Od ledna 2023, se mění výpočet exekučních srážek. Zvyšuje se nezabavitelné minimum na 13 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč). Lidem s exekucí by mělo v roce 2023 zůstat podstatně více peněz. Ve druhé polovině roku, bude už naposledy probíhat Milostivé léto.

Výpočet exekuce 2023 – kolik zůstane z výplaty při srážkách ze mzdy?

Začátek nového roku 2023, přináší všem lidem v exekuci (nebo i těm s insolvencí) dobrou zprávu. Od ledna by jim mělo zůstat více peněz (resp. u některých příjmů až od výplaty v únoru, kdy se vyplácí mzda za leden).

Od 1. 1. 2023, se poměrně výrazně zvyšuje nezabavitelná částka pro výpočet exekuce (nebo insolvence).

Zvýšení nezabavitelné částky v roce 2023, je vyšší než obvykle – zvyšuje se totiž jak životní minimum, tak i normativní náklady na bydlení (což jsou dva hlavní údaje pro výpočet nezabavitelného minima).

Mění se ale i vzorec pro výpočet nezabavitelné částky –  „staro-nově“ to budou opět zase jenom dvě třetiny ze součtu životního minima a normativu na bydlení. I přesto se nezabavitelné minimum pro dlužníka zvyšuje o cca 2,5 tisíce korun.

Kalkulačka: Výpočet exekučních srážek z výplaty od ledna 2023

Pro výpočet exekučních srážek a nezabavitelné částky, stačí do kalkulačky zadat, kolik je vaše čistá výplata.

Výpočet exekuce je stejný, i pro další příjmy – tj. jak výplata (mzda, plat, odměna za práci na DPP nebo DPČ), tak i důchod, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, apod.

Pro výpočet je dále podstatné, zda se jedná o přednostní exekuci (jen menší část pohledávek, například dluh za alimenty, zůstává méně peněz) nebo nepřednostní exekuci (většina pohledávek, zůstává více peněz). A také i počet vyživovaných osob (manžel, manželka, dítě, ke kterému má dlužník vyživovací povinnost).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum 2023 – jak se mění nezabavitelná částka?

Od ledna 2023, začíná platit několik změn, které ovlivňují výpočet nezabavitelné částky:

 • Od 1. 1. 2023 se zvyšuje životní minimum – pro jednotlivce je to nově 4 860 Kč
 • Od 1. 1. 2023 se zvyšují normativní náklady na bydlení – pro výpočet exekuce je to nově 15 597 Kč (zahrnuje i mimořádné zvýšení normativních nákladů pro aktuální rok)
 • Od 1. 1. 2023 platí změna vzorce pro výpočet nezabavitelné částky – nově to jsou jenom 2/3 z součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení (za manžela/manželku/dítě je to nově jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka)

Kolik je nezabavitelné minimum v roce 2023

Od ledna 2023, se zvyšuje základní nezabavitelné minimum pro lidi v exekuci nebo s insolvencí. Zvýšení je poměrně hodně výrazné.

Nezabavitelné minimum dlužníka 2023:

 • Na konci roku 2022 byla nezabavitelná částka 11 103,75 Kč
 • Od 1. ledna 2023 je nezabavitelná částka zvýšena na 13 638 Kč
 • Zvýšení o 2 534 Kč
 • Nově to jsou 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, do konce roku 2022 to byly 3/4

Nezabavitelné minimum za vyživované osoby 2023:

 • Na konci roku 2022 byla nezabavitelná částka 3 701,25 Kč
 • Od 1. ledna 2023 je nezabavitelná částka snížena na 3 409,50 Kč
 • Snížení o 292 Kč
 • Nově to je jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka, do konce roku 2022 to byla 1/3

I přes změnu vzorce pro výpočet nezabavitelné částky, mají ale všichni dlužníci nárok na vyšší nezabavitelné minimum. Pro jednotlivce, je nezabavitelná částka vyšší o 2534 Kč.

Pro dlužníka, který má manželku a dvě děti, se nezabavitelné minimum zvyšuje o 1659 Kč (na konci roku 2022 to bylo 22 208 Kč, od ledna 2023 je to 23 867 Kč).

Od ledna 2023, se zvyšuje i hranice pro plně zabavitelnou část výplaty. Vše co je nad 30 686 Kč, dostává exekutor (z toho co zbývá po odečtení nezabavitelné částky).  Nově se jedná o jeden a půl násobek součtu životního minima a normativu na bydlení (dříve to býval dvojnásobek).

Pravidla pro výpočet exekuce z výplaty nebo z jiného příjmu

Pravidla pro výpočet exekuce, se ale jinak v roce 2023 nemění (kromě změny vzorce pro výpočet nezabavitelné částky).

Výpočet exekučních srážek, se provádí z čisté mzdy, přičemž některé „části“ výplaty se do výpočtu nemusí zahrnout (například diety ze služební cesty (stravné), stravenkový paušál, apod.).

Exekuční srážky se naopak vztahují i na některé mimořádné příjmy jako je například odstupné (u něj se ale výpočet neprovádí z celé částky, ale odstupné by se mělo rozdělit podle počtu měsíců, za které je vyplaceno, tj. u odstupného za 3 měsíce, se nezabavitelné minimum započítá 3x).

Z čisté mzdy (výplaty ze zaměstnání či z příjmu za práci na DPP nebo DPČ), se nejprve odečítá nezabavitelná částka. Pokud by bylo nezabavitelné minimum vyšší, než čistá mzda, pak srážky vůbec neproběhnou.

Nezabavitelná částka, se při výpočtu uplatní jen u jednoho zaměstnavatele (případně může být rozdělena na dvě nebo i více částí, mezi více zaměstnavatelů).

Z toho, co zbude po odečtení nezabavitelné částky, se vypočítají finální srážky:

 • u přednostních pohledávek, dostává exekutor dvě třetiny (a vše co je nad 30 686 Kč)
 • u nepřednostních pohledávek, dostane exekutor pouze jednu třetinu (a vše co je nad 30 686 Kč).

Vzhledem k tomu, kolik je aktuálně nezabavitelné minimum, si zvláště z nižších příjmů, bere exekutor jen minimum peněz.

Milostivé léto 2023 – odpuštění dluhů letos naposledy

V minulých letech, zde už 2x byla možnost, jak se zbavit některých dluhů. Jednalo se o Milostivé léto I. a Milostivé léto II.

V obou případech, stačilo zaplatit původní dluh (jistinu) a nebylo nutné platit zbytek (úroky, poplatky za vymáhání, apod. tj. příslušenství dluhu/exekuce).

V roce 2023, je ještě poslední možnost, která se ale týká jen některých dluhů. V roce 2023, bude probíhat „Daňové milostivé léto (Finanční úřad)“ a dále „Milostivé léto na dluhy na sociálním pojištění (ČSSZ)“. Obě akce, probíhají ve druhé polovině roku (od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023).

I v roce 2023, bude stačit zaplatit jen původní dluh na daních, sociálním pojištění, apod. a stát odpustí zbylou část. V některých případech bude možné, si domluvit i splátkový kalendář, a původní dluh splácet i několik měsíců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *