Po porodu, může mít tatínek (otec dítěte) nárok na otcovskou dovolenou. Otcovská jsou 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. I otcovská je 70% z hrubé mzdy. Nárok mají jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (živnostníci, OSVČ).

Otcovská dovolená 2024 – výpočet otcovské, podmínky, kdo má nárok?

Po narození dítěte, může mít tatínek (otec dítěte), nárok na placenou otcovskou dovolenou. Na otcovskou je nárok, během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská dovolená je na 2 týdny. A je nárok na 70% hrubé mzdy (resp. výpočet je stejný, jako u peněžité pomoci v mateřství).

Na otcovskou dovolenou, mohou mít nárok zaměstnanci (v pracovním nebo služebním poměru). Nebo i podnikatelé (OSVČ), pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Na otcovskou ale není nárok u nezaměstnaných, nebo například u studentů.

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

Výpočet otcovské, je v podstatě stejný, jako výpočet mateřské. I otcovská se počítá z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Při hrubé mzdě do cca 41 tisíc korun, vychází otcovská na 70% z hrubé mzdy (u vyšší výplaty, se projeví redukční hranice).

Na otcovskou je nárok po dobu 14 kalendářních dní (2 týdny). Může být ale zvolena i kratší doba (otcovská se musí čerpat v jednom kuse – není ji možné rozdělit na více částí).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

Na otcovskou dovolenou, je nárok na základě ustanovení v paragrafu 196a, v zákoníku práce (platí pro zaměstnance).

Dávka otcovské poporodní péče („otcovská“) je definována v paragrafu 38a až 38d, v zákoně o nemocenském pojištění.

Pro nárok na otcovskou, je nezbytná účast na nemocenském pojištění. Na otcovskou mohou mít nárok:

  • Zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru, pokud za ně zaměstnavatel platí nemocenské pojištění
  • Podnikatelé (OSVČ, živnostníci), pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění, alespoň 3 měsíce před začátkem otcovské
  • Dohodáři (DPP a DPČ), pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění (u DPP příjem nad 10 000 Kč, u DPČ příjem od 4 000 Kč; pokud není podmínka splněna v měsíci, kdy začíná otcovská, pak může být splněna v předchozích 3 měsících)

Na otcovskou nemají nárok ti, kdo jsou nezaměstnaní (na Úřadu práce, není nárok na žádné nemocenské dávky, včetně ošetřovného nebo mateřské).

Nárok na otcovskou nemohou mít ani studenti (během studia není nárok na nemocenské dávky – výjimkou může být situace, kdy student během školy pracuje (netýká se brigády během letních prázdnin)).

Nárok na otcovskou po skočení zaměstnání (nebo podnikání)

Pro nárok na otcovskou, také není stanovena ochranná lhůta (na nemocenskou, je nárok do 7 dní od skončení zaměstnání, na mateřskou může být nárok do 180 dní od skončení zaměstnání).

Po skončení pracovního poměru (nebo po skončení podnikání), již tedy není nárok na otcovskou (ani na dovolenou, ani na dávku poporodní péče).

Otcovská musí začít ještě během pracovního poměru (pak je na ni nárok i dále, po skončení zaměstnání). Pokud by ale měla otcovská začít až poté, co skončilo zaměstnání, tak už by na ni nebyl nárok.

Kolik dostanu za otcovskou dovolenou v roce 2024?

Výpočet otcovské, je podobný, jako výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM), na kterou mají nárok maminky v době před porodem a po porodu.

Hlavní rozdíl je v tom, že otcovská je jenom na 2 týdny (14 kalendářních dní), zatímco mateřská je 28 týdnů (u dvojčat 37 týdnů). Otcovská je 2 týdny i u dvojčat.

Poznámka: Otec dítěte, může mít nárok i na mateřskou. Na peněžitou pomoc v mateřství, je u muže (otce) nárok po skončení šestého týdne po porodu. A mateřská pro muže je 22 týdnů.

Otcovská vychází na 70% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu).

Kolik je otcovská pro zaměstnance v roce 2024?

U zaměstnanců, se otcovská vypočítá na základě jejich hrubé mzdy v zaměstnání (vyměřovací základ, se odvíjí od příjmů v posledním zaměstnání; obvykle z období posledních 12 měsíců, před začátkem otcovské).

Při hrubé mzdě do cca 44 500 Kč, vychází otcovská na 70% z hrubé mzdy (při vyšší výplatě, se projeví redukční hranice = do 1466 Kč se započítá 100%, do 2199 Kč se započítá 60% a do 4397 Kč se započítá 30%).

Z otcovské, se už ale neplatí sociální a zdravotní pojištění nebo daně (stejné je to u všech nemocenských dávek). Při hrubé mzdě 40 000 Kč měsíčně, vychází otcovská na 12 908 Kč za 14 dní.

Kolik je otcovská pro OSVČ v roce 2024?

U podnikatelů se otcovská vypočítá z vyměřovacího základu (vyměřovací základ je obvykle jedna polovina ze zisku z podnikání). Záleží ale i na tom, v jaké výši je placeno dobrovolné nemocenské pojištění.

Pokud si OSVČ platí jen minimum (minimální nemocenské pojištění, je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč), pak je otcovská jenom velmi nízká.

Vyměřovací základ při minimální platbě 216 Kč měsíčně, je 8000 Kč. Otcovská pro OSVČ s minimální platbou NP, vychází na 2 590 Kč za 14 dní.

Žádost o otcovskou dovolenou – kde se vyřizuje otcovská?

Formulář žádosti o otcovskou dovolenou (dávku otcovské poporodní péče), je možné najít na webu ČSSZ – viz zde. Formulář žádosti je možné vyplnit online, nebo vytisknout vyplnit klasicky.

Zaměstnanci, vyplní první část žádosti o otcovskou, a následně předají žádost zaměstnavateli (společně s oznámením termínu, kdy bude čerpána otcovská dovolená). Zaměstnanci si tedy vyřizují otcovskou předem.

Podnikatelé, si vyplní celý formulář žádosti o otcovskou sami, a předávají ji rovnou na ČSSZ (resp. na svoji OSSZ). OSVČ si otcovskou vyřizují až zpětně – tedy po vyčerpání 2 týdnů, na které mají nárok.

Mateřská a rodičovská pro tatínky (otce dítěte)

Kromě otcovské dovolené, může mít tatínek nárok i na mateřskou nebo i na rodičovskou dovolenou.

Pokud by se chtěl tatínek starat o dítě, pak má od začátku 7 týdne po porodu nárok i na peněžitou pomoc v mateřství (po dobu 22 týdnů). Podmínky, jsou podobné jako u ženy. Minimální doba účasti na nemocenském pojištění – 270 dní za poslední 2 roky, být účastníkem NP, v době začátku PPM, apod.

Otec dítěte, má také nárok na rodičovskou dovolenou v zaměstnání (rodičovská může být až do 3 roků dítěte). A případně si může vyřídit i rodičovský příspěvek (v roce 2024 je to 350 000 Kč, rodičovská se od 1. 1. 2024 zvyšuje o 50 tisíc korun).

Peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, ale může mít jenom jeden z rodičů. Na rodičovskou dovolenou, mohou mít nárok oba (klidně i současně).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *