Od ledna 2022 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kterým se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění o 234 Kč. Týká se to i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami. Těm se zvyšuje minimální platba o 135 Kč.

Minimální zdravotní pojištění v roce 2022 (pro OSVČ a OBZP)

Od ledna 2022 se zvyšuje minimální zdravotní pojištění. Týká se to OSVČ, kteří si na minimálním zdravotním pojištění připlatí 234 Kč. Týká se to ale i těch, kdo si platí zdravotní pojištění sami (OBZP – osoby bez zdanitelných příjmů), kterým se také zvýší minimální platba zdravotního pojištění o 135 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2022

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se odvíjí od průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. To je statistický údaj, který určuje ČSU (Český statistický úřad), a následně jej vláda zveřejňuje formou vyhlášky.

Pro rok 2022, se jedná o vyhlášku číslo 356/2021 Sb., kde je pro rok 2022 stanovena průměrná měsíční mzda na 38 911 Kč.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, je pak odvozeno z minimálního vyměřovacího základu (což je pro OSVČ 50% z dvanáctinásobku průměrné mzdy).

  • Pro rok 2022 je tedy minimální vyměřovací základ částka 19 455,50 Kč

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění je 13,5% z výše uvedeného minimálního vyměřovacího základu, pak pro rok 2022 vychází minimální záloha pro OSVČ takto:

  • Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2022 = 2 627 Kč
  • Jedná se o 234 Kč více, než v roce 2021

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2022

Zdravotní pojištění OSVČ 2021 2022 Rozdíl
Minimální měsíční vyměřovací základ 17 720,50 Kč 19 455,50 Kč
Minimální záloha na zdravotní pojištění 2 393 Kč 2 627 Kč +234 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP

Placení zdravotního pojištění, je povinné ze zákona. Za zaměstnance (většinu z nich) platí zdravotní pojištění zaměstnavatel (část se strhává z hrubé mzdy zaměstnance, část platí zaměstnavatel).

Za další poměrně širokou skupinu obyvatel ČR, platí zdravotní pojištění stát. Jedná se například o děti, studenty, důchodce, osoby na mateřské/rodičovské, osoby na nemocenské, nezaměstnané na Úřadu práce, a mnoho dalších.

Je zde ale ještě skupina lidí, kteří nespadají do výše uvedených kategorií. Nejsou OSVČ, nespadají do některé z kategorií pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, nejsou zaměstnaní (nebo jim jejich zaměstnání nezakládá povinnost odvádět zdravotní pojištění přímo ze mzdy – například práce na DPP s příjmem do 10 000 Kč.)

Tito lidé jsou označováni jako OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů. Všichni tito lidé, by si měli platit minimální zdravotní pojištění sami. Pokud by si ho neplatili, tak jim u zdravotní pojišťovny vzniká dluh.

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění od ledna 2022

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP, se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda. Minimální zdravotní pojištění se totiž určí, jako 13,5% z minimální mzdy.

Minimální mzda, která byla v roce 2021 ve výši 15 200 Kč, se od 1. ledna 2022 zvyšuje o 1 000 Kč. V roce 2022 bude minimální mzda ve výši 16 200 Kč.

Díky zvýšení minimální mzdy, se tak zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro OBZP:

  • Minimální zdravotní pojištění v roce 2022 bude 2 187 Kč
  • Jedná se o 135 Kč více než v roce 2021

Tabulka: Minimální zdravotní pojištění v roce 2022

2021 2022 Rozdíl
Minimální mzda 15 200 Kč 16 200 Kč +1 000 Kč
Minimální zdravotní pojištění 2 052 Kč 2 187 Kč +135 Kč

Všichni ti, kdo si platí zdravotní pojištění sami, si tedy od ledna 2022 připlatí o 135 Kč více. Nově bude nutné platit minimálně 2 187 Kč měsíčně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.