V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení v roce 2023. Zjistíte, jak vysoký příspěvek na bydlení byste mohli dostat, a jaké jsou podmínky pro tuto sociální dávku.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení 2023 (zvýšení a změna podmínek od ledna)

Sociální dávka příspěvek na bydlení, je určená lidem, kteří mají nižší příjmy a/nebo vysoké náklady na bydlení. Má jim pomoci zvládnout zaplatit nájem a další související výdaje za bydlení (platby za elektřinu, vodu, plyn a jiné).

V této kalkulačce si můžete spočítat, jestli máte nárok na přídavky na bydlení. Rozhoduje o tom, počet osob, které v bytě bydlí. Také váš čistý měsíční příjem. A také to, v jakém městě máte byt (nebo dům). A jestli bydlíte v nájmu nebo je to družstevní byt, či byt v osobním vlastnictví.

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2024

Od 1. ledna 2024, se mění normativní náklady na bydlení, které se používají pro výpočet dávek na bydlení.

Pro některé rodiny, to může znamenat snížení příspěvku, nebo nemusí být nárok na přídavky vůbec.

Viz nová Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Zvýšení příspěvku na bydlení od ledna 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení. Kromě pravidelné, každoroční valorizace, platí i další, mimořádné zvýšení (o 1400 – 2800 Kč). Došlo také k řadě změn v tabulkách normativů.

Nově jsou pouze 3 lokality podle počtu obyvatel (dříve jich bylo 5) – pro řadu měst a obcí se tím výrazně zvýšil normativ. Došlo také ke sloučení normativu na bydlení pro jednu a dvě osoby (díky tomu bude mít na přídavky nárok více důchodů a dalších osob, – ti kdo bydlí sami).

Od ledna také platí novela zákon o státní sociální podpoře, která přinesla změnu podmínek. V Praze se nově zohledňuje pouze 30% příjmu (dříve to bylo 35%) – což může znamenat reálné zvýšení vyplácených dávek minimálně o 5%. Jsou i další změny.

Všechny tyto novinky, v konečném součtu znamenají, že na příspěvek na bydlení, bude mít v roce 2023, nárok více domácností (jak rodin, tak i jednotlivců). A může dojít i k významnějšímu zvýšení vyplácených dávek – viz aktuální kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2023.

Výpočet: Budu mít nárok na přídavky na bydlení v roce 2023?

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Výpočet: Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2023?

Posuzování nároku na příspěvek na bydlení, a výpočet výše přídavků je trochu složitější. Je zde více podmínek:

 • Nárok na příspěvek na bydlení je jen v nájemním bytě (není, když bydlíte na ubytovně nebo u podnájmu části bytu, zde je někdy možné získat dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení, to je ale něco jiného než příspěvek na bydlení)
 • Nárok na příspěvek na bydlení je v družstevním bytě
 • Nově je nárok na příspěvek i v případně podnájmu – musí se ale jednat o podnájem celého bytu
 • Nárok na příspěvek na bydlení, je v bytě v osobním vlastnictví
 • Nárok na příspěvek je i při bydlení v bytě/domě na základě věcného břemene
Nově je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny, vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Nárok na přídavky: Přídavky na bydlení a trvalé bydliště v roce 2023

Dříve měl na příspěvek na bydlení, jenom ten nájemce nebo majitel bytu, který měl v bytě současně i trvalé bydliště. Od poloviny roku 2020 (od 1.7.2020), ale došlo ke změně zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 177/1995 Sb.). Nově již tedy není podmínkou, aby žadatel o příspěvek na bydlení, měl současně v bytě i trvalý pobyt.

Stejně tak se změnilo i posuzování počtu osob a jejich příjmů. Dříve se při posuzování nároku na přídavky na bydlení, společně posuzovaly všechny osoby, které v daném bytě měly trvalé bydliště.

Nastávaly tak situace, kdy se započítávaly i osoby, které sice v bytě měly TP, ale skutečně v něm nebydleli. A naopak se nezohledňovaly osoby, které sice v bytě dlouhodobě bydleli, ale neměli zde trvalé bydliště.

Podmínkou pro nárok na příspěvek na bydlení, je tedy v roce 2023, to že má žadatel o dávku, v bytě skutečné bydliště (tj. byt skutečně obývá). Není tedy například možné, aby majitel bytu žádal o příspěvek na bydlení pro byt, který pronajímá a kde on sám nebydlí.

Z čeho se vypočítá: Výše příjmu a nárok na příspěvek na bydlení

Na přídavky na bydlení mají nárok převážně lidé s nižšími příjmy. U příspěvku na bydlení se musí jednou 3 měsíce doložit příjmy (čisté příjmy) za předchozí kalendářní čtvrtletí:

 • Pokud by byl příjem příliš vysoký, pak na přídavky na bydlení není nárok (0,30 násobek příjmu nesmí překročit normativní náklady na bydlení)
 • Mezi příjmy se počítá například: výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod
 • Započítávají se i příjmy z podnikání u OSVČ (u OSVČ, pokud zatím nemá daňové přiznání, nebo pokud má nízké/nulové příjmy, se pro sociální dávky započítává minimálně jedna polovina průměrné mzdy jako příjem, nebo jedna čtvrtina u OSVČ vedlejší)
 • Mezi příjmy se započítávají i případné přeplatky za elektřinu, vodu nebo plyn. V měsíci, kdy je dostanete, se vám započítají mezi příjmy za dané čtvrtletí

U příspěvku na bydlení se dokládají průměrné čisté příjmy za poslední kalendářní čtvrtletí. Je to průměr za všechny osoby. Tedy například u rodiny s dětmi, by to byla výplata muže a mateřská, kterou dostává žena. Nebo jiná kombinace různých příjmů.

Z čeho se vypočítá: Náklady na bydlení

O tom, jestli budete mít nárok na příspěvek na bydlení a v jaké výši, rozhodují skutečné náklady na bydlení (tedy hlavně nájem, platby za energie nebo služby). U příspěvku na bydlení bylo dříve nutné vše dokládat 4x za rok – vždy jednou za 3 měsíce (za předchozí kalendářní čtvrtletí). Od minulého roku je to ale jednodušší, nově se již příjmy i náklady dokládají jen 2x za rok (v červenci a v lednu).

Dokládají se pouze skutečně zaplacené náklady – pokud někdo neplatí nájem, nebo složenky za elektřinu, vodu nebo plyn, pak se mu tyto nezaplacené platby nepočítají do nákladů.

Na základě nákladů na bydlení (zaplacených) se pak určí průměrné náklady na bydlení na jeden měsíc.

Přídavky na bydlení – co patří mezi náklady na bydlení:

 • Nájemné
 • Platby za energie (voda, teplo, teplá voda, elektřina, plyn)
 • Platby za služby (provoz výtahu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, společná televizní anténa apod.

Příspěvek na bydlení – co nepatří do nákladů na bydlení:

 • Splátky za hypotéku nebo úvěru na bydlení
 • Platby za internet, pevnou telefonní linku, kabelovou televizi apod.
 • Příspěvek do fondu oprav
 • Kauce zaplacená u nájmu
 • Výdaje na opravy bytu/vybavení bytu

Výpočet: Normativní náklady na bydlení v roce 2023

Pro jednotlivé typy bytů jsou stanoveny tzv. normativní náklady na bydlení. Ty se liší podle typu bydlení (nájem vs. družstevní byt/byt v osobním vlastnictví). Liší se také podle počtu osob, které v daném bytě bydlí (mají zde bydliště). A svoji roli hraje i velikost města (obce).

Zde je nutné říci, že příspěvek na bydlení se vyplácí maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů. Pokud byste ale ve skutečnosti platili více, než jsou normativní náklady na bydlení, pak se přídavky na bydlení vyplatí jen do výše normativních nákladů

Normativní náklady na bydlení v nájmu od 1. 1. 2023

V tabulce jsou zahrnuty jak „běžné“ normativní náklady na bydlení, tak i mimořádné zvýšení pro rok 2023:

Počet osob Praha a Brno od 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
tři 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
čtyři a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

Poznámka: Údaje v tabulce zahrnují i výše uvedené mimořádné zvýšení po rok 2023 (1400 – 1800 Kč)

Normativní náklady na bydlení v družstevním bytě nebo v bytě v osobním vlastnictví od 1. 1. 2023

V tabulce jsou zahrnuty jak „běžné“ normativní náklady na bydlení, tak i mimořádné zvýšení pro rok 2023:

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 10 932 Kč
tři 13 561 Kč
čtyři a více 16 368 Kč

Poznámka: Údaje v tabulce zahrnují i výše uvedené mimořádné zvýšení po rok 2023 (2000 – 2800 Kč)

Normativní náklady srovnatelné náklady pro družstevní byty a vlastní bydlení

U vlastního bydlení nebo i u družstevních bytů se neplatí nájem. Započítává se ale níže uvedená paušální částka – podle počtu osob (zde už není žádné mimořádné zvýšení).

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Normativní náklady – pevná paliva

Ten kdo topí elektřinou, plynem nebo je napojený ně dálkové vytápění, si náklady na topení zahrne do skutečných výdajů za služby a energie. Při topení uhlím, dřevem, nebo například peletkami – se započítá níže uvedená paušální částka.

Počet osob v domácnosti Normativ 2023
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *