V roce 2022 se důchody zvyšují 3x – od ledna 2022, od června 2022 a i od září 2022. V červnu 2022 se zvýší procentní část důchodů o 8,2% - průměrný důchod se zvýší o 1017 Kč. V září 2022, by se důchody měly zvýšit o 5,2% - průměrný důchod se zvýší o 700 Kč.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v červnu 2022 (a v září 2022)

V roce 2022, je už od začátku roku velmi vysoká inflace. Za měsíc březen, byla oficiální inflace 12,8% (mnoho věcí ale reálně zdražilo i mnohem více). Očekává se, že do konce první poloviny roku, překročí meziroční inflace 15%. Pak by se snad již měla začít „uklidňovat“ – záleží ale na vývoji války na Ukrajině.

S inflací, je mimo jiné spojeno i zvyšování důchodů. Důchody se pravidelně zvyšují vždy od začátku roku. To se zohledňuje růst průměrné mzdy a také inflace za předchozí rok. Obvykle se zvyšuje základní i procentní složka důchodu.

V roce 2022 se budou důchody zvyšovat třikrát

V příslušném zákoně o důchodech, jsou ale současně nastaveny podmínky, že pokud je inflace velmi vysoká, pak automaticky ve stanoveném termínu (do 5 měsíců), musí dojít i k dalšímu zvýšení.

A tyto podmínky budou v roce 2022, zřejmě splněny hned dvakrát. Důchody by se tak kromě zvýšení od 1. 1. 2022, měly zvýšit zřejmě ještě 2x:

  • Zvýšení důchodů v červnu 2022 = od 1. 6. 2022 se všechny důchody zvýší o 8,2% (procentní složka) – zvýšení je již schváleno
  • Zvýšení důchodů v září 2022 = od 1. 9. 2022 se všechny důchody zvýší o 5,2% (procentní složka), důchody by se měly průměrně zvýšit o 700 Kč, zvýšení již avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz zde)

Následovalo by pak pochopitelně i běžné zvýšení důchodů od ledna 2023 (kdy by se zvyšovala od 1. 1. 2023 základní složka důchodů + nově bude nárok i na příplatek k důchodu za každé vychované dítě – tzv. „výchovné za dítě“).

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v červnu a v září 2022

Pro výpočet, o kolik se vám zvýší důchod v červnu 2022 a v září 2022, stačí do této kalkulačky zadat, kolik je váš důchod v roce 2022 (po zvýšení od 1. 1. 2022).

Zvýšení důchodů od 1. 6. 2022 (a od 1. 9. 2022), se týká všech typů důchodových dávek – zvyšuje se starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký i sirotčí).

Kalkulačka zvýšení důchodů červen a září 2022
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

O kolik se zvýší důchod v červnu 2022

Na rozdíl od zvýšení důchodů na začátku roku (důchody se zvyšovaly od 1. 1. 2022), se bude v červnu zvyšovat jen procentní část důchodu.

Všechny důchody, se skládají ze dvou částí – základní složka (v roce 2022 je to 3900 Kč) a procentní složka (vypočítá se z příjmů v zaměstnání během života).

Procentní část důchodu, se od 1. 6. 2022, zvýší o 8,2%. To by mělo znamenat průměrné zvýšení důchodu o 1017 Kč (jedná se ale pochopitelně o průměrný údaj, řada důchodců bude mít penzi zvýšenou jen o „pár“ stovek).

Příklad: Výpočet zvýšení důchodu od 1. 6. 2022

Pan Novák, je starobní důchodce, a jeho penze je po zvýšení od ledna 2022, ve výši 16 000 Kč. O kolik se mu zvýší důchod v červnu 2022:

  • Základní složka důchodu = 3900 Kč (nemění se)
  • Procentní složka důchodu = 12 100 Kč (zvyšuje se o 8,2%)
  • Důchod se zvýší o 993 Kč (0,082 * 12100 = 992,2; což se zaokrouhlí na 993)
  • Od června bude důchod 16 693 Kč

Zvýšení důchodů na podzim 2022 ( od září 2022)

S poměrně velkou pravděpodobností, se v roce 2022, budou důchody zvyšovat ještě jednou – na podzim 2022. Podle informací MPSV by to mělo být od září (od 1. 9. 2022).

Podle aktuálního vývoje inflace je jisté, že by k dalšímu zvýšení mohlo dojít v září 2022. Důchody by se měly zvýšit o 5,2% (bude se opět zvyšovat je procentní složka důchodu). Průměrné zvýšení důchodů, by mělo být o cca 700 Kč.

Sociální dávky pro důchodce v roce 2022

I přes toto zvyšování důchodů, ale může být situace některých důchodců, v roce 2022 poměrně složitá. Došlo k prudkému zdražení elektřiny a plynu. V první části roku, se také značně zvýšily ceny pohonných hmot (kvůli válce na Ukrajině). V obchodech se značně zdražují základní potraviny. Vysoké ceny energií a pohonných hmot, se pak promítají do plošného zdražení téměř všeho.

V roce 2022, proto došlo v oblasti sociálních dávek, k několika změnám, které by mohlo pomoci s řešením nelehké finanční situace i důchodcům (a nejenom jim).

Zvýšení přídavků na bydlení v roce 2022

Od ledna 2022, došlo k mimořádnému zvýšení příspěvku na bydlení. Oproti běžným rokům, kdy dochází jen k menší valorizaci normativních nákladů na bydlení, se v roce 2022 tyto tabulky zvyšují o 1120 – 2147 Kč.

Díky tomuto mimořádnému zvýšení, může mít na přídavek na bydlení nárok podstatě více domácností. Může dojít i ke zvýšení vypláceného příspěvku.

Na příspěvek na bydlení je nárok, jak při bydlení v bytě/domě v osobním vlastnictví, tak i v družstevním bytě, nebo při bydlení v nájmu či podnájmu (podnájem celého bytu).

Výpočet příspěvku, se odvíjí od velikosti města/obce, od počtu osob, které v bytě bydlí a především od toho, jaké jsou skutečné (doložené) náklady na bydlení a jaké jsou příjmy (všech osob ve společné domácnosti). Více viz kalkulačka příspěvku na bydlení v roce 2022.

Zvýšení životního minima od dubna 2022

Další podstatnou změnou v oblasti sociálních dávek, je zvýšení životního minima od 1. 4. 2022. Životní a existenční minimum, se zvýšilo o 10%.

Životní minimum pro důchodce je stejné, jako pro všechny ostatní. Odvíjí se od počtu osob ve společné domácnosti:

Počet osob v domácnosti do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
1 důchodce 3 860 Kč 4 250 Kč +390 Kč
2 důchodci 6 750 Kč 7 440 Kč +690 Kč

Od životního minima, se odvíjí nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. Pokud má někdo velmi nízký důchod, pak může mít nárok na příspěvek na živobytí, nebo například i na doplatek na bydlení (druhá sociální dávka na bydlení).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.