Do 15. 2. 2024 je nutné v zaměstnání požádat o roční vyúčtovaní daní a doložit všechna potvrzení. Vznikne-li nárok na daňový přeplatek, pak se peníze vrací během dubna 2024 (společně s výplatou za březen). Na daňový přeplatek se může vztahovat exekuce (na daňový bonus ale ne).

Vyúčtování daní 2024 – co je potřeba donést do práce, aby zaměstnavatel spočítal daně?

Nejpozději do 15. února 2024, musí zaměstnanci požádat o roční zúčtování daně z příjmu. A donést všechna potvrzení, pokud si budou chtít uplatnit nějaké daňové slevy nebo odečty.

Ten, kdo má povinnost, aby si daně spočítal sám (viz dále), má čas až od začátku dubna (do 2. 4. 2024), nebo až do začátku května (do 2. 5. 2024 pokud bude řešit daně přes internet).

Za koho spočítá daně firma (zaměstnavatel)?

Roční vyúčtování daní, provádí aktuální zaměstnavatel (nebo případně poslední firma, kde jste naposledy pracovali).

Aby zaměstnavatel provedl roční zúčtování, tak je nutné mít podepsaný formulář prohlášení poplatníka („růžový papír“), a požádat o provedení ročního zúčtování.

Zaměstnavatel řeší daně za většinu zaměstnanců. Je ale několik výjimek, kdy za vás firma daně nespočítá, a budete si to muset řešit sami.

Kdo si musí daně spočítat sám a podat daňové přiznání?

Povinnost spočítat si daně sám, se týká především těch, kdo mají kromě výplaty ze zaměstnání i nějaké další příjmy:

 • Příjem 20 000 Kč a více z podnikání, z nájmu, z kapitálového majetku, apod.

Daně si musí sami řešit i ti, kdo mají více souběžných zaměstnání (kde je placena zálohová daň, pokud má někdo při zaměstnání ještě dohodu DPP nebo DPČ, kde platí srážkovou daň, tak daně zpravidla sám nemusí řešit).

Při více zaměstnáních během roku (postupně za sebou), řeší daně poslední zaměstnavatel.

Platí to i pro situace, kdy bylo ukončeno zaměstnání. Pokud zatím nemáte novou práci (a nemáte jiné zdanitelné příjmy, podpora v nezaměstnanosti od Úřadu práce se nepočítá), tak o vyúčtování daní můžete požádat ještě v bývalé firmě.

Daně si musí sami vyřešit i ti, kdo předčasně zrušili penzijní nebo životní pojištění. A také někteří cizinci (nebo lidé s příjmy ze zahraničí, apod.).

Co je potřeba přinést do práce, aby zaměstnavatel spočítal daně?

Aby vám zaměstnavatel spočítal daně, tak musí být podepsáno prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“) a žádost o provedení ročního zúčtování. To si ale obvykle pohlídá mzdová účetní.

Pokud si chcete uplatnit nějakou daňovou slevu – například za dítě ve školce, nebo za manželku, tak budou potřeba další potvrzení.

Z daní je možno odečítat i různé další věci – vše ale musí být doloženo. Bez papírů (stačí v elektronické podobě), vám finanční úřad nic nevrátí.

Jaké potvrzení jsou potřeba pro daňové slevy

S výjimkou školkovaného a slevy za manželku, se ale ostatní daňové slevy obvykle uplatňují už během roku při výpočtu výplaty, a není tak nutné znovu něco dokládat.

Hlavní je tedy potvrzení ze školky, a čestné prohlášení o příjmech od manželky nebo od manžela.

 • Sleva za dítě ve školce (školkovné) – je potřeba donést potvrzení ze školky, kde jsou vyčísleny náklady
 • Sleva za manželku/manžela – je potřeba donést čestné prohlášení, že má druhý manžel příjem do 68 000 Kč
 • Sleva na studenta – je potřeba donést potvrzení o studiu
 • Sleva na dítě – je potřeba donést potvrzení o studiu (u starších dětí) a čestné prohlášení druhého rodiče, že si neuplatňuje slevu na dítě, nebo i jiné doklady o nezaopatřenosti dětí
 • Sleva pro invalidního důchodce – je potřeba doložit potvrzení od ČSSZ o nároku na invalidní důchod
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P – dokládá se platný průkaz

Co dalšího se dá odečíst z daní a jak se to dokládá?

Kromě daňových slev, je z daní možné odečítat i další věci – díky tomu, pak může při vyúčtování daní vycházet i nárok na vrácení daně (daňový přeplatek):

 • Úroky z hypotéky – je potřeba donést potvrzení z banky nebo ze stavební spořitelny o zaplacených úrocích
 • Penzijní a životní pojištění – je potřeba donést potvrzení o zaplaceném pojištění
 • Dary – je potřeba donést potvrzení o všech darech (které je možné odečítat z daní)
 • Darování krve – je potřeba donést potvrzení o bezplatném darovaní krve během minulého roku
 • Odborové příspěvky – dokládá se potvrzení od odborové organizace o zaplaceném příspěvku
 • Zkoušky – dokládá se potvrzení o zaplacených zkouškách, které ověřují další vzdělávání/zvyšování profesní kvalifikace (pokud zkoušku neplatila firma)

Kdy je nárok na vrácení daní?

Na vrácení daní obvykle vzniká nárok jen v případě, že při ročním zúčtování uplatníte i nějaké dodatečné daňové slevy (za dítě ve školce, nebo školkovné, popřípadě jiné slevy, které nebyly uplatňovány během roku). Nebo pokud máte nárok na nějaké odečty z daní.

Vznikne-li nárok na daňový přeplatek (vrácení daní), tak dostanete peníze od zaměstnavatele společně s výplatou za březen. Daňovou vratku, tedy dostanete během dubna 2024 (v obvyklý výplatní termín).

Daňový přeplatek a exekuce (nebo insolvence)

Zaměstnancům co jsou v exekuci (nebo v insolvenci), ale může být daňový přeplatek zabaven exekutorem.

Záleží ale na tom, zda se jedná o daňový přeplatek nebo o daňový bonus. Na vrácenou daň (daňový přeplatek) se vztahují běžné podmínky pro výpočet exekuce.

V závislosti na výši čisté mzdy (včetně vráceného přeplatku) a na tom, kolik je nezabavitelná částka, může být daňový přeplatek zabaven na splátky exekuce nebo insolvence.

Daňový bonus za dítě, ale nelze postihnout exekucí. Pokud máte nárok na daňový bonus (ať už měsíčně, nebo až v ročním zúčtování), tak ten by měl v exekuci zůstat celý. To samé platí i pro insolvenci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *