Od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti. V roce 2023 je maximální podpora výši 22 798 Kč. Zvyšuje si podpora při rekvalifikaci, nebo podpora bez doložení příjmu (po rodičovské, dlouhodobé nemocenské, apod.). Základní podmínky pro nárok na podporu se zatím nemění.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 (zvýšení od ledna 2023)

Podobně, jako každý rok, i od ledna 2023, dochází k úpravě parametrů pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. V praxi to znamená, že se zvyšuje maximální možná podpora v nezaměstnanosti (v roce 2023 to může být až 22 798 Kč).

Zvyšuje se i maximální podpora při rekvalifikaci (v roce 2023 to může být až 25 549 Kč). Zvyšuje si i podpora, na kterou je nárok například po skončení rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské (v roce 2023 to bude 5596 Kč, 4717 Kč a 4324 Kč).

Vláda ale současně zvažuje, že by se podmínky pro podporu v nezaměstnanosti změnily. Mohlo by dojít i zkrácení doby, po kterou je nárok na podporu od Úřadu práce, nebo i k jejímu snížení. O těchto změnách, ale zatím není rozhodnuto.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Podpora v nezaměstnanosti (nebo i podpora při rekvalifikaci), se vypočítá na základě předchozího příjmu v zaměstnání (u OSVČ je to na základě vyměřovacího základu pro sociální pojištění, v některých případech se vychází z průměrné mzdy v ČR).

Výše podpory v nezaměstnanosti je odstupňována podle doby, po kterou je vyplácena:

  • 65% první a druhý měsíc
  • 50% třetí a čtvrtý měsíc
  • 45% po zbytek doby

Výše uvedené, se vztahuje na případy, kdy výpověď dal zaměstnavatel, nebo pokud se jedná o dohodu o ukončení pracovního poměru na základě nějakého vážného důvodu (vážné důvody viz zde).

Pokud je zaměstnání ukončeno zaměstnancem (výpověď daná zaměstnancem) nebo dohodou (bez vážného důvodu), pak je podpora po celou dobu jen 45%. To platí i pro ukončení zaměstnání ve zkušební době (bez vážného důvodu).

V některých případech (pokud není možné doložit předchozí příjmy, např. po rodičovské nebo dlouhodobé nemocenské), se podpora počítá jinak (viz níže – podpora je podstatně nižší).

Kolik je maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Jak již bylo uvedeno v úvodu, od 1. 1. 2023 se zvyšuje maximální podpora v nezaměstnanosti.

Výše podpory pro nezaměstnané, se sice počítá na základě jejich průměrné čisté mzdy (průměrný čistý výdělek v posledním zaměstnání, za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí).

Současně ale platí, že je možné dostat pouze určitou maximální částku (tj. i zaměstnanec s nadprůměrnou výplatou přes 100 tisíc korun, může mít jen limitovanou částku podpory v nezaměstnanosti).

Maximální podpora v nezaměstnanosti (maximální částka, kterou je možné na ÚP dostat i při vysoké čisté mzdě), se od 1. 1. 2023 zvyšuje o 1310 Kč na 22 798 Kč.

Toto zvýšení, ale platí jen pro ty, kdo si o podporu požádají až od 1. ledna 2023. Ten, kdo si o podporu požádal ještě v roce 2022, má nárok pouze na maximální částku platnou pro rok 2022 (což bylo 21 488 Kč).

Tabulka: Zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti v roce 2023

Podpora 2023 2022 2023 Zvýšení
Podpora v nezaměstnanosti 2023 21 488 Kč 22 798 Kč +1 310 Kč
Podpora při rekvalifikaci 2023 24 081 Kč 25 549 Kč +1 468 Kč

Kalkulačka: Výpočet podpory pro nezaměstnané v roce 2023

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik by byla vaše podpora od Úřadu práce, pokud byste si v roce 2023, žádali o podporu v nezaměstnanosti.

Pro výpočet podpory, je rozhodující průměrná čistá výplata (resp. průměrný čistý měsíční výdělek, v posledním ukončeném zaměstnání, za poslední kalendářní čtvrtletí).

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok po dobu 5 – 11 měsíců, podle věku (do 50 roků je to 5 měsíců, od 50 do 55 roků je to 8 měsíců, nad 55 roků je to 11 měsíců).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2023
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Odstupné od zaměstnavatele
(počet měsíců s nárokem na odstupné)
Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti v roce 2023?

Žádná minimální podpora v nezaměstnanosti, není přímo stanovena. Pokud by někdo pracoval jen za málo peněz, pak bude mít i adekvátně nízkou podporu v nezaměstnanosti.

Pokud by někdo pracoval jenom za minimální mzdu (minimální mzda se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 17 300 Kč), pak by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 11 245 Kč (za první dva měsíce, následně je to 8 650 Kč za další dva měsíce, a po zbytek doby pak jen 7 785 Kč).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské nebo dlouhodobé neschopence?

V některých případech, nemůže uchazeč o zaměstnání (nezaměstnaný na Úřadu práce), doložit výši svého příjmu. Například proto, že byl po skončení posledního zaměstnání v dlouhodobější pracovní neschopnosti, nebo pečoval o dítě (rodičovská).

Pokud není možné doložit příjem, pak se podpora v nezaměstnanosti počítá na základě průměrné mzdy v ČR (za 1 – 3 čtvrtletí v předchozím roce). Výsledná podpora je pak poměrně hodně nízká:

Minimální podpora v nezaměstnanosti 2023:

  • První dva měsíce = 5 896 Kč
  • Druhé dva měsíce = 4 717 Kč
  • Zbytek doby = 4 324 Kč

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2023?

Základní podmínky, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, se v roce 2023, nijak významně nemění.

Stále platí, že pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, je nutné „odpracovat“ alespoň 12 měsíců za polední dva roky (12 měsíců doby účasti na důchodovém pojištění, na základě zaměstnání, podnikání nebo to může být započítání náhradní doby, jako je např. rodičovská nebo nemocenská).

V praxi to znamená, že například studenti, kteří ukončí studium, a nepracují alespoň 12 měsíců, zpravila, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Naopak například ženy, které byly poslední 3 nebo 4 roky doma s dítětem, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože se jim započítá náhradní doba – péče o dítě.

Snížení nebo zkrácení podpory v nezaměstnanosti v roce 2023?

Na konci roku 2022, představila vláda některé úvahy o tom, že by se podpora v nezaměstnanosti mohla v dohledné době snížit. Nebo, že by se případně mohla zkrátit doba, po kterou je podpora vyplácena.

Důvodem, pro snížení podpory v nezaměstnanosti, je mimo jiné i to, že v ČR je dlouhodobě nedostatek zaměstnanců (od roku 2018 převyšuje počet volných míst, počet uchazečů o zaměstnání). Současně je každý rok vypláceno cca 10 miliard korun v systému podpory v nezaměstnanosti.

Zatím ale nebyl představen žádný definitivní návrh na snížení nebo zkrácení podpory v nezaměstnanosti. Uvažuje se, že by se podpora mohla zkrátit o 1 až 2 měsíce. Nebo že by se mohla podpora mírně snížit (jedním z návrhů je snížení o 5%, tj. například první dva měsíce by podpora byla jen 60% namísto současných 65%).

Zvýšení přivýdělku pro nezaměstnané v roce 2023

Od 1. 1. 2023 se zvyšuje minimální mzda pro zaměstnance na 17 300 Kč (zvýšení o 1100 Kč, v roce 2022 to bylo jen 16 200 Kč).

Zvýšení minimální mzdy, má mimo jiné vliv i na zvýšení maximálního přivýdělku pro nezaměstnané. Ti si mohou přivydělat (v době, kdy nepobírají podporu v nezaměstnanosti), jednu polovinu minimální mzdy, tj. 8650 Kč (hrubého měsíčně).

Možnosti nějakého přivýdělku pro nezaměstnané (vedené v evidenci Úřadu práce), jsou ale omezené.

Nesmí se jednat o podnikání (OSVČ) nebo práci na dohodu o provedení práce (DPP). Může to být jen dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nebo pracovní či služební poměr.

Přivýdělek, je možný jen v době, kdy není čerpána podpora (resp. zahájením nějaké práce, by se výplata podpory přerušila).

Případný přivýdělek, je nutné ihned nahlásit na Úřad práce (nejpozději v den zahájení práce). A pravidelně každý měsíc, se musí dokládat výše příjmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *