V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství (PPM), na kterou můžete mít nárok během mateřské dovolené v roce 2024. Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). Zvyšuje si maximální možná mateřská na 53 910 Kč měsíčně (za 30 dní).

Kalkulačka PPM 2024 – výpočet mateřské dovolené

Na mateřskou je nárok při narození dítěte. Délka mateřské u jednoho dítěte je 28 týdnů, u dvojčat (a více dětí) je to 37 týdnů. Po skončení mateřské obvykle následuje rodičovská dovolená a sní související rodičovský příspěvek.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2024. Na PPM mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ, pokud splňují příslušné podmínky (viz v textu dále).

Od 1. 1. 2024 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Tím se pro někoho může zvýšit mateřská. Zvyšuje si maximální možná mateřská (a současně i maximální rodičovský příspěvek).

Kalkulačka: Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2024

Pro výpočet PPM, je rozhodující vaše hrubá mzda, v posledním zaměstnání (obvykle se zohlední hrubá mzda za posledních 12 měsíců, pokud ale poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak se výpočet provede z kratší doby).

Pro OSVČ výpočet mateřské vychází z vyměřovacího základu (pro nemocenské dávky) – viz kalkulačka mateřské pro OSVČ 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Zvýšení rodičovské 2024 bylo definitivně schváleno

Zvýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2024, bylo definitivně schváleno. V roce 2024, bude rodičovská 350 000 Kč (jedno dítě) nebo 525 000 Kč (dvojčata a vícerčata).

Na zvýšenou rodičovskou ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí od 1. 1. 2024. Pro děti narozené do 31. prosince 2023, se nic nemění.

Pro děti narozené v roce 2024, se také zkracuje maximální délka rodičovské, jenom na 3 roky (do 3 narozenin).

Výpočet rodičovské 2024 – kdo má nárok zvýšení?

Délka mateřské v roce 2024 a kdy začíná?

Délka mateřské dovolené (a tím i doba, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství), závisí na počtu dětí, které se narodí a kdo je na mateřské:

 • Mateřská dovolení na 1 dítě = 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Mateřská dovolená na dvojčata = 37 týdnů (259 kalendářních dní)
 • Mateřská při převzetí dítěte do péče = 22 týdnů
 • Mateřská dovolená pro muže = 22 nebo 31 týdnů (vždy o 6 týdnů méně než má žena)

Mateřská dovolená a s ní související peněžitá pomoc v mateřství, začíná v termínu, který si určí žena. Může to být nejdříve v době 6 – 8 týdnů, před očekávaným termínem porodu (nejpozději však od začátku 6 týdne před porodem).

Muž (otec dítěte) může zahájit mateřskou nejdříve od začátku 7 týdne po porodu (proto má mateřskou o 6 týdnů kratší než žena).

Kdo má nárok na mateřskou?

Na mateřskou dovolenou, mají nárok jenom zaměstnanci. To je dáno tím, že mateřská dovolená, je pracovní volno poskytované zaměstnavatelem. U OSVČ, nebo těch, kdo jsou nezaměstnaní, se tedy nedá mluvit o mateřské dovolené.

Na peněžitou pomoc v mateřství, mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ, a někdy i nezaměstnaní, pokud jsou splněny příslušné podmínky.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM?

Základní podmínkou pro nárok na PPM, je účast na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Účast na pojištění vzniká během doby zaměstnání (započítají se všechny kalendářní dny od začátku pracovního poměru). Účast může vznikat i u OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění.

Další podmínkou pro nárok na PPM, je to, že v době zahájení mateřské, musí být žadatel o PPM účastníkem nemocenského pojištění (tj. být zaměstnaný, nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění).

Nebo musí být alespoň v ochranné lhůtě. Ta je u žen až 180 dní, od skončení posledního zaměstnání (podnikání), ve kterém bylo zahájeno těhotenství. Pro muže je ochranná doba jen 7 dní (jako u jiných nemocenských dávek).

Zvýšení mateřské v roce 2024 – nové redukční hranice

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, jsou důležité redukční hranice. Ty určují, jaká část vašeho příjmu (denního vyměřovacího základu), se použije pro výpočet PPM.

Od 1. 1. 2024 se redukční hranice zvyšují:

 • První redukční hranice 2024 = 1 466 Kč (pro PPM se započítá 100%)
 • Druhá redukční hranice 2024 = 2 199 Kč (pro PPM se započítá 60%)
 • Třetí redukční hranice 2024 = 4 397 Kč (pro PPM se započítá 30%)

Výpočet: kolik je mateřská v roce 2024?

Výpočet mateřské se provádí tak, že nejprve se stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců (zohlední se jen příjem z posledního zaměstnávaní).

U hrubé mzdy 45 000 Kč měsíčně, by zjednodušený výpočet vypadal jako ((12 * 45 000)/365) = 1479,45 Kč.

Částka 1479,45 Kč je denní vyměřovací základ. Což je hrubý příjem přepočítaný na jeden kalendářní den. Při skutečném výpočtu, by to mohlo být výpočet složitější – zohledňovaly by se vyloučené doby, každý měsíc by mohla být vše příjmu jiná apod.

Denní vyměřovací základ, se při výpočtu redukuje (viz redukční hranice):

 • Do 1466 Kč se započítá 100% = 1466 Kč
 • Do částky 2199 Kč  (resp. ze zbytku, tj. 13,45 Kč) se započítá 60% = 8,07 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ je 1475 Kč

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Tedy v tomto příkladu výpočtu, je to 1033 Kč na jeden kalendářní den.

Mateřská v našem příkladu, by tedy byla 30 990 Kč za měsíc (za 30 dní). Celkem, při narození jednoho dítěte, by to bylo 202 468 Kč (za 28 týdnů).

Kolik je maximální mateřská (PPM) v roce 2024

Podle toho, jak se od 1. 1. 2024 zvyšují redukční hranice, se zvyšuje i maximální možná mateřská. Ta může být v roce 2024, maximálně 53 910 Kč za měsíc (za 30 dní).

 • Na jedno dítě by to bylo celkem 352 212 Kč (za 28 týdnů).
 • Na dvojčata by to tedy bylo celkem 465 423 Kč (za 37 týdnů).

Od maximální mateřská (PPM), se odvíjí i maximální možná výše rodičovského příspěvku. Ten může být vyplácen maximálně ve výši 30 násobku PPM.

Na takto vysokou mateřskou (PPM), nebo rodičovský příspěvek, by ale dosáhl jen zaměstnanec, s nadprůměrně vysokou hrubou mzdou. Odpovídalo by to hrubé mzdě cca 134 000 Kč měsíčně.

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání?

Řada žen se během těhotenství dostane do situace, kdy jim skončí pracovní poměr, ještě před začátkem mateřské dovolené (ukončení pracovního poměru ve zkušební době, pracovní poměr na dobu určitou apod., jinak platí zákaz výpovědi pro těhotné ženy).

Nárok na mateřskou (PPM) u nezaměstnaných žen vzniká, pokud jim začátek mateřské spadá ještě do ochranné doby 180 dní, od skončení zaměstnání.

Pokud ale žena otěhotní až po skončení zaměstnání, nebo pokud je dlouhodobě nezaměstnaná, pak jí nárok na PPM nevznikne. A bude mít nárok až na rodičovský příspěvek po narození dítěte.

Nárok na mateřskou u studentky, nebo po skončení studia

Podobně jsou na tom i studentky, které otěhotní během nebo po skončení studia na střední/vyšší odborné/vysoké škole.

Pokud během studia žena nepracuje, nebo pokud nenastoupí do nějakého zaměstnání po skončení studia, tak jí nárok na mateřskou nevznikne.

Pouze v případě, že studentka pracuje během studia (v nějakém zaměstnání, kde jí vzniká účast na nemocenském pojištění), nebo pokud po skončení studia nastoupí do zaměstnání, tak může mít nárok i na mateřskou.

Muž (otec dítěte) a nárok na mateřskou

Na mateřskou dovolenou, i na peněžitou pomoc v mateřství může mít nárok i muž (otec dítěte). Pro něj začíná mateřská dovolená nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Muž může být na mateřské 22 týdnů.

Platí pro něj stejné podmínky, jako pro ženu. I on musí splnit minimální dobu nemocenského pojištění (270 dní za poslední dva roky). A v době začátku PPM musí být zaměstnaný, nebo v ochranné době, která je pro muže 7 dní od skončení zaměstnání.

Během mateřské dovolené, ale muž nemůže pracovat v zaměstnání (ze kterého čerpá PPM). Může ale případně vykonávat jiné zaměstnání (jinou pracovní činnost na základě jiné pracovní smlouvy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *