Během prvních 14 dní na neschopence (z důvodu nemoci, úrazu nebo i při karanténě), máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Výpočet nemocenské za prvních 14 dní se provádí z průměrné hrubé hodinové mzdy a je ve výši 60%. Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení redukčních hranic, tím se lehce zvýší i nemocenská v roce 2022.

Kalkulačka: Náhrada mzdy za nemoc (prvních 14 dní) v roce 2022

Když onemocníte, stane se vám nějaký úraz, nebo máte neschopenku kvůli karanténě (COVID či jiný důvod), pak během prvních 14 dní, máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele.

Pokud je neschopenka delší, pak od 15 dne vzniká nárok na nemocenské dávky.

Zvýšení nemocenské za prvních 14 dní od zaměstnavatele v roce 2022

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik dostanete za prvních 14 dní na neschopence, od 1. 1. 2022.

Na začátku roku 2022, se zvýší redukční hranice, používané pro výpočet nemocenských dávek. To má vliv i na výpočet náhrady mzdy. Ta se může lehce zvýšit (zvláště pro zaměstnance s vyšší hrubou mzdou).

Zvýšená nemocenská při karanténě – COVID 2022

Na konci roku 2021, bylo schváleno obnovení zvýšené nemocenské při karanténě či izolaci (především kvůli pokračující epidemii COVID-19). Na zvýšenou nemocenskou při karanténě/izolaci (příplatek „izolačka“ – až 370 Kč za den), je nárok až do konce února 2022 (do 28. 2. 2022).

Pro podnikatele (OSVČ), byl zase obnoven kompenzační bonus za karanténu, kdy je nárok na 500 Kč za jeden den v karanténě.

Viz. Kalkulačka: Zvýšená nemocenské při karanténě (COVID neschopenka) 2022

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za nemoc od zaměstnavatele 2022

Pro výpočet nemocenské za prvních 14 dní na neschopence, je rozhodující vaše průměrná hrubá mzda (průměrný výdělek) za poslední 3 měsíce v zaměstnání (poslední kalendářní čtvrtletí).

Jak se provádí přesný výpočet nemocenské, si povíme dále. Pro zjednodušený výpočet, stačí do kalkulačky zadat vaši průměrnou hrubou mzdu.

Náhrada mzdy za nemoc, během prvních 14 dní, je placena za skutečně neodpracované hodiny – zadejte tedy i počet „zameškaných hodin“ během prvních 14 dní.

Kalkulačka náhrada mzdy 2022
Průměrná hodinová mzda

Počet hodin hodin pracovní neschopnosti
pro náhradu mzdy od 1 dne (*)

Výpočet

(*) Náhrada mzdy se poskytuje v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti za pracovní dny a za placené svátky. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel od 1 dne pracovní neschopnosti, resp. od 1 neodpracované hodiny (směny).

Výpočet: Kolik je za neschopenku za prvních 14 dní od 1. 1. 2022 – zvýšení redukčních hranic

Nemocenská (náhrada mzdy), za prvních 14 dní na neschopence, se počítá na základě průměrného hodinového výdělku.

Ten se spočítá z hrubé mzdy (za předchozí kalendářní čtvrtletí). Do hrubé mzdy se započítá i příplatek za práci přes čas apod. Do odpracovaných hodin se zahrnou i přesčasové hodiny. Naopak, pokud by v posledním čtvrtletí byla nějaká jiná neschopenka, nebo třeba dovolená, tak se do výpočtu nezahrne.

Výsledkem výpočtu je pak průměrná hodinová mzda (průměrný výdělek). Při hrubé mzdě 35 000 Kč a 160 hodinách by to bylo 218,75 Kč za hodinu.

Tento průměrný hodinový výdělek, se v dalším kroku výpočtu nemocenské redukuje. Od 1. 1. 2022 platí pro výpočet náhrady mzdy, tyto redukční hranice:

 • První redukční hranice 2022 = 227,15 Kč (v roce 2021 to bylo 206,85 Kč)
 • Druhá redukční hranice 2022 = 340,55 Kč (v roce 2021 to bylo 310,28 Kč)
 • Třetí redukční hranice 2022 = 681,10 Kč (v roce 2021 to bylo 609,70 Kč)

Do úrovně první redukční hranice, se z průměrné hodinové mzdy započítá 90%, do úrovně druhé redukční hranice se započítá 60%, do úrovně 3 redukční hranice se započítá 30%.

 • Výsledná náhrada mzdy za nemoc je 60% z redukované průměrné hodinové mzdy

Výpočet: Příklad výpočtu nemocenské za prvních 14 dní neschopenky v roce 2022

Výpočet nemocenské u zaměstnance s hrubou mzdou 40 000 Kč a 160 hodinami za měsíc by se zjednodušeně dal vypočítat takto:

 • Průměrná hodinová mzda (průměrný výdělek) = 250 Kč
 • Do částky 227,15 se započítá 90% = 204,435 Kč
 • Ze zbytku nad 227,15 se započítá 60% = 13,71
 • Redukovaný hodinový výdělek je = 218,145
 • Za jedu hodinu nemoci bude náhrada 130,8870 Kč
 • Za 80 hodin (14 dní) bude náhrada mzdy od zaměstnavatele = 10 471 Kč (o cca 300 Kč více než v roce 2021)

Jak se platí nemocenská během prvních 14 dní – víkendy, státní svátky?

Na rozdíl od nemocenských dávek od 15 dne na neschopence, které jsou placeny za každý kalendářní den (tedy i včetně víkendů, soboty a neděle, nebo i státních svátků), během prvních 14 dní vám zaměstnavatel platí jen skutečně neodpracované (zameškané hodiny).

 • Pokud máte rovnoměrně rozloženou pracovní dobu (8 hodin denně, pouze v pracovní dny), tak vám během prvních 14 dní zaměstnavatel zaplatí 80 hodin (10 pracovních dní).
 • Pokud vám ale směny připadají i na víkendy, nebo je máte různě dlouhé, pak bude výpočet náhrady mzdy za nemoc vypadat jinak.

Nárok na nemocenskou po skončení zaměstnání (výpověď, pracovní poměr na dobu určitou apod.)

Pokud vám skončí pracovní poměr (na dobu určitou, výpověď apod.), pak sice máte nárok na placenou neschopenku (nemocenskou), ale jen pokud je neschopenka zahájena do 7 dní od skončení zaměstnání.

Pokud je neschopenka zahájena až po skončení zaměstnání, pak během prvních 14 dní nic nedostanete.

 • Po skončení zaměstnání už není nárok na náhradu mzdy
 • Je nárok pouze na nemocenské dávky od 15 dne nemoci

Nemocenská během zkušební doby

Na nemocenskou (náhradu mzdy od zaměstnavatele nebo i nemocenské dávky), máte nárok i během zkušební doby.

I když platí, že během zkušební doby, může být pracovní poměr kdykoliv ukončen i bez výpovědní lhůty, pro prvních 14 dní na neschopence to neplatí.

Během prvních 14 dní na neschopence, vás ve zkušební době nesmí zaměstnavatel propustit. Po uplynutí prvních dvou týdnů už ale může.

To platí ale jen pro zaměstnance ve zkušební době. Pro běžného zaměstnance s pracovním poměrem na dobu neurčitou platí, že během neschopenky nemůže dostat výpověď.

Nárok na nemocenskou při práci na DPP a DPČ

U práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), vzniká nárok na placenou neschopenku, jen v některých případech. Záleží především na výši příjmu. Od určité hranice příjmu, vzniká účast na nemocenském pojištění:

 • U práce na DPP je nárok na nemocenskou při příjmu nad 10 000 Kč měsíčně
 • U práce na DPČ je nárok a nemocenskou při příjmu na 3 500 Kč měsíce

I ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ tedy mohou mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, nebo případně i na nemocenské dávky od 15 dne na neschopence. Podmínky pro výpočet nemocenské, se pak nijak významně neliší, od výpočtu nemocenské u běžných zaměstnanců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.