V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení v roce 2022. Zjistíte, jak vysoký příspěvek na bydlení byste mohli dostat, a jaké jsou podmínky pro tuto sociální dávku.

Kalkulačka: Výpočet přídavky na bydlení 2022

Sociální dávka příspěvek na bydlení, je určená lidem, kteří mají nižší příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Má jim pomoci zvládnout zaplatit nájem a další související výdaje za bydlení (platby za elektřinu, vodu, plyn a jiné).

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Rozhoduje o tom, počet osob, které v bytě bydlí. Také váš čistý měsíční příjem. A také to, v jakém městě máte byt (nebo dům). A jestli bydlíte v nájmu nebo je to družstevní byt, či byt v osobním vlastnictví.

Pro nárok na příspěvek na bydlení je rozhodující i vaše životní minimum. To se zvyšuje od 1. 4. 2022 o 10% (viz zvýšení životního minima od dubna 2022). Zvýšením životního a existenčního minima, reaguje vláda na vysokou míru inflace (která v roce 2022, překračuje 10% a může být ještě vyšší).

Druhé zvýšení životního minima, pak bylo schváleno jen o 3 měsíce později. Životní a existenční minimum se znovu zvyšuje od 1. 7. 2022 (zvýšení o 8,8%).

Mimořádné zvýšení přídavků na bydlení v roce 2022

Na začátku roku 2022, dochází k pravidelné „běžné“ valorizaci normativních nákladů na bydlení. Ty se od 1. 1. 2022 mírně zvyšují. Vzhledem k vysoké inflaci (na konci roku 2021, a k zřejmě i v první polovině roku 2022), toto „běžné“ zvýšení normativních nákladů, ale vůbec neodráží aktuální situaci.

Vláda proto navrhla novelu zákona o státní sociální podpoře, která přináší pro rok 2022 další, mimořádné zvýšení normativních nákladů. Změna zákona byla schválena na konci ledna 2022, a platí zpětně, od 1. 1. 2022. Normativní náklady na bydlení, se zvyšují o dalších 1120 až 2147 Kč (podle počtu osob a typu bydlení).

Díky tomuto mimořádnému zvýšení, může mít na příspěvek na bydlení nárok podstatně více domácností, a může se jim zvýšit i vyplácená částka.

Společně s mimořádným zvýšením normativních nákladů. bylo schváleno i to, že nově je nárok na příspěvek i v podnájmu. Musí se ale jednat o podnájemní smlouvu na celý byt.

Výpočet: Budu mít nárok na přídavky na bydlení v roce 2022?

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Výpočet: Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022?

Posuzování nároku na příspěvek na bydlení, a výpočet výše přídavků je trochu složitější. Je zde více podmínek:

 • Nárok na příspěvek na bydlení je jen v nájemním bytě (není, když bydlíte na ubytovně nebo u podnájmu části bytu, zde je někdy možné získat dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení, to je ale něco jiného než příspěvek na bydlení)
 • Nárok na příspěvek na bydlení je v družstevním bytě
 • Nově je nárok na příspěvek i v případně podnájmu – musí se ale jednat o podnájem celého bytu
 • Nárok na příspěvek na bydlení, je v bytě v osobním vlastnictví
Nově je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny, vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Nárok na přídavky: Přídavky na bydlení a trvalé bydliště v roce 2022

Dříve měl na příspěvek na bydlení, jenom ten nájemce nebo majitel bytu, který měl v bytě současně i trvalé bydliště. Od poloviny roku 2020 (od 1.7.2020), ale došlo ke změně zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 177/1995 Sb.). Nově již tedy není podmínkou, aby žadatel o příspěvek na bydlení, měl současně v bytě i trvalý pobyt.

Stejně tak se změnilo i posuzování počtu osob a jejich příjmů. Dříve se při posuzování nároku na přídavky na bydlení, společně posuzovaly všechny osoby, které v daném bytě měly trvalé bydliště.

Nastávaly tak situace, kdy se započítávaly i osoby, které sice v bytě měly TP, ale skutečně v něm nebydleli. A naopak se nezohledňovaly osoby, které sice v bytě dlouhodobě bydleli, ale neměli zde trvalé bydliště.

Podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení, je tedy v roce 2022, to že má žadatel o dávku, v bytě skutečné bydliště (tj. byt skutečně obývá).

Z čeho se vypočítá: Výše příjmu a nárok na příspěvek na bydlení

Na přídavky na bydlení mají nárok převážně lidé s nižšími příjmy. U příspěvku na bydlení se musí jednou 3 měsíce doložit příjmy (čisté příjmy) za předchozí kalendářní čtvrtletí:

 • Pokud jsou příjmy velmi nízké (nebo nulové), pak se jako příjem započítá minimálně životní minimum (životní minimum jednotlivce nebo životní minimum všech osob)
 • Pokud by byl příjem příliš vysoký, pak na přídavky na bydlení není nárok (0,35 násobek příjmu v Praze nebo 0,30 násobek příjmu v jiných částech republiky nesmí překročit normativní náklady na bydlení)
 • Mezi příjmy se počítá například: výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod
 • Započítávají se i příjmy z podnikání u OSVČ (u OSVČ, pokud zatím nemá daňové přiznání, nebo pokud má nízké/nulové příjmy, se pro sociální dávky započítává minimálně jedna polovina průměrné mzdy jako příjem, nebo jedna čtvrtina u OSVČ vedlejší)
 • Mezi příjmy se započítávají i případné přeplatky za elektřinu, vodu nebo plyn. V měsíci, kdy je dostanete, se vám započítají mezi příjmy za dané čtvrtletí

U příspěvku na bydlení se dokládají průměrné čisté příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí. Je to průměr za všechny osoby. Tedy například u rodiny s dětmi, by to byla výplata muže a mateřská, kterou dostává žena. Nebo jiná kombinace různých příjmů.

Z čeho se vypočítá: Náklady na bydlení

O tom, jestli budete mít nárok na příspěvek na bydlení a v jaké výši, rozhodují skutečné náklady na bydlení (tedy hlavně nájem, platby za energie nebo služby). U příspěvku na bydlení je nutné tyto náklady doložit vždy jednou za 3 měsíce (za předchozí kalendářní čtvrtletí). Od července 2022, se to ale zjednoduší, nově se již bude dokládat jen 2x za rok (v červenci a v lednu).

Dokládají se pouze skutečně zaplacené náklady – pokud někdo neplatí nájem, nebo složenky za elektřinu, vodu nebo plyn, pak se mu tyto nezaplacené platby nepočítají do nákladů.

Na základě nákladů na bydlení (zaplacených) se pak určí průměrné náklady na bydlení na jeden měsíc.

Přídavky na bydlení – co patří mezi náklady na bydlení:

 • Nájemné
 • Platby za energie (voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn)
 • Platby za služby (provoz výtahu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, společná televizní anténa apod.

Náklady na bydlení musíte mít rozepsány na jednotlivé položky. Nestačí, pokud doložíte zaplacenou složenku, kde bude vidět celková zaplacená částka. Je potřeba rozpis na jednotlivé položky

Příspěvek na bydlení – co nepatří do nákladů na bydlení:

 • Splátky za hypotéku nebo úvěru na bydlení
 • Platby za internet, pevnou telefonní linku, kabelovou televizi apod.
 • Příspěvek do fondu oprav
 • Kauce zaplacená u nájmu
 • Výdaje na opravy bytu/vybavení bytu

Výpočet: Normativní náklady na bydlení v roce 2022

Pro jednotlivé typy bytů jsou stanoveny tzv. normativní náklady na bydlení. Ty se liší podle typu bydlení (nájem vs. družstevní byt/byt v osobním vlastnictví). Liší se také podle počtu osob, které v daném bytě bydlí (mají zde bydliště). A svoji roli hraje i velikost města (obce).

Zde je nutné říci, že příspěvek na bydlení se vyplácí maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů. Pokud byste ale ve skutečnosti platili více, než jsou normativní náklady na bydlení, pak se přídavky na bydlení vyplatí jen do výše normativních nákladů

Normativní náklady na bydlení v nájmu od 1. 1. 2022

V tabulce jsou zahrnuty jak „běžné“ normativní náklady na bydlení, tak i mimořádné zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 10 121 Kč 8 271 Kč 7 935 Kč 6 929 Kč 6 746 Kč
dvě 13 629 Kč 11 097 Kč 10 637 Kč 9 261 Kč 9 010 Kč
tři 18 312 Kč 15 000 Kč 14 399 Kč 12 599 Kč 12 271 Kč
čtyři a více 22 495 Kč 18 502 Kč 17 777 Kč 15 606 Kč 15 211 Kč

Normativní náklady na bydlení v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví od 1. 1. 2022

V tabulce jsou zahrnuty jak „běžné“ normativní náklady na bydlení, tak i mimořádné zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč 6 232 Kč
dvě 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč 8 432 Kč
tři 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč 11 561 Kč
čtyři a více 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč 14 368 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.