Od ledna 2023 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kterým se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění o 95 Kč (nově je to 2722 Kč). Týká se to i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami. Těm se zvyšuje minimální platba o 149 Kč (nově je to 2336 Kč).

Minimální zdravotní pojištění v roce 2023 (pro OSVČ a OBZP)

Od ledna 2023 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kteří si na minimálním zdravotním pojištění připlatí 95 Kč. Týká se to ale i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami (OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů), kterým se také zvýší minimální platba zdravotního pojištění o 149 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2023

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. To je statistický údaj, který určuje ČSU (Český statistický úřad), a následně jej vláda zveřejňuje formou vyhlášky.

Pro rok 2023, se jedná o vyhlášku číslo 290/2022 Sb., kde je pro rok 2023 stanovena průměrná měsíční mzda na 40 324 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, je pak odvozeno z minimálního vyměřovacího základu (což je pro OSVČ 50% z dvanáctinásobku průměrné mzdy).

  • Pro rok 2023 je tedy minimální vyměřovací základ částka 20 162 Kč

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je 13,5% z výše uvedeného minimálního vyměřovacího základu, pak pro rok 2023 vychází minimální záloha pro OSVČ takto:

  • Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2023 = 2 722 Kč
  • Jedná se o 95 Kč více, než v roce 2022

Minimální zálohy pro OSVČ budou v roce 2024 o 1154 Kč vyšší

Od 1. ledna 2024, se budou opět zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. V roce 2024, bude zvýšení opravdu velké – kvůli velkému růstu průměrné mzdy, a i kvůli vládním úsporným opatřením:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 2968 Kč
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 3852 Kč
  • Minimální odvody budou 6 820 Kč (zvýšení o 1154 Kč)

Pochopitelně se zvyšují i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší, bude se zvyšovat i paušální daň (pro všechny 3 pásma) a bude i mnoho dalších změn.

Aktuální informace viz: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2023

Zdravotní pojištění OSVČ 2022 2023 Rozdíl
Minimální měsíční vyměřovací základ 19 455,50 Kč 20 162 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění 2 627 Kč 2 722 Kč +95 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP

Placení zdravotního pojištění, je povinné ze zákona. Za zaměstnance (většinu z nich) platí zdravotní pojištění zaměstnavatel (část se strhává z hrubé mzdy zaměstnance, část platí zaměstnavatel).

Za další poměrně širokou skupinu obyvatel ČR, platí zdravotní pojištění stát. Jedná se například o děti, studenty, důchodce, osoby na mateřské/rodičovské, osoby na nemocenské, nezaměstnané na Úřadu práce, a mnoho dalších.

Je zde ale ještě skupina lidí, kteří nespadají do výše uvedených kategorií. Nejsou OSVČ, nespadají do některé z kategorií pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, nejsou zaměstnaní (nebo jim jejich zaměstnání nezakládá povinnost odvádět zdravotní pojištění přímo ze mzdy – například práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč.)

Tito lidé jsou označováni jako OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů. Všichni tito lidé, by si měli platit minimální zdravotní pojištění sami. Pokud by si ho neplatili, tak jim u zdravotní pojišťovny vzniká dluh.

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění od ledna 2023

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP, se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda. Minimální zdravotní pojištění se totiž určí, jako 13,5% z minimální mzdy.

Minimální mzda, která byla v roce 2022 ve výši 16 200 Kč, se od 1. ledna 2023 zvyšuje o 1 100 Kč. V roce 2023 bude minimální mzda ve výši 17 300 Kč.

Díky zvýšení minimální mzdy, se tak zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro OBZP:

  • Minimální zdravotní pojištění v roce 2023 bude 2 336 Kč
  • Jedná se o 149 Kč více než v roce 2022

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění v roce 2023

2022 2023 Rozdíl
Minimální mzda 16 200 Kč 17 300 Kč +1 100 Kč
Minimální zdravotní pojištění 2 187 Kč 2 336 Kč +149 Kč

Všichni ti, kdo si platí zdravotní pojištění sami, si tedy od ledna 2023 připlatí o 149 Kč více. Nově bude nutné platit minimálně 2 336 Kč měsíčně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *