V roce 2023 se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč. Jinak ale žádné větší změny, které by měly vliv na výpočet výplaty - čisté mzdy v zaměstnání, letos zatím nejsou. Vláda ale připravuje možné zvýšení daní, nebo zrušení některých daňových slev. Tyto změny, by ale platily až od roku 2024.

Mzdová kalkulačka – výpočet zvýšení čisté výplaty v roce 2023

V roce 2023, se v oblasti výpočtu mzdy, neplánují žádné velké změny. Zásadní změny, které mají vliv na výpočet čisté výplaty, proběhly v několika posledních letech (zrušení superhrubé mzdy, zvýšené daňové slevy na poplatníka, zvýšení daňového zvýhodnění na dítě, atd.).  V roce 2023, se nic tak zásadního nemění.

Pokud letos budou nějaké změny, pak spíše negativní. Vláda připravuje sadu úsporných opatření (cílem je získat do státního rozpočtu alespoň 70 miliard).

Mluví se o zvýšení daní, nebo o zrušení některých daňových slev. Přesná podoba případných změn, ale zatím není finální (případné změny a dopad na výplaty zaměstnanců, by zřejmě byl až od roku 2024).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy (výplaty) od 1. 1. 2023

Pro výpočet v této kalkulačce, stačí zadat svoji hrubou mzdu a zvolit všechny příslušné parametry (počet dětí, daňové slevy, zda se na vás vztahuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, atd.):

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet čisté mzdy – změny od ledna 2024

V první polovině roku 2023, představila vláda konsolidační balíček (úsporná opatření). Ten se bude nyní projednávat v Parlamentu. Pokud bude schválen, většina změn bude platit od začátku roku 2024.

Některé změny ovlivní i výpočet výplaty (může dojít ke snížení čisté mzdy):

 • Zaměstnancům se bude nově strhávat z hrubé mzdy i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 tisíc korun odvedete státu o 240 Kč více)
 • Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň z výplaty (daň 23% se bude platit už od trojnásobku průměrné mzdy)
 • Zruší se daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (příspěvky od zaměstnavatele na kulturu, sport, volnočasové aktivity, atd.)
 • Zruší se některé daňové slevy (nebo se zpřísní podmínky, takže na ně bude mít nárok méně lidí)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody (povinná evidence u ČSSZ, odvod pojištění při příjmu od 10 000 Kč (resp. od 16 000 Kč))

Spočítejte si, jak vám bude vycházet výplata (čistá mzda) v roce 2024

V roce 2024 se mají změnit i podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Od ledna 2024 se má zvýšit rodičovská (zvýšení rodičovského příspěvku)

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2023

Z hrubé mzdy (platu), jsou při výpočtu čisté mzdy, prováděny srážky na sociální a zdravotní pojištění a daně (a případně i další srážky – např. z důvodu exekuce apod.).

Sociální a zdravotní pojištění, platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zaměstnanci se sociální a zdravotní pojištění strhává z hrubé mzdy. Sociální a zdravotní pojištění, placené zaměstnavatele, jde „bokem“, takže ho zaměstnanec ve své výplatě nijak nepocítí.

Sociální pojištění 2023

Celková výše záloh na sociální pojištění je celkem 31,3% z hrubé mzdy:

 • Sociální pojištění zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Sociální pojištění zaměstnavatel = 24,8% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel, nad rámec mzdy)

Sociální pojištění, které platí zaměstnavatel, v sobě zahrnuje důchodové pojištění (25%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Zdravotní pojištění 2023

Celková výše záloh na zdravotní pojištění je celkem 13,5% z hrubé mzdy:

 • Zdravotní pojištění zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Zdravotní pojištění zaměstnavatel = 9% z hrubé mzdy (platí zaměstnavatel nad rámec mzdy)

Součet zdravotního pojištění, zaplaceného zaměstnancem a zaměstnavatelem, by měl odpovídat alespoň minimální částce.

Resp. v případě, že se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. To se týká všech zaměstnanců, za které není plátcem zdravotního pojištění někdo jiný (jiný zaměstnavatel, stát, apod.).

Pokud by byla povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, a příjem byl nižší, pak se dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění (může se týkat např. práce na zkrácený úvazek, práce na DPP nebo DPČ)

Daně a daňové slevy v roce 2023

Do konce roku 2020, se daň z výplaty (15%), počítala na základě tzv. superhrubé mzdy. Superhrubá mzda představovala součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního + zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Ve výsledku, se tak daň z výplaty (15%), neplatila z hrubé mzdy, ale ze 133,8% hrubé mzdy (což byla ona superhrubá mzda).

Výpočet daně ze superhrubé mzdy, ale od 1. 1. 2021 skončil, takže nyní se daň vypočítá pouze z hrubé mzdy:

 • Daň je 15% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Při vysoké mzdě, je daň 23% (použije se na částku nad čtyřnásobek průměrné mzdy, většiny zaměstnanců se netýká)

Takto vypočítanou daň, je ale následně možné snížit o daňové slevy.

Daňové slevy od 1. 1. 2023

Daňové slevy, které je možné uplatnit při výpočtu výplaty, nebo v ročním daňovém přiznání, se v roce 2023 nemění (pouze školkovné bude pro rok 2023 vyšší – 17 300 Kč, to se ale týká až daňového přiznání, které se podává v roce 2023 (DP za rok 2023).

Během roku, by ale vláda chtěla připravit několik úsporných balíčků. A změny se mohou týkat i daňových slev.

Jednou z navrhovaných možností, je zrušení některých „přebytečných“ daňových slev – na manželku, na dítě ve školce, případně i další.

Druhou možností je zvýšení daní (třeba až na 17%, nebo větší daňová progrese).

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17300 Kč
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) 5000 Kč

Daňová sleva (zvýhodnění) na dítě v roce 2023

Daňová sleva na dítě (daňové zvýhodnění) se v roce 2023 nemění. Daňové zvýhodnění za dítě, si může uplatnit pouze jeden z rodičů (druhý rodič musí vyplnit čestné prohlášení, že slevu za dítě neuplatňuje).

U daňové slevy za dítě, může vznikat nárok na daňový bonus. Pouze ale v případě, že máte roční příjem alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy. V roce 2023 byl minimální příjem pro daňový bonus 97 200 Kč. V roce 2023 je to 103 800 Kč.

Daňová sleva na dítě 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023

Dalšími změnami, které by mohly mít vliv na zvýšení výplaty v roce 2023, je zvýšení minimální mzdy. Ta se v posledních letech zvyšuje pravidelně skoro každý rok. V roce 2022 byla minimální (hrubá) mzda ve výši 16 200 Kč.

Pro rok 2023 se minimální mzda zvyšuje o 1 100 Kč na 17 300 Kč. Společně s tím, se zvyšuje i minimální zaručená mzda. Pouze ale pro první (nejnižší) skupiny a pro osmou (nejvyšší) skupinu.

Zvýšení platů u státních zaměstnanců v roce 2023

V minulém roce, byla opravdu velmi vysoká inflace. Podle ČSÚ, byla celková inflace za rok 2022, lehce přes 15%. Reálné ceny v obchodech (například u potravin), se ale často zvýšily podstatně více.

Velká většina zaměstnanců (státních i ze soukromé sféry), tak během minulého roku, reálně „zchudla“. I když se jim nominální mzda nesnižovala (a někde se dokonce i zvyšovalo), reálná výše příjmu klesá. Za stejnou výplatu, je možné koupit čím dál tím méně zboží/služeb.

O zvýšení platů u státních zaměstnanců se v minulém roce několikrát mluvilo. Realita ale není nijak veselá. V roce 2023, se sice zvyšují platy u některých státních zaměstnanců, týká se to ale jen menšího počtu lidí (jen vybrané profese).

Namísto o zvýšení platů, mluví vláda spíše o zvyšování daní, o různých škrtech a úsporných opatřeních.

  4příspěvků

 1. mila   •  

  Máte v kalkulačce výpočtu mzdy špatně odpočet na poplatníka, za 2022 je jiný

  • Online-Finance.info   •     Author

   V roce 2022 by daňová sleva na poplatníka měla být 30 840 Kč/rok, tj. 2 570 Kč měsíčně, což je hodnota použitá v kalkulačce, V čem je prosím ta chyba?

 2. mila   •  

  Pardon, přehlédla jsem se, omlouvám se, máte to správně. Mila

 3. Eva   •  

  Dobrý den,
  Je podobná mzda pro starobního důchodce, když zadám slevu na mzdě – invalidní důchodce plný?
  Děkuji Literáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *