V této kalkulačce si můžete spočítat čistou mzdu v roce 2021, z práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Z DPČ se platí daň 15%. Sociální a zdravotní pojištění se z DPČ platí jen při příjmu nad 3500 Kč. I pro DPČ platí, že by se v roce 2021 měla daň počítat bez superhrubé mzdy. To může znamenat zvýšení příjmu i pro dohodáře.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy – práce na dohodu DPČ 2021

V roce 2021, by se měl změnit výpočet čisté mzdy pro většinu zaměstnanců (jak soukromých, tak i těch státních). Kalkulačku pro výpočet čisté mzdy v roce 2021 najdete zde. Mělo by dojít ke zrušení superhrubé mzdy (tím se sníží daně). Měla by se možná i zvýšit daňová sleva pro zaměstnance (poplatníka).

Některé z těchto změn, se budou týkat i lidí, co pracují „jen“ na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). U ní jsou pro výpočet čisté výplaty, trochu jiné podmínky.

Pokud máte nějakou brigádu, nebo přivýdělek formou práce na DPČ, pak si můžete v následující kalkulačce spočítat, kolik by mohla být vaše čistá odměna v roce 2021.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Změny jsou již definitivní. Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad 141 764 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021.

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté mzdy při práci na DPČ v roce 2021

Pro výpočet v této mzdové kalkulačce, zadejte svoji hrubou měsíční odměnu z DPČ a všechny další údaje (počet dětí, na které daňové slevy případně uplatňujete nárok, atd.)

Kalkulačka čistá mzda - práce na DPČ 2021
Hrubá měsíční mzda z DPČ

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Kdy se u DPČ platí daně a kolik to je v roce 2021?

U práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), se podobně jako u DPP (dohoda o provedení práce), platí daň z příjmu ve výši 15%. Tuto daň zaplatíte vždy, bez ohledu na výši příjmu (výše příjmu má vliv na to, zda zaplatíte i sociální nebo zdravotní pojištění).

Až doposud ale platilo, že není 15%, jako 15%. I při práci na DPČ se totiž v některých případech daň nepočítala z (hrubého) příjmu, ale ze superhrubé mzdy.

Pokud máte příjem z DPČ vyšší než 3000 Kč (v roce 2020) nebo vyšší než 3500 Kč (v roce 2021), pak se z příjmu platí sociální a zdravotní pojištění.

Platí ho nejenom zaměstnanec, ale i zaměstnavatel. V takovém případě, se pak daň z příjmu nepočítá jen z hrubého příjmu, ale ze superhrubé mzdy, podobně jako u klasické výplaty ze zaměstnání.

Reálně tak i u DPČ, byla daň ve výši 20,1% (při příjmu nad 3000 Kč). A to se v roce 2021 změní.

Zrušení superhrubé mzdy a nový výpočet výplaty v roce 2021

V parlamentu již byla schválena novela zákona o daních. Pokud začne platit od 1. 1. 2021 (čeká se ještě na schválení v parlamentu a od prezidenta), pak se v novém roce bude daň počítat vždy jen z hrubého příjmu.

Pro zaměstnance to znamená zvýšení čisté mzdy. Čistý příjem se zvýší i těm, kdo pracují na DPČ a mají vyšší příjem (nad 3500 Kč v roce 2021).

U těch, kdo mají z DPČ jen nízký příjem (do 3500 Kč měsíčně), se nový výpočet daně nijak neprojeví. Při nízkém příjmu z DPČ, je už nyní daň jenom 15% z celkové výše příjmu.

Sociální pojištění u DPČ – kdy a kolik se platí?

Pokud je příjem z DPČ nižší než 3500 Kč (v roce 2021), tak se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jenom daň 15%.

Pokud je příjem z DPČ 3500 Kč a více, pak se z výplaty strhne běžné sociální pojištění, tj. 6,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel zaplatí dalších 24,8%).

Zdravotní pojištění z DPČ – kdy a kolik se platí?

Podobně, jako sociální pojištění, se strhává i zdravotní pojištění. To se platí jen u příjmu od 3500 Kč měsíčně. Se zdravotním pojištěním je to ale složitější.

Z příjmu nad 3500 Kč, se vypočítá zdravotní pojištění, ve výši 4,5% z hrubé mzdy (zaměstnavatel platí dalších 9%).

U zdravotního pojištění ale hraje roli, jestli za vás platí ještě někdo jiný. Například za studenty, ženy na mateřské, důchodce nebo třeba nezaměstnané, platí zdravotní pojištění primárně stát.

Za zaměstnance, kteří mají práci na HPP, a DPČ je pro ně jen přivýdělek, platí zdravotní pojištění primárně jejich zaměstnavatel.

Doplatek do minimálního zdravotního pojištění v roce 2021

U zaměstnanců, pro které je příjem z DPČ jejich jediným příjmem (a nespadají do kategorie státních pojištěnců), je nutné doplatit zdravotní pojištění do výše minimálního vyměřovacího základu.

Minimálním vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění, je v roce 2021, částka 15 200 Kč (což je minimální mzda 2021).

Pokud máte příjem z DPČ nižší, než 15 200 Kč (například jen 6000 Kč), tak se vám z rozdílu (15200-6000 = 9200), strhne 13,5%, jako doplatek do minimálního zdravotního pojištění.

Tak, aby součet toho, co se vám vypočítá z příjmu + to co zaplatí zaměstnavatel + doplatek do minimálního ZP, dával dohromady 2052 Kč. To je minimální zdravotní pojištění v roce 2021.

Maximální výše příjmu z DPČ pro nezaměstná na Úřadu práce v roce 2021

Práce na DPČ, je jednou z mála možností, jak si může nezaměstnaný na Úřadu práce něco přivydělat.

Pokud již nezaměstnaný nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti (během ní nemůže mít vůbec žádný příjem), pak může pracovat na dohodu DPČ a mít příjem maximálně 7600 Kč měsíčně (jedna polovina minimální mzdy).

Práce na DPP (dohodu o pracovní činnosti), není pro nezaměstnané na Úřadu práce dovolena.

Výpovědní lhůta a ochrana zaměstnance na DPČ

Pro DPČ platí trochu jiné podmínky, než pro klasické zaměstnání. U dohody je výpovědní doba jen 15 dní (na rozdíl od 2 měsíců u klasické pracovní smlouvy).

Obecně pro pracovníky na dohodu, platí mnohem menší ochrana. Nevzniká jim nárok na odstupné. Nárok na nemocenskou jim vzniká jen v některých případech atd.

Nárok na nemocenskou při práci na DPČ

Při práci na DPČ, vám nárok na nemocenské dávky (kam spadá nemocenská při pracovní neschopnosti, mateřská apod.), vzniká jen v některých případech.

A to pouze, pokud za vás zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění. To se týká těch, kdo mají příjem od 3500 Kč.

V měsíci, kdy máte alespoň tento příjem, za vás zaměstnavatel zaplatí nemocenské pojištění a vy máte případně nárok na nemocenské dávky. Platí ale určitá omezení.

U práce na DPČ za běžných podmínek nevzniká nárok například na ošetřovné (na nemocenské dávky, nebo mateřskou či otcovskou, ale nárok máte). Nárok na nemocenské dávky, je jen v měsíci, kdy je splněna podmínka minimálního příjmu (nebo i v měsíci, kdy sice tato podmínka není splněna, ale byla splněna v předchozích 3 měsících).

  1 příspěvek

  1. Ivana   •  

    Zaměstnavatel odvádí sociální 6,5% a zdravotní 4,5% které mi pak srazí z mé mzdy???

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *