V dědickém řízení, se platí poplatky u notáře (poplatek za vyřízení dědictví). Poplatky u notáře určuje vyhláška. Dědická daň se neplatí. Nenaplatí se ani daň z příjmů. Dědictví můžete i odmítnout (celé dědictví) nebo se můžete dědictví vzdát (i jen části dědictví).

Kalkulačka: Kolik se platí za dědické řízení v roce 2024? (notářské poplatky, dědická daň)

Zemřel vám někdo blízký a nyní vás čeká dědické řízení u notáře? Pokud by vás zajímalo, kolik vás bude stát vyřízení pozůstalostního řízení, tak si to můžete orientačně spočítat v následující kalkulačce.

Za vyřízení dědictví, se platí poplatky u notáře. Ty zahrnují jak konkrétní náklady notáře, s vyřizováním pozůstalosti, tak i určité procento z odhadní ceny děděného majetku.

Dědická daň jako taková, se neplatí (byla zrušena). Z toho co zdědíte, se neplatí ani daň z příjmu nebo jiné daně (pouze DPH). Při dědictví se platí pouze poplatky notáři, který bude pozůstalost vyřizovat.

Kalkulačka: Výpočet poplatků u notáře za vyřízení dědictví v roce 2024

Minimální částka, která se platí u notáře za vyřízení dědictví, jsou 2 000 Kč (pokud není žádný majetek, pak se dědické řízení může zastavit a platí se jen 1 000 Kč).

Jinak je odměna notáře v dědickém řízení, stanovena jako určité procento z hodnoty děděného majetku (viz níže). Maximálně ale zaplatíte cca 100 000 Kč (z majetku nad 100 miliónů se už nic neplatí).

Kromě toho může notář požadovat i úhradu dalších poplatků (náklady spojené s vyřizováním dědictví, jako jsou soudní poplatky, cestovní výdaje, pořizování kopií listin, poštovné, a další prokazatelné výdaje).

Pro orientační výpočet, kolik zaplatíte u notáře za vyřízení dědictví, můžete v následující kalkulačce zadat alespoň přibližnou hodnotu dědictví (odhadní cenu).

Kalkulačka notářské poplatky 2024
Zadejte hodnotu dědictví

Výpočet

Kolik jsou poplatky u notáře za vyřízení dědictví v roce 2024?

Poplatky, které platíte u notáře (nejenom ty, které jsou spojeny s vyřízením dědictví), se řídí příslušnou vyhláškou (notářský tarif – vyhláška č. 196/2001 Sb.). K poslední větší změně, došlo od začátku roku 2023 (viz vyhláška č. 460/2022 Sb., kdy se poplatky u notáře opět zvýšily (v roce 2024 se ale zatím nic).

Minimální poplatek (odměna notáře), za vyřízení pozůstalosti, jsou 2 tisíc korun. Poplatek u notáře je nutné zaplatit, i když se dědické řízení zastaví pro nemajetnost (pokud je hodnota dědictví nulová nebo záporná nebo jen zanedbatelná).

V dalších případech, se vychází z odhadní ceny veškerého majetku (movitého i nemovitého), který je součástí dědického řízení:

 • Dědictví do 500 000 Kč – zaplatíte poplatek 2% z odhadní ceny (minimálně 2 000 Kč, maximálně 12 100 Kč včetně DPH)
 • Dědictví do 1 milión korun – z částky nad 500 000 Kč se platí 0,9% z odhadní ceny (+ 2% z prvních 500 000 Kč), maximálně tedy 17 545 Kč včetně DPH
 • Dědictví do 3 milióny korun – z částky na 1 milión korun se platí 0,5% z odhadní ceny (+ 2% z částky do 500 000 Kč + 0,9% z částky do 1 miliónu korun), maximálně tedy 29 645 Kč
 • Dědictví do 30 miliónů korun – z částky nad 3 milióny, se platí 0,1% z odhadní ceny (+ 2% z částky do 500 000 Kč + 0,9% z částky od 500 tisíc do 1 miliónu korun + 0,5% z částky od 1 miliónu do 3 miliónů), maximálně tedy 62 315 Kč včetně DPH
 • Dědictví do 100 miliónů korun – z částky nad 30 miliónů, se platí 0,05% z odhadní ceny (+ 2% z částky do 500 000 Kč + 0,9% z částky od 500 tisíc do 1 miliónu korun + 0,5% z částky od 1 miliónu do 3 miliónů + 0,1% z částky do 30 miliónů), maximálně tedy 104 665 Kč včetně DPH
 • Dědictví nad 20 miliónů korun – z toho co je nad 20 miliónů, se již nic dalšího neplatí (maximální odměna notáře je 104 665 Kč včetně DPH + případné další poplatky)

Kolik se platí při dědictví u notáře v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat, kolik minimálně zaplatíte u notáře, při dědickém řízení. Uvedené částky, zahrnují i DPH ve výši 21%.

Jedná se ale pouze o odměnu notáře za vyřízení dědictví. Kromě toho, může notář požadovat i další poplatky (ty jsou ale obvykle již podstatně nižší – záleží ovšem i na složitosti dědického řízení a rozsahu pozůstalosti).

 

Hodnota dědictví Minimální částka (včetně DPH)
10 000 Kč 2 420 Kč
100 000 Kč 2 420 Kč
250 000 Kč 6 050 Kč
500 000 Kč 12 100 Kč
750 000 Kč 14 823 Kč
1 000 000 Kč 17 545 Kč
2 000 000 Kč 23 595 Kč
3 000 000 Kč 29 645 Kč
5 000 000 Kč 32 065 Kč
10 000 000 Kč 38 115 Kč
15 000 000 Kč 44 165 Kč
20 000 000 Kč 50 215 Kč
30 000 000 Kč 62 315 Kč
50 000 000 Kč 74 415 Kč
75 000 000 Kč 89 540 Kč
100 000 000 Kč 104 665 Kč
nad 100 000 000 Kč 104 665 Kč

Kdo musí platit poplatky za dědické řízení?

Poplatky u notáře, platí ten, kdo je příjemcem dědictví (dědic). Pokud je dědiců více (což je obvyklé), pak může dojít k příslušnému rozdělení celkové částky, mezi více osob.

Kolik je dědická daň v roce 2024?

Dědická daň se neplatí. Daň z dědictví existovala dříve, ale byla zrušena v roce 2014. Ze zděděného majetku, se platí jen výše uvedené poplatky u notáře (u kterých se platí běžná DPH 21%).

Dědictví (zděděný majetek, jak movitý, tak i nemovitý), ani nespadá mezi příjmy, ze kterých by se musela platit daň z příjmu nebo nějaké jiné daně.

V roce 2023, se objevily návrhy, aby došlo k obnovení dědické daně. Souvisí to s aktuální snahou vlády, o konsolidaci veřejných financí. Česká republika, s nulovou dědickou daní, je spíše výjimkou.

Návrhy na obnovení daně z dědictví, ale aktuálně nemají žádnou konkrétní podobu. Zatím tedy nehrozí, že by se v roce 2024, platila nějaká daň při dědictví.

Kolik je darovací daň v roce 2024?

Pro ty, kdo by se chtěli vyhnout placení vysokého poplatku za vyřízení dědictví, je možnost darování majetku ještě během života.

Zatímco při vyřizování dědictví u notáře, zaplatíte vždy nějaké poplatky, darovací daň může být nulová (i při darování ale něco málo zaplatíte u právníka nebo u notáře, za sepsání příslušné darovací smlouvy).

  1 příspěvek

 1. Miroslav Krob   •  

  Dobrý den,prosím co se započítává při vyřízení dědictví u notáře.Vztahoje se i na uložené peníze
  na účtě v bance,dále na uložené zlaté šperky a zlato,moitý majetekrodinný důma pozemek,staré
  auto atd.Děkuji Vám Krob

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *