Od začátku roku 2025, by se mohly zrušit povinné minimální zálohy na sociální pojištění pro začínající podnikatele. Ten kdo posledních 5 roků nepodnikal, by první 2 roky nemusel platit minimální zálohy (platilo by se jen pojištění, vypočítané až na základě zisku z podnikání – tj. až po podání přehledu o příjmech).

Úleva pro začínající OSVČ – zahájení podnikání bez placení záloh

Vláda se bude zabývat návrhem na změnu zákona, která by přinesla možnost, aby začínající OSVČ nemuseli platit zálohy na sociální pojištění (první 2 roky).

Na začátku podnikání by to znamenalo „úsporu“ 3 210 Kč měsíčně (resp. v příštích letech i více, zálohy na sociální se mají výrazně zvyšovat).

Nově by se při zahájení podnikání, musela platit jenom záloha zdravotní pojištění (ta se „odpustit“ nedá).

Na zrušení záloh na sociální pojištění pro začínající podnikatele, se shodují všechny koaliční strany. Je tedy poměrně vysoká pravděpodobnost, že tento návrh zákona bude schválen.

Pokud tomu dojde, tak od začátku roku 2025 bude zahájení podnikání o něco jednoduší.

Jak je to s placením záloh na pojištění v roce 2024?

Už nyní platí pro začínající podnikatele úleva v tom smyslu, že první dva roky po zahájení podnikání, je snížená záloha na sociální pojištění.

Ten, kdo začne podnikat v roce 2024, bude platit minimální zálohu na sociální pojištění „jenom“ 3 210 Kč (což je o 642 Kč méně, než kolik je minimální záloha pro „staré“ OSVČ, ti musí v roce 2024 platit minimálně 3 852 Kč).

Tato snížená záloha na sociální pojištění, se ale týká pouze podnikatelů, kteří nepodnikali během posledních 20 roků. Nově navrhovaná změna by se měla týkat podnikatelů, co nepodnikali během posledních 5 roků.

Úleva pro začínající podnikatele, se aktuálně týká také jenom sociálního pojištění (stejně jako to bude i u nové změny, která se připravuje).

Na zdravotní pojištění, musí v roce 2024 odvádět začínající podnikatelé stejnou částku, jako ti kdo podnikají již nějakou dobu. Minimální zdravotní pojištění se od 1. 1. 2024 zvýšilo na 2 968 Kč.

Od 1. 1. 2025 by se zálohy na sociální nemusely platit vůbec

Skupina poslanců koaličních stran, nyní předložila návrh na změnu zákona, který by se týkal začínajících podnikatelů. Konkrétně těch, kdo během posledních 5 roků, nepodnikali jako OSVČ.

Tito „noví“ podnikatelé, by během prvních 2 roků nemuseli platit minimální zálohu na sociální pojištění. Neznamená to ale úplně odpuštění placení sociálního pojištění.

I pro tyto začínající podnikatele by platilo, že po podání daňového přiznání a přehledu o příjmech pro ČSSZ, by museli doplatit pojištění, které by se jim vypočítalo standardním způsobem na základě jejich příjmu (zisku) z podnikání.

Pokud by někdo zahájil podnikání například od března 2025, tak by nemusel platit minimální zálohu ani v roce 2025 a následně ani v roce 2026. Povinnost platit minimální odvody, by se ho začala týkat až od 1. 1. 2027.

„Odpuštění“ záloh by se týkalo jenom sociálního pojištění

Toto „odpuštění“ placení minimálních záloh, by se ale týkalo jenom sociálního pojištění. U zdravotního pojištění se podobná změna nedá udělat.

Zdravotní pojištění je koncipováno trochu jinak než sociální (důchodové) pojištění.

U zdravotního pojištění, je nutné, aby bylo neustále placeno – buď ho musí platit zaměstnavatel, nebo si ho platí podnikatel sám, nebo ho platí stát, nebo si ho lidé musí platit sami (OBZP).

Minimální platba na zdravotní, by se tedy týkala i nadále všech podnikatelů (s výjimkou OSVČ vedlejších, kteří podnikají při zaměstnání, nebo během prvního roku podnikání).

Obnovení přerušené živnosti bez placení sociálního pojištění

Změna by se týkala i podnikatelů, co měli alespoň 5 roků přerušené podnikání.

I po obnovení přerušeného podnikání (které bylo přerušeno alespoň 5 roků), by se první dva roky nemusely platit zálohy na sociální pojištění.

Změna by se netýkala OSVČ s paušální daní

Výše uvedená změna, by se netýkala těch podnikatelů, co se při zahájení podnikání rozhodnou pro paušální daň.  Paušální daň je koncipována tak, že jedna platba v sobě zahrnuje sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Paušální daň pro I. pásmo, se v roce 2024 zvýšila na 7 498 Kč a platí pro všechny OSVČ, které spadají do této kategorie (nerozlišuje se nový/začínající podnikatel, roli hrají jenom očekávané příjmy a výdajový paušál).

Odpuštění záloh by mohlo zvýšit počet OSVČ?

Koaliční strany si od „odpuštění“ záloh na sociální pojištění slibují zvýšení počtu OSVČ.

Jen v minulém roce (2023), ukončilo podnikání cca 270 tisíc podnikatelů (což je cca 10% všech OSVČ). Rok 2023 byl ale velmi specifický.

V tomto roce byly zaváděny povinné datové schránky pro všechny OSVČ. A řada z těch, kdo podnikali jenom formálně (měli aktivní ŽL, ale reálně neprovozovali žádnou činnost), raději podnikání zrušila.

Fakticky se tedy počet aktivních podnikatelů nijak zásadně neměnil (i když přesné statistiky v tomto ohledu nejsou).

Odpuštění minimální zálohy na sociální pojištění, sice může být pro začínajícího podnikatele určitá úleva (zvláště s ohledem na to, že v roce 2025 se mají minimální zálohy opět poměrně výrazně zvýšit).

Ale pravděpodobně se nejedná o natolik zásadní věc, která by sama o sobě rozhodovala o tom, zda zahájit/nezahájit podnikání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *