Od 1. ledna 2024, bude u dohody nárok na placenou dovolenou. Nárok bude u DPP i u DPČ. Za každých odpracovaných 20 hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené. Nevyčerpaná dovolená bude proplacena při skončení dohody.

Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Poslanecká sněmovna, se aktuálně zabývá novelou zákoníku práce. Změna zákona je nyní ve druhém čtení (aktuální stav zde). Zákon by měl být schválen nejpozději na podzim 2023.

Účinnost nového zákona se plánuje od 1. ledna 2024 (resp. nárok na dovolenou u dohody, bude platit až od 1. 1. 2024; některé jiné změny v zákoníku práce, budou platit ihned po schválení – účinnost by byla od začátku dalšího měsíce po schválení).

Jednou z hlavních změn, v novele zákoníku práce 2023, je nárok na dovolenou u dohody. U dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), bude od roku 2024 nárok na placenou dovolenou.

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ od 1. 1. 2024

Na dovolenou, mohou mít dohodáři teoreticky nárok již nyní (i v roce 2023). Dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti, má poměrně volnou formu.

Zákoník práce pro dohody stanovuje jen několik minimálních podmínek (např. u DPP je to maximálně 300 hodin za rok). Zbytek záleží na tom, co si domluví zaměstnanec a zaměstnavatel (proto se to jmenuje „dohoda“).

Pokud se dohodář ve firmě domluví, tak může mít placenou dovolenou již nyní (není to ale příliš obvyklé – pokud ano, tak spíše jen u DPČ; u DPP dovolená moc nedává smysl).

Od začátku roku 2024, by ale u dohody měl být nárok na placenou dovolenou ze zákona:

 • Na dovolenou bude nárok po odpracování minimálně 80 hodin (u jedné firmy, v jednom kalendářním roce)
 • Současně musí být odpracováno alespoň 28 kalendářních dní (4 týdny)
 • Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené
 • Nárok na dovolenou bude u dohody DPP i DPČ
 • Podmínky pro čerpání dovolené, nebo u pro případné proplacení nevyčerpané dovolené, budou stejné, jako i pro ostatní zaměstnance (viz výpočet a podmínky pro klasickou dovolenou v zaměstnání)

Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody 2024 – na kolik dovolené bude nárok?

Pro výpočet dovolené u dohody (DPP a DPČ) jsou podstatné tyto údaje:

 • Počet skutečně odpracovaných hodin v aktuálním roce (nejdříve v roce 2024)
 • Celková výměra dovolené – minimální dovolená jsou 4 týdny (platí i pro dohody; současně ale může být nárok na delší dovolenou v souladu s paragrafem 212, zákoníku práce – může být nárok i na 5 nebo 8 týdnů dovolené)
Kalkulačka dovolená u dohody 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za rok:

Výpočet

Dovolená u dohody 2024 – kolik bude minimální dovolená pro dohodáře?

Novela zákoníku práce 2023, nepřináší žádné specifické podmínky, pro nárok na dovolenou u dohody. V novele zákoníku práce, se v podstatě pouze zruší omezení, že u dohody není nárok na dovolenou ze zákona.

Všechny podmínky pro dovolenou, tedy budou stejné, jako pro ostatní zaměstnance. To se týká i minimální dovolené, na kterou bude nárok u dohody:

 • Minimální zákonná dovolená jsou 4 týdny

I u dohody, ale může být nárok i na delší dobu dovolené. V souladu s ustanovením v paragrafu 212, v zákoníku práce, může být nárok i na 5 nebo 8 týdnů dovolené:

 • Na 5 týdnů dovolené je nárok, pokud je zaměstnavatelem stát, resp. státní organizace
 • Na 8 týdnů dovolené je nárok u pedagogických nebo akademických pracovníků
 • Při práci ve ztížených podmínkách, je nárok na dodatkovou dovolenou (paragraf 215)

Kromě toho, může být v dohodě dojednán i jiný rozsah dovolené. Dovolená u dohody, nesmí být nikdy kratší, než 4 týdny. Může být ale domluvena i delší celková doba dovolené, než je zákonné minimum.

Poměrně mnoho firem, poskytuje zaměstnancům nějakou dovolenou navíc, jako benefit (poměrně častý je 1 týden dovolené navíc, nebo alespoň pár dní). Firmám nebude nic bránit, aby tento benefit nabídli i dohodářům.

Výpočet dovolené u dohody – na kolik dní (hodin) dovolené bude nárok?

Výpočet dovolené u dohody bude stejný, jako výpočet dovolené pro všechny zaměstnance. Pro dohody bude platit pouze jedna specifická výjimka:

 • Pro výpočet dovolené u dohody (DPP a DPČ) se bude používat fiktivní týdenní pracovní doba 20 hodin/týden
 • Fiktivní týdenní pracovní doba se použije pouze pro výpočet dovolené (bez ohledu na to, jaká byla skutečná odpracovaná doba)

Výpočet dovolené není nijak složitý:

 • Za každý odpracovaný týden (u dohody za každých 20 odpracovaných hodin) je nárok na 1/52 z celkové dovolené
 • U plného úvazku (40 hodin/týden) s minimální dovolenou (4 týdny dovolené) to vychází na 3,08 hodiny
 • U dohody to bude vycházet na 1,54 hodiny dovolené

Pokud bude u dohody nárok na delší dovolenou (5 nebo 8 týdnů, apod.), pak to bude více:

 • Při 5 týdnech dovolené, by byl za každých 20 hodin nárok na 1,92 hodiny dovolené
 • Při 8 týdnech, by byl za každých 20 hodin nárok na 3,08 hodiny dovolené

Výpočet dovolené u dohody o provedení práce v roce 2024

Pro dohodu o provedení práce (DPP), platí omezení na 300 hodin za jeden kalendářní rok (u jedné firmy, jinak je možné mít více dohod, u různých firem (postupně po sobě během roku, nebo i souběžně)).

 • Za 300 odpracovaných hodin u DPP bude nárok na 24 hodin dovolené

Pokud bude na dohodu odpracována kratší doba, pak bude i dovolená kratší:

 • Nárok na dovolenou je až po odpracování minimálně 80 hodin
 • Za 80 hodin, bude nárok na 7 hodin dovolené

U krátkodobých nebo jednorázových dohod o provedení práce, nárok na dovolenou nevznikne.

Dohoda DPP se často uzavírá na práci, která trvá jen jeden den, nebo jen několik hodin. Pokud u dohody DPP nebude odpracováno alespoň 80 hodin (resp., minimálně 28 kalendářních dní), pak není na dovolenou nárok vůbec.

Student, který půjde během letních prázdnin, prodávat na 14 dní do nějakého stánku na koupališti, nebude mít dovolenou ani v roce 2024.

Výpočet dovolené u dohody o pracovní činnosti v roce 2024

Dohoda o pracovní činnosti, se obvykle uzavírá na delší dobu. DPČ se více podobá klasickému pracovnímu poměru. Často se pracuje v pravidelných týdenních směnách (někdy například jen 2 dny v týdnu, ale to ničemu nevadí).

 • Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na minimálně 1,54 hodiny dovolené
 • Při 20 hodinách týdně, bude u DPČ nárok na 80 hodin dovolené za rok
 • Při 10 hodinách týdně, bude u DPČ nárok na 40 hodin dovolené za rok
 • Při 8 hodinách týdně, bude u DPČ nárok na 32 hodin dovolené za rok

Jak bude placená dovolená u dohody DPP a DPČ v roce 2024?

Při čerpání dovolené v zaměstnání, je nárok na náhradu mzdy. Ta se vypočítá z průměrného výdělku (stanovuje se za předchozí kalendářní čtvrtletí). Výpočet průměrného výdělku, je stanoven v zákoníku práce – viz paragraf 351 až 362.

Dovolená u dohody, bude placená úplně stejně, jak je nyní placená dovolená v klasickém pracovním poměru.

Za dovolenou bude nárok na náhradu mzdy (resp. u dohody to bude náhrada odměny z dohody). Výpočet průměrného výdělku se nebude nijak lišit.

Poznámka: Pokud bychom to zjednodušili, tak u dohody bude za dovolenou nárok na to, kolik je dohodnutá hodinová mzda. Fakticky, ale může být drobný rozdíl – i u dohody může výpočet ovlivnit například neschopenka, apod.

Pokud si dohodář za 10 odpracovaných hodin běžně vydělá 1500 Kč, pak za 10 hodin dovolené dostane také přibližně 1500 Kč (konkrétní výpočet výplaty – odměny za dohodu se může mírně lišit, podle aktuálního měsíce, v roce 2024 se také budou měnit podmínky pro výpočet výplaty)

Jaké budou podmínky pro čerpání dovolené u dohody v roce 2024

Pro dohody nebudou ani žádné speciální podmínky, co se týká čerpání dovolené. Všechny podmínky pro dovolenou by měly být stejné, pro všechny zaměstnance. I u dohody bude platit, že o termínu dovolené rozhoduje zaměstnavatel.

Zaměstnavatel má u dovolené povinnost:

 • Oznámit termín čerpání dovolené alespoň 14 dní předem (písemný rozpis dovolených)
 • Naplánovat černání dovolené tak, aby došlo k vybrání dovolené před koncem roku
 • Alespoň jedna část dovolené, by měla být 2 týdny v jednom kuse

Pro čerpání dovolené, budou platit i všechna ostatní ustanovení v zákoníku práce

 • Nevyčerpaná dovolená se převádí do dalšího roku
 • Proplacení nevyčerpané dovolené je možné, jen při ukončení zaměstnání (při ukončení dohody)
 • Minimální doba dovolené je půlden (polovina běžné pracovní doby)
 • Při neomluvené absenci je možnost krácení dovolené

  1 příspěvek

 1. Nováková   •  

  DPČ- na práci pro samosprávu- úklid vchodů- SBD -15h/m, prý bude muset být ,,živnosťák? Co je na tom pravdy?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *