Nezabavitelná částka při exekuci, se v roce 2020 třikrát mění (zvýší se).

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2020?

V případě, že máte nějaké dluhy a exekutor nařídí provádět srážky z vaší mzdy (nebo platu), pak vám musí zůstat nezabavitelné minimum. Díky tomu, ani při exekuci na plat, nezůstanete úplně bez příjmu.

Kolik je nezabavitelná částka v roce 2020?

Nezabavitelná částka při exekuci, se v roce 2020 třikrát mění (zvýší se). Díky postupnému navyšování nezabavitelné částky, by tedy dlužníkům s exekucí, mělo v roce 2020 zůstávat více peněz.

Základní nezabavitelná částka se mění takto:

 • Od 1. 1. 2020 je nezabavitelné minimum 6 608 Kč
 • Od 1. 4. 2020 je nezabavitelné minimum 6 908 Kč
 • Od 1. 7. 2020 je nezabavitelné minimum 7 771,5 Kč

V případě, že má dlužník s exekucí na plat i manželku (nebo manžela), pak se k základní částce, připočítá zvýšení o jednu čtvrtina (nebo od 1. 7. 2020 o jednu třetinu). To samé platí i pro případ, že má zaměstnanec alespoň jedno dítě, ke kterému má vyživovací povinnost.

Zvýšení nezabavitelné částky za dítě nebo manželku:

 • Od 1. 1. 2020 je za manželku / dítě částka 1 652 Kč
 • Od 1. 4. 2020 je za manželku / dítě částka 1 727 Kč
 • Od 1. 7. 2020 je za manželku / dítě částka 2 590,5 Kč

Výpočet nezabavitelné částky při exekuci na plat

Při výpočtu exekuce na plat se postupuje tak, že nejprve se spočítá čistá mzda. To znamená, že z hrubé mzdy se nejprve odečtou všechny zákonem požadované srážky. Hlavně se jedná o sociální a zdravotní pojištění a daně.

Exekuce na plat se totiž vypočítává až z čisté mzdy.

Pro určení nezabavitelné částky je rozhodující to, zda má zaměstnanec (dlužník s exekucí) i manželku (nebo manžela). Pokud ano, tak se základní nezabavitelné minimum dlužníka zvýší o jednu čtvrtinu (nebo o jednu třetinu od července 2020).

To samé platí pro situaci, kdy má dlužník dítě (nebo děti). Za každé dítě se nezabavitelné minimum zvýší o jednu čtvrtinu (nebo jednu třetinu).

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1. 4. 2020

Pokud by se jednalo o dlužníka s exekucí, který má manželku a dvě děti, pak by od začátku dubna vypadal výpočet takto:

 • Základní nezabavitelné minimum dlužníka = 6 908 Kře
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 1 727 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za děti = 3 454 Kč (2x 1727 Kč)
 • Celkové nezabavitelné minimum = 12 089 Kč

Výpočet srážek z platu při exekuci

Jakmile se vypočítá čistá mzda a nezabavitelné minimum, je už možné spočítat exekuční srážky.

Od čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka. Pokud je zbytek mzdy znamená než 20 724 Kč, tak se rozdělí na třetiny:

 • První třetina je určena pro úhradu nepřednostních pohledávek, pokud je jich více, zaplatí se první v pořadí (pořadí u více pohledávek se řídí datem, kdy byla exekuce doručena prvnímu zaměstnavatele)
 • Druhá třetina je určena pro úhradu přednostních pohledávek. Pokud dlužník nemá nepřednostní pohledávky, tak mu částka zůstane
 • Třetí třetina zůstane dlužníkovi a připočítá se k nezabavitelné částce

Pokud je zbytek mzdy vyšší než 20 724 Kč, pak vše nad tuto hranici se zabaví na úhradu pohledávek a na třetiny se rozdělí jen suma 20 724 Kč.

Dlužníkovi s exekucí tedy po provedení srážek zůstane vždy nezabavitelná částka a nejméně jedna třetina ze zbytku mzdy. Pokud má pouze nepřednostní pohledávky, pak je mu zůstávají dvě třetiny a nezabavitelná částka.

Pro konkrétní výpočet exekučních srážek a toho, kolik vám zůstane z platu při exekuci, můžete použít tuto exekuční kalkulačku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *