Od ledna 2024, se zvyšuje rodičovský příspěvek na 350 000 Kč. Na zvýšenou rodičovskou ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí od 1. 1. 2024. Pro ně se současně zkrátí rodičovská na maximálně 3 roky. U dříve narozených dětí se nic nemění.

Výpočet rodičovské 2024 – jak se mění rodičovský příspěvek a kdo má nárok zvýšení?

Pro některé maminky, přináší začátek roku 2024 dobrou zprávu. Bude se zvyšovat rodičovská. Od ledna 2024, bude nárok na 350 000 Kč (pro jedno dítě) nebo na 525 000 Kč (na dvojčata).

Na zvýšenou rodičovskou, ale nebudou mít nárok všechny maminky. Zvýšení se netýká těch, které už jsou na rodičovské dovolené. Pro ně se nic nemění.

Vyšší rodičovská, bude jenom u dětí, které se narodí od 1. ledna 2024. Tyto děti dostanou od státu o 50 tisíc korun více. Současně se jim ale zkrátí rodičovská jenom na 3 roky.

Změny u rodičovského příspěvku v roce 2024

Po dlouhých debatách, bylo nakonec definitivně schváleno zvýšení rodičovské. Ta se naposledy měnila v roce 2020. A kvůli vysoké inflaci za poslední 2 roky, se už aktuální hodnota rodičovského příspěvku, příliš nepotkávala se zvýšenými výdaji, spojenými s narozením dítěte.

Zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun od 1. 1. 2024, je ale jenom polovičatý kompromis. Jednak zvýšení „jenom“ o 50 tisíc, stěží pokrývá celkový negativní vliv inflace. A navíc se rodičovská zvýší jen pro některé rodiny.

Na konci roku 2023, pobíralo rodičovský příspěvek asi 270 tisíc rodin. Pro ně, se ale od ledna 2024 nic nezmění. Nedostanou od státu žádné peníze navíc.

Pokud se dítě narodí do 31. 12. 2023, tak má „smůlu“ – vláda potřebuje šetřit, takže tyto děti dostanou jenom původních 300 tisíc korun.

Pouze děti, které budou mít datum narození 1. 1. 2024 (a dále), dostanou zvýšenou rodičovskou:

  • 350 000 Kč pro jedno dítě
  • 525 000 Kč pro dvojčata (nebo vícerčata)

U těchto dětí, ale bude současně zkrácena maximální délka rodičovské. Doposud (u dětí narozených do 31. 12. 2023), bylo a je možné rozložit čerpání rodičovského příspěvku až do 4 roků (tj. až do 4 narozenin).

U nově narozených dětí (od 1. 1. 2024), už ale bude maximální délka zkrácena jenom na 3 roky (tj. maximálně do 3 narozenin).

Čtyřletá rodičovská tedy definitivně končí. Kdo chce být doma s dítětem delší dobu, nad 3 roky, tak jedině jako neplacené volno, bez nároku na státní podporu.

Výpočet rodičovské 2024 – kolik může být maximální a minimální rodičovská?

Rodičovský příspěvek, je jediná sociální dávka, kde si můžete sami rozhodnout, kolik peněz vám stát bude každý měsíc posílat.

Pro rodičovský příspěvek jsou stanoveny pouze maximální limity:

  • Celková částka 350 000 Kč nebo 525 000 Kč (pro dříve narozené děti 300 000 nebo 450 000 Kč)
  • Maximální měsíční částka do 13 000 Kč nebo do 19 5000 Kč (u dvojčat), případně i více (podle příjmu/vyměřovacího základu)
  • Maximálně do 3 roků (nebo do 4 roků pro dříve narozené děti)

Každá maminka, se může rozhodnout, zda chce každý měsíc dostávat více peněz (ale kratší dobu). Nebo jestli se spokojí s nižší měsíční částkou (ale delší dobu).

Případně je možné, brát prvních pár měsíců vyšší rodičovskou, a pak si příspěvek snížit i v průběhu rodičovské. Změnu (zvýšení nebo snížení) je možné provádět jednu za 3 měsíce.

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Kdo má nárok na rodičovskou dovolenou – jak jsou podmínky?

Na rodičovskou dovolenou, mohou mít nárok oba rodiče, pokud jsou oba zaměstnaní.

Zaměstnavatel má povinnost, poskytnout rodičovskou dovolenou všem zaměstnancům (platí to i pro cizince). Na rodičovské může být jak maminka, tak i tatínek. A klidně i oba současně.

Na rodičovskou dovolenou, ale mají nárok jenom zaměstnanci. U nezaměstnaných, nebo u podnikatelů, se nedá mluvit o rodičovské dovolené (když nejsou zaměstnaní, pak to není ani dovolená).

Na rodičovskou dovolenou je nárok až do 3 narozenin dítěte. A je možné o ni požádat i opakovaně. Tj. je možné si vzít rodičovskou dovolenou na rok, pak nějakou dobu chodit do práce (a doma s dítětem bude druhý rodič). A pak si vzít třeba další rok dovolené.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek – jaké jsou podmínky?

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, kterou vyplácí stát (Úřad práce) lidem, kteří pečují o malé dítě. Podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek, není nějaká minimální odpracovaná doba (jako je tomu u nároku na PPM).

Na rodičovskou je nárok i bez předchozího zaměstnání. I nezaměstnané maminky, nebo například studentky, kterým nevzniká nárok na PPM, mohou mít nárok na rodičovský příspěvek, hned po narození dítěte.

Mezi podmínky pro nárok na rodičovskou patří bydliště v ČR, zajištění řádné celodenní péče o dítě, nebo i další. V zásadě ale platí, že na rodičovskou může mít nárok téměř kdokoliv, kdo má malé dítě do 4 roků (nebo nově do 3 roků).

Práce, podnikání nebo přivýdělek a brigáda během rodičovské

Rodičovský příspěvek, je jedna z mála sociálních dávek, kde nehraje roli výše příjmu. Na stejný rodičovský příspěvek mají nárok „chudáci“ i „bohatí“.

Výše příjmu, hraje roli jenom pro možnost zvolit si vyšší měsíční částku (nad 13 000 Kč nebo nad 19 500 Kč u dvojčat).

Během rodičovské (při pobírání rodičovského příspěvku), je možné bez omezení pracovat v zaměstnání, podnikat jako OSVČ (během rodičovské je to vedlejší činnost). Nebo mít nějakou brigádu na dohodu DPP nebo DPČ.

Rodičovská a dítě školce nebo v jeslích

Během rodičovské, je omezení doby, kterou může být dítě ve školce (nebo v jeslích, apod.). To ale platí jenom pro děti do 2 roků, U nich je to maximálně 92 hodin měsíčně.

Starší děti, už ale mohou chodit do školky bez omezení. I u mladších dětí je ale možné, aby rodič chodil do zaměstnání, a o dítě se starala například babička, nebo chůva. Pro nárok na příspěvek, to není žádná překážka.

Sociální a zdravotní během rodičovské a po skončení rodičovské

Během rodičovské dovolené nebo v době, kdy je čerpán rodičovský příspěvek, platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění stát neplatí, ale doba péče o dítě se započítá jako náhradní doba důchodového pojištění.

Po skončení rodičovské, už ale stát pojištění neplatí. Kdo chce být doma s dítětem, ten může nahlásit své zdravotní pojišťovně, že pečuje o dítě do 7 roků a nemusí si platit zdravotní pojištění sám.

Má to ale několik omezení. Při péči o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků), není možné podnikání jako OSVČ nebo práce v zaměstnání. Příjem z nějaké brigády je omezený na maximálně 10 000 Kč (u DPP) nebo do 4000 Kč (u DPČ). A je omezena i doba, kterou může být dítě ve školce na maximálně 4 hodiny denně.

Nárok na sociální dávky během rodičovské a po jejím skončení

Během rodičovské dovolené (nebo po skončení rodičovské), může být nárok i na další sociální dávky:

Porodné – po narození dítěte může vzniknout nárok na porodné. Nárok je u prvního dítěte (13 000 Kč) nebo u druhého dítěte (10 000 Kč), pokud jsou průměrné příjmy do 2,7 násobku životního minima.

Přídavky na dítě – po narození dítěte, může být nárok i na dětské přídavky. Dětské přídavky jsou 1330 Kč (pro dítě do 6 roků, u starších dětí je to více). Nárok mají rodiny, kde je průměrný příjem do 3,4 násobku životního minima.

Přídavky na bydlení – na tuto sociální dávku mají nárok všechny rodiny (domácnosti), kde jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% příjmu. Nárok na přídavky je při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě nebo i při bydlení ve vlastním bytě/domě.

Příspěvek na živobytí – při nízkém příjmu, může být nárok i na dávky hmotné nouze. Jedná se především o příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima), nebo případně může být nárok i na doplatek na bydlení.

Náhradní výživné od státu – pokud druhý rodič neplatí výživné, tak je možné požádat na Úřadu práce o náhradní výživné. Mohou to být až 3000 Kč na dítě – podmínkou je ale zahájení exekuce pro neplacení alimentů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *