V roce 2024, je na ošetřovné nárok jenom po dobu 9 kalendářních dní (16 dní u samoživitelů a samoživitelek). Za OČR dostanete 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu). Existuje i dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

Kalkulačka ošetřovné 2024 – výpočet kolik je za OČR na dítě (nebo na člena rodiny)

Krátkodobé ošetřovné (OČR) je dávka určená například pro zaměstnané rodiče, když jim onemocní dítě, a oni s ním musí zůstat několik dní doba, než se z toho „vyleží“. Na ošetřovné je nárok i v dalších případech. Na OČR má nárok i manžel, na nemocnou ženu, nebo třeba i babička na vnučku, nebo i v mnoha dalších případech.

Krátkodobé ošetřovné, je ale jenom na „pár“ dní. Maximum je 9 kalendářních dní (nebo případně 16 kalendářních dní u osamělých rodičů).

Něco trochu jiného nabízí dlouhodobé ošetřovné (což je ale jiná dávka). Dlouhodobé ošetřovné může být až na 90 dní, má ale podstatně přísnější podmínky.

Už je to nějakou dobu, kdy během epidemie COVID, platily pro krátkodobé ošetřovné speciální podmínky. CDOVID se už považuje jen za „běžnou chřipku“ a žádné speciální podmínky už pro OČR neplatí.

Jaké jsou aktuální podmínky pro nárok na ošetřovné na dítě (OČR 2024)

V roce 2024, platí pouze běžné podmínky, které stanovuje zákon o nemocenském pojištění (během epidemie zde byl i speciální „krizový“ zákon, ale ten již neplatí).

Podmínky pro ošetřovné na dítě (nebo i na jiného člena rodiny) 2024:

 • na OČR je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní mohou mít samoživitelé a samoživitelky).
 • za OČR dostanete pouze 60% z redukovaného vyměřovacího základu (vychází se z hrubé mzdy)
 • na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci
 • na ošetřovné nemají nárok lidé s dohodou DPP nebo DPČ
 • na ošetřovné nemají nárok podnikatelé (OSVČ – ani když si platí dobrovolné nemocenské pojištění)
 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků (na nemocné nebo někdy i na zdravé dítě)
 • Na ošetřovné je nárok u starších dětí nebo i na další členy rodiny (či osoby sdílející společnou domácnost)

Změny u ošetřovného od 1. 1. 2024

V roce 2024, začíná platit jedna menší změna podmínek. Na ošetřovné bude nárok i v případě, kdy je na dítě ještě čerpán rodičovský příspěvek. Doposud mohla mít na OČR nárok jenom žena, která po skončení rodičovské už pracovala a dobírala rodičovský příspěvek.

Od začátku roku 2024, bude mít v podobných situacích nárok na OČR i druhý rodič. Předpokladem je stav, kdy ten kdo na dítě pobírá rodičovský příspěvek, už pracuje v zaměstnání nebo podniká jako OSVČ. V tom případě má na OČR nárok i druhý rodič.

Změny u ošetřovného od 1. 1. 2025

Během roku 2024, se bude projednávat změna zákona o nemocenském pojištění. Jednou z větších změn, bude i nárok na ošetřovné pro dohodáře (pro ty, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ). A také i pro podnikatele (OSVČ).

Od začátku roku 2025, by měli mít i dohodáři a OSVČ nárok na krátkodobé ošetřovné (OČR), podle podobných podmínek, jako zaměstnanci.

 

Kalkulačka ošetřovné – kolik dostanu za OČR v roce 2024?

Výpočet ošetřovného je stejný, jako výpočet nemocenské (nemocenských dávek od 15 do 30 dne na neschopence).

Výpočet OČR u zaměstnanců vychází z hrubé mzdy (vyměřovací základ se stanovuje na základě hrubé mzdy za posledních 12 měsíců).

Na OČR je aktuálně nárok maximálně 9 nebo 16 dní (případně až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného). Platí se za všechny kalendářní dny, včetně víkendu či státních svátků.

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné v roce 2024

Na ošetřovné mohou mít nárok jak rodiče na děti, tak i další členové rodiny vzájemně na sebe. Nárok může být i při ošetřování dalších členů společné domácnosti. V některých případech nemusí ošetřující a ošetřovaná osoba sdílet společnou domácnost.

Nárok na ošetřovné na dítě do 10 roků

 • Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků, pokud jsou nemocné
 • Na ošetřovné může být nárok i u zdravých dětí do 10 roků (pokud je zavřená škola/školka/jesle atd. z důvodu havárie, karantény, apod.; nebo pokud je osoba, která o dítě běžně pečuje v nemocnici, v porodnici, apod.)

Nárok na ošetřovné na starší dítě (nad 10 roků)

 • Na ošetřovné může být nárok i u starších dětí, které jsou nemocné (jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou)
 • O nároku na OČR rozhoduje lékař (lékař rozhoduje, jestli dítě potřebuje/nepotřebuje péči jiné osoby, a vystavuje „ošetřovačku“)

Nárok na ošetřovné na člena rodiny

 • Podobně jako u starších dětí, může být nárok na OČR i u dalších členů rodiny (manžel/manželka a jejich rodiče, registrovaný partner/partnerka a jejich rodiče, bratr, sestra, babička, dědeček, apod.)
 • Další členové rodiny, mohou být tím, kdo potřebuje péči (ošetřovná osoba)
 • Další členové rodiny mohou být i tím, kdo poskytuje péče (ošetřující osoba)
 • U členů širší rodiny, není vyžadováno, aby sdíleli společnou domácnost (babička se může strat o vnučku, která běžně bydlí někde jinde, apod.)

Nárok na ošetřovné u členů společné domácnosti

 • Na ošetřovné může být nárok i u dalších osob (které nejsou členy rodiny, ani té širší)
 • U dalších osob je podmínkou, aby ošetřovaná a ošetřující osoba, sdílely společnou domácnost

Kolik je za OČR v roce 2024 – příklady výpočtu ošetřovného

Od začátku roku 2024, dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic, pro výpočet nemocenských dávek (týká se jak ošetřovného, tak i nemocenské nebo mateřské). Pro některé zaměstnance, to znamená mírné zvýšení ošetřovného (a dalších nemocenských dávek) v roce 2024.

V následující tabulce se můžete podívat, kolik byste dostali při OČR v roce 2024 – uvádíme několik modelových příkladů. Předpokládaná délka OČR je vždy 9 kalendářních dní.

Tabulka: Výpočet OČR 2024 – zvýšení od 1. 1. 2024

V tabulce je vidět, že u zaměstnanců s hrubou mzdou nad 40 000 Kč, se ošetřovné v roce 2024 mírně zvýší. Zvýšení za 9 kalendářních dní, může být až cca 500 Kč u nadprůměrné mzdy.

Hrubá mzda Ošetřovné (9 dní) 2023 Ošetřovné (9 dní) 2024 Zvýšení OČR 2024
20 000 Kč 3 204 Kč 3 204 Kč 0 Kč
24 000 Kč 3 843 Kč 3 843 Kč 0 Kč
28 000 Kč 4 482 Kč 4 482 Kč 0 Kč
32 000 Kč 5 121 Kč 5 121 Kč 0 Kč
40 000 Kč 6 372 Kč 6 399 Kč +27 Kč
48 000 Kč 7 299 Kč 7 497 Kč +198 Kč
56 000 Kč 8 154 Kč 8 343 Kč +189 Kč
64 000 Kč 8 856 Kč 9 198 Kč +342 Kč
72 000 Kč 9 288 Kč 9 774 Kč +486 Kč
80 000 Kč 9 711 Kč 10 206 Kč +495 Kč

Nárok na ošetřovné pro OSVČ nebo u dohody DPP a DPČ

Během epidemie COVID, byl nárok na ošetřovné i pro lidi s dohodou DPP a DPČ (byly tam pouze mírně odlišné podmínky). Za běžné situace (tedy i v roce 2024), ale u DPP a DPČ není nárok na ošetřovné. Bude se to měnit až od začátku roku 2025 (viz informační box výše).

Podnikatelé (živnostníci a OSVČ) neměli nárok na OČR ani během epidemie. V době COVIDu, pro ně byla zřízena speciální dotace „ošetřovné“, nebo měli nárok na kompenzační bonus z důvodu péče o nemocné dítě či dítě v karanténě apod.

Za běžné situace, tedy podnikatelé (OSVČ), nemají nárok na ošetřovné (ani v případech, kdy si platí dobrovolné nemocenské pojištění, a kdy mají nárok na nemocenské dávky během neschopenky).

Podnikatelé (OSVČ), nebo lidé s dohodou DPP a DPČ, mohou mít ale nárok na dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní). To je ale jiná dávka, která má jiné podmínky (viz dále).

Nárok na ošetřovné po skončené zaměstnání nebo během výpovědní doby

Na ošetřovné mají nárok jenom zaměstnanci, a pouze v době, kdy pracují a mají nárok na plat/mzdu (tj. například během rodičovské dovolené, nebo během neplaceného volna, nevzniká nárok na ošetřovné).

Na ošetřovné je nárok, pouze v době zaměstnání. Po skončení pracovního poměru, už není nárok na OČR (například na nemocenské dávky je nárok, pokud neschopenka začne ještě do 7 dní po skončení zaměstnání; u mateřské je to až 180 dní po skončení zaměstnání).

Na ošetřovné tedy může být nárok jen v případě, že OČR začne ještě během pracovního poměru. Pokud by začalo krátce před koncem zaměstnání, tak může pokračovat i po ukončení pracovního poměru.

To, jestli je zaměstnanec ve zkušební nebo výpovědní době, nehraje žádnou roli. Na OČR je nárok ihned po nástupu do nového zaměstnání. Nárok je i době, kdy již běží výpovědí doba.

Dlouhodobé ošetřovné – až 90 dní

Kromě běžného OČR (9 nebo 16 dní), existuje i druhá podobná dávka. Jedná se o dlouhodobé ošetřovné, které má odlišené podmínky:

 • Na dlouhodobé ošetřovné může být nárok až 90 kalendářních dní
 • I dlouhodobé ošetřovné je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu)
 • Na dlouhodobé ošetřovné mohou mít nárok i lidé s dohodou DPP nebo DPČ, nebo i podnikatelé (OSVČ) – podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce
 • U dlouhodobého ošetřovného je podmínkou, že ošetřovaná osoba byla hospitalizována v nemocnici alespoň 4 dny
 • Současně je podmínkou, že ošetřovaná osoba, bude vyžadovat péči alespoň 30 dní

O potřebě péče (ošetřování), rozhoduje lékař v nemocnici (či jiném obdobném zařízení), který vám musí vystavit příslušné potvrzení.

Při potřebě ještě delší péče (více než 90 dní), je případně možné požádat na Úřadu práce o příspěvek na péči (rozlišují se 4 stupně, aktuálně je příspěvek na péči od 880 Kč do 19 200 Kč měsíčně).

Příspěvek je možné pobírat i dlouhodobě. Z příspěvku může být placena nějaká externí zdravotní/sociální služba, nebo může být použit i na zajištění dlouhodobé péče v rámci rodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *