Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda. Minimální výplata by se měla zvýšit na 18 900 Kč (nebo případně až na 19 400 Kč). Zvýší se i zaručená mzda – ale jenom pro některé skupiny. Od ledna 2024, se mění i některé podmínky pro výpočet čisté výplaty – viz aktuální mzdová kalkulačka 2024.

Minimální a zaručená mzda 2024 – kolik bude minimální výplata od ledna 2024?

Od 1. ledna 2024 se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda. Zvýšení od začátku ledna je jisté, nyní se jenom jedná o tom, kolik to bude. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo dvě varianty.

Minimální mzda, by se od 1. 1. 2024 mohla zvýšit na 18 900 Kč (o 1600 Kč více než v roce 2023). Druhou možností je zvýšení minimální mzdy až na 19 400 Kč (o 2100 Kč více než v roce 2023).

V obou případech se bude zvyšovat i zaručená mzda. Ta by se měla v roce 2024 zvýšit opět jenom pro některé platové třídy (v roce 2023 se zaručená mzda zvýšila jenom pro 1 a 8 skupinu, v roce 2024 se plánuje zvýšení u 1, 2, 3 a 8 skupiny).

Už nyní je tedy jisté, že od ledna se zvýší výplata u poměrně velké skupiny zaměstnanců. Za minimální mzdu, pracují sice jen necelá 3% zaměstnanců. Zaručená mzda se ale týká podstatně více lidí. U nich se bude od ledna 2024 automaticky zvyšovat hrubá mzda.

Zvýšení minimální mzdy, se týká i těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. I u dohody je nárok nejméně na minimální hrubou hodinovou mzdu. Takže i na nějaké brigádě, bude v roce 2024 nárok minimálně na 112,50 Kč za hodinu (nebo až na 115,50 Kč za hodinu).

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Aktualizace prosinec 2023: Podle aktuálních informací se odbory, zaměstnavatelé a MPSV nedohodli. O zvýšení minimální mzdy rozhodne vláda. Podle ministra práce a sociálních věcí, se minimální mzda zvýší na 18 900 Kč. Bude se částečně zvyšovat i zaručená mzda:

  • minimální hrubá mzda 2024 = 18 900 Kč
  • minimální hodinová mzda 2024 = 112,50 Kč
  • zaručená mzda se zvýší pro 1, 2, 3 a 8 skupinu (tj. i pro 1 až 6, a 15 a 16 platovou třídu)

Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Skupina Platová třída Zaručená mzda 2024 Zaručená mzda 2024
1 1. a 2. 18 900 Kč 112,50 Kč
2 3. a 4. 19 500 Kč 116,10 Kč
3 5. a 6. 21 300 Kč 126,80 Kč
4 7. a 8. 21 800 Kč 129,80 Kč
5 9. a 10. 24 100 Kč 143,30 Kč
6 11. a 12. 26 600 Kč 158,20 Kč
7 13. a 14. 29 400 Kč 174,70 Kč
8 15. a 16. 37 800 Kč 225,00 Kč

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení vlády, kterým se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda v roce 2024. Zvýšení nebylo zatím definitivně schváleno, ale už nyní je jisté, že by se minimální mzda měla zvýšit minimálně o 1600 Kč (na 18 900 Kč).

V návrhu na zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy v roce 2024, se pracuje se dvěma variantami:

  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu)
  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 19 400 Kč (115,50 Kč za hodinu)

V prvním případě by se minimální výplata zvýšila o 1600 Kč. Ve druhém dokonce o 2100 Kč. Toto poměrně výrazné zvýšení je dáno tím, že se MPSV připravuje na transpozici evropské směrnice, která požaduje, aby minimální mzda byla 45% – 50% průměrné mzdy. V roce 2024, by se mohla průměrná mzda zvýšit na cca 46 000 Kč.

V roce 2024, by se měla minimální mzda zvýšit 41% – 42% průměrné mzdy. V následujících letech, by se každý rok zvyšovala minimální výplata tak, aby se v roce 2028 dostala na požadovaných 45% – 50% průměrné mzdy.

K tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje i novelu zákoníku práce, která se bude projednávat během roku 2024. Tato změna zákona, by měla zajistit pravidelnou valorizaci minimální mzdy, v návaznosti na inflaci. Platila by už od 1. 1. 2025.

Mzdová kalkulačka 2024 – jak se mění čistá výplata od 1. 1. 2024

Informace v tomto článku se týkají minimální (a zaručené) hrubé mzdy. Od začátku roku 2024, se budou měnit i některé podmínky pro výpočet čisté mzdy.

Z hrubé mzdy, se bude při výpočtu výplaty nově strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Mění se podmínky pro výpočet daně (23% již od trojnásobku průměrné mzdy). Ruší se i některé daňové slevy. A od ledna se zvýší i minimální zdravotní pojištění (pro některé zaměstnance to znamená vyšší doplatek na zdravotní).

Pokud vás zajímá, kolik bude čistá výplata v roce 2024, tak si to můžete sami spočítat v této mzdové kalkulačce. Výpočet čisté výplaty je zatím pouze orientační – některé změny, ještě čekají na finální schválení v Senátu.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky:

Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Se zvýšením minimální mzdy, souvisí i zvýšení minimální zaručené mzdy. Zatímco minimální plat berou jen necelá 3% zaměstnanců, zaručenou mzdu bere podstatně více lidí.

Pro účely zaručené mzdy, jsou všechny profese rozděleny do 8 skupiny (podle náročnosti a odpovědnosti dané práce). Pro první skupinu je zaručená mzda stejná, jako minimální mzda. Pro osmou skupinu, je to dvojnásobek minimální mzdy.

V roce 2023, se ale zaručená mzda zvyšovala jenom u první a osmé skupiny. V roce 2024, plánuje vláda zvýšení pro první, druhou a osmou skupinu (u varianty 1). Nebo se zaručená mzda může zvýšit pro první, druhou, třetí a osmou skupinu (u varianty 2).

Navrhované zvýšení zaručené mzdy od 1. ledna 2024, souvisí s připravovanou změnou zákoníku práce, která bude zavádět pravidelnou valorizaci minimální mzdy.  Předpokládá se, že systém zaručené mzdy, se bude měnit.

Ve hře je možnost, že se zaručená mzda úplně zruší, a minimální mzda bude 50% průměrné výplaty. Druhou možností je redukce zaručené mzdy jen na 4 skupiny a stanovení minimální mzdy na 45% průměru. Tyto změny, by ale mohly platit až od 1. 1. 2025.

Podle vlády (a i podle zaměstnavatelů), je koncept zaručené mzdy už přežitkem. Má smysl maximálně u nízkopříjmových zaměstnanců, kde je určitá míra ochrany stále nutná.

Hrubá měsíční mzda: O kolik se zvýší minimální a zaručená mzda v roce 2024?

Pro zvýšení minimální zaručené výplaty, jsou připraveny dvě varianty. Ve variantě 1, se předpokládá zvýšení minimální výplaty na 18 900 Kč a zvýšení zaručené mzdy u první, druhé a osmé skupiny. Ve variantě 2 se předpokládá zvýšení minimální výplaty na 19 400 Kč a zvýšení zaručené mzdy pro první, druhou, třetí a osmou skupinu.

Tabulka: Minimální zaručená hrubá měsíční výplata 2024 (varianta 1)

Skupina prací Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 1)
1 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
2 17 900 Kč 19 400 Kč +1 500 Kč
3 19 700 Kč 19 700 Kč 0 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 34 600 Kč 37 800 Kč +3 200 Kč

Tabulka: Minimální zaručená hrubá měsíční výplata 2024 (varianta 2)

Skupina prací Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 2)
1 17 300 Kč 19 400 Kč +2 100 Kč
2 17 900 Kč 19 900 Kč +2 000 Kč
3 19 700 Kč 20 200 Kč +500 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 34 600 Kč 38 800 Kč +4 200 Kč

Hrubá hodinová mzda: O kolik se zvýší minimální a zaručená mzda v roce 2024?

Nařízení vlády, určuje kromě minimální a zaručené hrubé měsíční mzdy, i minimální a zaručenou hrubou hodinovou mzdu.

Zvýšení se týká všech zaměstnanců. I těch kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). I u dohody, bude v roce 2024, minimální hodinová mzda zvýšena na 112,50 Kč za hodinu (varianta 1) nebo až na 115,50 Kč za hodinu (varianta 2).

Tabulka: Minimální zaručená hrubá hodinová mzda 2024 (varianta 1)

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 1)
1 103,80 Kč 112,50 Kč +8,70 Kč
2 106,50 Kč 115,50 Kč +9,00 Kč
3 117,50 Kč 117,50 Kč 0,00 Kč
4 129,80 Kč 129,80 Kč 0,00 Kč
5 143,30 Kč 143,30 Kč 0,00 Kč
6 158,20 Kč 158,20 Kč 0,00 Kč
7 174,70 Kč 174,70 Kč 0,00 Kč
8 207,60 Kč 225,00 Kč +17,40 Kč

Tabulka: Minimální zaručená hrubá hodinová mzda 2024 (varianta 2)

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 2)
1 103,80 Kč 115,50 Kč +11,70 Kč
2 106,50 Kč 118,50 Kč +12,00 Kč
3 117,50 Kč 120,20 Kč +2,70 Kč
4 129,80 Kč 129,80 Kč 0,00 Kč
5 143,30 Kč 143,30 Kč 0,00 Kč
6 158,20 Kč 158,20 Kč 0,00 Kč
7 174,70 Kč 174,70 Kč 0,00 Kč
8 207,60 Kč 231,00 Kč +23,40 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *