V této kalkulačce si můžete spočítat výplatu, kolik by měla být vaše čistá mzda. Snadno si tak ověříte, jestli vám zaměstnavatel posílá na účet tu správnou částku.

Kalkulačka výplata 2020: Výpočet čisté mzdy

V této kalkulačce si můžete spočítat výplatu, kolik by měla být vaše čistá mzda. Snadno si tak ověříte, jestli vám zaměstnavatel posílá na účet tu správnou částku. Nebo si můžete vypočítat, o kolik byste si polepšili v jiném zaměstnání. Pokud hledáte novou práci, tak vám obvykle řeknou, kolik bude vaše nová hrubá mzda. Zde si pak můžete spočítat, kolik je čistá výplata.

Výplata 2020: Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Z čeho se počítá výplata? Plat nebo mzda?

Možná si to ani neuvědomujete, ale plat a mzda jsou dvě trochu odlišné věci:

 • Mzdu dostáváte od zaměstnavatele, pokud pracujete v soukromém sektoru
 • Plat dostáváte, pokud pracujete pro stát (nebo pro organizaci, která je placena ze státního rozpočtu)

Pro výpočet výplaty je pak rozhodující jak pevná část mzdy (nebo platu), tak i pohyblivé části platu (mzdy).

Pevná část platu (mzdy) bývá obvykle udávána jako fixní částka za měsíc (máte ji uvedenou v pracovní smlouvě), nebo to může být pevná hodinová mzda.

Pohyblivá část platu (mzdy) zahrnuje obvykle nejrůznější odměny, prémie nebo jiné formy osobního ohodnocení. Do pohyblivé části také spadají nejrůznější příplatky: příplatek za práci v noci, o víkendu, ve státní svátek. Nebo také příplatek za práci ve ztíženém prostředí, za práci přesčas.

Pevná a pohyblivá část, pak dohromady tvoří základ pro výpočet výplaty.

Výpočet výplaty – sociální a zdravotní pojištění

Při výpočtu výplaty se postupuje tak, že nejprve se určí sociální a zdravotní pojištění, které zaplatíte, jako zaměstnanec:

 • Sociální (důchodové) pojištění zaměstnance = 6,5% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy

Kromě sociálního a zdravotního pojištění, které platíte jako zaměstnanec (které se vám strhne z hrubé mzdy), je zde ještě sociální a zdravotní pojištění, které za vás zaplatí zaměstnavatel:

 • Sociální pojištění zaměstnavatel = 24,8% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatel 9% z hrubé mzdy

Superhrubá mzda a daně

Vaše hrubá mzda a sociální + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem, dávají dohromady tzv. superhrubou mzdu. Superhrubá mzda pak slouží, jako základ pro výpočet daně.

Pokud má někdo hrubou mzdu 35 000 Kč, pak jeho superhurbá mzda bude 46 830 Kč. Tolik by za vás, jako zaměstnance, musel celkem zaplatit zaměstnavatel (vám nebo státu). Takže zatímco zaměstnance nejčastěji zajímá čistá výplata, zaměstnavatel spíše přemýšlí o superhrubé mzdě.

 • Daň, kterou máte zaplatit jako zaměstnanec je 15% ze superhrubé mzdy.

Pokud by vaše hrubá mzda byla 35 tisíc korun, pak se daň spočítá jako 15% ze 46 830 Kč. Výsledná základní daň by byla 7 024,50 Kč.

Tuto daň ale zpravidla nezaplatíte v plné výši, ale máte možnost uplatnit různé daňové slevy. Tím se reálně zaplacená daň může i podstatně snížit. V některých případech vám může vyjít i záporná daň a vzniknout vám tak nárok na daňový bonus (daně neplatíte, ale stát vám naopak daň vrací).

Daňové slevy v roce 2020

V následující tabulce najdete přehled různých daňových slev, které si můžete jako zaměstnanec uplatit při výpočtu výplaty. Mezi hlavní daňové slevy patří ta základní za zaměstnance (za poplatníka). Ta je ve výši 24 840 Kč za rok. Každý měsíc se vám tak může daň snížit o 2 070 Kč.

Další častou daňovou slevou, je sleva na dítě. Ta se postupně zvyšuje, podle toho kolik máte dětí. Daňovou slevu na dítě si může uplatnit pouze jeden rodič. Pokud vám díky uplatnění daňového zvýhodnění na dítě vznikne záporná daň, pak máte nárok na daňový bonus. Je to jediný případ, kdy vám stát daň vrátí zpět. U ostatních daňových slev také může vzniknout záporná daň. Nárok na daňový bonus tím ale nevzniká

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020

Daňová sleva/zvýhodnění Roční (Kč) Měsíční (Kč)
Na poplatníka 24 840 Kč 2 070 Kč
Na manžela/manželku 24 840 Kč uplatní se ročně
Na mažela/manželku s průkazem ZTP/P 49 680 Kč 4 140 Kč
Invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč 210 Kč
Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Umístění dítě ve školce (*) 14 600 Kč uplatní se ročně
Sleva na evidenci tržeb (**) 5 000 Kč uplatní se pouze jednou
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě 24 204 Kč 2 017 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP 38 808 Kč 3 234 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP 48 408 Kč 4 034 Kč

Minimální mzda v ČR v roce 2020

Na začátku roku 2020 se zvýšila minimální mzda.

 • Od 1. 1. 2020 je tak minimální mzda ve výši 14 600 Kč.

To je pochopitelně hrubá mzda. Pokud bychom si to chtěli převést na čistou mzdu:

 • Minimální čistá mzda pro zaměstnance bez dětí = 12 124 Kč
 • Minimální čistá mzda pro zaměstnance s 1 dítětem = 13 391 Kč
 • Minimální čistá mzda pro zaměstnance se 2 dětmi = 15 008 Kč

V uvedeném příkladu výpočtu čisté mzdy (na základě minimální hrubé mzdy), můžeme vidět případ toho, jak se projeví daňový bonus na dítě. Zaměstnanec se dvěma dětmi, který pracuje za minimální mzdu, má ve výsledku vyšší čistou mzdu, než je jeho hrubá mzda.

Průměrná mzda v ČR v roce 2020

V prvním čtvrtletí 2020 se průměrná mzda zvýšila o 5%. V první části roku tak průměrná mzda v ČR byla 34 077 Kč.

Průměrná mzda ale může být někdy zavádějící. Je to prostý průměr, který je značně „deformovaný“ vysokými platy. Proto je pro porovnání výplaty lepší medián (polovina zaměstnanců má vyšší mzdu a polovina nižší). Medián mzdy je v první části roku 2020 ve výši 29 333 Kč.

Pokud bychom si to chtěli převést na čistou mzdu, pak pokud by někdo pracoval za tento medián:

 • Průměrná čistá mzda pro zaměstnance bez dětí = 25 542 Kč
 • Průměrná čistá mzda pro zaměstnance s 1 dítětem = 26 809 Kč
 • Průměrná čistá mzda pro zaměstnance se 2 dětmi = 28 426 Kč

Průměrná mzda, kterou uvádějí statistici, je ale průměr za celou ČR, za všechny obory. Mezi jednotlivými částmi ČR mohou být poměrně velké rozdíly. Zatímco třeba v Praze, byla na začátku roku 2020 průměrná mzda ve výši 42 760 Kč, v Karlovarském kraji byla ve stejném období průměrná mzda jen 29 687 Kč. Což je rozdíl skoro 13 tisíc korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *