Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda. Minimální výplata by se měla zvýšit na 18 900 Kč (nebo případně až na 19 400 Kč). Zvýší se i zaručená mzda – ale jenom pro některé skupiny. Od ledna 2024, se mění i některé podmínky pro výpočet čisté výplaty – viz aktuální mzdová kalkulačka 2024.

Minimální a zaručená mzda 2024 – kolik bude minimální výplata od ledna 2024?

Od 1. ledna 2024 se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda. Zvýšení od začátku ledna je jisté, nyní se jenom jedná o tom, kolik to bude. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo dvě varianty.

Minimální mzda, by se od 1. 1. 2024 mohla zvýšit na 18 900 Kč (o 1600 Kč více než v roce 2023). Druhou možností je zvýšení minimální mzdy až na 19 400 Kč (o 2100 Kč více než v roce 2023).

V obou případech se bude zvyšovat i zaručená mzda. Ta by se měla v roce 2024 zvýšit opět jenom pro některé platové třídy (v roce 2023 se zaručená mzda zvýšila jenom pro 1 a 8 skupinu, v roce 2024 se plánuje zvýšení u 1, 2, 3 a 8 skupiny).

Už nyní je tedy jisté, že od ledna se zvýší výplata u poměrně velké skupiny zaměstnanců. Za minimální mzdu, pracují sice jen necelá 3% zaměstnanců. Zaručená mzda se ale týká podstatně více lidí. U nich se bude od ledna 2024 automaticky zvyšovat hrubá mzda.

Zvýšení minimální mzdy, se týká i těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. I u dohody je nárok nejméně na minimální hrubou hodinovou mzdu. Takže i na nějaké brigádě, bude v roce 2024 nárok minimálně na 112,50 Kč za hodinu (nebo až na 115,50 Kč za hodinu).

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Ministerstvo práce připravilo návrh nařízení vlády, kterým se bude zvyšovat minimální mzda a zaručená mzda v roce 2024. Zvýšení nebylo zatím definitivně schváleno, ale už nyní je jisté, že by se minimální mzda měla zvýšit minimálně o 1600 Kč (na 18 900 Kč).

V návrhu na zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy v roce 2024, se pracuje se dvěma variantami:

  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 18 900 Kč (112,50 Kč za hodinu)
  • Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 na 19 400 Kč (115,50 Kč za hodinu)

V prvním případě by se minimální výplata zvýšila o 1600 Kč. Ve druhém dokonce o 2100 Kč. Toto poměrně výrazné zvýšení je dáno tím, že se MPSV připravuje na transpozici evropské směrnice, která požaduje, aby minimální mzda byla 45% – 50% průměrné mzdy. V roce 2024, by se mohla průměrná mzda zvýšit na cca 46 000 Kč.

V roce 2024, by se měla minimální mzda zvýšit 41% – 42% průměrné mzdy. V následujících letech, by se každý rok zvyšovala minimální výplata tak, aby se v roce 2028 dostala na požadovaných 45% – 50% průměrné mzdy.

K tomu Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje i novelu zákoníku práce, která se bude projednávat během roku 2024. Tato změna zákona, by měla zajistit pravidelnou valorizaci minimální mzdy, v návaznosti na inflaci. Platila by už od 1. 1. 2025.

Mzdová kalkulačka 2024 – jak se mění čistá výplata od 1. 1. 2024

Informace v tomto článku se týkají minimální (a zaručené) hrubé mzdy. Od začátku roku 2024, se budou měnit i některé podmínky pro výpočet čisté mzdy.

Z hrubé mzdy, se bude při výpočtu výplaty nově strhávat nemocenské pojištění (0,6% z hrubé mzdy). Mění se podmínky pro výpočet daně (23% již od trojnásobku průměrné mzdy). Ruší se i některé daňové slevy. A od ledna se zvýší i minimální zdravotní pojištění (pro některé zaměstnance to znamená vyšší doplatek na zdravotní).

Pokud vás zajímá, kolik bude čistá výplata v roce 2024, tak si to můžete sami spočítat v této mzdové kalkulačce. Výpočet čisté výplaty je zatím pouze orientační – některé změny, ještě čekají na finální schválení v Senátu.

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Další kalkulačky:

Zvýšení zaručené mzdy od 1. 1. 2024

Se zvýšením minimální mzdy, souvisí i zvýšení minimální zaručené mzdy. Zatímco minimální plat berou jen necelá 3% zaměstnanců, zaručenou mzdu bere podstatně více lidí.

Pro účely zaručené mzdy, jsou všechny profese rozděleny do 8 skupiny (podle náročnosti a odpovědnosti dané práce). Pro první skupinu je zaručená mzda stejná, jako minimální mzda. Pro osmou skupinu, je to dvojnásobek minimální mzdy.

V roce 2023, se ale zaručená mzda zvyšovala jenom u první a osmé skupiny. V roce 2024, plánuje vláda zvýšení pro první, druhou a osmou skupinu (u varianty 1). Nebo se zaručená mzda může zvýšit pro první, druhou, třetí a osmou skupinu (u varianty 2).

Navrhované zvýšení zaručené mzdy od 1. ledna 2024, souvisí s připravovanou změnou zákoníku práce, která bude zavádět pravidelnou valorizaci minimální mzdy.  Předpokládá se, že systém zaručené mzdy, se bude měnit.

Ve hře je možnost, že se zaručená mzda úplně zruší, a minimální mzda bude 50% průměrné výplaty. Druhou možností je redukce zaručené mzdy jen na 4 skupiny a stanovení minimální mzdy na 45% průměru. Tyto změny, by ale mohly platit až od 1. 1. 2025.

Podle vlády (a i podle zaměstnavatelů), je koncept zaručené mzdy už přežitkem. Má smysl maximálně u nízkopříjmových zaměstnanců, kde je určitá míra ochrany stále nutná.

Hrubá měsíční mzda: O kolik se zvýší minimální a zaručená mzda v roce 2024?

Pro zvýšení minimální zaručené výplaty, jsou připraveny dvě varianty. Ve variantě 1, se předpokládá zvýšení minimální výplaty na 18 900 Kč a zvýšení zaručené mzdy u první, druhé a osmé skupiny. Ve variantě 2 se předpokládá zvýšení minimální výplaty na 19 400 Kč a zvýšení zaručené mzdy pro první, druhou, třetí a osmou skupinu.

Tabulka: Minimální zaručená hrubá měsíční výplata 2024 (varianta 1)

Skupina prací Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 1)
1 17 300 Kč 18 900 Kč +1 600 Kč
2 17 900 Kč 19 400 Kč +1 500 Kč
3 19 700 Kč 19 700 Kč 0 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 34 600 Kč 37 800 Kč +3 200 Kč

Tabulka: Minimální zaručená hrubá měsíční výplata 2024 (varianta 2)

Skupina prací Měsíční zaručená mzda 2023 Měsíční zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 2)
1 17 300 Kč 19 400 Kč +2 100 Kč
2 17 900 Kč 19 900 Kč +2 000 Kč
3 19 700 Kč 20 200 Kč +500 Kč
4 21 800 Kč 21 800 Kč 0 Kč
5 24 100 Kč 24 100 Kč 0 Kč
6 26 600 Kč 26 600 Kč 0 Kč
7 29 400 Kč 29 400 Kč 0 Kč
8 34 600 Kč 38 800 Kč +4 200 Kč

Hrubá hodinová mzda: O kolik se zvýší minimální a zaručená mzda v roce 2024?

Nařízení vlády, určuje kromě minimální a zaručené hrubé měsíční mzdy, i minimální a zaručenou hrubou hodinovou mzdu.

Zvýšení se týká všech zaměstnanců. I těch kdo pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). I u dohody, bude v roce 2024, minimální hodinová mzda zvýšena na 112,50 Kč za hodinu (varianta 1) nebo až na 115,50 Kč za hodinu (varianta 2).

Tabulka: Minimální zaručená hrubá hodinová mzda 2024 (varianta 1)

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 1)
1 103,80 Kč 112,50 Kč +8,70 Kč
2 106,50 Kč 115,50 Kč +9,00 Kč
3 117,50 Kč 117,50 Kč 0,00 Kč
4 129,80 Kč 129,80 Kč 0,00 Kč
5 143,30 Kč 143,30 Kč 0,00 Kč
6 158,20 Kč 158,20 Kč 0,00 Kč
7 174,70 Kč 174,70 Kč 0,00 Kč
8 207,60 Kč 225,00 Kč +17,40 Kč

Tabulka: Minimální zaručená hrubá hodinová mzda 2024 (varianta 2)

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2023 Hodinová zaručená mzda 2024 Zvýšení (varianta 2)
1 103,80 Kč 115,50 Kč +11,70 Kč
2 106,50 Kč 118,50 Kč +12,00 Kč
3 117,50 Kč 120,20 Kč +2,70 Kč
4 129,80 Kč 129,80 Kč 0,00 Kč
5 143,30 Kč 143,30 Kč 0,00 Kč
6 158,20 Kč 158,20 Kč 0,00 Kč
7 174,70 Kč 174,70 Kč 0,00 Kč
8 207,60 Kč 231,00 Kč +23,40 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *