Od 1. 1. 2022, se zvýší čistá výplata, pro většinu zaměstnanců. Od začátku ledna 2022, totiž začne platit další zvýšení daňové slevy na poplatníka (o 3000 Kč za rok, tj. o 250 Kč měsíčně). Současně bylo již v roce 2021, schváleno zvýšení daňové slevy na druhé, třetí a každé další dítě.

Mzdová kalkulačka – výpočet zvýšení čisté výplaty v roce 2022

Na konci roku 2020, byla schválena zásadní změna – zrušení superhrubé mzdy, která přinesla podstatné zvýšení čisté mzdy v roce 2021. Pro rok 2022, se tak zásadní změna nechystá. Přesto i v roce 2022, by měla mít většina zaměstnanců vyšší čistou mzdu.

Zvýšení čisté mzdy v roce 2022

Mezi hlavní změny, které se projeví ve výpočtu a zvýšení čisté výplaty od 1. 1. 2022, patří především tyto:

 • Zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3 000 Kč (o 250 Kč měsíčně)
 • Zvýšení daňové slevy na druhé dítě o 2 916 Kč (o 243 Kč měsíčně)
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na třetí a další dítě o 3 636 Kč (o 303 Kč)

Zaměstnanci, který má tři děti, by se tak v roce 2022, mohla zvýšit čistá výplata o cca 800 Kč měsíčně. Je ale možné i další zvýšení. Pokud by se zvyšovala například minimální mzda (viz dále), nebo pokud by například bylo schváleno zvýšení platů u státních zaměstnanců.

Aktualizace 29. prosinec 2021

Nová vláda premiéra Fialy rozhodla, že platy státních zaměstnanců se v roce 2022 nebudou plošně zvyšovat (původně bylo schváleno zvýšení o min. 1000 Kč pro všechny státní zaměstnance).

Zvýší se jen platy u některých profesí (vojáci, učitelé, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách). Zvýšení u vybraných profesí ale bude nakonec menší, než se původně plánovalo. Více zde.

Aktualizace listopad 2021

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy v roce 2022. Současně se zvýší i platy ve státní správě.

 • Od 1. ledna 2022 bude minimální mzda 16 200 Kč (minimálně 96,40 Kč za hodinu)
 • Zvyšuje se i minimální zaručená mzda (8 skupin 16 200 – 30 400 Kč)
 • Od 1. ledna 2022 se plošně zvýší platové tarify státních zaměstnanců o 1 000 Kč

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy (výplaty) od 1. 1. 2022

Pro výpočet v této kalkulačce, stačí zadat svoji hrubou mzdu a zvolit všechny příslušné parametry (počet dětí, daňové slevy, zda se na vás vztahuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, atd.):

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2022

Z hrubé mzdy (platu), jsou při výpočtu čisté mzdy, prováděny srážky na sociální a zdravotní pojištění a daně (a případně i další srážky – např. z důvodu exekuce apod.).

Sociální a zdravotní pojištění, platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zaměstnanci se sociální a zdravotní pojištění strhává z hrubé mzdy. Sociální a zdravotní pojištění, placené zaměstnavatele, jde „bokem“, takže ho zaměstnanec ve své výplatě nijak nepocítí.

Sociální pojištění 2022

Celková výše záloh na sociální pojištění je celkem 31,3% z hrubé mzdy:

 • Sociální pojištění zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Sociální pojištění zaměstnavatel = 24,8% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel, nad rámec mzdy)

Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel, v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Zdravotní pojištění 2022

Celková výše záloh na zdravotní pojištění je celkem 13,5% z hrubé mzdy:

 • Zdravotní pojištění zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel nad rámec mzdy)

Součet zdravotního pojištění, zaplaceného zaměstnancem a zaměstnavatelem, by měl odpovídat alespoň minimální částce.

Resp. v případě, že se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. To se týká všech zaměstnanců, za které není plátcem zdravotního pojištění někdo jiný (jiný zaměstnavatel, stát, apod.).

Pokud by byla povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, a příjem byl nižší, pak se dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění (může se týkat např. práce na zkrácený úvazek, práce na DPP nebo DPČ)

Daně a daňové slevy v roce 2022

Do konce roku 2020, se daň z výplaty (15%), počítala na základě tzv. superhrubé mzdy. Superhrubá mzda představovala součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního + zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Ve výsledku, se tak daň z výplaty (15%), neplatila z hrubé mzdy, ale ze 133,8% hrubé mzdy (což byla ona superhrubá mzda).

Výpočet daně ze superhrubé mzdy, ale od 1. 1. 2021 skončil, takže nyní se daň vypočítá pouze z hrubé mzdy:

 • Daň je 15% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Při vysoké mzdě, je daň 23% (použije se na částku nad čtyřnásobek průměrné mzdy, většiny zaměstnanců se netýká)

Takto vypočítanou daň, je ale následně možné snížit o daňové slevy.

Zvýšení daňové slevy na poplatníka od 1. 1. 2022

V roce 2020, bylo schváleno zrušení superhrubé mzdy a současně i zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Zvýšení daňové slevy, bylo schváleno ve dvou krocích. K prvnímu zvýšení došlo od 1. 1. 2021. Druhé zvýšení je pak od 1. 1. 2022

 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2021 = 27 840 Kč ročně (2 320 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2022 = 30 840 Kč ročně (2 570 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva se od 1. 1. 2022 zvýší o 3000 Kč za rok (tj. o 250 Kč měsíčně)

Zvýšení daňové slevy (zvýhodnění) na dítě v roce 2022

V roce 2021, bylo schváleno také zvýšení daňové slevy (zvýhodnění) na dítě. U prvního dítěte se toto zvýhodnění nemění. U druhého, třetího (a všech dalších) se ale částky zvyšují.

Tato změna platí už zpětně i pro rok 2021. Tam se to ale neprojeví v měsíčním výpočtu čisté výplaty – ale až při podání daňového přiznání (za zaměstnance zpravidla řeší zaměstnavatel).

V roce 2022 se tato změna projeví ve výpočtu čisté výplaty:

 • Daňová sleva na druhé dítě se zvyšuje na 22 320 Kč za rok (tj. 1 860 Kč měsíčně, zvýšení o 243 Kč)
 • Daňová sleva na třetí (a další) dítě se zvyšuje na 27 840 Kč za rok (tj. 2 320 Kč měsíčně, zvýšení o 303 Kč)

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022

Dalšími změnami, které by mohly mít vliv na zvýšení výplaty v roce 2022, je zvažované zvýšení minimální mzdy. Ta se v posledních letech zvyšuje pravidelně skoro každý rok. V roce 2021 byla minimální (hrubá) mzda ve výši 15 200 Kč.

Pro rok 2022 se nyní (podzim 2021), hovoří o zvýšení minimální mzdy, až na 18 000 Kč (takto velké zvýšení, ale zřejmě nebude schváleno).

Pokud by se od 1. 1. 2022 opět zvyšovala minimální mzda (zatím nebylo definitivně uzavřeno), pak by to mělo vliv i na zvýšení minimální zaručené mzdy.

Zvýšení platů u státních zaměstnanců v roce 2022

Před koncem volebního období (v září 2022), přišla vláda s návrhem, aby se v roce 2022, zvýšily platy všech státních zaměstnanců. A to plošně o 3 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že s tímto návrhem přišla vláda až poměrně pozdě, tak se to do voleb (říjen 2021), již nestíhá projednat.

O případném zvýšení platů státních zaměstnanců (policie, učitelé, hasiči, státní úředníci, zdravotníci, …., atd.), by tedy musela rozhodnout až nová vláda. Zatím je tedy nejisté, zda se platy ve státní sféře, budou v roce 2022 opravdu zvyšovat.

  4příspěvků

 1. mila   •  

  Máte v kalkulačce výpočtu mzdy špatně odpočet na poplatníka, za 2022 je jiný

  • Online-Finance.info   •     Author

   V roce 2022 by daňová sleva na poplatníka měla být 30 840 Kč/rok, tj. 2 570 Kč měsíčně, což je hodnota použitá v kalkulačce, V čem je prosím ta chyba?

 2. mila   •  

  Pardon, přehlédla jsem se, omlouvám se, máte to správně. Mila

 3. Eva   •  

  Dobrý den,
  Je podobná mzda pro starobního důchodce, když zadám slevu na mzdě – invalidní důchodce plný?
  Děkuji Literáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.