Pro výpočet čisté mzdy (výplaty v zaměstnání) platí v roce 2024 několik významných změn. Nově se bude platit nemocenské pojištění (0,6%). Ruší se některé daňové slevy. Zvyšuje se minimální a zaručená mzda. A jsou zde i další změny, které mohou mít vliv na výpočet výplaty.

Výpočet výplaty 2024 – kalkulačka čisté mzdy (daňové slevy a změny 2024)

Za poslední 2 roky, byla velmi vysoká inflace. V druhé polovině roku 2023, sice začala inflace postupně klesat, pořád to ale bylo poměrně hodně. A od začátku roku 2024, se očekává poměrně velké zdražení, takže inflace zase půjde nahoru (minimálně krátkodobě).

Pro většinu zaměstnanců to bohužel znamená, že i když se jim zvyšuje výplata (průměrná mzda v ČR se už zvýšila na cca 43 tisíc korun hrubého měsíčně), tak reálná kupní síla spíše klesá (viz například zde – průměrný plat se zvýšil o 7,1%, zatímco průměrné ceny se zvýšily o 8%).

Vysoká inflace a neustálé zdražování, tedy dopadá na všechny zaměstnance. I když mají na výplatní pásce stále stejně (nebo dokonce i více), tak si za svoji výplatu si mohou koupit méně a méně věcí.

Od začátku roku 2024, se bude zvyšovat minimální mzda na 18 900 Kč (112, 50 Kč za hodinu). A zvýší se i zaručená mzda (pro první, druhou a třetí skupinu se minimální výplata zvýší o 1600 Kč, pro osmou skupinu to bude o 3200 Kč).

Od ledna 2024, se ale zvýší i povinné odvody státu – všichni zaměstnanci budou nově platit i nemocenské pojištění (0,6%). Budou se rušit některé daňové slevy, omezí se příspěvky od zaměstnavatele. A jsou zde i další nepříliš pozitivní zprávy (změny DPH, zvýšení daně z nemovitosti, ….).

Na druhou stranu se v roce 2024 budou zvyšovat diety, nebo bude nárok i na vyšší stravenky (a zvýší se i stravenkový paušál).

Mzdová kalkulačka 2024 – výpočet čisté mzdy (výplaty) v roce 2024

Pro výpočet čisté mzdy (výplaty ze zaměstnání), zadejte svoji hrubou mzdu (plat) a zvolte příslušné parametry pro výpočet (daňové slevy, které si můžete uplatnit, apod.). Informace o podmínkách pro výpočet výplaty a o změnách v roce 2024, najdete níže.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Výpočet čisté mzdy – změny od ledna 2024

V roce 2023 prosadila vláda konsolidační balíček (úsporná opatření). Ten bude mít poměrně velký dopad na peněženky běžných lidí (zvýší se daně, zvýší se povinné odvody, ruší se daňové slevy, omezí se benefity).

Některé změny ovlivní i výpočet výplaty (může dojít ke snížení čisté mzdy):

 • Zaměstnancům se bude nově strhávat z hrubé mzdy i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 tisíc korun odvedete státu o 240 Kč více)
 • Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň z výplaty (daň 23% se bude platit už od trojnásobku průměrné mzdy)
 • Omezí se daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (příspěvky od zaměstnavatele na kulturu, sport, volnočasové aktivity, atd. – maximálně do 21 984 Kč za rok )
 • Zruší se některé daňové slevy (nebo se zpřísní podmínky, takže na ně bude mít nárok méně lidí)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody DPP (povinná evidence u ČSSZ, odvod pojištění při příjmu od 10 500 Kč (resp. od 17 500 Kč))

Spočítejte si, jak vám bude vycházet výplata (čistá mzda) v roce 2024

V roce 2024 je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti (zvýšení maximální podpory o 1810 Kč)

Od ledna 2024 se zvýší rodičovská na 350 000 Kč (zvýšení rodičovského příspěvku)

Daň z výplaty pro zaměstnance v roce 2024

Výpočet daně z výplaty pro zaměstnance, se v roce 2024 změní – změna se ale týká jenom nadprůměrné mzdy. I nadále platí, že základní daň ze mzdy je 15%. Pouze při vyšších příjmech se platí více:

 • Daň ze mzdy v roce 2024 = 15%
 • Zvýšená daň z výplaty 2024 = 23%
 • Zvýšená daň se v roce 2024 platí od příjmu 131 901 Kč měsíčně

Sociální pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Kromě daní, strhává zaměstnavatel z výplaty i povinné sociální a zdravotní pojištění. Sociální pojištění pro zaměstnance je v roce 2024 zvýšeno na 7,1% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 24,8%).:

 • sociální pojištění v roce 2024 celkem = 7,1%
 • zahrnuje důchodové pojištění = 6,5%
 • zahrnuje nemocenské pojištění = 0,6%

Sociální pojištění (které platí zaměstnavatel), zahrnuje i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Sociální pojištění se neplatí u práce na dohodu DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně (resp. v roce 2024 se to u dohody DPP mění). Neplatí se ani u dohody DPČ, pokud je příjem do 4000 Kč měsíčně.

Sleva na sociálním pojištění v roce 2024

Od začátku února 2023, si mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na sociálním pojištění až ve výši 5%, pokud zaměstnávají osoby z vybraných skupin (osoby starší než 55 roků, rodiče pečující o dítě, osoby pečující o osobu blízku, studenti a osoby mladší než 21 roků, apod.).

Sleva na sociálním pojištění se netýká přímo zaměstnanců (uplatňuje ji zaměstnavatel). Pro zaměstnavatele by se ale mělo jednat o motivaci, proč zaměstnávat osoby z některých vybraných skupin (které hůře hledají pracovní uplatnění).

O další slevě na sociálním pojištění, se teprve diskutuje – vláda by chtěla prosadit slevu na sociálním pojištění, pro pracující důchodce (ti by zřejmě nemuseli platit sociální pojištění vůbec). Tato změna, ale zatím nebyla schválena – výhled je až pro rok 2025 nebo 2026.

Zdravotní pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Většině zaměstnanců, strhává zaměstnavatel z výplaty i zdravotní pojištění. Zdravotní pojištění pro zaměstnance je 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%).

U zaměstnanců, kteří mají měsíční výplatu nižší než je aktuální minimální mzda (18 900 Kč v roce 2024), může vznikat povinnost uhradit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění (což je 2552 Kč v roce 2024).

Zdravotní pojištění zaměstnavatel neplatí u práce na dohodu DPP, pokud je příjem do 10 000 Kč. Zdravotní není placeno ani u dohody DPČ, pokud je příjem do 4000 Kč.

V takových případech může být někdy povinnost, aby si zaměstnanec sám platil minimální zdravotní pojištění)

Minimální zdravotní pojištění v roce 2024

Pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), platí povinnost, aby si sami u své zdravotní pojišťovny, platili minimální zdravotní pojištění.

Minimální zdravotní pojištění, se od začátku roku 2024 zvyšuje o 216 Kč. V roce 2024 je minimální ZP ve výši 2 552 Kč (jedná se o 13,5% z minimální mzdy).

Minimální zdravotní pojištění si nemusí platit zaměstnanci (platí zaměstnavatel, výjimka může být u DPP a DPČ), nebo ti, za koho platí ZP stát (děti, důchodci, osoby na mateřské/rodičovské, osoby na nemocenské, lidé na Úřadu práce, atd.).

Doplatek do minimálního zdravotního pojištění v roce 2024

Za všechny zaměstnance musí být zaplaceno alespoň minimální zdravotní pojištění (výjimkou jsou například dohodáři, kteří si někdy platí ZP sami).

Pokud není plátcem minimálního pojištění stát (děti, studenti, důchodci, apod.), pak může vznikat povinnost uhradit i doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Doplatek se platí, pokud je měsíční mzda nižší než minimální mzda (18 900 Kč). V takovém případě se dopočítá doplatek, tak aby celkové pojištění (zaplacené zaměstnavatelem a zaměstnancem), bylo alespoň minimum (2552 Kč v roce 2024).

Zvýšení minimální mzdy od ledna 2024

Od začátku roku, se zvyšuje minimální mzda o 1600 Kč. V roce 2024, bude minimální mzda 18 900 Kč (v minulém roce to bylo 17 300 Kč).

Ministerstvo práce a sociálních věcí, původně zvažovalo zvýšení minimální mzdy až na 19 400 Kč. Nakonec ale bylo schváleno zvýšení jenom na 18 900 Kč.

V roce 2024, se bude projednávat novela zákoníku práce, která by měla zavést automatický proces valorizace minimální mzdy, tak aby se do roku 2028, zvýšila minimální mzda na úroveň 45 – 50% průměrné mzdy v ČR.

Zvýšení minimální zaručené mzdy v roce 2024

Za minimální mzdu, ale pracuje jen poměrně málo lidí (podle dlouhodobých statistik, se jedná jen o 3 % ze všech zaměstnanců, jedná se o cca 118 tisíc lidí).

Podstatně více lidí, dostává alespoň minimální zaručenou mzdu. Pro zaručenou mzdu, je stanoveno 8 skupin (podle typu práce, náročnosti profese a odbornosti či zodpovědnosti dané pozice).

Pro první skupinu minimální zaručené mzdy, je to stejná částka, jako u minimální mzda. Pro osmou (nejvyšší) skupinu, je to dvojnásobek minimální mzdy.

Minimální zaručená mzda, se letos zvyšuje jen pro první, druhou, třetí a osmou skupinu, u ostatních to zůstává stejné.

Tabulka: Minimální zaručená mzda v roce 2024

Skupina Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Zvýšení 2024
1 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
2 17 900 Kč 19 500 Kč +1 600 Kč
3 19 700 Kč 21 300 Kč +1 600 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 34 600 Kč 37 800 Kč +3 200 Kč

Daňové slevy pro zaměstnance v roce 2024

V roce 2024, se základní daňové slevy pro zaměstnance (nebo i pro podnikatele), nijak významně nemění. Ruší se ale daňová sleva pro studenty nebo školkovné.

U daňové slevy na manželku se mění podmínky – nově bude nárok jenom v případě. že druhý z manželů, pečuje o dítě do 3 roků.

Tabulka: Daňové slevy v roce 2024

Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta zrušeno
Daňová sleva za dítě ve školce zrušeno (*)

(*) V daňovém přiznání, podávaném v roce 2024 (tedy za rok 2023) se uplatní daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné) ve výši až 17 300 Kč; v daňovém přiznání podávaném v roce 2025 (tedy za rok 2024), už na tuto daňovou slevu nebude nárok

Daňová sleva na dítě (daňové zvýhodnění) a daňový bonus 2024

Jeden z rodičů, si může uplatnit daňovou slevu (daňové zvýhodnění) za dítě. V roce 2024, se částky této daňové slevy nemění. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, pak je daňová sleva dvojnásobná.

U této jediné daňové slevy, může vznikat nárok na daňový bonus. Pokud při výpočtu výplaty (nebo v daňovém přiznání), vyjde po odečtení slevy na dítě záporná daň, vzniká nárok na daňový bonus (stát dá peníze vám, namísto abyste platili vy jemu).

Pro nárok na daňový bonus za dítě, je ale nutné mít minimální příjmy:

 • Pro možnost daňového bonusu za rok 2023, musí být roční příjem minimálně 103 800 Kč
 • Pro daňový bonus v roce 2024, musí být minimální příjem alespoň 113 400 Kč
 • Jedná se vždy o šestinásobek minimální mzdy pro daný rok

Tabulka: Daňové zvýhodnění za dítě (za děti) v roce 2024

Daňová sleva na dítě 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *