V roce 2023 se důchody zvyšují 2x – od ledna 2023 a i od června 2023. V červnu 2023 se zvýší procentní část důchodů o 2,3% + bude nárok na 400 Kč (pevná částka). Průměrný důchod se zvýší o cca 750 Kč.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v červnu 2023

I v roce 2023, je už od začátku roku velmi vysoká inflace (podobně jako v minulém roce). Za minulý rok, byla průměrná inflace 15,1%. Na začátku roku 2023 to není o nic lepší (za leden to bylo 17,3%, za únor 16,2% a v březnu se očekává opět přes 16%).

Takto vysoká inflace je důvodem, proč se i v roce 2023, budou důchody zvyšovat několikrát za rok. První zvýšení důchodů, proběhlo již od ledna 2023 (zvýšení základní složky na 4040 Kč, zvýšení procentní složky o 5,1%, nový příplatek k důchodu – výchovné za dítě).

Další zvýšení, je pak naplánováno i na červen 2023. Pro tuto druhou (mimořádnou) valorizaci důchodů v roce 2023, ale byly schváleny nové podmínky. Ve výsledku je tak zvýšení důchodů menší, než kolik by to bylo podle původních podmínek.

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

V roce 2023 se budou důchody zvyšovat minimálně 2x

V příslušném zákoně o důchodech, jsou ale současně nastaveny podmínky, že pokud je inflace velmi vysoká, pak automaticky ve stanoveném termínu (do 5 měsíců), musí dojít i k dalšímu zvýšení.

A tyto podmínky budou v roce 2023, se tedy kromě ledna, zvýší i během roku

  • Zvýšení důchodů od ledna 2023 = od 1. 1. 2023 se všechny důchody zvýší o 5,1% (procentní složka) + zvyšuje se i základní složka (na 4040 Kč)
  • Zvýšení důchodů od června 2023 = od 1. 6. 2023 se všechny důchody zvýší o 2,3% (procentní složka) + všechny důchody se zvýší o 400 Kč

Vzhledem k tomu, že inflace je stále opravdu velmi vysoká, může nastat i situace, kdy se důchody zvýší ještě jednou (podobně jako minulý rok, kdy s důchody zvyšovali ještě v září). Vláda nyní sice navrhuje nové podmínky, podle kterých by se do budoucna měly zvyšovat důchody už jenom jednou za roku (a případně by se vyplácel nějaký „inflační“ příplatek), to by se ale týkalo až dalších roků.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení důchodů v červnu 2023

Pro výpočet, o kolik se vám zvýší důchod v červnu 2023, stačí do této kalkulačky zadat, kolik je váš důchod v květnu 2023 (tj. po předchozím zvýšení od 1. 1. 2023).

Zvýšení důchodů od 1. 6. 2023, se týká všech typů důchodových dávek – zvyšuje se starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký i sirotčí).

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 6. 2023
Váš důchod v květnu 2023

Výpočet

O kolik se zvýší důchod v červnu 2023

Na rozdíl od zvýšení důchodů na začátku roku (důchody se zvyšovaly od 1. 1. 2023), se bude v červnu zvyšovat jen procentní část důchodu, a k tomu bude nárok i na pevnou částku 400 Kč (což by mělo být výhodné pro lidi s velmi nízkými důchody).

Všechny důchody, se skládají ze dvou částí – základní složka (v roce 2023 je to 4040 Kč) a procentní složka (vypočítá se z příjmů v zaměstnání během života).

Procentní část důchodu, se od 1. 6. 2023, zvýší o 2,3% + 400 Kč. To by mělo znamenat průměrné zvýšení důchodu o cca 750 Kč (jedná se ale pochopitelně o průměrný údaj, řada důchodců bude mít penzi zvýšenou jen o „pár“ stovek).

Příklad: Výpočet zvýšení důchodu od 1. 6. 2023

Pan Novák, je starobní důchodce, a jeho penze je po zvýšení od ledna 2023, ve výši 16 000 Kč. O kolik se mu zvýší důchod v červnu 2023:

  • Základní složka důchodu = 4040 Kč (nemění se)
  • Procentní složka důchodu = 11 960 Kč (zvyšuje se o 8,2%)
  • Důchod se zvýší o 676 Kč (0,023 * 11960 = 275,08 + 400; což se zaokrouhlí na 993)
  • Od června 2023 bude důchod 16 676 Kč

Sociální dávky pro důchodce v roce 2023

I přes toto zvyšování důchodů, ale může být situace některých důchodců, v roce 2023 poměrně složitá. Stále jsou vysoké ceny energií (elektřina a plny), které se razantně zvýšili v minulém roce (mimo jiné i kvůli válce na Ukrajině). V obchodech se značně zdražují základní potraviny. Vysoké ceny energií a pohonných hmot, se pak promítají do plošného zdražení téměř všeho.

I v roce 2023, proto došlo v oblasti sociálních dávek, k několika změnám, které by mohlo pomoci s řešením nelehké finanční situace i důchodcům (a nejenom jim).

Zvýšení přídavků na bydlení v roce 2023

Od ledna 2023, došlo k mimořádnému zvýšení příspěvku na bydlení. Oproti běžným rokům, kdy dochází jen k menší valorizaci normativních nákladů na bydlení, se v roce 2023 výrazně změnily. Bylo schváleno i mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč. Na změnách u normativních nákladů na bydlení, mohou „vydělat“ právě i důchodci  (například ti, kdo bydlí sami, nebo ti kdo bydlí v Praze, apod.).

Díky tomuto mimořádnému zvýšení, může mít na přídavek na bydlení nárok podstatě více domácností. Může dojít i ke zvýšení vypláceného příspěvku.

Na příspěvek na bydlení je nárok, jak při bydlení v bytě/domě v osobním vlastnictví, tak i v družstevním bytě, nebo při bydlení v nájmu či podnájmu (podnájem celého bytu).

Výpočet příspěvku, se odvíjí od velikosti města/obce, od počtu osob, které v bytě bydlí a především od toho, jaké jsou skutečné (doložené) náklady na bydlení a jaké jsou příjmy (všech osob ve společné domácnosti). Více viz kalkulačka příspěvku na bydlení v roce 2023.

Zvýšení životního minima od ledna 2023

Další podstatnou změnou v oblasti sociálních dávek, je zvýšení životního minima od 1. 1. 2023. Životní a existenční minimum, se zvýšilo o 5,2%.

Životní minimum pro důchodce je stejné, jako pro všechny ostatní. Odvíjí se od počtu osob ve společné domácnosti:

Počet osob v domácnosti do 31. 12. 2022 od 1. 1. 2023 Zvýšení
1 důchodce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
2 důchodci 8 090 Kč 8 510 Kč +420 Kč

Od životního minima, se odvíjí nárok na dávky pomoci ve hmotné nouzi. Pokud má někdo velmi nízký důchod, pak může mít nárok na příspěvek na živobytí, nebo například i na doplatek na bydlení (druhá sociální dávka na bydlení).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *