku na příspěvek na bydlení, a výpočet výše přídavků je trochu složitější. Je zde více podmínek:

 • Nárok na příspěvek na bydlení je jen v nájemním bytě (není, když bydlíte na ubytovně nebo v podnájmu, zde je někdy možné získat dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení, to je ale něco jiného než příspěvek na bydlení)
 • Nárok na příspěvek na bydlení je v družstevním bytě (nesmí to být pronájem družstevního bytu, resp. byt pronajatý od člena družstva – pak by se jednalo o podnájem)
 • Nárok na příspěvek na bydlení, je v bytě v osobním vlastnictví

Nárok na přídavky: Přídavky na bydlení a trvalé bydliště

U přídavku na bydlení nestačí to, že v nějakém bytě bydlíte. Je nutné, abyste v něm měli i trvalé bydliště. Bez trvalého bydliště v daném bytě není možné žádat o dávky na bydlení.

V žádosti o přídavek na bydlení se pak uvádí všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště:

 • Čím více osob má v bytě trvalé bydliště, tím může být příspěvek na bydlení vyšší (zvyšují se normativní náklady)
 • Současně se ale započítává příjem všech osob, které mají v bytě trvalé bydliště (pokud by díky velkému počtu osob s trvalým bydlištěm byl i velký čistý měsíční příjem, pak na příspěvek na bydlení nemusí být nárok)

Z čeho se vypočítá: Výše příjmu a nárok na příspěvek na bydlení

Na přídavky na bydlení mají nárok převážně lidé s nižšími příjmy. U příspěvku na bydlení se musí jednou 3 měsíce doložit příjmy (čisté příjmy) za předchozí kalendářní čtvrtletí:

 • Pokud jsou příjmy velmi nízké (nebo nulové), pak se jako příjem započítá minimálně životní minimum (životní minimum jednotlivce nebo životní minimum všech osob)
 • Pokud by byl příjem příliš vysoký, pak na přídavky na bydlení není nárok (0,35 násobek příjmu v Praze nebo 0,30 násobek příjmu v jiných částech republiky nesmí překročit normativní náklady na bydlení)
 • Mezi příjmy se počítá například: výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod
 • Započítávají se i příjmy z podnikání u OSVČ(u OSVČ, pokud zatím nemá daňové přiznání, nebo pokud má nízké/nulové příjmy, se pro sociální dávky započítává minimálně jedna polovina průměrné mzdy jako příjem, nebo jedna čtvrtina u OSVČ vedlejší)
 • Mezi příjmy se započítávají i případné přeplatky za elektřinu, vodu nebo plyn. V měsíci, kdy je dostanete, se vám započítají mezi příjmy za dané čtvrtletí

U příspěvku na bydlení se dokládají průměrné čisté příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí. Je to průměr za všechny osoby. Tedy například u rodiny s dětmi, by to byla výplata muže a mateřská, kterou dostává žena. Nebo jiná kombinace různých příjmů.

Z čeho se vypočítá: Náklady na bydlení

O tom, jestli budete mít nárok na příspěvek na bydlení a v jaké výši, rozhodují skutečné náklady na bydlení (tedy hlavně nájem, platby za energie nebo služby). U příspěvku na bydlení je nutné tyto náklady doložit vždy jednou za 3 měsíce (za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Dokládají se pouze skutečně zaplacené náklady – pokud někdo neplatí nájem, nebo složenky za elektřinu, vodu nebo plyn, pak se mu tyto nezaplacené platby nepočítají do nákladů.

Na základě nákladů na bydlení (zaplacených) se pak určí průměrné náklady na bydlení na jeden měsíc.

Přídavky na bydlení – co patří mezi náklady na bydlení:

 • Nájemné
 • Platby za energie (voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn)
 • Platby za služby (provoz výtahu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, společná televizní anténa apod.

Náklady na bydlení musíte mít rozepsány na jednotlivé položky. Nestačí, pokud doložíte zaplacenou složenku, kde bude vidět celková zaplacená částka. Je potřeba rozpis na jednotlivé položky

Příspěvek na bydlení – co nepatří do nákladů na bydlení:

 • Splátky za hypotéku nebo úvěru na bydlení
 • Platby za internet, pevnou telefonní linku, kabelovou televizi apod.
 • Příspěvek do fondu oprav
 • Kauce zaplacená u nájmu
 • Výdaje na opravy bytu/vybavení bytu

Výpočet: Normativní náklady na bydlení

Pro jednotlivé typy bytů jsou stanoveny tzv. normativní náklady na bydlení. Ty se liší podle typu bydlení (nájem vs. družstevní byt/byt v osobním vlastnictví). Liší se také podle počtu osob, které v daném bytě bydlí (mají zde trvalé bydliště). A svoji roli hraje i velikost města (obce).

Zde je nutné říci, že příspěvek na bydlení se vyplácí maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů. Pokud byste ale ve skutečnosti platili více, než jsou normativní náklady na bydlení, pak se přídavky na bydlení vyplatí jen do výše normativních nákladů

Normativní náklady na bydlení v nájmu od 1. 1. 2020

Počet osob Praha nad 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 8577 Kč 6821 Kč 6502 Kč 5548 Kč 5374 Kč
dvě 11929 Kč 9525 Kč 9089 Kč 7783 Kč 7545 Kč
tři 15953 Kč 12810 Kč 12239 Kč 10531 Kč 10220 Kč
čtyři a více 19617 Kč 15827 Kč 15138 Kč 13079 Kč 12703 Kč

Normativní náklady na bydlení v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví od 1. 1. 2020

Počet osob Praha nad 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 4872 Kč 4872 Kč 4872 Kč 4872 Kč 4872 Kč
dvě 6953 Kč 6953 Kč 6953 Kč 6953 Kč 6953 Kč
tři 9461 Kč 9461 Kč 9461 Kč 9461 Kč 9461 Kč
čtyři a více 11769 Kč 11769 Kč 11769 Kč 11769 Kč 11769 Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *