V roce 2023, je na ošetřovné nárok jenom po dobu 9 kalendářních dní (16 dní u samoživitelů a samoživitelek). Za OČR dostanete 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Existuje i dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2023 – výpočet kolik je za OČR na dítě (nebo na člena rodiny)

V uplynulých letech jsme byli zvyklí, že podmínky pro nárok na ošetřovné, se neustále měnily. Jednu dobu bylo ošetřovné až 80%, jindy jste zase při OČR dostali 70% a nějakou minimální garantovanou částku.

Doma s dítětem (nebo i s některými dalšími osobami), bylo možné být i několik týdnů. Rodiče se na OČR mohli střídat, nebo i čerpat ošetřovné přerušovaně. Na ošetřovné byl nárok i u dětí do 13 roků.

Na ošetřovné měli nárok i lidé pracují na dohodu DPP nebo DPČ. Určitá forma ošetřovného, byla k dispozici i pro OSVČ.

Všechny tyto změny a speciální podmínky, měly jeden společný jmenovatel. Byl to koronavirus COVID-19.

Ale to už je minulost. V roce 2023, je „všechno“ jinak.

Jaké jsou aktuální podmínky pro nárok na ošetřovné na dítě (OČR 2023)

V roce 2023, platí pouze běžné podmínky, které stanovuje zákon o nemocenském pojištění (během epidemie zde byl i speciální „krizový“ zákon, ale ten již neplatí).

Podmínky pro ošetřovné na dítě (nebo i na jiného člena rodiny) 2023:

 • na OČR je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní mohou mít samoživitelé a samoživitelky).
 • za OČR dostanete pouze 60% z redukovaného vyměřovacího základu (vychází se z hrubé mzdy)
 • na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci
 • na ošetřovné nemají nárok lidé s dohodou DPP nebo DPČ
 • na ošetřovné nemají nárok podnikatelé (OSVČ – ani když si platí dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků (na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě)
 • Na ošetřovné je nárok u starších dětí nebo i na další členy rodiny (či osoby sdílející společnou domácnost)

Kalkulačka ošetřovné – kolik dostanu za OČR v roce 2023?

Výpočet ošetřovného je stejný, jako výpočet nemocenské (nemocenských dávek od 15 do 30 dne na neschopence).

Výpočet OČR u zaměstnanců vychází z hrubé mzdy (vyměřovací základ se stanovuje na základě hrubé mzdy za posledních 12 měsíců).

Na OČR je aktuálně nárok maximálně 9 nebo 16 dní (případně až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného). Platí se za všechny kalendářní dny, včetně víkendu či státních svátků.

Kalkulačka ošetřovné 2023
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2023

Na ošetřovné mohou mít nárok jak rodiče na děti, tak i další členové rodiny vzájemně na sebe. Nárok může být i při ošetřování dalších členů společné domácnosti. V některých případech nemusí ošetřující a ošetřovaná osoba sdílet společnou domácnost.

Nárok na ošetřovné na dítě do 10 roků

 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků, pokud jsou nemocné
 • Na ošetřovné může být nárok i u zdravých dětí do 10 roků (pokud je zavřená škola/školka/jesle atd. z důvodu havárie, karantény, apod.; nebo pokud je osoba, která o dítě běžně pečuje v nemocnici, v porodnici, apod.)

Nárok na ošetřovné na starší dítě (nad 10 roků)

 • Na ošetřovné může být nárok i u starších dětí, které jsou nemocné (jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou)
 • O nároku na OČR rozhoduje lékař (lékař rozhoduje, jestli dítě potřebuje/nepotřebuje péči jiné osoby, a vystavuje „ošetřovačku“)

Nárok na ošetřovné na člena rodiny

 • Podobně jako u starších dětí, může být nárok na OČR i u dalších členů rodiny (manžel/manželka a jejich rodiče, registrovaný partner/partnerka a jejich rodiče, bratr, sestra, babička, dědeček, teta, strýc, apod.)
 • Další členové rodiny, mohou být tím, kdo potřebuje péči (ošetřovná osoba)
 • Další členové rodiny mohou být i tím, kdo poskytuje péče (ošetřující osoba)
 • U členů širší rodiny, není vyžadováno, aby sdíleli společnou domácnost (babička se může strat o vnučku, která běžně bydlí někde jinde, apod.)

Nárok na ošetřovné u členů společné domácnosti

 • Na ošetřovné může být nárok i u dalších osob (které nejsou členy rodiny, ani té širší)
 • U dalších osob je podmínkou, aby ošetřovaná a ošetřující osoba, sdílely společnou domácnost

Kolik je za OČR v roce 2023 – příklady výpočtu ošetřovného

Od začátku roku 2023, dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek (týká se jak ošetřovného, tak i nemocenské nebo mateřské). Pro některé zaměstnance, to znamená mírné zvýšení ošetřovného (a dalších nemocenských dávek) v roce 2023.

V následující tabulce se můžete podívat, kolik byste dostali při OČR v roce 2023 – uvádíme několik modelových příkladů. Předpokládaná délka OČR je vždy 9 kalendářních dní.

Tabulka: Výpočet OČR 2023

Hrubá mzda OČR 2023 (za 1 den) Ošetřovné 2023 (za 9 dní)
20 000 Kč 356 Kč 3 204 Kč
25 000 Kč 444 Kč 3 996 Kč
30 000 Kč 533 Kč 4 797 Kč
35 000 Kč 622 Kč 5 598 Kč
40 000 Kč 711 Kč 6 399 Kč
45 000 Kč 776 Kč 6 984 Kč
50 000 Kč 834 Kč 7 506 Kč
55 000 Kč 894 Kč 8 046 Kč
60 000 Kč 953 Kč 8 577 Kč
65 000 Kč 990 Kč 8 910 Kč
70 000 Kč 1 020 Kč 9 180 Kč

Nárok na ošetřovné pro OSVČ nebo u dohody DPP a DPČ

Během epidemie COVID, byl nárok na ošetřovné i pro lidi s dohodou DPP a DPČ (byly tam pouze mírně odlišné podmínky). Za běžné situace (tedy i v roce 2023), ale u DPP a DPČ není nárok na ošetřovné.

Podnikatelé (živnostníci a OSVČ) neměli nárok na OČR ani během epidemie. V době COVIDu, pro ně byla zřízena speciální dotace „ošetřovné“, nebo měli nárok na kompenzační bonus z důvodu péče o nemocné dítě či dítě v karanténě apod.

Za běžné situace, tedy podnikatelé (OSVČ), nemají nárok na ošetřovné (ani v případech, kdy si platí dobrovolné nemocenské pojištění, a kdy mají nárok na nemocenské dávky během neschopenky).

Podnikatelé (OSVČ), nebo lidé s dohodou DPP a DPČ, mohou mít ale nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). To je ale jiná dávka, která má jiné podmínky (viz dále).

Nárok na ošetřovné po skončené zaměstnání nebo během výpovědní doby

Na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci, a pouze v době, kdy pracují a mají nárok na plat/mzdu (tj. například během rodičovské dovolené, nebo během neplaceného volna, nevzniká nárok na ošetřovné).

Na ošetřovné je nárok, pouze v době zaměstnání. Po skončení pracovního poměru, už není nárok na OČR (například na nemocenské dávky je nárok, pokud neschopenka začne ještě do 7 dní po skončení zaměstnání; u mateřské je to až 180 dní po skončení zaměstnání).

Na ošetřovné tedy může být nárok jen v případě, že OČR začne ještě během pracovního poměru. Pokud by začalo krátce před koncem zaměstnání, tak může pokračovat i po ukončení pracovního poměru.

To, jestli je zaměstnanec ve zkušební nebo výpovědní době, nehraje žádnou roli. Na OČR je nárok ihned po nástupu do nového zaměstnání. Nárok je i době, kdy již běží výpovědí doba.

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní

Kromě běžného OČR (9 nebo 16 dní), existuje i druhá podobná dávka. Jedná se o dlouhodobé ošetřovné, které má odlišené podmínky:

 • Na dlouhodobé ošetřovné může být nárok až 90 kalendářních dní
 • I dlouhodobé ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Na dlouhodobé ošetřovné mohou mít nárok i lidé s dohodou DPP nebo DPČ, nebo i podnikatelé (OSVČ) – podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce
 • U dlouhodobého ošetřovného je podmínkou, že ošetřovaná osoba byla hospitalizována v nemocnici alespoň 4 dny
 • Současně je podmínkou, že ošetřovaná osoba, bude vyžadovat péči alespoň 30 dní

O potřebě péče (ošetřování), rozhoduje lékař v nemocnici (či jiném obdobném zařízení), který vám musí vystavit příslušné potvrzení.

Při potřebě ještě delší péče (více než 90 dní), je případně možné požádat na Úřadu práce o příspěvek na péči (rozlišují se 4 stupně, aktuálně je příspěvek na péči od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně).

Příspěvek je možné pobírat i dlouhodobě. Z příspěvku může být placena nějaká externí zdravotní/sociální služba, nebo může být použit i na zajištění dlouhodobé péče v rámci rodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *