Od 1. 1. 2024 se budou měnit normativní náklady na bydlení – dojde ke snížení o 1400 – 2800 Kč. Pro některé rodiny to znamená snížení dávek na bydlení. Některé domácnosti, přijdou o přídavky úplně. V nové kalkulačce pro výpočet příspěvku na bydlení, si můžete spočítat, na co máte nárok v roce 2024.

Kalkulačka příspěvek na bydlení 2024 – výpočet přídavky na bydlení od 1. ledna 2024

Od 1. ledna 2024, se bude měnit zákon o státní sociální podpoře. Což mimo jiné znamená i změny u podmínek pro nárok na příspěvek na bydlení. A mnoho domácností to příliš nepotěší. Budou se snižovat normativní náklady na bydlení.

V roce 2024, bude mít nárok na přídavky na bydlení méně rodin (domácností), nebo se jim mohou snížit vyplácené dávky na bydlení od Úřadu práce.

V následující kalkulačce (najdete níže), si můžete spočítat, jak bude vycházet příspěvek na bydlení od 1. ledna 2024 (pro srovnání, můžete použít i kalkulačku pro výpočet příspěvku v roce 2023).

Nové normativní náklady na bydlení v roce 2024 – přídavky se mohou snížit až 2800 Kč

Od 1. 1. 2024, začne platit novela zákona o státní sociální podpoře (změnou zákona se aktuálně zabývá senát, následně bude ještě nutný i podpis prezidenta, je ale poměrně hodně pravděpodobné, že tato změna začne platit už od 1. ledna 2024).

Hlavní změny u přídavků na bydlení v roce 2024:

 • Normativní náklady na bydlení zůstanou stejné, jako v roce 2023 (nebudou se valorizovat, i když se od ledna bude zdražovat elektřina, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadů nebo zvyšovat i daň z nemovitosti)
 • V roce 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení – normativní náklady reálně klesnou o 1400 – 2800 Kč
 • V roce 2024 budou stejné i náklady srovnatelné s nájemným (platí pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví)
 • Nebudou se zvyšovat ani paušální částky, které se započítávají za pevná paliva
 • Při bydlení v nájmu a podnájmu se může příspěvek snížit o 1400 – 1800 Kč
 • Při bydlení v osobním vlastnictví se může příspěvek snížit o 2000 – 2800 Kč

Normativní náklady na bydlení v nájmu či podnájmu (nebo normativní náklady pro osobní byty a družstevní byty), tedy budou od ledna 2024 nižší o 1400 až 2800 Kč:

 • Pro část domácností to znamená, že od ledna 2024 již nebudou mít dále nárok na příspěvek na bydlení
 • Pro část domácností to znamená, že se jim od ledna 2024 sníží vyplácené dávky na bydlení

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení v roce 2024

Výpočet příspěvku na bydlení, není ve výsledku až tak složitý, jak to možná na první pohled vypadá. Rozhodující jsou tyto údaje:

 • Forma bydlení – jedná se o nájem (nebo podnájem celého bytu), nebo případně o družstevní byt nebo byt či dům v osobním vlastnictví?
 • Čistý měsíční příjem – jaké jsou průměrné čisté měsíční příjmy za všechny osoby, které v bytě bydlí?
 • Náklady na bydlení – kolik platíte za nájem, za energie (elektřina, plyn, voda, teplo), nebo za služby (odvoz odpadu, úklid, výtah, atp.)
 • Lokalita – jak je velikost města/obce kde bydlíte?
 • Počet osob – kolik lidí v bytě bydlí? (kde mají trvalé bydliště, není až tak podstatné)
Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na bydlení – jak se mění podmínky v roce 2024?

Základní podmínky pro nárok na příspěvky na bydlení, se v roce 2024 nemění. O příspěvky si může požádat ten, kdo:

 • bydlí v nájmu nebo v podnájmu (podnájem celého bytu)
 • bydlí ve vlastním domě nebo bytě (včetně bydlení na základě věcného břemene)
 • využívá k trvalému bydlení rekreační objekt (chata nebo chalupa, která je určená i k trvalému bydlení)

Na příspěvek na bydlení, naopak není nárok při bydlení na ubytovně, nebo u studentů při bydlení na koleji či na internátě, nebo při podnájmu pouze části bytu (v některých takových případech může být někdy nárok na doplatek na bydlení, což je dávka, která spadá pod hmotnou nouzi).

Mezi další hlavní podmínky pro nárok na dávky na bydlení patří:

 • Příjmy nesmí být příliš vysoké (30% z příjmu nesmí být více než normativ pro danou lokalitu/formu bydlení)
 • Skutečné náklady na bydlení musí být vyšší než 30% čistého příjmu

O příspěvek bydlení si může na Úřadu práce požádat ten, kdo má platnou nájemní nebo podnájemní smlouvu, nebo případně majitel bytu v osobním vlastnictví, či „majitel“ družstevního bytu (člen družstva, majitel družstevního podílu).

Výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2024 – snížení dávek na bydlení

V následující tabulce je proveden modelový výpočet příspěvku na bydlení od 1. 1. 2024, ve srovnání s tím, na co byl nárok v roce 2023:

 • 4 členná rodina (2 dospělí a 2 děti) bydlí v nájmu v Praze
 • Normativní náklady na bydlení byly v roce 2023 ve výši 24 995 Kč, v roce 2024 ve výši to bude 23 195 Kč
 • U této modelové rodiny dojde ke snížení dávek o 1800 Kč

Výpočet snížení příspěvku na bydlení v nájmu v Praze pro 4 osoby

Přídavky na bydlení v Praze 2023 2024 Změna
Nájemné za byt 25 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč
Ostatní náklady 3 500 Kč 3 500 Kč 0 Kč
Normativní náklady 24 995 Kč 23 195 Kč -1 800 Kč
Příjem rodiny 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
Příspěvek na bydlení 9 995 Kč 8 195 Kč -1 800 Kč

Jedná se ale pochopitelně pouze o modelovou situaci – u konkrétních žadatelů o přídavky na bydlení mohou nastávat různé situace, v závislosti na skutečných nákladech na bydlení (které se mohou od 1. 1. 2024 zvýšit), v závislosti na reálných příjmech (které se také mohou v roce 2024 změnit). Velkou roli hraje i forma bydlení nebo lokalita (velikost města/obce).

Přídavky na bydlení 2024: Výše příspěvku na bydlení může zůstat stejná

Pokud bychom ale v příkladu uvažovali jiné zadání, tak může nastat i situace, kdy se dávky nezmění, a od úřadu práce bude i v roce 2024 nárok na stejnou částku.

Například pokud byly celkové náklady na bydlení jenom 20 000 Kč, pak je nárok na příspěvek ve výši 5000 Kč – stejná částka v roce 2023 i v roce 2024 (pro výše uvedenou modelovou situaci).

Přídavky na bydlení 2024: Může dojít k ukončení výplaty dávek na bydlení

Pokud by ale naše modelová rodina měla vyšší příjem, tak může nastat i situace, kdy nebudou mít nárok na příspěvek vůbec.

V roce 2023, mohl být nárok na příspěvek do příjmu 83 316 Kč, v roce 2024 to bude pouze do příjmu 77 316 Kč (30% příjmu, nesmí být vyšší než normativní náklady na bydlení pro danou lokalitu, počet osob, a formu bydlení).

Tabulka: Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 – bydlení v nájmu a v podnájmu

Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Tabulka: Normativní náklady na bydlení od 1. 1. 2024 – družstevní byt a osobní vlastnictví

Počet osob v rodině podle Měsíční náklady na bydlení
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Tabulka: Náklady srovnatelné s nájemným od 1. 1. 2024 – družstevní byt a osobní vlastnictví

Počet osob v rodině podle Srovnatelné náklady
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Tabulka: Náklady za pevná paliva od 1. 1. 2024 – pro všechny druhy bydlení

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Pevná paliva
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Snížení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

V roce 2023, byl kromě výše uvedených normativů nárok i na mimořádné zvýšení (bylo zavedeno v roce 2022, a následně platilo i v roce 2023). Toto mimořádné zvýšení, se ale pro rok 2024 ruší.

 • Při bydlení v nájmu nebo podnájmu byly normativní náklady zvýšené o 1400 – 1800 Kč, a nyní tedy o stejnou částku klesnou
 • Při bydlení v družstevním bytě nebo v osobním vlastnictví byly normativy zvýšené o 2000 – 2400 Kč, a nyní tedy o stejnou částku klesnou

To je tedy ten hlavní rozdíl, který bude mít vliv na posuzování nároku na přídavky na bydlení. Výpočet příspěvku na bydlení, se může snížit právě o tuto částku.

Od ledna 2024 se budou zvyšovat reálné náklady na bydlení

Je s podivem, že vláda nepřistoupila k vůbec žádné valorizaci normativních nákladů na bydlení v roce 2024.

Zvlášť s ohledem na to, že od ledna 2024 se bude zvyšovat daň z nemovitostí, budou se zvyšovat ceny elektřiny a plynu, budou se zvyšovat poplatky za odvoz odpadů (pouze v některých městech) nebo se bude zdražovat vodné a stočné (zvýšení cen a změna DPH).

Pro většinu domácností to může znamenat, že se jim reálné náklady na bydlení v roce 2024 spíše mírně zvýší (o kolik přesně, to závisí na více faktorech a bude to dosti individuální, mohou to být stovky i tisíce korun).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *