Od začátku roku 2022 se zvyšují redukční hranice. To má vliv na výpočet nemocenské. Od 1. 1. 2022, se tak některým zaměstnancům může zvýšit nemocenská, na kterou mají nárok během pracovní neschopnosti. Prvních 14 dní na neschopence, vám platí zaměstnavatel. Od 15 dne, máte nárok na nemocenské dávky.

Kalkulačka nemocenská 2022: Výpočet neschopenky od 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022, můžete mít nárok na vyšší nemocenskou. Od 1. 1. 2022, se totiž zvyšují redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek.

Díky tomu, můžete během pracovní neschopnosti v roce 2022, dostat více peněz. Zvýšení se ale týká především těch zaměstnanců, kteří mají vyšší hrubou mzdu. U těch s průměrnou (a podprůměrnou) hrubou mzdou, se zvýšení nijak neprojeví.

Na co mám nárok během neschopenky?

Pokud jste zaměstnaní a onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, tak máte nárok na „placenou neschopenku“. Během pracovní neschopnosti, můžete dostávat dvě různé dávky. Je to náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní) nebo nemocenské dávky od státu (od 15 dne).

Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele během prvních 14 dní

 • Vyplácí zaměstnavatel, během prvních 14 dnů pracovní neschopnosti
 • Dostáváte zaplaceny pouze skutečně zameškané (neodpracované) hodiny
 • Zaměstnavatel vám platí nemocenskou ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku (výpočet viz dále)

Nemocenské dávky od 15 dne na neschopence

 • Při delší pracovní neschopnosti, máte od 15 dne nárok na nemocenské dávky
 • Nemocenské dávky jsou již placeny za každý kalendářní den (včetně víkendu – soboty a neděle, nebo státního svátku).
 • Nemocenskou od 15 dne, vám platí stát (ČSSZ, někdy prostřednictvím zaměstnavatele).
 • Nemocenská od 15 dne, je 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu, a postupně se zvyšuje (na 66% nebo na 72% – viz dále)
 • Na nemocenské dávky, je nárok až 380 dní (od začátku neschopenky), s možností dalšího prodloužení (až o 350 dní)

Kalkulačka: Výpočet nemocenské od 1. 1. 2022

V následující kalkulačce, si můžete orientačně spočítat, kolik byste dostali za neschopenku v roce 2022, pokud byste onemocněli, nebo se vám stal nějaký úraz.

 • Výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele, se provádí na základě průměrného hrubého hodinového výdělku (předchozí kalendářní čtvrtletí).
 • Výpočet nemocenských dávek od 15 dne, se provádí na základě denního vyměřovacího základu (zpravidla posledních 12 měsíců).

V této kalkulačce, používáme zjednodušený výpočet, na základě vaší průměrné hrubé mzdy – výsledek se ale od skutečnosti nebude příliš lišit (maximálně na úrovni jednotek korun/den).

Kalkulačka nemocenská 2022
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Zvýšení nemocenské od 1. 1. 2022

Pro výpočet výše nemocenské (jak nemocenských dávek, tak i náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele), jsou určující redukční hranice.

Ty se poměrně pravidelně zvyšují (vždy od začátku roku). Stejné je to i v roce 2022. Od 1. 1. 2022 budou platit nové redukční hranice:

Redukční hranice pro výpočet nemocenské v roce 2022:

 • 1 redukční hranice (započítá se 90%) je v roce 2022 = 1 298 Kč (v roce 2021 to bylo 1182 Kč)
 • 2 redukční hranice (započítá se 60%) je v roce 2022 = 1 946 Kč (v roce 2021 to bylo 1773 Kč)
 • 3 redukční hranice (započítá se 30%) je v roce 2022 = 3 892 Kč (v roce 2021 to bylo 3545 Kč)
 • Nad 3 892 Kč, se v roce 2022 už nic dalšího nezapočítá

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele v roce 2022:

 • 1 redukční hranice 2022 (započítá se 90%) = 227,15 Kč (v roce 2021 to bylo 206,85 Kč)
 • 2 redukční hranice 2022 (započítá se 60%) = 340,55 Kč (v roce 2021 to bylo 310,28 Kč)
 • 3 redukční hranice 2022 (započítá se 30%)= 681,10 Kč (v roce 2021 to bylo 620,38 Kč)

Díky zvýšení redukčních hranic, se pak zaměstnancům s vyšší hrubou mzdou, může od 1. 1. 2022, zvýšit i nemocenská. Týká se ale spíše zaměstnanců s hrubou mzdou nad 35 – 40 000 Kč.

Při nižší mzdě (průměrné či podprůměrné), se zvýšení redukčních hranic, neprojeví. Rozdíl – zvýšení nemocenské, je ale pouze v řádu jednotek nebo nízkých desítek korun za jeden den neschopenky.

Kolik je za neschopenku, během prvních 14 dní v roce 2022

Pokud onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz, tak vám prvních 14 dní, bude platit nemocenskou zaměstnavatel.

Na náhradu mzdy od zaměstnavatele, máte nárok jen v době, kdy jste zaměstnaní. Pokud podnikáte jako OSVČ, tak sice můžete mít nárok na nemocenské dávky od 15 dne, ale za prvních 14 dní nedostanete nic.

Pokud onemocníte až po skončení pracovního poměru (do 7 kalendářních dní, od ukončení zaměstnání), tak máte nárok na nemocenské dávky od 15 dne. Ale za prvních 14 dní nic nedostanete (nejste už v pracovním poměru, zaměstnavatel vám tedy nemusí nic platit).

Náhrada mzdy za nemoc, během prvních 14 dní na neschopence, se vypočítá na základě vašeho průměrného hrubého výdělku. Pozor na to, že průměrný výdělek, je něco jiného, než průměrná hrubá mzda – může zde být rozdíl.

Průměrný výdělek, se počítá na základě vašeho hrubého příjmu (včetně různých příplatků – například za práci přesčas), v posledním (ukončeném) kalendářním čtvrtletí. Pokud pracujete v zaměstnání jen krátce, tak se případně namísto průměrného výdělku použije pravděpodobný výdělek.

Náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní) je pak 60% z redukovaného, průměrného hodinového výdělku.

Zaměstnavatel vám platí jen za skutečně zameškané hodiny (tj. během prvních 14 dní, to může být například 80 hodin, pokud máte týdenní pracovní dobu 40 hodin).

Nemocenské dávky, od 15 dne na neschopence v roce 2022

Pokud jste v pracovní neschopnosti delší dobu (zpravidla maximálně 380 dní), pak máte od 15 dne, nárok na nemocenské dávky. Ty se vypočítají na základě denního vyměřovacího základu.

Nemocenská se postupně zvyšuje:

 • Od 15 do 30 dne na neschopence, dostáváte 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 31 do 60 dne na neschopence, dostáváte 66% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 61 dne na neschopence, dostáváte 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Nemocenská od 15 dne, se platí za každý kalendářní den – tedy i za víkendy (sobotu nebo neděli), nebo za státní svátky.

Jak dlouho můžu být na neschopence?

Maximální doba v pracovní neschopnosti, není přímo omezena. Něco jiného je ale maximální doba, po kterou můžete mít nárok na nemocenské dávky.

Na nemocenské dávky, je nárok maximálně po dobu 380 kalendářních dní, od začátku neschopenky. Pouze v některých případech je možné požádat o prodloužení – až o 350 dní (rozhoduje o tom posudkový lékař ČSSZ).

Na neschopence je ale možné být, i bez nároku na nemocenské dávky.

Nárok na nemocenskou ve zkušební době

Pokud nastoupíte do nového zaměstnání, pak máte nárok na nemocenskou, tak jako kterýkoliv jiný zaměstnanec.

Nemocenské pojištění, vám vzniká již při nástupu do zaměstnání (po zahájení práce). Pokud tedy onemocníte hned první nebo druhý den, máte nárok na placenou neschopenku.

Pozor ale na to, že i když vám za běžných podmínek, nesmí dát zaměstnavatel během neschopenky výpověď, během zkušební doby je to jiné.

Ve zkušební době, nedodáváte výpověď, ale jedná se o ukončení pracovního poměru, ve zkušební době. To je možné, i když budete na neschopence. Zaměstnavatel pouze nesmí ukončit pracovní poměr, během prvních 14 dní na neschopence. Od 15 dne na neschopence, už ale může.

Nárok na nemocenskou po skočení pracovního poměru

Nárok na nemocenské dávky, máte i po skončení pracovního poměru. Pokud je neschopenka zahájena ještě během zaměstnání, nebo maximálně do 7 dní od skončení pracovního poměru, pak je nárok na nemocenské dávky.

Pozor ale na to, že když nastoupíte na neschopenku, až po skončení zaměstnání (do 7 dní od skončení pracovního poměru), tak již nemáte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, za prvních 14 dní.

První dva týdny na neschopence, tedy nic nedostanete (nebo jen za část doby), a máte nárok až na nemocenské dávky, od 15 dne.

Nárok na nemocenskou na Úřadu práce

Pokud jste na Úřadu práce a onemocníte, nebo se vám stane nějaký úraz, tak zpravidla nemáte nárok na nemocenskou (nemocenské dávky). Můžete mít sice vystavenu neschopenku, ale nevzniká vám nárok na nemocenské dávky.

Jako nezaměstnaní na Úřadu práce, byste mohli mít nárok na nemocenskou jen v případě, že byste onemocněli do 7 dní, od skončení zaměstnání. Nebo v případě, že byste na Úřadu práce, vykonávali nějakou brigádu, která by vám zakládala účast na nemocenském pojištění (např. DPČ s příjmem od 3500 Kč).

Nárok a nemocenskou během mateřské nebo rodičovské dovolené

Pokud jste doma s dítětem na mateřské nebo na rodičovské dovolené, tak vám také obvykle nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Během mateřské dovolené, dostáváte zpravidla peněžitou pomoc v mateřství, což je také dávka placená na základě nemocenského pojištění.

Během rodičovské dovolené, pak nemáte nárok na nemocenskou, protože rodičovská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, během kterého není nárok na nemocenské dávky.

Během rodičovské, by mohl být nárok na nemocenskou jen v případě, že byste měli nějakou brigádu, která by vám zakládala účast na nemocenském pojištění (DPP nad 10 000 Kč, nebo DPČ od 3500 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *