Výpočet čisté mzdy (výplaty v zaměstnání) se v roce 2023, nijak významně nemění. Sociální i zdravotní pojištění zůstává stejné (zvyšuje se pouze minimální zdravotní pojištění). Nemění se ani daně nebo daňové slevy. Změny daní ale vláda připravuje (zřejmě od roku 2024).

Výpočet výplaty 2023 – kalkulačka čisté mzdy (daňové slevy a změny 2023)

Za minulý rok, byla velmi vysoká inflace (přes 15%). Stejně vysoká inflace se očekává i v roce 2023 (minimálně v první polovině roku, se nečeká žádné výrazné zlepšení). Vysoká inflace dopadá na všechny zaměstnance. I když mají na výplatní pásce stále stejně (nebo dokonce i více), tak si za svoji výplatu si mohou kopit méně a méně věcí.

Dosáhnout zvýšení mzdy, není nijak snadné. Ať už pracujete pro stát (kde se zvyšují platy převážně jen u vybraných skupin státních zaměstnanců), nebo v soukromém sektoru. Snad nikde se nezvyšují mzda tak, aby plně pokrývaly celou inflaci. Zvyšuje se pouze minimální mzda na 17 300 Kč (ani toto zvýšení ale nepokrývá inflaci).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je čistá výplata v roce 2023. V letošním roce, nejsou žádné významné změny, které by ovlivňovaly výpočet výplaty. O možných změnách se ale mluví – vláda by chtěla prosadit zvýšení daní nebo jiné změny (zřejmě ale až od roku 2024).

Mzdová kalkulačka 2023 – výpočet čisté mzdy (výplaty) v roce 2023

Pro výpočet čisté mzdy (výplaty ze zaměstnání), zadejte svoji hrubou mzdu (plat) a zvolte příslušné parametry pro výpočet (daňové slevy, které si můžete uplatnit, apod.). Informace o podmínkách pro výpočet výplaty a o změnách v roce 2023, najdete níže.

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet čisté mzdy – změny od ledna 2024

V první polovině roku 2023, představila vláda konsolidační balíček (úsporná opatření). Ten se bude nyní projednávat v Parlamentu. Pokud bude schválen, většina změn bude platit od začátku roku 2024.

Některé změny ovlivní i výpočet výplaty (může dojít ke snížení čisté mzdy):

 • Zaměstnancům se bude nově strhávat z hrubé mzdy i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 tisíc korun odvedete státu o 240 Kč více)
 • Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň z výplaty (daň 23% se bude platit už od trojnásobku průměrné mzdy)
 • Zruší se daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (příspěvky od zaměstnavatele na kulturu, sport, volnočasové aktivity, atd.)
 • Zruší se některé daňové slevy (nebo se zpřísní podmínky, takže na ně bude mít nárok méně lidí)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody (povinná evidence u ČSSZ, odvod pojištění při příjmu od 10 000 Kč (resp. od 16 000 Kč))

Spočítejte si, jak vám bude vycházet výplata (čistá mzda) v roce 2024

V roce 2024 se mají změnit i podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Od ledna 2024 se má zvýšit rodičovská (zvýšení rodičovského příspěvku)

Daň z výplaty pro zaměstnance v roce 2023

Výpočet daně z výplaty pro zaměstnance, se zatím v roce 2023 nemění. I nadále platí, že základní daň ze mzdy je 15%. Pouze při vyšších příjmech se platí více:

 • Daň ze mzdy v roce 2023 = 15%
 • Zvýšená daň z výplaty 2023 = 23%
 • Zvýšená daň se v roce 2023 platí od příjmu 161 296 Kč měsíčně

V oblasti daně ze mzdy, se ale diskutují možné změny. Vládě stále chybí cca 110 miliard korun, o které přišel státní rozpočet při zrušení superhrubé mzdy.

Vláda plánuje zvýšení daní a další změny, které ovlivní výplatu

Aktuálně se zvažuje několik různých změn. Může se jednat o zvýšení základní sazby daně na 17%.

Jinou možností je nastavení větší daňová progrese (základní daň by sice zůstala 15%, vyšší sazby daně by se ale platily například již při průměrné mzdě nebo by bylo více daňových pásem).

Jednou z možností je i zrušení některých daňových slev – například by se mohla zrušit daňová sleva za manželku či manžela bez příjmů (s nízkým příjmem), nebo i další daňové slevy.

Přesná podoba nějakých konkrétních změn, ale zatím není známa. Pokud by se něco měnilo, tak zřejmě nejdříve v roce 2024 (pokud ale vláda pro podobnou změnu najde politickou podporu).

Sociální pojištění pro zaměstnance v roce 2023

Kromě daní, strhává zaměstnavatel z výplaty i povinné sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění pro zaměstnance je 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 24,8%).

Sociální pojištění (které platí zaměstnavatel), zahrnuje i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění se neplatí u práce na dohodu DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně. Neplatí se ani u dohody DPČ, pokud je příjem do 4000 Kč měsíčně.

Sleva na sociálním pojištění v roce 2023

Od začátku února 2023, si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na sociálním pojištění až ve výši 5%, pokud zaměstnávají osoby z vybraných skupin (osoby starší než 55 roků, rodiče pečující o dítě, osoby pečující o osobu blízku, studenti a osoby mladší než 21 roků, apod.).

Sleva na sociálním pojištění se netýká přímo zaměstnanců (uplatňuje ji zaměstnavatel). Pro zaměstnavatele by se ale mělo jednat o motivaci, proč zaměstnávat osoby z některých vybraných skupin (které hůře hledají pracovní uplatnění).

O další slevě na sociálním pojištění, se teprve diskutuje – vláda by chtěla prosadit slevu na sociálním pojištění, pro pracující důchodce (ti by zřejmě nemuseli platit sociální pojištění vůbec). Tato změna, ale zatím nebyla schválena – výhled je až pro rok 2024.

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v roce 2023

Většině zaměstnanců, strhává zaměstnavatel z výplaty i zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění pro zaměstnance je 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%).

U zaměstnanců, kteří mají měsíční výplatu nižší než je aktuální minimální mzda (17 300 Kč v roce 2023), může vznikat povinnost uhradit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění zaměstnavatel neplatí u práce na dohodu DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč. Zdravotní není placeno ani u dohody DPČ, pokud je příjem do 4000 Kč.

V takových případech může být někdy povinnost, aby si zaměstnanec sám platil minimální zdravotní pojištění)

Minimální zdravotní pojištění v roce 2023

Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), platí povinnost, aby si sami u své zdravotní pojišťovny, platili minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, se od začátku roku 2023 zvyšuje o 149 Kč. V roce 2023 je minimální ZP ve výši 2 336 Kč (jedná se o 13,5% z minimální mzdy).

Minimální zdravotní pojištění si nemusí platit zaměstnanci (platí zaměstnavatel, výjimka může být u DPP a DPČ), nebo ti, za koho platí ZP stát (děti, důchodci, osoby na mateřské/rodičovské, osoby na nemocenské, lidé na Úřadu práce, atd.).

Doplatek do minimálního zdravotního pojištění v roce 2023

Za všechny zaměstnance musí být zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění (výjimkou jsou například dohodáři, kteří si někdy platí ZP sami).

Pokud není plátcem minimálního pojištění stát (děti, studenti, důchodci, apod.), pak může vznikat povinnost uhradit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Doplatek se platí, pokud je měsíční mzda nižší než minimální mzda (17 300 Kč). V takovém případě se dopočítá doplatek, tak aby celkové pojištění (zaplacené zaměstnavatelem a zaměstnancem), bylo alespoň minimum (2336 Kč v roce 2023).

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2023

Od začátku roku, se zvyšuje minimální mzda o 1100 Kč. V roce 2023, bude minimální mzda 17 300 Kč (v minulém roce to bylo 16 200 Kč).

Zvýšení minimální mzdy, ale není až tak dobrá zpráva, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Minimální mzda, se totiž od začátku roku 2023, zvyšuje pouze o cca 7%. Celková inflace za minulý rok (2022), byla lehce přes 15%.

Minimální mzda se sice v nominální hodnotě zvyšuje o 1100 Kč, v reálné kupní síle je ale o cca 8% nižší, než na začátku minulého roku. A vysoká inflace se očekává i v první polovině roku 2023.

Odbory by proto chtěly dosáhnout toho, aby se minimální mzda zvýšila ještě jednou, během roku (od července 2023). A to minimálně o 50 Kč za den (tj. o dalších 1000 Kč měsíčně). A další zvýšení, by chtěli hned od začátku roku 2024.

Například v Německu, se aktuálně diskutuje o zvýšení minimální mzdy o 2 eura (cca 50 Kč) za hodinu. To se s tím, co máme v ČR, nedá srovnávat.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2023

Za minimální mzdu, ale pracuje jen poměrně málo lidí (podle dlouhodobých statistik, se jedná jen o 3 – 4% ze všech zaměstnanců).

Podstatně více lidí, dostává alespoň minimální zaručenou mzdu. Pro zaručenou mzdu, je stanoveno 8 skupin (podle typu práce, náročnosti profese a odbornosti či zodpovědnosti dané pozice).

Pro první skupinu minimální zaručené mzdy, je to stejná částka, jako u minimální mzda. Pro osmou (nejvyšší) skupinu, je to dvojnásobek minimální mzdy.

V minulých letech se při každém zvýšení minimální mzdy, zvyšovala i minimální zaručená mzda. V roce 2023, to ale tak úplně neplatí.

Minimální zaručená mzda, se letos zvyšuje jen pro první a osmou skupinu, u ostatních to zůstává stejné (ve výsledku tedy u většiny zaměstnanců s minimální zaručenou mzdou, klesá reálný příjem o cca 15% – meziroční inflace).

Tabulka: Minimální zaručená mzda v roce 2023

Skupina Měsíční zaručená mzda 2022 Měsíční zaručená mzda 2023 Zvýšení 2023
1 16 200 Kč 17 300 Kč 1 100 Kč
2 17 900 Kč 17 900 Kč 0 Kč
3 19 700 Kč 19 700 Kč 0 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 32 400 Kč 34 600 Kč 2 200 Kč

Daňové slevy pro zaměstnance v roce 2023

V roce 2023, se základní daňové slevy pro zaměstnance (nebo i pro podnikatele), nijak významně nemění.

Zvyšuje se pouze daňová sleva za umístění dítěte ve školce (zvýšení na 17 300 Kč), ta se ale uplatní až při podávání daňového přiznání v roce 2024 – u daní za rok 2023).

V oblasti daňových slev, se zvažují změny – ty by ale mohly začít platit nejdříve v roce 2024. V aktuálním roce (2023), by se nic měnit nemělo.

Tabulka: Daňové slevy v roce 2023

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17300 Kč (*)
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) 5000 Kč (**)

(*) V daňovém přiznání, podávaném v roce 2023 (tedy za rok 2022) se uplatní daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné) ve výši 16 200 Kč; zvýšená částka 17 300 Kč se týká až následujícího daňového přiznání (za rok 2023)

(**) Povinnost evidovat tržby (EET) již byla zrušena, v daňovém přiznání za rok 2022, je ale ještě naposledy možné uplatnit tuto slevu

Daňová sleva na dítě (daňové zvýhodnění) a daňový bonus 2023

Jeden z rodičů, si může uplatnit daňovou slevu (daňové zvýhodnění) za dítě. V roce 2023, se částky této daňové slevy nemění. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

U této jediné daňové slevy, může vznikat nárok na daňový bonus. Pokud při výpočtu výplaty (nebo v daňovém přiznání), vyjde po odečtení slevy na dítě záporná daň, vzniká nárok na daňový bonus (stát dá peníze vám, namísto abyste platili vy jemu).

Pro nárok na daňový bonus za dítě, je ale nutné mít minimální příjmy:

 • Pro možnost daňového bonusu za rok 2022, musí být roční příjem minimálně 97 200 Kč
 • Pro daňový bonus v roce 2023, musí být minimální příjem alespoň 103 800 Kč
 • Jedná se vždy o šestinásobek minimální mzdy pro daný rok

Tabulka: Daňové zvýhodnění za dítě (za děti) v roce 2023

Daňová sleva na dítě 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *