V roce 2021 se mění výpočet dovolené v zaměstnání. Nárok na dovolenou vzniká v hodinách, za každý „odpracovaný“ týden. Čerpání dovolené je také po hodinách (podle skutečné délky směny). Nárok na dovolenou vzniká po 4 odpracovaných týdnech.

Nárok na dovolenou 2021: kalkulačka poměrné části dovolené

Od začátku roku 2021, se nárok na dovolenou v zaměstnání počítá jinak, než dříve. Nově již nárok na dovolenou nevzniká ve dnech, ale v hodinách. A v hodinách se dovolená i čerpá. Takže pokud jste si v loni brali „půl den“ dovolené, tak bylo jedno, jestli máte pracovní směnu dlouho 6 nebo 8 hodin. V roce 2021 se už ale konkrétní počet hodin odečte, podle toho, kolik skutečně zameškáte.

Jaké jsou hlavní změny u dovolené v roce 2021?

I když nový způsob výpočtu dovolené a jejího čerpání, vypadá na první pohled poněkud radikálně, ve výsledku se toho až tak moc nezmění. Pro zaměstnance, který pracuje po celý rok, a má běžné rozvržení pracovních směn, se v praxi vlastně nic moc nezmění.

Rozdíl poznají především ti, kdo mají nerovnoměrně rozdělenou pracovní dobu nebo různě dlouhé směny. Zatímco dříve mohlo být výhodné zameškat „dlouhou“ směnu a jít do práce na „krátkou“ směnu, nově už to tak není.

Mezi hlavní změny v roce 2021 patří:

 • Základní délka dovolené zůstává stejná, kdo měl 4 týdny, ten má stále 4 týdny, kdo měl 5 týdnů, bude mít 5 týdnů, kdo měl 8 týdnů, bude mít 8 týdnů, atd.
 • Rozdíl je v tom, že 4 týdny dovolené, znamenají 160 hodin dovolené (při 40ti hodinovém pracovním týdny, ten kdo má poloviční úvazek, by tak měl jen 80 hodin dovolené)
 • Pokud někdo nepracuje celý rok, tak mu za každý odpracovaný „týden“ (násobek týdenní pracovní doby), vzniká nárok na 1/52 dovolené
 • Pokud někdo za rok odpracuje více než 52 násobků týdenní pracovní doby, pak za každý další násobek týdenní pracovní doby, vzniká nárok na 1/52 dovolené navíc
 • Aby vznikl nárok na dovolenou, musí být odpracovány alespoň 4 týdny
 • Za dobu, kdy je rodičovská dovolená, neschopenka nebo třeba ošetřovné, se počítá jen maximálně 20 týdnů (musí ale být odpracováno alespoň 12 týdnů v roce)
 • Dovolená, na kterou vznikl nárok v roce 2021, se zaokrouhlí na celé hodiny nahoru

Kalkulačka: Výpočet nároku na dovolenou v roce 2021

Pro výpočet dovolené v roce 2021, je podstatných několik údajů:

 • Celková délka dovolené = základ jsou 4 týdny dané zákoníkem práce (pro některé obory je to 5 týdnů a u pedagogických pracovníků je to 8 týdnů), jinak vám ale zaměstnavatel může dát dovolené „kolik chce“
 • Délka týdenní pracovní doby = základ je 40 hodin (pro některé profese, směny apod. je to 38,5 nebo 37,5 hodiny)
 • Počet odpracovaných týdnů = jako práce se počítá i čerpání dovolené, mateřská dovolená apod. (nebo i rodičovská, neschopenka, ošetřovné apod., ale jen maximálně 20 týdnů)
 • Dodatková dovolená
Kalkulačka dovolená 2021
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Kolik je dovolená za odpracovanou dobu v roce 2021

Pokud pro zaměstnavatele pracujete celý rok, a odpracujete 52 týdnů, pak máte nárok na dovolenou za kalendářní rok:

 • 4 týdny nebo 5 týdnů (nebo i více)
 • 160 nebo 200 hodin (nebo i více)

Pokud máte pracovní poměr kratší dobu, pak vám vzniká nárok na dovolenou, za odpracovanou dobu. Za každý „týden“ vznikne nárok na 1/52 dovolené (nejprve je ale nutné pracovat alespoň 4 týdny):

 • 3,08 hodiny dovolené (při základním nároku na 4 týdny dovolené)
 • 3,85 hodiny dovolené (při základním nároku na 5 týdnů dovolené)

Jako „práce“, se pak počítá například i čerpání dovolené, mateřská dovolená nebo i třeba i neschopenka, rodičovská dovolení, apod.

U rodičovské dovolené, neschopenky, ošetřovného apod., se ale do „práce“ započítá maximálně 20 týdnů. A to jen pokud v daném kalendářním roce odpracujete alespoň 12 týdnů.

 • Pokud jste na rodičovské nebo neschopence celý rok, tak není žádný nárok na dovolenou
 • Pokud jste část roku na rodičovské nebo neschopence a část roku pracujete (alespoň 12 týdnů), tak je nárok na minimálně 32/52 dovolené (12 týdnů práce + 20 týdnů zápočet neschopenky nebo dovolené)

Kdy vzniká nárok na poměrnou část dovolené za rok 2021?

Nárok na dovolenou za odpracovanou dobu, vzniká po odpracování alespoň 4 týdnů. Tj. pokud by někdo pracoval jen v lednu 2021 a odpracoval 4 týdny, tak mu vznikne nárok na 4/52 dovolené. Při 160 hodinách za rok by to tedy bylo 12,307 hodin, což by se zaokrouhlilo na 13 hodin.

Minimální délka dovolené v roce 2021

Nadále platí, že minimální délka dovolené by měla být alespoň půl pracovní směny (půl den, resp. 4 hodiny). Není si tedy možné brát dovolenou jen po hodinách, vždy by to měly být alespoň cca 4 hodiny (při směně 8 hodin, u jiné délky to bude jinak).

Kratší část dovolené je možné čerpat jen v případě, že se jedná jen o „dovybrání“ zbytku dovolené (například při ukončení zaměstnání nebo z jiného důvodu, kdy zbývá kratší doba, než je celá půlka směny).

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené v roce 2021

O čerpání dovolené, i v roce 2021 rozhoduje zaměstnavatel. Ten by měl určit zaměstnancům čerpání dovolené a informovat je tom písemně alespoň 14 dní předem. Platí stejná omezení, na kdy zaměstnavatel může a nemůže určit čerpání dovolené, jako tomu bylo v předchozích letech. V tomto ohledu se zákoník práce nijak významně nezměnil.

Jediné dva případy, kdy není potřeba souhlas zaměstnavatele pro čerpání dovolené, je čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené. Tam zaměstnankyně pouze oznamuje, že ihned po mateřské dovolené, bude čerpat řádnou dovolenou. A není potřeba souhlas zaměstnavatele.

Dalším případem, kdy nepotřebujete souhlas od zaměstnavatele, by bylo čerpání dovolené převedené z minulého roku, pokud by nebyla vyčerpána do 30.6. Do konce června o čerpání převedené dovolené rozhoduje zaměstnavatel, od července si ji můžete vybrat sami a zaměstnavateli to jenom oznamujete.

  17příspěvků

 1. Jana Příhodová   •  

  Mám dotaz – na kolik hodin dovolené mám nárok při odpracování 6 týdnů ( období od 4.1.2021 do 12.2.2021 ), poté jsem byla na nemocenské, která stále trvá. Předpoklad ukončení nemocenské je k 15.6.2021. Mám stanovenou pracovní dobu 6 hodin.Děkuji za odpovědi

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nárok na dovolenou by vám měl vznikat jenom za těch 6 odpracovaných týdnů (6/52). Doba na nemocenské se pro nárok na dovolenou započítá až poté, co máte v aktuálním kalendářním roce odpracováno alespoň 12 týdnů, pak se může pro nárok na dovolenou započítat až 20 týdnů z nemocenské. Tj. pokud budete po neschopence dále pracovat, pak budete mít nárok na dovolenou stejný, jako by zde neschopenka nebyla …

 2. Karolina Fluderova   •  

  Dobrý den, mohli byste mi prosím potvrdit správnost výpočtu dovolené 2021? 40h/týden, nárok na dovolenou 4 týdny
  -PPM do 25.06.2021 25,2 týdnů
  -čerpání staré DOV 13,5 dne = 2,7 týdnů
  -čerpání RD 20 týdnů
  celkem 47,9 týdnů
  40/52 * 47,9 * 4 = 148 hodin = 3,7 týdnů
  47,9 týdnů + 3,7 týdnů = 51,6 týdnů
  40/51 * 51 ,6 * 4 = 159 hodin = 19,5 dne a 3 hodiny
  od 26.6. čerpání staré DOV 13,5 dne následně čerpání nové DOV 19,5 dne a nástup na RD bude 14.8.2021? A 3 hodiny vyčerpá po skončení RD?
  Děkuji moc za Vaše odpovědi a přeji hezký den

  • Monika   •  

   Dobrý den,
   rozepíši to: leden 2021- 25.06.21(MD)= 168+160+184+176+168+152=1008 hodin : 40= 25,2 týdnů + 2,7 týdnů stará dovolená = CELKEM 27,9 týdnů tedy 27 týdnů:
   Mezi výpočet: 40:50= 0,769 x 27= 20,76 x 4 = 83,05 hodin (kdy tato doba je doba odpracovaná) : 40= 2, 08 týdne, kdy připočteme k těm 27 týdnům ještě ty 2 týdny = celkem 27 + 2+ 20 rodičovská dovolená = celkem 49 týdnů.

   Konečný výpočet : 40 : 52 = 0,769 x 49= 37,68 x 4= 151 hodin + 108 hodin staré dovolené= 259 hodin: 40= 6,48 týdne.
   od 26.6.2021 bude čerpat dovolenou a po skončení nástup na RD.

 3. Lenka   •  

  Dobrý den, jak je to v případě, kdy jsem na rodičovske od roku 2019, hned po MD před nástupem na RD jsem dovolenou, která mi náležela vyčerpala. Náleží mi něco i teď po změnách od ledna pouze za tu RD, zaměstnaná stále jsem, a RD mám do konce října, ale budeme nyní ukoncovač pracovní poměr dohodou a nastupuji do jiného zaměstnání. Děkuji.

 4. Lenka   •  

  Dobrý den,

  prosím o výpočet nároku na dovolenou:
  2020 – 1.1.2020 – 8.6.2020 odpracováno bez čerpání dovolené
  9.6.2020 – 23.12.2020 nemocenská
  24.12.2020 – 7.7. 2021 mateřská

  Předem velice děkuji za pomoc.

 5. Petra   •  

  Dobrý den, nastupuji do nového zaměstnání 1.10. a zkušební doba mi končí 31.12.21 – mezi svátky v prosinci má zaměstnavatel omezenou provozní dobu a většina zaměstnanců si bere dovolenou. Jak to je se mnou? Mám nárok na nějaké dny volna pokud jsem stále ve zkušební době a musí mi dočerpání nároku před koncem roku zaměstnavatel umožnit? Podle mého propočtu bych měla mít nárok na 47 hodin (prac. doba 37,5 hodin týdně – 5 týdnů dovolené ročně) – zajímá mě tedy jestli mohu dovolenou čerpat před koncem zkušební doby a jestli mi ji zaměstnavatel musí umožnit, když se blíží konec kalendářního roku. Děkuji za info.

 6. Petra   •  

  Dobrý den,
  prosím o radu k výpočtu dovolené. Zaměstnanec na rodičovské dovolené nastoupil do zaměstnání 1.6. na poloviční úvazek, tedy 18.75 hod/týdně. Do té doby byl evidován na plný úvazek 37,5 hod/týdně.
  Program nám spočítal nárok na dovolenou 105 hod. Což mi vychází jako 28 dní při polovičním úvazku.
  Neumíme se dopočítat, zda je to správně.
  Děkuji moc za pomoc

 7. Petra   •  

  Dobrý den,
  prosím o radu:
  ZC nastoupila po RD 1.5.2021 (náš nárok dovolené je 5 týdnů v roce – 200 hod).
  Kolik bude mít prosím nárok za těchto 7 měsíců dovolené po novu?
  Počítala bych 200 / 12 = 16,6 * 7 = 116 hod.
  moc děkuji za odpověď

 8. jakub   •  

  Dobrý den, dne 5.2.2018 jsem nastoupil jako řidič sk. C (5týdnu dovolené) pro Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha dne 9.11.2020-31.3.2021 jsem byl na nemocenské, po ukončení nemocenské jsem nastoupil zpět na pozici s tím že jsem dostal od vedoucího nařízenou dovolenou ve výši zbytku z loňského roku a čtvrtletního nároku za rok 21 (to mi vyšlo v mých směnách na 46 hodin)+asi 20 hodin o měsíc později. poté jsem se s vedoucím dohodl na výpovědi dohodou k 31.5.2021 z důvodu změn se kterými jsem nesouhlasil, bohužel jsme nedostali žádné dodatky ke smlouvě, jen nám bylo zděleno ze od 1.1.2021 budeme pracovat 40 hodin týdne místo 37,5 které jsme měli v předchozím roce, bez dodatku ke smlouvě a patřičného zvýšení platu jsem nahlásil vedoucímu že končím a hledal si nové zaměstnáni.

  Nepříjemné překvapení bylo že za poslední měsíc jsem čekal vyšší plat(zbyla dovolena, podle povodních pásek a i názoru vedoucího byl zhruba 83,33hod)

 9. Dáša   •  

  Dobrý den , prosím – jak je to , musí si vzít pracovník dovolenou ve svátek , nebo musí jít do práce , když má pravidelný turnus od pondělí do pátku.
  Děkuji za odpověď

  • Online-Finance.info   •     Author

   Svátek je dle zákoníku práce, dnem pracovního klidu. Práci v tento den může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

 10. Martina   •  

  Dobrý den, nastoupila jsem teď do práce po RD, jen na 6 h denně.. Naskočila mi dovolena asi 130 h.. Celou si ji musím vybrat do konce roku.. Zajímá mě, z čeho bude počítána.. Moc děkuji MK

  • Online-Finance.info   •     Author

   Za dovolenou dostáváte od zaměstnavatele náhradu mzdy. Ta se počítá na základě průměrného výdělku. Ten se určuje za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud to není možné, tak se dá vycházet i z aktuálního nebo se použije pravděpodobný výdělek – viz zákoník práce, paragrafy 351 až 362.

 11. Jana Zachova   •  

  Dobry den. Dnes mi bylo nadrizenou řečeno, ze nemam narok na dovolenou za odpracovany mesic, pokud jsem jej prerusila neplacenym volnem (Šlo pouze o nekolik hodin neplaceneho volna oproti jinak celemu odpracovanemu mesici. Pracuji v dennim , a to od dubna, ale dovolena se mi vycerpala pri prazdninove uzavirce. 0 dni naroku po odpracovanem zari me prekvapilo ) Dekuji mnohokrat. Jana Z.

 12. Jana Zachova   •  

  *v dennim stacionáři

 13. Alena   •  

  Dobrý den, co vše snižuje nárok na dodatkovou dovolenou? Rozumím tomu správně, že nárok na dodatkovou dovolenou mi nesnižuje pouze dovolená, veškerá další nepřítomnost nárok snižuje? Děkuji!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *