Termín podání daňového přiznání, je v roce 2021 ve čtvrtek 1. dubna 2021. Později mohou daňové přiznání podat jen podnikatelé (OSVČ), kteří podávají DP v elektronické podobě. Pak je čas do 3. května 2021. Ti, kdo využijí služeb daňového poradce, mají čas až do 1. července 2021.

Nový termín daňové přiznání v roce 2021 – do kdy vyřešit daně?

Standardní termín pro podání daňového přiznání, je v roce 2021 na začátku dubna. Konkrétně se bude jednat o 3. května 2021. V některých případech je ale možné daňové přiznání podat až do 1. června 2021. Zaměstnanci, by naopak daně měli vyřešit, už do 15. února 2021.

Aktualizace 29. 3. 2021:

V pondělí 8. března 2021, ministryně financí oznámila, že i v roce 2021, se bude kvůli epidemii COVID měnit termín daňového přiznání – termín se o měsíc posune:

  • nový termín pro klasické (papírové) podání = 3. květen 2021
  • nový termín pro elektronické podání = 1. červen 2021

22. března 2021, předložila vláda návrh novely zákona, kterým by se změnil termín podání přehledů OSVČ za rok 2020:

  • nový termín pro podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu = 2. srpen 2021

29. 3. 2021 informovala ČSSZ, že se mění i termíny pro podání přehledu o příjmech OSVČ:

  • nový termín pro přehled o příjmech pro ČSSZ = 30. červen 2021

Daně 2021 pro zaměstnance: Roční zúčtování a prohlášení k dani

Pokud jste zaměstnanec a daňové přiznání za vás řeší zaměstnavatel, pak je pro vás důležitý termín do 15.2.2021.

Do té doby, je potřeba podat prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro zdaňovací období 2021. A také žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2020.

Tyto termíny si ale zpravidla hlídá váš zaměstnavatel (mzdová účetní), která by vám to měla připomenout.

Povinnost vyřešit vše potřebné do 15. února 2021, mají jen ti zaměstnanci, za které bude daňové přiznání podávat zaměstnavatel. Ti zaměstnanci, kteří si budou daňové přiznání řešit sami, mají čas do 3. května2021.

Termín daňového přiznání v roce 2021 – pondělí 3. 5. 2021

Standardní termín, pro podání daňového přiznání, je tak jako každý rok, nejpozději do 3. květen 2021 (původně do 1.4.2021).

Pokud byste podali daňové přiznání maximálně o 5 dní později, tak je to ještě bez sankce. Jinak ale hrozí, za každý kalendářní den prodlení, sankce ve výši 0,05% ze stanovené daně.

K tomuto datu, pak musí být zaplacena i příslušná daň (pokud vám v daňovém přiznání vyjde, že máte povinnost daň doplatit).

Termín daňového přiznání pro podnikatele – až do 1. červen 2021

Pro podnikatele, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání elektronicky (například přes datovou schránku), platí povinnost podat daňové přiznání až o měsíc později.

Elektronické daňové přiznání v roce 2021 musí být podáno nejpozději do 1.červen 2021 (původně do 3.5.2021).

K tomu datu pak musí být zaplacena i příslušná daň (pokud vám v daňovém přiznání vyjde povinnost zaplatit daň).

Pozor ale na to, že pokud podáte daňové přiznání elektronicky později, než 1. 6. 2021, pak se vám sankce za pozdní podání daňového přiznání, bude počítat již od 1. 4. 2021. Tj. pokud se opozdíte jen o pár dní, sankce se vám započítá už za několik týdnů.

To samé platí, pokud byste daňové přiznání podali sice do 1. června 2021, ale jen v papírové“ (analogické) podobě. Pak se na vás také vztahovala sankce za pozdní podání daňového přiznání. A případně i sankce za nesplnění povinnosti podat daňové přiznání elektronicky.

Termín pro daňové přiznání s daňovým poradcem – do 1. července 2021

Případně je také možné, pro podání daňového přiznání využít i služeb daňového poradce. V takovém případě se termín daňového přiznání „odloží“ o 3 měsíce.

Pokud byste využili daňového poradce, tak máte povinnost podat daňové přiznání nejpozději do 1. července 2021.

Termíny pro podání přehledů pro ČSSZ v roce 2021

Pokud podnikáte jako OSVČ, pak máte povinnost, kromě daňového přiznání, podat i příslušný přehled o příjmech pro ČSSZ. Tento termín se v roce 2021 mění v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19:

Termíny pro přehledy pro ČSSZ v roce 2021:

  • Nový termín pro podání přehledu pro ČSSZ = do 30. června 2021
  • Při podání daňového přiznání prostřdnictvím daňového poradce, je termín pro podání přehledu do 2. srpna 2021

V roce 2021, musí být nejpozději do 30.6.2021 nejenom podán přehled o příjmech, ale i případný nedoplatek pojistného.  Jinak platí, že na uhrazení případného doplatku sociálního pojištění, je pak vždy lhůta 8 dní. Při pozdější platbě (nad 8 dní), je pak automaticky účtována sankce (0,05% za každý den prodlení).

Termín podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu v roce 2021

Podnikatelé, kromě přehledů o příjmech pro ČSSZ, musí podat příslušný přehled, i na svoji zdravotní pojišťovnu.

Termíny pro přehledy pro zdravotní pojišťovnu v roce 2021:

  • Nový termín pro podání přehledu za rok 2020 pro zdravotní pojišťovnu = 2. srpen 2021

Vrácení daňového přeplatku v roce 2021

Pro rok 2021, se mění pravidla pro vrácení daňového přeplatku. Pokud vám v daňovém přiznání vyjde přeplatek nižší než 200 Kč, pak se přeplatek nevrací.

O vratitelný daňový přeplatek, se jedná až od částky 200 Kč.

Nově je také možné, požádat o vrácení daňového přeplatku v hotovosti. Maximálně se ale může jednat o částku do 1000 Kč.

Změna termínu daňového přiznání v roce 2021 v souvislosti s epidemií COVID?

V roce 2020, se termín pro podání daňového přiznání, několikrát měnil v souvislosti se začátkem epidemie koronaviru COVID. Jestli bude docházet, k nějaké podobné změně termínů pro podání daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu v roce 2021, zatím není jasné.

Zatím stále platí řádné termíny (1. duben 2021, 3. květen 2021) – viz výše, termíny se o měsíc změnily. Pokud by mělo dojít k nějaké změně, a odložení termínů pro daňové přiznání, tak vás určitě budeme informovat a tento článek aktualizovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.