V roce 2024 se důchody zvýší o 360 Kč hned od začátku ledna 2024. Zvýšení se týká starobních penzí, invalidních důchodů, vdovských a vdoveckých důchodů, nebo i sirotčích důchodů. Během roku 2024, se bude projednávat velká důchodová reforma. Od začátku roku 2024, se mění podmínky pro některé sociální dávky pro důchodce.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů 2024 – lednová valorizace

Hned od začátku roku 2024, se budou opět zvyšovat důchody. Pravidelná lednová valorizace, se týká všech důchodů – zvýšení jak starobní penze, tak i invalidní důchody (I., II. a III. stupeň), a zvýší se i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod).

Od 1. 1. 2024 se všechny důchody zvýší o 360 Kč (od ledna se zvyšuje pouze základní složka důchodů, procentní složka důchodů se v roce 2024 nemění).

Během roku 2024, se také bude projednávat velká důchodová reforma. Některé dílčí změny, už byly schváleny v roce 2023 (viz níže). Ty hlavní změny (jako je například zvýšení věku pro odchod do důchodu) se ale budou řešit až během roku 2024.

Důchodová reforma, by ale údajně neměla mít žádné negativní dopady na současné důchody. Změny, jaké je zvýšení věku pro odchod do důchodu, nebo snížení důchodů (změna výpočtu důchodu), by se měly dotknout jenom těch, kdo teprve půjdou do důchodu.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začaly platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů leden 2024

Pro výpočet, o kolik se vám zvýší důchod od ledna 2024, stačí do této kalkulačky zadat, kolik je váš důchod na konci roku 2023 (tj. po posledním mimořádném zvýšení od 1. 6. 2023).

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2024, se týká všech typů důchodových dávek – zvyšuje se starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký i sirotčí).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

O kolik se zvýší důchod v roce 2024

Na rozdíl od zvýšení důchodů v předchozích letech, se bude od ledna 2024 zvyšovat jen základní část důchodu. Všechny důchody se tedy zvýší stejně – o 360 Kč.

Všechny důchody, se skládají ze dvou částí – základní složka (v roce 2024 je to 4400 Kč) a procentní složka (vypočítá se z příjmů v zaměstnání během života).

Procentní část důchodu, se od 1. 1. 2024 nemění. Od ledna se zvýší pouze základní část, která je stejná pro všechny důchody:

  • základní část důchodu 2023 = 4 040 Kč
  • základní část důchodu 2024 = 4 400 Kč
  • zvýšení o 360 Kč

Zvýšení základní složky, má vliv i na zvýšení minimálního důchodu. Od 1. 1. 2024, bude minimální důchod v ČR zvýšený na 5 170 Kč (základní část 4400 Kč + minimální procentní část 770 Kč).

Příklad: Výpočet zvýšení důchodu od 1. 4. 2024

Pan Novák, je starobní důchodce, a jeho penze je po posledním zvýšení 20 000 Kč. O kolik se mu zvýší důchod od ledna 2024:

  • Základní složka důchodu = zvýší se o 360 Kč na 4400 Kč
  • Procentní složka důchodu = od 1. 1. 2024 se nemění
  • Důchod se zvýší o 360 Kč
  • Od ledna 2024 bude důchod 20 360 Kč

Sociální dávky pro důchodce v roce 2024

I přes zvyšování důchodů, ale může být situace některých důchodců, v roce 2024 poměrně složitá. Opět se budou zvyšovat ceny energií (elektřina a plny), což se může promítnout do zvýšení cen skoro u všeho.

Bude se zvyšovat i daň z nemovitosti, má zdražit i teplo nebo vodné a stočné (v některých městech). Mění se DPH, což může znamenat další zdražení. V obchodech se značně zdražují základní potraviny.

Důchodce, který má nízký důchod, může mít nárok na některé sociální dávky:

Přídavky na bydlení pro důchodce v roce 2024

Důchodce s vysokými náklady na bydlení (více než 30% z důchodu), může mít nárok na příspěvek na bydlení. Na tuto základní sociální dávku je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo i při bydlení ve vlastním bytě nebo domě.

Příspěvek na bydlení, není nějaká pevná částka, ale vypočítá se na základě skutečných nákladů na bydlení. Roli hraje i velikost města nebo obce, počet lidí, kteří společně bydlí, nebo i kolik jsou normativní náklady na bydlení (u nich dochází od 1. 1. 2024 ke změně – normativní náklady na bydlení se sníží, protože se ruší mimořádné zvýšení).

Příspěvek na bydlení může být několik stokorun, nebo i několik tisíc korun. Sami si to můžete spočítat – kalkulačka příspěvek na bydlení 2024.

Příspěvek na bydlení se dá vyřídit i přes internet, bez chození na Úřad práce. Od konce roku 2023,  je k dispozici nová online žádost v aplikaci Jenda.

Doplatek na bydlení pro důchodce 2024

Kromě příspěvku na bydlení, je i druhá sociální dávka – doplatek na bydlení. Ten má trochu jiné podmínky. Na rozdíl od příspěvku na bydlení, je na doplatek nárok i při bydlení na ubytovně, v domově důchodců (v domově pro seniory), nebo i v dalších případech.

Na doplatek na bydlení, mají nárok především osoby ve hmotné nouzi. v takovém případě, je obvykle nárok i na příspěvek na živobytí. Žádost o doplatek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce (doplatek se nedá vyřídit přes internet).

Příspěvek na živobytí pro důchodce 2024

Pokud má důchodce jenom minimální důchod, pak může být osobou ve hmotné nouzi a může mít nárok i na příspěvek na živobytí. Jedná se o dávku pomoci ve hmotné nouzi. Zjednodušeně se dá říci, že pokud někomu po zaplacení nákladů na bydlení, nezůstane ani životní minimum (viz kolik je životní minimum pro důchodce), tak má nárok na doplatek částky, do životního minima.

I příspěvek na živobytí, se vyřizuje na Úřadu práce – viz žádost o příspěvek na živobytí.

Životní minimum pro důchodce 2024

Existenční a životní minimum se naposledy zvýšilo od 1. 1. 2023. Pro rok 2024, se zatím neplánuje žádná další změna, takže budou platit stejné hodnoty, jako v  předchozím roce

Životní minimum pro důchodce je stejné, jako pro všechny ostatní. Odvíjí se od počtu osob ve společné domácnosti:

Počet osob v domácnosti 2024
1 důchodce 4 860 Kč
2 důchodci 8 510 Kč

Od životního minima, se odvíjí nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. Pokud má někdo velmi nízký důchod, pak může mít nárok na příspěvek na živobytí, nebo například i na doplatek na bydlení (druhá sociální dávka na bydlení).

Příspěvek na péči pro důchodce 2024

Senior, který má nějaké zdravotní omezení, nebo se o sebe nedokáže sám postarat i z nějakého jiného důchodu, může mít nárok na příspěvek na péči. Podle toho, kolik činností sám nezvládá, může mít nárok na příspěvek ve stupni I.  až IV.

Od toho se pak odvíjí, na kolik peněz je nárok. V prvním stupni, je nyní příspěvek jenom 880 Kč. Ve čtvrtém stupni je to 19 200 Kč měsíčně. Od poloviny roku 2024 (od 1. 7. 2024), by mělo dojít ke zvýšení příspěvku na péči.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *