Nárok na dovolenou vzniká v hodinách, za každý „odpracovaný“ týden. Čerpání dovolené je také po hodinách (podle skutečné délky směny). Nárok na dovolenou vzniká po 4 odpracovaných týdnech. Od 1. 1. 2024 bude nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ. Jinak se v roce 2024 u dovolené nic zásadního nemění.

Nárok na dovolenou 2024: kalkulačka poměrné části dovolené

V roce 2021, došlo ke změně zákoníku práce a podmínek pro nárok a výpočet dovolené v zaměstnání. Nově již nárok na dovolenou nevzniká ve dnech, ale v hodinách. A v hodinách se dovolená i čerpá. Takže pokud jste si dříve brali „půl den“ dovolené, tak bylo jedno, jestli máte pracovní směnu dlouho 6 nebo 8 hodin. Od roku 2021 se už ale konkrétní počet hodin odečte, podle toho, kolik skutečně zameškáte.

Od začátku roku 2024, budou mít nárok na dovolenou i dohodáři (DPP a DPČ). Jinak, už ale nedochází k žádným velkým změnám v tom, kdy je nárok na dovolenou a jak se vypočítá.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ od 1. 1. 2024

V roce 2023, byla schválena novela zákoníku práce. Kromě mnoha jiných změn, byl schválen i nárok na placenou dovolenou pro dohody. Lidé s dohodou o provedení práce (DPP) nebo s dohodou o pracovní činnosti (DPČ), budou mít od 1. 1. 2024 nárok na dovolenou.

Pro nárok na dovolenou bude nutné odpracovat minimálně 4 týdny (resp. minimálně 80 hodin). Poté bude za každých 20 hodin nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

U dohody DPP to může být až 24 hodin za rok. U dohody DPČ to může být až 80 hodin placené dovolené za rok (nebo i více).

Viz kalkulačka pro výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou v roce 2024

Pro výpočet dovolené v roce 2024, je podstatných několik údajů:

 • Celková délka dovolené = základ jsou 4 týdny dané zákoníkem práce (pro některé obory je to 5 týdnů a u pedagogických pracovníků je to 8 týdnů), jinak vám ale zaměstnavatel může dát dovolené „kolik chce“
 • Délka týdenní pracovní doby = základ je 40 hodin (pro některé profese, směny apod. je to 38,5 nebo 37,5 hodiny)
 • Počet odpracovaných týdnů = jako práce se počítá i čerpání dovolené, mateřská dovolená apod. (nebo i rodičovská, neschopenka, ošetřovné apod., ale jen maximálně 20 týdnů)
 • Dodatková dovolená
Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Jaké jsou hlavní změny u dovolené z roku 2021?

I když nový způsob výpočtu dovolené a jejího čerpání, vypadá na první pohled poněkud radikálně, ve výsledku se toho až tak moc nezměnilo. Pro zaměstnance, který pracuje po celý rok, a má běžné rozvržení pracovních směn, se v praxi vlastně nic moc nezměnilo.

Rozdíl poznali především ti, kdo mají nerovnoměrně rozdělenou pracovní dobu nebo různě dlouhé směny. Zatímco dříve mohlo být výhodné zameškat „dlouhou“ směnu a jít do práce na „krátkou“ směnu, během posledního roku už to tak není.

Mezi hlavní změny, které začaly platit v roce 2021 patří:

 • Základní délka dovolené zůstala stejná, kdo měl 4 týdny, ten má stále 4 týdny, kdo měl 5 týdnů, bude mít 5 týdnů, kdo měl 8 týdnů, má stále 8 týdnů, atd.
 • Rozdíl je v tom, že 4 týdny dovolené, znamenají 160 hodin dovolené (při 40ti hodinovém pracovním týdny, ten kdo má poloviční úvazek, by tak měl jen 80 hodin dovolené)
 • Pokud někdo nepracuje celý rok, tak mu za každý odpracovaný „týden“ (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na 1/52 dovolené
 • Pokud někdo za rok odpracuje více než 52 násobků týdenní pracovní doby, pak za každý další násobek týdenní pracovní doby, vzniká nárok na 1/52 dovolené navíc
 • Aby vznikl nárok na dovolenou, musí být odpracovány alespoň 4 týdny
 • Za dobu, kdy je rodičovská dovolená, neschopenka nebo třeba ošetřovné, se počítá jen maximálně 20 týdnů (musí ale být odpracováno alespoň 12 týdnů v roce)
 • Dovolená, na kterou vznikl nárok, se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2024

Pokud pro zaměstnavatele pracujete celý rok, a odpracujete 52 týdnů, pak máte nárok na dovolenou za kalendářní rok:

 • 4 týdny nebo 5 týdnů (nebo i více)
 • 160 nebo 200 hodin (nebo i více)

Pokud máte pracovní poměr kratší dobu, pak vám vzniká nárok na dovolenou, za odpracovanou dobu. Za každý „týden“ vznikne nárok na 1/52 dovolené (nejprve je ale nutné pracovat alespoň 4 týdny):

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Jako „práce“, se pak počítá například i čerpání dovolené, mateřská dovolená nebo i třeba i neschopenka, rodičovská dovolená, apod.

U rodičovské dovolené, neschopenky, ošetřovného apod., se ale do „práce“ započítá maximálně 20 týdnů. A to jen pokud v daném kalendářním roce odpracujete alespoň 12 týdnů.

 • Pokud jste na rodičovské nebo neschopence celý rok, tak není žádný nárok na dovolenou
 • Pokud jste část roku na rodičovské nebo neschopence a část roku pracujete (alespoň 12 týdnů), tak je nárok na minimálně 32/52 dovolené (12 týdnů práce + 20 týdnů zápočet neschopenky nebo dovolené)

Kdy vzniká nárok na poměrnou část dovolené za rok 2024?

Nárok na dovolenou za odpracovanou dobu, vzniká po odpracování alespoň 4 týdnů. Tj. pokud by někdo pracoval jen v lednu 2024 a odpracoval 4 týdny, tak mu vznikne nárok na 4/52 dovolené. Při 160 hodinách za rok by to tedy bylo 12,307 hodin, což by se zaokrouhlilo na 13 hodin.

Minimální délka dovolené v roce 2024

Nadále platí, že minimální délka dovolené by měla být alespoň půl pracovní směny (půl den, resp. 4 hodiny). Není si tedy možné brát dovolenou jen po hodinách, vždy by to měly být alespoň cca 4 hodiny (při směně 8 hodin, u jiné délky to bude jinak).

Kratší část dovolené je možné čerpat jen v případě, že se jedná jen o „dovybrání“ zbytku dovolené (například při ukončení zaměstnání nebo z jiného důvodu, kdy zbývá kratší doba, než je celá půlka směny).

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené v roce 2024

O čerpání dovolené, i v roce 2024 rozhoduje zaměstnavatel. Ten by měl určit zaměstnancům čerpání dovolené a informovat je tom písemně alespoň 14 dní předem. Platí stejná omezení, na kdy zaměstnavatel může a nemůže určit čerpání dovolené, jako tomu bylo v předchozích letech. V tomto ohledu se zákoník práce nijak významně nezměnil.

Jediné dva případy, kdy není potřeba souhlas zaměstnavatele pro čerpání dovolené, je čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené. Tam zaměstnankyně pouze oznamuje, že ihned po mateřské dovolené, bude čerpat řádnou dovolenou. A není potřeba souhlas zaměstnavatele.

Dalším případem, kdy nepotřebujete souhlas od zaměstnavatele, by bylo čerpání dovolené převedené z minulého roku, pokud by nebyla vyčerpána do 30.6. Do konce června o čerpání převedené dovolené rozhoduje zaměstnavatel, od července si ji můžete vybrat sami a zaměstnavateli to jenom oznamujete.

  74příspěvků

 1. Jana Příhodová   •  

  Mám dotaz – na kolik hodin dovolené mám nárok při odpracování 6 týdnů ( období od 4.1.2021 do 12.2.2021 ), poté jsem byla na nemocenské, která stále trvá. Předpoklad ukončení nemocenské je k 15.6.2021. Mám stanovenou pracovní dobu 6 hodin.Děkuji za odpovědi

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nárok na dovolenou by vám měl vznikat jenom za těch 6 odpracovaných týdnů (6/52). Doba na nemocenské se pro nárok na dovolenou započítá až poté, co máte v aktuálním kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů, pak se může pro nárok na dovolenou započítat až 20 týdnů z nemocenské. Tj. pokud budete po neschopence dále pracovat, pak budete mít nárok na dovolenou stejný, jako by zde neschopenka nebyla …

 2. Karolina Fluderova   •  

  Dobrý den, mohli byste mi prosím potvrdit správnost výpočtu dovolené 2021? 40h/týden, nárok na dovolenou 4 týdny
  -PPM do 25.06.2021 25,2 týdnů
  -čerpání staré DOV 13,5 dne = 2,7 týdnů
  -čerpání RD 20 týdnů
  celkem 47,9 týdnů
  40/52 * 47,9 * 4 = 148 hodin = 3,7 týdnů
  47,9 týdnů + 3,7 týdnů = 51,6 týdnů
  40/51 * 51 ,6 * 4 = 159 hodin = 19,5 dne a 3 hodiny
  od 26.6. čerpání staré DOV 13,5 dne následně čerpání nové DOV 19,5 dne a nástup na RD bude 14.8.2021? A 3 hodiny vyčerpá po skončení RD?
  Děkuji moc za Vaše odpovědi a přeji hezký den

  • Monika   •  

   Dobrý den,
   rozepíši to: leden 2021- 25.06.21(MD)= 168+160+184+176+168+152=1008 hodin : 40= 25,2 týdnů + 2,7 týdnů stará dovolená = CELKEM 27,9 týdnů tedy 27 týdnů:
   Mezi výpočet: 40:50= 0,769 x 27= 20,76 x 4 = 83,05 hodin (kdy tato doba je doba odpracovaná) : 40= 2, 08 týdne, kdy připočteme k těm 27 týdnům ještě ty 2 týdny = celkem 27 + 2+ 20 rodičovská dovolená = celkem 49 týdnů.

   Konečný výpočet : 40 : 52 = 0,769 x 49= 37,68 x 4= 151 hodin + 108 hodin staré dovolené= 259 hodin: 40= 6,48 týdne.
   od 26.6.2021 bude čerpat dovolenou a po skončení nástup na RD.

 3. Lenka   •  

  Dobrý den, jak je to v případě, kdy jsem na rodičovske od roku 2019, hned po MD před nástupem na RD jsem dovolenou, která mi náležela vyčerpala. Náleží mi něco i teď po změnách od ledna pouze za tu RD, zaměstnaná stále jsem, a RD mám do konce října, ale budeme nyní ukoncovač pracovní poměr dohodou a nastupuji do jiného zaměstnání. Děkuji.

 4. Lenka   •  

  Dobrý den,

  prosím o výpočet nároku na dovolenou:
  2020 – 1.1.2020 – 8.6.2020 odpracováno bez čerpání dovolené
  9.6.2020 – 23.12.2020 nemocenská
  24.12.2020 – 7.7. 2021 mateřská

  Předem velice děkuji za pomoc.

 5. Petra   •  

  Dobrý den, nastupuji do nového zaměstnání 1.10. a zkušební doba mi končí 31.12.21 – mezi svátky v prosinci má zaměstnavatel omezenou provozní dobu a většina zaměstnanců si bere dovolenou. Jak to je se mnou? Mám nárok na nějaké dny volna pokud jsem stále ve zkušební době a musí mi dočerpání nároku před koncem roku zaměstnavatel umožnit? Podle mého propočtu bych měla mít nárok na 47 hodin (prac. doba 37,5 hodin týdně – 5 týdnů dovolené ročně) – zajímá mě tedy jestli mohu dovolenou čerpat před koncem zkušební doby a jestli mi ji zaměstnavatel musí umožnit, když se blíží konec kalendářního roku. Děkuji za info.

 6. Petra   •  

  Dobrý den,
  prosím o radu k výpočtu dovolené. Zaměstnanec na rodičovské dovolené nastoupil do zaměstnání 1.6. na poloviční úvazek, tedy 18.75 hod/týdně. Do té doby byl evidován na plný úvazek 37,5 hod/týdně.
  Program nám spočítal nárok na dovolenou 105 hod. Což mi vychází jako 28 dní při polovičním úvazku.
  Neumíme se dopočítat, zda je to správně.
  Děkuji moc za pomoc

  • Filip   •  

   Zdravím, jaký bude nárok na řádnou dovolenou za rok 2022 a 2023? Nedokážu se zorientovat v kalkulačkách.. od začátku roku 2022 plynulo 30 týdnů rodičovská dovolená, pak mateřská s 2. dítětem od 31. týdne. Zbytek 2022, tedy 22 týdnů nová mateřská dovolená.
   V roce 2023 zbývá tedy 6 týdnů MD, následně rodičovská. Vznikne v 2023 taky nárok na řádnou dovolenou? Děkuji.

 7. Petra   •  

  Dobrý den,
  prosím o radu:
  ZC nastoupila po RD 1.5.2021 (náš nárok dovolené je 5 týdnů v roce – 200 hod).
  Kolik bude mít prosím nárok za těchto 7 měsíců dovolené po novu?
  Počítala bych 200 / 12 = 16,6 * 7 = 116 hod.
  moc děkuji za odpověď

 8. jakub   •  

  Dobrý den, dne 5.2.2018 jsem nastoupil jako řidič sk. C (5týdnu dovolené) pro Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha dne 9.11.2020-31.3.2021 jsem byl na nemocenské, po ukončení nemocenské jsem nastoupil zpět na pozici s tím že jsem dostal od vedoucího nařízenou dovolenou ve výši zbytku z loňského roku a čtvrtletního nároku za rok 21 (to mi vyšlo v mých směnách na 46 hodin)+asi 20 hodin o měsíc později. poté jsem se s vedoucím dohodl na výpovědi dohodou k 31.5.2021 z důvodu změn se kterými jsem nesouhlasil, bohužel jsme nedostali žádné dodatky ke smlouvě, jen nám bylo zděleno ze od 1.1.2021 budeme pracovat 40 hodin týdne místo 37,5 které jsme měli v předchozím roce, bez dodatku ke smlouvě a patřičného zvýšení platu jsem nahlásil vedoucímu že končím a hledal si nové zaměstnáni.

  Nepříjemné překvapení bylo že za poslední měsíc jsem čekal vyšší plat(zbyla dovolena, podle povodních pásek a i názoru vedoucího byl zhruba 83,33hod)

 9. Dáša   •  

  Dobrý den , prosím – jak je to , musí si vzít pracovník dovolenou ve svátek , nebo musí jít do práce , když má pravidelný turnus od pondělí do pátku.
  Děkuji za odpověď

  • Online-Finance.info   •     Author

   Svátek je dle zákoníku práce, dnem pracovního klidu. Práci v tento den může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

 10. Martina   •  

  Dobrý den, nastoupila jsem teď do práce po RD, jen na 6 h denně.. Naskočila mi dovolena asi 130 h.. Celou si ji musím vybrat do konce roku.. Zajímá mě, z čeho bude počítána.. Moc děkuji MK

  • Online-Finance.info   •     Author

   Za dovolenou dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. Ta se počítá na základě průměrného výdělku. Ten se určuje za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud to není možné, tak se dá vycházet i z aktuálního nebo se použije pravděpodobný výdělek – viz zákoník práce, paragrafy 351 až 362.

 11. Jana Zachova   •  

  Dobry den. Dnes mi bylo nadrizenou řečeno, ze nemam narok na dovolenou za odpracovany mesic, pokud jsem jej prerusila neplacenym volnem (Šlo pouze o nekolik hodin neplaceneho volna oproti jinak celemu odpracovanemu mesici. Pracuji v dennim , a to od dubna, ale dovolena se mi vycerpala pri prazdninove uzavirce. 0 dni naroku po odpracovanem zari me prekvapilo ) Dekuji mnohokrat. Jana Z.

 12. Jana Zachova   •  

  *v dennim stacionáři

 13. Alena   •  

  Dobrý den, co vše snižuje nárok na dodatkovou dovolenou? Rozumím tomu správně, že nárok na dodatkovou dovolenou mi nesnižuje pouze dovolená, veškerá další nepřítomnost nárok snižuje? Děkuji!

 14. Jana   •  

  Dobrý den, neporadil by mi prosím někdo, jak vypočítat nárok na dovolenou v tomto případě?
  1.1.2021-7.9.21 Neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku
  4.10.2021-12.10.2021 Ošetřovné
  8.11.2021-16.11.2021 Ošetřovné
  Nevím jak vypočítat nárok na dovolenou v roce 2021. Předem děkuji za odpověď.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Pokud jste v aktuálním roce, odpracovala alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby), vzniká nárok na dovolenou.
   Pokud jste odpracovala alespoň 12 týdnů (násobků týdenní pracovní doby), pak se pro nárok na dovolenou, může započítat i doba na ošetřovném (maximálně 20 týdnů). Za dobu neplaceného volna, nárok na dovolenou nevzniká.

   Záleží tedy na tom, kolik máte/budete mít odpracováno hodin v aktuálním roce.

 15. Jana Maredová   •  

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak je to s dovolenou za rok 2021 při práci v režimu krátký/dlouhý týden – směna je 11 hodin denně, pracuji na recepci na plný úvazek jako zaměstnanec. Při přepočítání na hodiny je to 188 hodin za rok, jinak 5 týdnů dovolené. Nebyla jsem nemocná ani nevybírala žádné volno a odpracovala požadované hodiny v plném rozsahu. Při vybírání dovolené jsem zjistila, že se mi dovolená zkrátila o 7 hodin. Je to možné?
  Děkuji
  Jana M.

 16. Iveta   •  

  Dobrý den,
  poprosím o radu, zaměstnanec onemocněl 29,5,2021, nemocný byl až do konce roku.
  na kolik dní dovolené má nárok při 8 hod. pracovní době a 4 týdnech dovolené.
  Moc děkuji předem za odpověď. Iveta

  • Online-Finance.info   •     Author

   Do 28.5.2021 (včetně) mi to vychází na 103 pracovních dní, tj. odpracováno 20 násobků týdenní pracovní doby + vzniká nárok na dovolenou i za dalších 20 týdnů z nemocenské. Nárok by měl být na 40/52 z celkové dovolené. Při 40 hodinách/týden je to 40/52 ze 160 hodin = 124 hodin celkem (dovolená již není ve dnech ale v hodinách).

 17. Iveta   •  

  Děkuji moc za rychlou odpověď !
  Iveta

 18. Jana   •  

  Dobrý den, žena nemocná od 21.1.2021 do 9.8.2021.
  10.8. 2021 nástup na PPM.
  Dítě narozeno 5.9.2021.
  PPM do 21.2.2022 pak nástup na RD, má paní nárok na nějakou dovolenou za rok 2021?
  Pracovní doba 5 dnů v týdnu, 7,5 hodiny denně.
  Roční výměra dovolené 4 týdny,150 hodin.
  A bude mít nárok na dovolenou za rok 2022?
  Děkuji.

 19. OLi   •  

  Dobrý den, velice Vás prosím o radu. Zaměstnanec bude čerpat leden-březen neplacené dlouhodobé volno. Když nastoupí v dubnu do práce a vydrží do konce roku – bude mu náležet dovolená za celý rok, nebo jen za skutečně odpracované týdny? Velice děkuji

 20. Lenka   •  

  Dobrý večer, potřebuji poradit ohledně dovolené. V roce 2019 se mi narodilo první dítě, byla jsem na mateřské. Po mateřské jsem vyčerpala veškerou dovolenou a 13.4.2020 přešla na rodičovskou dovolenou, která mi měla skončit 22.11.22. Znovu jsem otěhotněla, druhé dítě se mi narodilo vloni v srpnu. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila od 29.6.2021 do 10.1.2022. Nyní bych prý měla opět čerpat dovolenou, je to možné? Lze zjistit, kolik dovolené budu čerpat? Jak si mohu dovolenou sama spočítat? Týdenní pracovní doba činila 40 hodin týdně, pravidelná pracovní doba, 5 týdnů dovolené. Děkuji.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Pro nárok na dovolenou se vám počítá doba mateřské dovolené jako „výkon“ práce. 29.6.2021 až 31.12.2021 je 128 pracovních dní, tj. 25 týdnů. Díky tomu máte nárok i na 20 týdnů z rodičovské dovolené. Tj. za rok 2021 je nárok na dovolenou 45/52 z celkové roční dovolené. Při 200 hodinách by to bylo 174 hodin dovolené. Tu je možné čerpat bezprostředně po skončení mateřské, nebo následně po skončení rodičovské.

 21. Lucie   •  

  Dobrý den,
  prosím o informaci, jaký bude můj nárok na dovolenou v r. 2022 za těchto předpokladů: 3.1. – 10.1.2022 OČR, poté dopracované 4 týdny a následně na dobu 28 týdnů PPM. Nárok na dovolenou vznikne i za následných 20 týdnů RD? A lze toto proplatit, případně jaká je podmínka čerpání (po ukončení MD/před nástupem na RD)? Děkuji, L.

  • Lucie   •  

   * u zaměstnavatele máme 200 hod./rok

   • Online-Finance.info   •     Author

    Pro nárok na dovolenou se započítá 28 týdnů z mateřské dovolené a 20 týdnů z rodičovské dovolené + OČR. Tj. máte nárok minimálně na 48/52 z dovolené (při 200 hodinách je to 185 hodin).

    Dovolenou je možné proplatit jen při ukončení pracovního poměru (viz paragraf 222, zákoník práce, odstavec 2). Dovolenou můžete čerpat buď bezprostředně po skončené mateřské (paragraf 217, odstavec 5), nebo po skončení rodičovské. Pro čerpání dovolené po skončení mateřské, stačí informovat zaměstnavatele. Pokud by byla čerpána dovolená ihned po mateřské, pak se i tato dovolená započítá jako výkon práce pro dovolenou.

 22. Lucie   •  

  Dobrý den,
  děkuji moc za rychlou odpověď.
  L.

 23. Pavla   •  

  Dobrý denDěkuji P.,
  chci se zeptat na kolik dnů mám nárok ,když jsem 25.2.2021 do 18.7.2021 byla v pracovní neschopnosti.Týdenní pracovní doba činí 40 hodin a nárok na dovolenou jsou 4 týdny.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Od 25.2.2021 do 18.7.2021 je to 98 pracovních dní, tj. necelých 20 týdnů. Pokud jste po zbytek roku pracovala, tak by se vám pro nárok na dovolenou měla započítat i tato doba (započítá se maximálně 20 týdnů z neschopenky, ošetřovného nebo rodičovské). Měla byste tedy nárok na 160 hodin dovolené …

 24. Petra   •  

  Dobrý den,
  chci se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou? Od 1.1.-17.5.2021 jsem odpracovala jen 120 hodin, z důvodu uzavření provozovny na základě vládního opatření. 17.5.-16.6.2021 jsem odpracovala 112 hodin a 17.6.-3.12.2021 jsem byla v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství) 4.12.2021 jsem nastoupila ne PPM.
  Děkuji P.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Na základě toho co píšete, vám nijak neporadím. Od 1.1.2021 do 16.6.2021 – pokud jste zrovna nepracovala, tak bylo co? Ošetřovné? nemocenská? Překážka na straně zaměstnavatele? Dovolená? Neplacené volno?

   Z neschopenky během rizikového těhotenství, se vám může započítat započítat maximálně 20 týdnů, pokud bylo mimo dobu neschopenky alespoň 12 týdnů, posuzovaných jako výkon práce. Pro nárok na dovolenou se vám započítá samotná doba práce, až 20 týdnů z neschopenky nebo například ošetřovného, a dále ještě mateřská a případně i doba překážek na straně zaměstnavatele, čerpání běžné dovolené atd.

   Nárok na dovolenou se pak odvíjí od sjednané týdenní doby (40 hodin nebo jiné číslo) a sjednané dovolené (zřejmě 4 nebo 5 týdnů)…

 25. Tereza Novotná   •  

  Dobrý den, chápu to tedy správně, že i když jsem zaměstnanec už dva roky, tak od nového roku 2022 mi nárok na dovolenou vznikne stejně až po 4 odpracovaných týdnech? Teď od ledna 2022 tedy nemohu mít 20 dní dovolené, ale jen část, a to navíc až po 4 týdnech?

 26. Romana R.   •  

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem dovolené na MD v roce 2022.

  9.8.2021 nástup na mateřskou, 24.9.2021 narození dítěte. Ukončení PPM 20.2.2022. Jaký je nárok na dovolenou v roce 2022. Roční nárok 160 hodin, prac doba 40 hodin týden. Stará dovolená 0.

  Děkuji

 27. Romana R.   •  

  Dobrý den, ještě jeden dotaz ohledně výpočtu nároku na dovolenou na MD.

  Nástup na mateřskou s druhým dítětem 1.11.2021. Pracovní doba 20h týden, nárok 4 týdnů za rok.

  Nárok v roce 2021 a v roce 2022?

  Děkuji

 28. Karolína Bořilová   •  

  Dobrý den,
  ráda bych se Vás zeptala, zda mohu čerpat řádnou dovolenou (200 hod) před nástupem na mateřskou dovolenou. Na mateřskou dovolenou nastupuji 22.3. Mohu tedy vybrat celou dovolenou před nástupem?

  Předem děkuji,
  S přáním hezkého dne,

  Karolína Bořilová

 29. Petr S.   •  

  Dobrý den.Pro výpočet dovolené se počítá jen období v kalendářním roce? Jak je to, když jsem začal pracovat na v září roku 2021 a dovolenou si budu vybírat v dubnu roku 2022. Děkuji za info

 30. Marta   •  

  Dobrý den,
  končím prac poměr k 31.3.2022. Celoroční dovolená nárok je 5 týdnů, prac tyden 40 hod. V lednu jsem měla 14 dnů prac neschopnost (covid, izolace). Jaký mi prosím vzniká nárok na dovolenou, kolik hodin?
  2 mzdové účetní jiné firmy mi nárok vypocetly jinak než můj zaměstnavatel.
  Dekuji moc za odpověď

 31. Martin   •  

  Dobrý den jaký je nárok na dovolenou v roce 2021 a 2022 od 1.1.21-9.9.2021 mateřská od 10.9.2021-25.3.22 PPM nárok na dovolenou 20 dnů děkuji

  • Online-Finance.info   •     Author

   V roce 2021, se vám jako výkon práce může počítat mateřská dovolená (10.9.2021 – 31.12.2021) a 20 týdnů z předchozí rodičovské dovolené. Tj. zřejmě 35/52 z celkové dovolené.

   V roce 2022 je tam opět mateřská dovolená (60 pracovních dní). Pokud budete následně opět na rodičovské dovolené, pak byste mohla mít nárok na 32/52 z celkové dovolené …

 32. Markéta   •  

  Dobrý den,

  chtěla jsem Vás poprosit, jestli byste mi mohli vypočíst počet dnů dovolené, na které mám nárok v roce 2021, 2022. Nyní jsem na mateřské dovolené s druhým synem. Mateřskou dovolenou čerpám od 1.10.2021 (předtím byla rodičovská dovolená) a končí mi 14.4.2022. Nárok na dovolenou u zaměstnavatele mám ve výši 20 dnů. Dle mých výpočtů mi vyšlo, že v roce 2021 mám nárok na 33/52 z celkové dovolené (tj.160 hodin), tedy 13 dnů. V roce 2022 potom 34/52 z celkové dovolené (tj.160 hodin), tedy také 13 dnů. Je to správně? Děkuji moc za odpověď.

  • Online-Finance.info   •     Author

   V roce 2021 je tam od 1.10.2021 do 31.12.2021 celkem 63 pracovních dní, tj. vzniká nárok na dovolenou za 12 týdnů + 20 týdnů předchozí rodičovské = 32/52 z celkové dovolené (při 160 hodinách je to 99 hodin).

   V roce 2022 je tam od 1.1.2022 do 14.4.2022 celkem 74 pracovních dní, tj. vzniká nárok na dovolenou za 14 týdnů + může být nárok na dovolenou za 20 týdnů rodičovské dovolené = 34/52 (při 160 hodinách je to 107 hodin). Tj. necelých 26 dní.

   Pokud by byla dovolená čerpána bezprostředně po skončení MD, pak i doba čerpání dovolené se počítá jako „odpracovaná“ doba, a nárok na dovolenou za 2022 může vycházet jinak …

 33. Lenka   •  

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás požádat o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou. Dne 23.5.2019 se mi narodila dcera. Mezi MD a RD jsme si dovolenou nevybrala. Zpět do zaměstnání bych se měla vrátit 24.5.2022 a dle zaměstnavatele mám nárok na čerpání dovolené v délce 19 dnů. Prosím o výpočet, zda je tento zůstatek dovolené správný.

  Předem děkuji za Vaši odpověď.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nevím, od kdy – do kdy jste měla mateřskou dovolenou, od kdy je rodičovská dovolená, jak to bylo s případným čerpáním dovolené před MD, kolik je celkový roční nárok na dovolenou atd …

   V roce 2019 a 2020 také platily jiné podmínky pro nárok na dovolenou, než v roce 2021 a 2022.

   • Lenka   •  

    Dobrý den,

    děkuji za rychlou odpověď. Od 26.10.2018 jsem byla na neschopence a zůstatek dovolené z roku 2018 jsem měla 4 dny. Dne 25.4.2019 jsem nastoupila na MD a dne 1.11. na RD. Celkový roční nárok dovolené 20 dní.

    Děkuji za Vaši pomoc.

 34. Jindra   •  

  Dobrý den,
  chtěla bych se také zeptat na výpočet dovolené, kam mohu svůj dotaz zaslat?

 35. Petra   •  

  Dobrý den, prosím o radu s nárokem na dovolenou v roce 2022. Máme zaměstnance, který u nás pracuje více než 5 let, ale od 3.1.2022 je v pracovní neschopnosti, kterou ukončí k 31.3.2022. Tímto dnem skončí i jeho pracovní poměr, v lednu si podal sám výpověď (a od 1.4.2022 nastupuje do nového zaměstnání). Bohužel s námi nekomunikuje. Nejsem si jistá, jak je to s nárokem na dovolenou, když v letošním roce neodpracuje žádnou dobu a v podstatě hned po PN ukončí i pracovní poměr. Vzniká mu nárok nebo ne?
  Moc Vám děkuji za odpověď

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nárok na dovolenou, vzniká pokud jsou odpracovány alespoň 4 týdny v aktuálním kalendářním roce (paragraf 213, odstavec 3. ZP). Neschopenka, se pro nárok na dovolenou započítá, jen pokud je mimo dobu neschopenky, v aktuálním kalendářním roce, odpracováno alespoň 12 týdnů (paragraf 216, odstavec 3, ZP). Tj. ve 202 nárok na dovolenou nevzniká …

 36. Petra   •  

  Dobrý den, moc Vám děkuji za rychlou odpověď.

 37. Lenka   •  

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou. Od 21.7.2021 – 1.2.2022 čerpám PPM, poté čerpám řádnou dovolenou. Po dovolené nastupuji na rodičovskou dovolenou. Kolik mi vzniká nárok na dovolenou v roce 2022? Nevyčerpaná dovolená z minulého roku je 184,25 hod. Nárok máme 5 týdnů ročně, pracovní doba 37,5 hod./týden. Nějak jsem se zamotala s tím, že budu čerpat napřed loňskou, potom letošní a to vše se počítá do odpracované doby + nějaká část RD?
  Moc Vám děkuji za odpověď.

 38. Pavla   •  

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou. Zaměstnankyně byla od 4.8.2021 do 23.1.2022 v pracovní neschopnosti, od 24.1.2022 nastoupila na mateřskou, jaký bude mít nárok na dovolenou roku 2022? Roční nárok máme 160 hodin, týdenní fond 40 hodin.
  Děkuji za odpověď

 39. Eva Petříková   •  

  dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou v roce 2022.
  Zaměstnankyně nastoupila na MD 1.7.21, skočila 13.1.22 a poté čerpala 320 hodin staré dovolené. Nárok na dovolenou činní 8 týdnů.
  děkuji za odpověď.

 40. Vera   •  

  Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem učitelka, mám plný úvazek 22 hodin týdně rozdělený do 4 dnů a ne do 5 dnů. Ve škole jsem tedy jenom 4 dny. Mám dozory a všechny povinnosti jako kolegové, kteří mají plný úvazek. Dovolená se mi ale odpočítává po 10 hodinách za den a ne po 8 hodinách a studijního volna mám také méně. Je to tak v pořádku ?
  Děkuji za odpověď

 41. Jitka Fabiánová   •  

  Dobrý den, prosím o radu. Naše zaměstnankyně nastoupila 7.4.2022 na mateřskou dovolenou a nejsem si jistá, jaký má nárok na dovolenou. Pracovala od 1.1.2022 – 6.4.2022 (odpracovala 13 týdnů). Letos již do práce nenastoupí. Děkuji za odpověď

  • Online-Finance.info   •     Author

   Vzniká jí nárok na odpracovanou dobu (13 týdnů) za dobu na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů) a následně i za dobu na rodičovské dovolené – až 20 týdnů. Pokud by si mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, vybírala řádnou dovolenou, pak i doba na této dovolené se započítává pro nárok na dovolenou. Neznám přesné údaje, ale podle všeho bude mít nárok na celou dovolenou za 2022.

 42. Dana   •  

  Dobrý den, prosím pomoc při výpočtu dovolené. Naše zaměstnankyně mají 20 hod týdenní úvazek, 4 týdny dovolenou a do 17.05.2022 je na MD a druhá je na MD do 02.07.2022.

  Děkuji moc za laskavost a přeji hezký den

  Dana

 43. Lenka Čermáková   •  

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem dovolené.
  Zaměstnankyně nastoupila dne 31. 8. 2021 na mateřskou dovolenou do 14. 3. 2022. Sjednaná týdenní pracovní doba – lichý týden 19,08h a sudý týden 22,84 h tedy průměrný týdenní úvazek 20,96h (práce 3 dny
  v týdnu a to úterý, středa a čtvrtek). Z roku 2021 převedeno 1,08 hodin. Požádala si o čerpání dovolené, následně bude pokračovat čerpání rodičovské dovolené. V organizaci je nárok na 8 týdnů dovolené tj. 320hodin (u zaměstnankyně roční předpokládaný nárok 168h). Jaký bude nárok na dovolenou?
  Děkuji za odpověď

 44. Lucie Zemanová   •  

  Dobrý den,
  při dlouhodobé pracovní neschopnosti, začátek v prosinci 2021, ukončení DPN k 10.5.2021, pak vybrání staré dovolené – z roku 2021 (8 dní – 11.-20.5.2022), následně do 31.7.2022 práce, kdy dojde k ukončení pracovního poměru. Bude mít zaměstnanec nárok na nějakou dovolenou, když 12 týdnů neodpracuje?

  • Online-Finance.info   •     Author

   Pokud jsou odpracovány alespoň 4 týdny (jako odpracovaná doba se započítává i čerpání dovolené), pak je nárok na dovolenou za odpracovanou dobu. Po 4 týdnech je nárok na 4/52 dovolené.

   Pokud by bylo odpracováno alespoň 12 týdnů, pak může být započítána i doba na neschopence …

 45. Valentýna   •  

  Dobrý den, prosím o pomoc s výpočtem nároku na dovolenou. Pří pracovní době 8 hodin a 15 minut denně, plus ednu sobotu 7 hodin každý měsíc v roce. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Valentýna

 46. Tina   •  

  Dobrý den,
  prosím o radu k výpočtu dovolené podle hodin. Pracuji jako pracovník ostrahy. Má pracovní doba od 13:55 do 22:15 bez oběda. K tomu jeden krát za měsíc pracovní sobota od 4:55 do 12:15. Předem děkuji za Vaši odpověď. S pozdravem Tina.

 47. Vlastimil Veselý   •  

  Dobrý den. 1-31.1. 2021 dále 1.8-31.8. 2021 jsem byl na neschopence s běžnou nemocí. Je správné,že mi byla krácena dovolená o 305 dne? Mám nárok na 20dní. A ještě prosím-od 29.5.2022 do 29.7.2022 jsem znovu na neschopence z důvodu nepracovního úrazu. Bude mi zaměstnavatel krátit znovu nárok na dovolenou? Děkuji za odpověd. Veselý.

  • Vlastimil Veselý   •  

   Omlouvám se za překlep krácena dovolená mi byla o 3,5dne

 48. Petra   •  

  Dobrý den,
  jsem na nemocenské od 1.1.2022 do 17.1.2022. od 18.1.2022 – 1.8.2022 mateřská, tedy 28 týdnů,
  z roku 2021 mám 137 hodin staré dovolené ( 40 TPD, 5 týdnů dovolené), od 2.8.2022 čerpám řádnou dovolenou z roku 2021. Za rok 2022 mák nárok na celou dovolenou 200 hodin a můžu ji vyčerpat hned po skočení čerpání dovolené za rok 2021???

 49. Julie   •  

  Dobrý den, poprosila bych pomoc s výpočtem nároku na dovolenou pro rok 2022.
  Od 1.1.2022 jsem pracovala do 31.5.22..ale
  V 4/2022 jsem byla 9 dní na OČR
  V 2/2022 jsem si vybrala 5 dní staré dovolené z roku 2021.
  Od 1.6.2022 jsem na dlouhodobé PN, která trvá doposud ..
  Dovolenou od zaměstnavatele máme
  5 týdnů.
  Budu mít nárok na celou dovolenou nebo na jakou část, děkuji. Julie.

 50. Naďa   •  

  Dobrý den,
  do práce jsem nastoupila 14.11.2022 , mám pracovní úvazek 38,75. Byl mi vypočítán nárok na dovolenou 23 hodin, jelikož to prý ovlivňují svátky. Je tento výpočet správný ?
  Děkuji za odpověď

 51. Zuzka   •  

  Dobrý den,
  31.3.22 mi skončila RD
  Od 1.4.do 31.7. neplacené volno z důvodu péče o dítě do 10 let
  1.8.-31.8. nemocenská
  Od 1.9. mateřská.
  Týdenní pracovní doba 40h a 20 dní dovolené.
  Mám nárok na celou dobu dovolené.
  A jak je to s dovolenou v roce 2023. MD mi končí v polovině března
  Děkuji

 52. Gabriela   •  

  Dobrý den,

  chtěla bych Vás poprosit, zda by jste mi mohli vypočítat na kolik hodin řádné dovolené mám nárok za rok 2023, jestliže na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 7.9.2022 a končí mi 21.3.2023. Poté jsem čerpala dovolenou 22.3.-31.3.2023 (z roku 2022). Pak nástup na rodičovskou dovolenou.

  Děkuji

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nárok na dovolenou vám vzniká za dobu na mateřské dovolené + na řádné dovolené + 20 týdnů z rodičovské dovolené tj. celkem na 33/52 z celkové roční dovolené. Konkrétní počet hodin, závisí na délce týdenní pracovní doby a také na celkové výměře roční dovolené.

 53. Tereza Švecová   •  

  Dobrý den, mohla bych se zeptat, jak je to s nárokem na dovolenou v případě, kdy jsem od 1.1.2023 do 29.5.2023 na rodičovské. Dva dny v květnu odpracuji dle původního úvazku ve výši 8 hodin/den. A od června budu mít snížený úvazek na 4 hodiny/den. Pracuji rovnoměrně od pondělí do pátku. Výměra dovolené u nás ve firmě je 5 týdnů. Moc vám děkuji. Švecová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *