V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoké byste měli nemocenské dávky, pokud v roce 2024 budete na neschopence. Za prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne nemocenské dávky.

Nemocenská kalkulačka: Kolik je za neschopenku v roce 2024? (krátkodobá i dlouhodobá PN)

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoké byste měli nemocenské dávky, pokud v roce 2024 budete na neschopence. Za prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne nemocenské dávky. Čím déle budete na neschopence, tím více dostáváte. Jaké jsou podmínky pro nemocenskou? Kdy je na ni nárok?

Nemocenská kalkulačka: dočasná pracovní neschopnost 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Placená pracovní neschopnost 2024

Pokud v roce 2024 onemocníte, stane se vám pracovní úraz, nebo třeba budete v karanténě kvůli koronaviru, pak vám může vznikat nárok na placenou pracovní neschopnost. Na placenou neschopenku mají nárok především:

 • Zaměstnanci, kteří pracují na hlavní pracovní poměr
 • OSVČ, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění
 • Částečně i lidé, kteří pracují na dohodu (DPP nebo DPČ)
 • Nezaměstnaní (pouze pokud je pracovní neschopnost zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání)

Pokud jste v pracovní neschopnosti, pak to, kolik dostanete peněz (a od koho) záleží na délce nemoci:

Kolik je nemocenská v roce 2024?

Během pracovní neschopnosti můžete mít nárok buď na náhradu mzdy od zaměstnavatele (během prvních 14 dní, platí se skutečně neodpracované směny), nebo na nemocenské dávky (od ČSSZ, platí se za kalendářní dny včetně víkendů).

To, kolik dostanete peněz, záleží na době, jak dlouho jste na neschopence:

 • Prvních 14 dní = 60% z redukovaného hodinového výdělku (z hrubé mzdy, platí se za neodpracované směny/pracovní dny)
 • 15 – 30 den pracovní neschopnosti = 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (z hrubé mzdy, platí se za kalendářní dny, včetně víkendů a svátků)
 • 31 – 60 den pracovní neschopnosti = 66% z redukovaného denního vyměřovacího základu
 • Od 61 dne pracovní neschopnosti = 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu

Pokud si ale způsobíte pracovní neschopnost sami třeba účastí ve rvačce, úmyslným trestným činem, nebo jako následek opilosti (či požití omamných látek), pak je nemocenská po celou dobu pracovní neschopnosti o 50% nižší.

Kdo má nárok na placenou neschopenku v roce 2024?

Na placenou pracovní neschopnost, během prvních 14 dní, mají nárok především zaměstnanci. Za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je totiž vyplácena náhrada mzdy od zaměstnavatele. OSVČ tak mají nárok na placenou neschopenku až od 15 dne, kdy již vzniká nárok na nemocenské dávky.

Na nemocenské dávky (od 15 dne) mají nárok ti, kdo jsou účastníky nemocenského pojištění. Nemocenské pojištění platí za zaměstnance zaměstnavatel.

OSVČ si musí platit nemocenské pojištění sami (pro OSVČ je nemocenské pojištění dobrovolné a je to něco jiného než zdravotní pojištění). V roce 2024 je minimální nemocenské pojištění stanoveno na 216 Kč měsíčně.

Lidé, kteří pracují na DPP (dohoda o provedení práce), mají nemocenské pojištění zaplacené až při příjmu nad 10 tisíc korun měsíčně. Těm, kdo pracují na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), vzniká účast na nemocenském pojištění (a tím i nárok na nemocenskou), při příjmu od 4 000 Kč.

Maximální délka neschopenky v roce 2024

Neschopenka se obvykle vystavuje na maximální dobu 380 dní. Po této době je možné prodloužení neschopenky, ale je k tomu nutné přezkoumání zdravotního stavu. V případě, že je možné očekávat zlepšení zdravotního stavu, pak se neschopenka může prodloužit až o dalších 350 dní. Pokud se nedá očekávat zlepšení zdravotního stavu, pak se zpravidla řeší invalidní důchod a neschopenka se neprodlužuje.

Maximální doba na neschopence je tedy obvykle do 380 dní, v odůvodněných případech je to maximálně do 730 dní.

Nárok na placenou neschopenku u OSVČ

Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) také mohou mít nárok na placenou pracovní neschopnost. Oproti zaměstnancům je zde ale několik rozdílů:

 • OSVČ si musí sám platit nemocenské pojištění (jeho placení je pro OSVČ dobrovolné), v roce 2024 je to 216 Kč
 • Nemocenské pojištění musí být placeno nejméně 3 měsíce před neschopenkou
 • OSVČ má nárok na nemocenské dávky až od 15 dne pracovní neschopnosti
 • Výše nemocenské je u OSVČ zpravidla nižší než u zaměstnanců

Vycházky během pracovní neschopnosti a kontrola

Během pracovní neschopnosti jste povinni dodržovat určité podmínky. Mezi ně patří třeba povinnost dodržovat vycházky. Ty může ošetřující lékař povolit (nebo také nemusí) pouze v době od 7 do 19 hodin, a pouze celkem na 6 hodin.

To je maximální délka vycházky během pracovní neschopnosti. Může být případně i rozdělena, takže máte třeba dvě 3 hodinové vycházky. Jednu dopoledne, jednu odpoledne.

Během pracovní neschopnosti vás může přijít zkontrolovat kontrola (především to, zda dodržujete vycházky a stanovený režim léčby). Během prvních 14 dní může kontrolu provádět zaměstnavatel (nebo jím pověřená osoba). Během celé doby pracovní neschopnosti může na kontrolu přijít někdo z ČSSZ. Při karanténě může kontrolu provádět i hygienická stanice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *