Srážky na exekuci, mohou být prováděny i z invalidního důchodu. Srážky provádí přímo ČSSZ, a invalidní důchodce dostává na účet jenom nezabavitelné minimum. Výpočet srážek z důchodu je stejný, jako výpočet exekuce na mzdu (nebo jiný příjem). Od 1. 1. 2024 se změnilo nezabavitelné minimum.

Výpočet exekuce na invalidní důchod 2024 – srážky a kolik zůstane

Jedním z nejčastějších způsobů, jak jsou vymáhány dluhy během exekuce, jsou srážky ze mzdy. Obvykle se mluví o exekuci na plat či na mzdu, ale platí to obecně pro skoro všechny pravidelné příjmy.

Exekutor může nařídit i srážky z invalidního důchodu nebo i ze starobního důchodu. Srážky je možné provádět i z nemocenské, z mateřské, z rodičovské nebo z podpory v nezaměstnanosti. Někdy je možná i exekuce na sociální dávky.

Bez ohledu na to, o jaký se jedná příjem, ale pro exekuci platí stejné podmínky. Dlužník v exekuci, má nárok na nezabavitelné minimum. Podle toho, jestli se jedná o přednostní nebo nepřednostní exekuci, pak zůstává více či méně peněz.

Kalkulačka: Výpočet exekuce na invalidní důchod 2024

Podmínky pro výpočet exekuce na invalidní důchod jsou stejné, jako u exekuce na běžný starobní důchod, nebo na mzdu (či jiný příjem).

Srážky provádí přímo ČSSZ. Dlužník má nárok na nezabavitelné minimum, které může být zvýšeno započítáním částky za manželku (manžela) nebo za každé vyživované dítě.

Pokud je exekuce nařízena z důvodu přednostní pohledávky, tak je kromě nezabavitelné částky, nárok už jenom na 1/3 z invalidního důchodu.

Pokud je to „obyčejná“ nepřednostní exekuce, tak kromě nezabavitelné částky, zůstanou ještě 2/3 ze zbylé části invalidního důchodu.

Kalkulačka exekuce na důchod 2024
Kolik je váš důchod?

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci na invalidní důchod v roce 2024?

Nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci (nebo i při insolvenci), se poměrně často mění. Obvykle hned od začátku nového roku, a někdy je i další změna během roku.

V roce 2024 došlo ke změně od 1. ledna 2024:

  • Základní nezabavitelné minimum = 12 705 Kč
  • Částka za další vyživované osoby = 3 176 Kč

Pro výpočet exekuce na důchod, je podstatná ještě částka 28 586 Kč. Pokud by měl někdo velmi vysoký důchod, takže by mu po odečtení základní nezabavitelné částky zůstávalo více než 28 586 Kč, tak vše co je nad tuto hranici, dostává exekutor.

Kolik peněz mi zůstane při exekuci na invalidní důchod v roce 2024?

Výpočet srážek z invalidního důchodu, a kolik peněz přesně zůstane, bude záviset především na tom, kolik je důchod, a jestli je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka.

Při exekuci na invalidní důchod, mohou nastat dvě odlišné situace:

  • Průměrná výše invalidního důchodu, je aktuálně 9 725 Kč (I. stupeň), 11 433 Kč (II. stupeň) a 17 027 Kč (III. stupeň)
  • Nezabavitelné minimum pro invalidního důchodce je aktuálně 12 705 Kč (pro důchodce s manželkou je to 15 881 Kč, pro důchodce s manželkou a jedním dítětem je to 19 057 Kč, s manželkou a dvěma dětmi je to 22 234 Kč, ….)

1) Invalidní důchod je nízký (méně, než kolik je nezabavitelné minimum)

Z průměrného invalidního důchodu pro stupeň I. a II., obvykle není možné provádět srážky na exekuci. Nezabavitelné minimum bude vyšší, než kolik je invalidní důchod.

2) Invalidní důchod je vyšší (více, než kolik je nezabavitelné minimum)

Z průměrného invalidního důchodu pro stupeň III., by již bylo možné provádět srážky na exekuci (pokud by to byl svobodný a bezdětný invalidní důchodce, nebo pokud by měl manželku nebo maximálně jedno dítě). Srážky by se vypočítali běžným způsobem – viz dále.

Výpočet srážek z invalidního důchodu

V případech, kdy je invalidní důchod vyšší, než nezabavitelné minimum, se zbylá část důchodu rozdělí na třetiny:

  • První třetina je určena na úhradu přednostních pohledávek, pokud nejsou tak peníze dostává důchodce
  • Druhá třetina je určena na úhradu nepřednostních pohledávek
  • Třetí třetina zůstává vždy pro invalidního důchodce

Podle typu exekuce, tedy zůstává nezabavitelné minimum + 1/3 nebo 2/3 ze zbylé části důchodu.

Pro výpočet srážek v konkrétním případě exekuce, můžete použít kalkulačku na této stránce. Stačí zadat, kolik je váš důchod (nebo jiný čistý příjem), počet vyživovaných osob, a zvolit typ výpočtu (přednostní x nepřednostní).

Minimální splátka dluhů v exekuci – minimálně 1 890 Kč měsíčně

Již nějakou dobu se mluví o tom, že by byla zavedena minimální splátka exekuce. Ta by se vztahovala především na ty případy, kdy má dlužník nějaký pravidelný příjem, který je ale nižší než kolik je nezabavitelné minimum (viz výše – mohlo by se jednat o situaci, která je u invalidního důchodu pro stupeň I. a II.)

Minimální splátka exekuce, by měla být stanovena na 10% z minimální mzdy. V roce 2024 se minimální mzda zvýšila na 18 900 Kč, minimální splátka exekuce by letos vycházela na 1 890 Kč měsíčně.

Tuto minimální splátku, by exekutor mohl strhnout z invalidního důchodu (nebo ze mzdy nebo i z jiného příjmu), i když by celkový příjem byl nižší, než nezabavitelné minimum.

Teoreticky by tak mohla nastat situace, kdy má invalidní důchodce nárok na 9 725 Kč (průměrný invalidní důchod pro stupeň I.) a exekutor mu z toho sebere 1 890 Kč (tj. cca 20% z důchodu).

Minimální splátka dluhů během exekuce, zatím nebyla zavedena. Podle dostupných informací, je ale poměrně silný tlak, na schválení takové změny. Mohlo by se to projednávat už během roku 2024.

Jestli se ale minimální splátka dluhů bude vztahovat i na invalidní důchod (a případně v jakém rozsahu), zatím není známo. Ani zatím není jisté, že taková změna bude opravdu schválena (zatím je to jenom informace typu „JPP“ – „jeden politik povídal“).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *