V roce 2024 dojde ke snížení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Nezabavitelné minimum bude od 1. 1. 2024 nižší o 933 Kč. Kvůli tomu, se mohou zvýšit srážky ze mzdy. A lidem s exekucí bude z výplaty zůstávat méně peněz. Změna může být i o 500 až 1000 Kč měsíčně (nebo i více).

Výpočet exekuce 2024: Nezabavitelné minimum se od ledna 2024 sníží o 933 Kč

Nový rok, si přichystal velké množství změn. Bude se zdražovat (a hodně). Bude se měnit mnoho různých zákonů. A bude se měnit i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Zatímco během posledních několika roků, se nezabavitelná částka vždy jenom zvyšovala (někdy i několikrát za rok), v roce 2024 to bude jiné. Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci, se od 1. 1. 2024 sníží o 933 Kč.

Snížení nezabavitelné částky, se týká jak výpočtu exekuce, tak i výpočtu insolvence. Lidem s exekucí nebo insolvencí, může v roce 2024, zůstávat i o 1000 Kč méně (záleží na typu exekuce, nebo i na dalších faktorech – může to být méně nebo i více).

Snížení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2024

Výpočet nezabavitelné částky (při exekuci a insolvenci) se provádí z toho, kolik je životní minimum jednotlivce, a jaké jsou normativní náklady na bydlení.

1) Životní minimum jednotlivce, se naposledy zvýšilo na začátku roku 2023 (zvýšení na 4860 Kč). O dalším zvýšení pro rok 2024, zatím vláda nerozhodla, a zatím to vypadá tak, že životní minimum bude v roce 2024 stejné, jako v předchozím roce.

2) Normativní náklady na bydlení se v roce 2024 nebudou valorizovat. Základní tabulky normativních nákladů na bydlení, se nebudou ani zvyšovat, a nebudou se ani snižovat. Od 1. 1. 2024, se ale ruší paragraf 26a (v zákoně o státní sociální podpoře).

Paragraf 26a, byl schválen v roce 2022 kvůli vysoké inflaci a vysokým cenám energií, a platil i v roce 2023. Díky tomuto paragrafu, byl nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení o 1400 až 2800 Kč.

Zrušení paragrafu 26a, bude mít vliv na výpočet příspěvku na bydlení. A bude to mít vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Normativní náklady na bydlení, pro výpočet nezabavitelné částky, se od 1. 1. 2024 sníží na 14 197 Kč (v roce 2023 to bylo 15 597 Kč).

3) Nezabavitelné minimum se tedy od 1. 1. 2024 sníží o 933 Kč (základní nezabavitelná částka bude v roce 2024 snížena na 12 704,67 Kč, což je o 933,33 Kč méně než v předchozím roce):

  • Nezabavitelné částka pro dlužníka v exekuci nebo v insolvenci 2024 = 12 704,67 Kč
  • Nezabavitelná částka na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat = 3 176,17 Kč

V roce 2024, se současně mění i další podmínky pro výpočet exekuce a insolvence. Bude nižší i hranice plně zabavitelné částky (snížení na 28 586 Kč).

Kalkulačka exekuce 2024: Výpočet srážek z výplaty nebo z důchodu od 1. 1. 2024

Pro výpočet exekuce v roce 2024, zadejte svoji čistou mzdu (výplatu v zaměstnání nebo i odměnu za práci na dohodu DPP či DPČ). Nebo případně, kolik je váš důchod (nebo i jiný příjem, jako je mateřská, rodičovská, nemocenská či podpora v nezaměstnanosti).

Změna ve výčtu exekuce, se projeví spíše až od února 2024. Například u výplaty v lednu 2024 (výplata za prosinec 2023), se použije ještě nezabavitelné minimum, které platilo v předchozím roce. U důchodu, který chodí v lednu, se už ale může použít nezabavitelná částka, která bude platit v roce 2024.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2024?

Jak již bylo uvedeno výše, nezabavitelné minimum při exekuci (nebo i při insolvenci) se bude v roce 2024 měnit. A změna nebude příliš pozitivní. Nezabavitelná částka se sníží o 933 Kč.

Důvodem pro snížení nezabavitelné částky, je změna u normativních nákladů na bydlení. V roce 2024, bude zrušen paragraf 26a, díky kterému byl nárok na mimořádné zvýšení. Změnu zákona podepsal 14. 12. 2023 prezident, a je tedy jisté, že bude platit už od 1. 1. 2024.

V následující tabulce se můžete podívat, jak se mění nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024. Základní částka se sníží o 933 Kč. Nezabavitelná částka za další vyživované osoby, se sníží o 233 Kč.

Tabulka: Snížení nezabavitelné částky od 1. ledna 2024

Nezabavitelné minimum 2024 2023 2024 Snížení
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč 4 860 Kč
Normativní náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1 400 Kč
Součet 20 457 Kč 19 057 Kč -1 400 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka (2/3) 13 638 Kč 12 704,67 Kč -933 Kč
Nezabavitelná částka za dítě (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč
Nezabavitelná částka za manželku (1/4) 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233 Kč

Výpočet exekuce 2024 – kolik peněz mi zůstane při exekuci na mzdu?

Exekuce na mzdu (na plat nebo jiný pravidelný příjem), je jednou z nejčastějších forem řešení exekuce. Pro exekutora to je jasná volba, pokud má dlužník nějaké pravidelné příjmy.

Kolik peněz zůstane při exekuci na mzdu (na důchod, nebo i na jiný pravidelný příjem), záleží na tom, kolik je čistá výplata, jestli je to přednostní nebo nepřednostní exekuce, a jaké je celkové nezabavitelné minimum

Přednostní exekuce – u některých dluhů (především dluhy vůči státu), zůstává při exekuci méně peněz. Při přednostní pohledávce, je nárok jenom na nezabavitelnou částku + k tomu ještě 1/3 ze zbylé části mzdy.

Nepřednostní exekuce – mezi nepřednostní pohledávky patří většina dluhů (všechny půjčky, nezaplacené složenky, pokuty z MHD, apod.), při nepřednostní exekuci zůstává o něco více peněz – je nárok na nezabavitelnou částku + 2/3 ze zbylé části výplaty.

Kvůli snížení nezabavitelné částky (platí od 1. 1. 2024), může lidem s exekucí zůstávat méně peněz. Může to být i o 500 až 1000 Kč méně. Záleží i na tom, kolik je výplata v zaměstnání a jaká je nezabavitelná částka.

Výpočet exekuce 2024 – bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou

Minimální mzda se v roce 2024 zvyšuje na 18 900 Kč (zvýšení platí od 1. 1. 2024, bude se zvyšovat i zaručená mzda).

Výpočet exekuce se provádí z čisté mzdy. Při minimální hrubé mzdě 18 900 Kč, vychází čistá mzda u bezdětného zaměstnance na 16 441 Kč (může to ale vycházet i jinak, podle uplatněných daňových slev, a dalších podmínek pro výpočet).

Pokud by byl bezdětný zaměstnanec v roce 2024 v exekuci a měl nařízeny srážky ze mzdy, pak by výpočet exekuce vypadal takto:

Výpočet exekuce – minimální mzda 2023 2024 Změna
Čistá mzda 16 441 Kč 16 441 Kč
Nezabavitelná částka 13 638 Kč 12 705 Kč -933 Kč
Přednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 1 868 Kč 2 490 Kč 622 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 14 573 Kč 13 951 Kč -622 Kč
Nepřednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 934 Kč 1 245 Kč +311 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 15 507 Kč 15 196 Kč -311 Kč

Výpočet exekuce 2024 – zaměstnanec s průměrnou mzdou a manželkou a dvěma dětmi

V dalším příkladu se můžeme podívat, jak by vypadal výpočet exekuce u zaměstnance s průměrnou mzdou. Na konci roku 2023, je průměrná hrubá mzda cca 43 000 Kč. Čistá mzda, by vycházela na 37 259 Kč (za předpokladu uplatnění daňové slevy na dvě děti).

Nezabavitelné minimum u zaměstnance, který má manželku a vyživovací povinnost na dvě děti, bude v roce 2024 vycházet na 22 234 Kč (o 1633 Kč méně než v předchozím roce).

U tohoto zaměstnance s průměrnou mzdou, se srážky na exekuci zvýší o 500 až 1000 Kč (podle typu pohledávky):

Výpočet exekuce – průměrná mzda 2023 2024 Změna
Čistá mzda 37 259 Kč 37 259 Kč
Nezabavitelná částka 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 8 928 Kč 10 016 Kč +1088 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 28 331 Kč 27 243 Kč -1088 Kč
Nepřednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 4 464 Kč 5 008 Kč +544 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 32 795 Kč 32 251 Kč -544 Kč

Výpočet exekuce 2024 – zaměstnanec s nadprůměrnou mzdou a manželkou a dvěma dětmi

V posledním příkladu si můžeme ukázat, jak se projeví výpočet exekuce u zaměstnance s nadprůměrnou mzdou 70 000 Kč čistého měsíčně.

I v tomto příkladu budeme předpokládat, že se jedná o zaměstnance s manželkou a vyživovací povinností na 2 děti (celkové nezabavitelné minimum 22 234 Kč v roce 2024).

V tomto příkladu je dopad snížení nezabavitelné částky (a snížení hranice plně zabavitelné částky) ještě výraznější. Srážky se zvýší o 3 – 6 tisíc korun (podle typu exekuce):

Výpočet exekuce – nadprůměrná 2023 2024 Změna
Čistá mzda 70 000 Kč 70 000 Kč
Nezabavitelná částka 23 867 Kč 22 234 Kč -1633 Kč
Přednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 51 352 Kč 57 418 Kč +6066 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 18 648 Kč 12 582 Kč -6066 Kč
Nepřednostní pohledávka
Srážky ze mzdy na exekuci 25 676 Kč 28 709 Kč +3033 Kč
Zbytek výplaty po exekuci 44 325 Kč 41 292 Kč -3033 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *