V roce 2024 se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč. Začnou platit i další změny, které budou mít vliv na výpočet výplaty - čisté mzdy v zaměstnání. Bude se platit nemocenské pojištění, zvýší se daně, zruší se daňové slevy, omezí se příspěvky od zaměstnavatele.

Mzdová kalkulačka – výpočet zvýšení čisté výplaty v roce 2024

Od začátku roku 2024, se platí několik zásadních změn, které mohou mít vliv na výpočet výplaty (čisté mzdy). Budou se zvyšovat povinné odvody (nově se platí i nemocenské pojištění 0,6%). Pro některé zaměstnance se zvýší daň z výplaty (23% se bude platit už z částky nad 132 tisíc). Zruší se některé daňové slevy, budou omezeny příspěvky od zaměstnavatele (benefity pro zaměstnance), a další změny.

Na druhou stranu se zvýší minimální mzda (o 1600 Kč na 18 900 Kč), bude se zvyšovat i zaručená mzda (pro první až třetí skupinu o 1600 Kč, pro osmou skupinu o 3200 Kč). Zvýší se platy některým státním zaměstnancům (učitelé a další pracovníci ve školství, lékaři a další personál ve zdravotnictví, a další).

Od ledna 2024 bude nárok i na vyšší diety (zvyšuje se stravné při služební cestě v ČR a pro některé zahraniční země), může být nárok na vyšší stravenky (a zvýší se i stravenkový paušál).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy (výplaty) od 1. 1. 2024

Pro výpočet v této kalkulačce, stačí zadat svoji hrubou mzdu a zvolit všechny příslušné parametry (počet dětí, daňové slevy, zda se na vás vztahuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, atd.):

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Výpočet čisté mzdy – změny od ledna 2024

V roce 2023 prosadila vláda konsolidační balíček (úsporná opatření). Ten bude mít poměrně velký dopad na peněženky běžných lidí (zvýší se daně, zvýší se povinné odvody, ruší se daňové slevy, omezí se benefity).

Některé změny ovlivní i výpočet výplaty (může dojít ke snížení čisté mzdy):

 • Zaměstnancům se bude nově strhávat z hrubé mzdy i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 40 tisíc korun odvedete státu o 240 Kč více)
 • Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň z výplaty (daň 23% se bude platit už od trojnásobku průměrné mzdy)
 • Omezí se daňová uznatelnost zaměstnaneckých benefitů (příspěvky od zaměstnavatele na kulturu, sport, volnočasové aktivity, atd. – maximálně do 21 984 Kč za rok )
 • Zruší se některé daňové slevy (nebo se zpřísní podmínky, takže na ně bude mít nárok méně lidí)
 • Zpřísní se podmínky pro dohody DPP (povinná evidence u ČSSZ, odvod pojištění při příjmu od 10 500 Kč (resp. od 17 500 Kč))

Spočítejte si, jak vám bude vycházet výplata (čistá mzda) v roce 2024

V roce 2024 je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti (zvýšení maximální podpory o 1810 Kč)

Od ledna 2024 se zvýší rodičovská na 350 000 Kč (zvýšení rodičovského příspěvku)

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2024

Z hrubé mzdy (platu), jsou při výpočtu čisté mzdy, prováděny srážky na sociální a zdravotní pojištění a daně (a případně i další srážky – např. z důvodu exekuce apod.).

Sociální a zdravotní pojištění, platí jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zaměstnanci se sociální a zdravotní pojištění strhává z hrubé mzdy. Sociální a zdravotní pojištění, placené zaměstnavatele, jde „bokem“, takže ho zaměstnanec ve své výplatě nijak nepocítí.

Sociální pojištění 2024

Celková výše záloh na sociální pojištění je celkem 7,1% z hrubé mzdy:

 • Důchodové pojištění zaměstnanec = 6,5% z hrubé mzdy
 • Nemocenské pojištění zaměstnanec = 0,6 z hrubé mzdy

Sociální pojištění platí i zaměstnavatel – jedná se o 24,8% a v sobě zahrnuje důchodové pojištění (21,5%), nemocenské pojištění (2,1%) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (1,2%).

Zdravotní pojištění 2024

Celková výše záloh na zdravotní pojištění je celkem 4,5% z hrubé mzdy:

 • Zdravotní pojištění zaměstnanec = 4,5% z hrubé mzdy

Zaměstnavatel platí dalších 9%. Dohromady tedy 13,5% z hrubé mzdy. Součet zdravotního pojištění, zaplaceného zaměstnancem a zaměstnavatelem, by měl odpovídat alespoň minimální částce (v roce 2024 je to minimálně 2552 Kč)..

Resp. v případě, že se na zaměstnance vztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. To se týká všech zaměstnanců, za které není plátcem zdravotního pojištění někdo jiný (jiný zaměstnavatel, stát, apod.).

Pokud by byla povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, a příjem byl nižší, pak se dopočítá doplatek do minimálního zdravotního pojištění (může se týkat např. práce na zkrácený úvazek, práce na DPP nebo DPČ)

Daně a daňové slevy v roce 2024

Do konce roku 2020, se daň z výplaty (15%), počítala na základě tzv. superhrubé mzdy. Superhrubá mzda představovala součet hrubé mzdy zaměstnance a sociálního + zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Ve výsledku, se tak daň z výplaty (15%), neplatila z hrubé mzdy, ale ze 133,8% hrubé mzdy (což byla ona superhrubá mzda).

Výpočet daně ze superhrubé mzdy, ale od 1. 1. 2021 skončil, takže nyní se daň vypočítá pouze z hrubé mzdy:

 • Daň je 15% z hrubé mzdy (strhává se zaměstnanci)
 • Při vysoké mzdě, je daň 23% (použije se na částku nad trojnásobek průměrné mzdy, většiny zaměstnanců se netýká)
 • Daň 23% se v roce 2024 platí z částky nad 131 191 Kč

Takto vypočítanou daň, je ale následně možné snížit o daňové slevy.

Daňové slevy od 1. 1. 2024

Daňové slevy, které je možné uplatnit při výpočtu výplaty, nebo v ročním daňovém přiznání, se v roce 2024 (není žádné zvýšení). Některé slevy se ale ruší:

 • ruší se daňová sleva na studenta (což bylo 4020 Kč za rok, tj. 335 Kč za měsíc)
 • ruší se daňová sleva za umístění dítěte ve školce („školkovné“ – reálně se projeví až u daňového přiznání za rok 2024, podávaného v roce 2025)
 • mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu za manžela/manželku – nárok bude jen v případě, že druhý z manželů pečuje o dítě do 3 roků
Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta zrušeno
Daňová sleva za dítě ve školce zrušeno (*)
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) zrušeno

(*) v daňovém přiznání za rok 2023 (které se podává v roce 2024) je možné tuto daňovou slevu ještě uplatnit – jedná se až o 17 300 Kč, v roce 2025 (v daňovém přiznání za rok 2024) už to možné nebude

Daňová sleva (zvýhodnění) na dítě v roce 2024

Daňová sleva na dítě (daňové zvýhodnění) se v roce 2024 nemění. Daňové zvýhodnění za dítě, si může uplatnit pouze jeden z rodičů (druhý rodič musí vyplnit čestné prohlášení, že slevu za dítě neuplatňuje).

U daňové slevy za dítě, může vznikat nárok na daňový bonus. Pouze ale v případě, že máte roční příjem alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy. V roce 2023 byl minimální příjem pro daňový bonus 103 800 Kč. V roce 2024 je to 113 400 Kč.

Daňová sleva na dítě 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Dalšími změnami, které by mohly mít vliv na zvýšení výplaty v roce 2024, je zvýšení minimální mzdy. Ta se v posledních letech zvyšuje pravidelně skoro každý rok. V roce 2023 byla minimální (hrubá) mzda ve výši 17 300 Kč.

Pro rok 2024 se minimální mzda zvyšuje o 1 600 Kč na 18 900 Kč. Společně s tím, se zvyšuje i minimální zaručená mzda:

 • pro první, druhou a třetí skupinu se zvýší zaručená mzda o 1600 Kč (ve státní správě tomu odpovídá 1 – 6 platová třída)
 • pro osmou skupinu se zvýší zaručená mzda o 3200 Kč (ve státní správě tomu odpovídá 15 – 16 platová třída)

Zvýšení platů u státních zaměstnanců v roce 2024

Vláda očekává že průměrný plat státního zaměstnance se v roce 2024, zvýší o cca 1000 Kč. Nebudou se ale měnit platové tabulky (resp. je jenom několik málo změn, které se týkají například lékařů, kteří si „vyvzdorovali“ vyšší platy).

Zvýšení platů ve státní sféře se týká především učitelů (a zvýší se i platy pro některé nepedagogické profese ve školství). Zvýší se i platy pro lékaře (ve státních zdravotnických zařízeních) a zvýší se i platy pro další zdravotnický personál.

Žádné plošné zvýšení platů pro státní zaměstnance, se ale v roce 2024 nechystá. Jednotlivá ministerstva naopak budou propouštět (bude se rušit více než 10 000 služebních míst).

  4příspěvků

 1. mila   •  

  Máte v kalkulačce výpočtu mzdy špatně odpočet na poplatníka, za 2022 je jiný

  • Online-Finance.info   •     Author

   V roce 2022 by daňová sleva na poplatníka měla být 30 840 Kč/rok, tj. 2 570 Kč měsíčně, což je hodnota použitá v kalkulačce, V čem je prosím ta chyba?

 2. mila   •  

  Pardon, přehlédla jsem se, omlouvám se, máte to správně. Mila

 3. Eva   •  

  Dobrý den,
  Je podobná mzda pro starobního důchodce, když zadám slevu na mzdě – invalidní důchodce plný?
  Děkuji Literáková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *