Od ledna 2024 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kterým se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění o 246 Kč (nově je to 2 968 Kč). Týká se to i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami. Těm se zvyšuje minimální platba o 216 Kč (nově je to 2552 Kč).

Minimální zdravotní pojištění v roce 2024 (pro OSVČ a OBZP)

Od ledna 2024 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kteří si na minimálním zdravotním pojištění připlatí 246 Kč. Týká se to ale i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami (OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů), kterým se také zvýší minimální platba zdravotního pojištění o 216 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2024

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. To je statistický údaj, který určuje ČSU (Český statistický úřad), a následně jej vláda zveřejňuje formou vyhlášky.

Pro rok 2024, se jedná o vyhlášku číslo 286/2023 Sb., kde je pro rok 2024 stanovena průměrná měsíční mzda na 43 967 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, je pak odvozeno z minimálního vyměřovacího základu (což je pro OSVČ 50% z dvanáctinásobku průměrné mzdy).

  • Pro rok 2024 je tedy minimální vyměřovací základ částka 21 984 Kč

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je 13,5% z výše uvedeného minimálního vyměřovacího základu, pak pro rok 2024 vychází minimální záloha pro OSVČ takto:

  • Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2024 = 2 968 Kč
  • Jedná se o 246 Kč více, než v roce 2023

Minimální zálohy pro OSVČ budou v roce 2024 o 1154 Kč vyšší

Od 1. ledna 2024, se budou opět zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. V roce 2024, bude zvýšení opravdu velké – kvůli velkému růstu průměrné mzdy, a i kvůli vládním úsporným opatřením:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 2968 Kč
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 3852 Kč
  • Minimální odvody budou 6 820 Kč (zvýšení o 1154 Kč)

Pochopitelně se zvyšují i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší, bude se zvyšovat i paušální daň (pro všechny 3 pásma) a bude i mnoho dalších změn.

Aktuální informace viz: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2024

Zdravotní pojištění OSVČ 2023 2024 Rozdíl
Minimální měsíční vyměřovací základ 20 162 Kč 21 984 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP 2024

Placení zdravotního pojištění, je povinné ze zákona. Za zaměstnance (většinu z nich) platí zdravotní pojištění zaměstnavatel (část se strhává z hrubé mzdy zaměstnance, část platí zaměstnavatel).

Za další poměrně širokou skupinu obyvatel ČR, platí zdravotní pojištění stát. Jedná se například o děti, studenty, důchodce, osoby na mateřské/rodičovské, osoby na nemocenské, nezaměstnané na Úřadu práce, a mnoho dalších.

Je zde ale ještě skupina lidí, kteří nespadají do výše uvedených kategorií. Nejsou OSVČ, nespadají do některé z kategorií pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, nejsou zaměstnaní (nebo jim jejich zaměstnání nezakládá povinnost odvádět zdravotní pojištění přímo ze mzdy – například práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč.)

Tito lidé jsou označováni jako OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů. Všichni tito lidé, by si měli platit minimální zdravotní pojištění sami. Pokud by si ho neplatili, tak jim u zdravotní pojišťovny vzniká dluh.

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění od ledna 2024

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP, se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda. Minimální zdravotní pojištění se totiž určí, jako 13,5% z minimální mzdy.

Minimální mzda, která byla v roce 2023 ve výši 17 300 Kč, se od 1. ledna 2024 zvyšuje o 1 600 Kč. V roce 2024 bude minimální mzda ve výši 18 900 Kč.

Díky zvýšení minimální mzdy, se tak zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro OBZP:

  • Minimální zdravotní pojištění v roce 2024 bude 2 2556 Kč
  • Jedná se o 149 Kč více než v roce 2022

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění v roce 2023

2023 2024 Rozdíl
Minimální mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1600 Kč
Minimální zdravotní pojištění 2 336Kč 2 552 Kč +213 Kč

Všichni ti, kdo si platí zdravotní pojištění sami, si tedy od ledna 2024 připlatí o 216 Kč více. Nově bude nutné platit minimálně 2 552 Kč měsíčně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *