Od začátku roku 2024 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti o 1810 Kč. Od 1. 1. 2024, můžete od Úřadu práce, dostat až 24 608 Kč. Pokud byste se účastnili nějakého rekvalifikačního kurzu, pak může být v roce 2024 nárok na podporu při rekvalifikaci ve výši až 27 578 Kč.

Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2024 zvýší o 1810 Kč (nová kalkulačka pro výpočet)

Od začátku roku 2024, bude nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti. Od 1. 1. 2024 se zvyšuje maximální podpora pro nezaměstnané o cca 1810 Kč. Zatímco v roce 2023, byla maximální podpora „jen“ 22 798 Kč, v roce 2024 je možné od Úřadu práce dostat až 24 608 Kč.

V roce 2024 se také zvýší i maximální podpora při rekvalifikaci (která je vyšší než podpora v nezaměstnanosti). Od 1. 1. 2024 to bude 27 578 Kč. Zvyšuje se i minimální podpora, na kterou je nárok například po rodičovské, nebo po dlouhodobé pracovní neschopnosti, po skončení zaměstnání (viz dále).

Podpora se ale nezvyšuje automaticky všem nezaměstnaným. Zvyšují se totiž jen maximální částky. Skutečná výše podpory od Úřadu práce, je závislá především na vašich příjmech v zaměstnání (nebo z podnikání). V následující kalkulačce pro výpočet podpory v roce 2024, si to můžete sami spočítat.

Kalkulačka: Výpočet podpory pro nezaměstnané od Úřadu práce v roce 2024

Výpočet podpory v nezaměstnanosti v této kalkulačce, je určen především pro zaměstnance, nebo i pro ty, kdo pracovali na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) – pokud splňují příslušné podmínky, pro nárok na podporu od Úřadu práce.

Výpočet podpory pro podnikatele (OSVČ, živnostníky) po skončení či přerušení podnikání, je trochu odlišný. Příslušnou kalkulačku můžete najít například zde: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky (OSVČ – kalkulačka 2024.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je podpora v nezaměstnanosti – zvýšení od 1. 1. 2024

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, se provádí na základě průměrné čisté mzdy (resp. z průměrného čistého měsíčního výdělku), v posledním ukončeném zaměstnání.

Podpora v nezaměstnanosti je stanovena jako procento z tohoto průměrného čistého příjmu:

 • 65% z průměrného výdělku pro první dva měsíce
 • 50% z průměrného výdělku pro druhé dva měsíce
 • 45% z průměrného výdělku pro zbytek doby

Na podporu můžete mít nárok celkem 5 až 11 měsíců podle věku:

 • Do 50 roků je nárok na 5 měsíců
 • Od 50 do 55 roků je nárok na 8 měsíců
 • Od 55 roků je nárok na 11 měsíců

V některých případech, je ale nárok jen na sníženou podporu. Týká se to především situací, kdy zaměstnání ukončí zaměstnanec sám od sebe, tím že dá výpověď bez vážného důvodu (nebo ukončí pracovní poměr dohodou, bez uvedení vážného důvodu). V takovém případě je podpora jen 45% po celou dobu.

I když se podpora vypočítá jako procento z vašeho průměrného čistého příjmu, je současně stanoveno i to, kolik maximálně může dostat. A tato maximální částka, se od 1. 1. 2024, poměrně výrazně zvyšuje (o 1810 Kč u běžné podpory a o 2029 Kč u podpory při rekvalifikaci).

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti od 1. 1. 2024 = 24 608 Kč (v roce 2023 to bylo 22 798 Kč, jedná se o zvýšení o 1810 Kč)
 • Maximální podpora při rekvalifikace od 1. 1. 2024 = 27 578 Kč (v roce 2023 to bylo 25 549 Kč, jedná se o zvýšení o 2029 Kč)

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské nebo nemocenské v roce 2024?

V některých případech, se ale podpora v nezaměstnanosti nedá spočítat z toho, jak jste měli příjmy v posledním zaměstnání.

Může to být například situace u ženy, která byla delší dobu doma s dítětem (a čerpala třeba rodičovský příspěvek). I po 3 leté nebo 4 leté rodičovské, je nárok na podporu v nezaměstnanosti (rodičovská se případně počítá jako náhradní doba zaměstnání). Někdy se ale nedá podpora vypočítat z výplaty (protože zaměstnání skončilo již před delší obou).

Podobné je to třeba i u těch, kdo jsou delší dobu na neschopence poté, co jim skončilo zaměstnání. I zde může být nárok na podporu v nezaměstnanosti (nemocenská po skončení zaměstnání se může počítat jako náhradní doba).

V případech, kdy se pro nárok na podporu v nezaměstnanosti započítá nějaká „náhradní doba zaměstnání“ (náhradní doba důchodového pojištění), se podpora vypočítá jinak.

Výpočet podpory se provádí z průměrné mzdy v ČR v předchozím roce, a vypočítaná podpora je jen minimální. Pro rok 2024 je tato průměrná mzda stanovena na cca 42 427 Kč.

Podpora po rodičovské nebo nemocenské od 1. 1. 2024:

 • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy = 6 365 Kč (v roce 2023 to bylo 5896 Kč, zvýšení o 469 Kč)
 • Druhé dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy = 5 092 Kč (v roce 2023 to bylo 4717 Kč, zvýšení o 375 Kč)
 • Zbytek doby (podle věku) je to 11% z průměrné mzdy = 4 667 Kč (v roce 2023 to bylo 4324 Kč, zvýšení o 343 Kč)

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024?

Základní podmínky, pro nárok na podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce, se v roce 2024 nemění:

 • Pro nárok je nutné splnit podmínku účasti na důchodovém pojištění v délce 12 měsíců za poslední 2 roky
 • Do „minimální odpracované doby“ se započítává jak zaměstnání, tak i práce na DPP nebo DPČ, nebo i podnikání či nějaká náhradní doba

Při práci na dohodu DPP nebo DPČ vzniká účast na důchodovém pojištění (a tím i nárok na podporu v nezaměstnanosti):

 • Dohoda o provedení práce (DPP) – příjem nad 10 000 Kč měsíčně
 • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – příjem od 4000 Kč měsíčně

Jako náhradní doba zaměstnání se započítá především

 • Mateřská a rodičovská (obecně péče o dítě do 4 roků)
 • Pracovní neschopnost (nemocenská) po skončení zaměstnání (pokud je nárok na nemocenské dávky)
 • Pobírání invalidního důchodu III. stupně
 • Péče o jinou osobu, která je závislá na pomoci (stupeň II. až IV.)
 • Péče o dítě do 10 roků, které je závislé na pomoci (stupeň I.)
 • Výkon dlouhodobé dobrovolnické činnosti

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení podnikání jako OSVČ (živnostník), nebo i po přerušení podnikání. Podmínky pro OSVČ jsou stejné, jako pro zaměstnance. I zde musí být splněno 12 měsíců účasti na důchodovém pojištění.

OSVČ po skončení (nebo přerušení) podnikání, musí nejprve zajít na ČSSZ (na příslušnou OSSZ), kde mu vystaví potvrzení o vyměřovacím základu. Na základě toho, je pak na Úřadu práce vypočítána podpora v nezaměstnanosti.

Obecně platí, že OSVČ zpravidla dostávají jen velmi nízkou podporu v nezaměstnanosti (záleží na tom, jaký je jejich zisk z podnikání). Viz výpočet podpory pro OSVČ.

  2příspěvků

 1. karel Filip   •  

  jsem důchodce

 2. Jaroslava   •  

  Dobrý den,
  skončila jsem pracovní poměr jako uklízečka výpovědí ze strany zaměstnance k 31.1.2022. Na úřad práce jsem se zatím neevidovala, zdravotní pojištění si budu za měsíc únor platit sama jako občan bez příjmů.

  V zaměstnání jsem odpracovala 25 měsíců. Chci se zeptat do kdy nejpozději se musím nahlásit na úřadu práce, abych neztratila možnost čerpat podporu v nezaměstnanosti?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *