V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik bude peněžitá pomoc v mateřství (PPM), na kterou můžete mít nárok během mateřské dovolené v roce 2022. Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet mateřské (PPM). Zvyšuje si maximální možná mateřská na 47 700 Kč měsíčně (za 30 dní).

Kalkulačka PPM 2022 – výpočet mateřské dovolené

Na mateřskou je nárok při narození dítěte. Délka mateřské u jednoho dítěte je 28 týdnů, u dvojčat (a více dětí) je to 37 týdnů. Po skončení mateřské obvykle následuje rodičovská dovolená a sní související rodičovský příspěvek.

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství, PPM) v roce 2022. Na PPM mají nárok zaměstnanci nebo i OSVČ, pokud splňují příslušné podmínky (viz v textu dále).

Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Tím se pro někoho může zvýšit mateřská. Zvyšuje si maximální možná mateřská (a současně i maximální rodičovský příspěvek).

Kalkulačka: Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2022

Pro výpočet PPM, je rozhodující vaše hrubá mzda, v posledním zaměstnání (obvykle se zohlední hrubá mzda za posledních 12 měsíců, pokud ale poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, pak se výpočet provede z kratší doby).

Pro OSVČ výpočet mateřské vychází z vyměřovacího základu (pro nemocenské dávky) – viz kalkulačka mateřské pro OSVČ 2022

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Délka mateřské v roce 2022 a kdy začíná?

Délka mateřské dovolené (a tím i doba, po kterou je vyplácena peněžitá pomoc v mateřství), závisí na počtu dětí, které se narodí a kdo je na mateřské:

 • Mateřská dovolení na 1 dítě = 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Mateřská dovolená na dvojčata = 37 týdnů (259 kalendářních dní)
 • Mateřská při převzetí dítěte do péče = 22 týdnů
 • Mateřská dovolená pro muže = 22 nebo 31 týdnů (vždy o 6 týdnů méně než má žena)

Mateřská dovolená a s ní související peněžitá pomoc v mateřství, začíná v termínu, který si určí žena. Může to být nejdříve v době 6 – 8 týdnů, před očekáváným termínem porodu (nejpozději však od začátku 6 týdne před porodem).

Muž (otec dítěte) může zahájit mateřskou nejdříve od začátku 7 týdne po porodu (proto má mateřskou o 6 týdnů kratší než žena).

Kdo má nárok na mateřskou?

Na mateřskou dovolenou, mají nárok jenom zaměstnanci. To je dáno tím, že mateřská dovolená, je pracovní volno poskytované zaměstnavatelem. U OSVČ, nebo těch, kdo jsou nezaměstnaní, se tedy nedá mluvit o mateřské dovolené.

Na peněžitou pomoc v mateřství, mají nárok jak zaměstnanci, tak i OSVČ, a někdy i nezaměstnaní, pokud jsou splněny příslušné podmínky.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM?

Základní podmínkou pro nárok na PPM, je účast na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Účast na pojištění vzniká během doby zaměstnání (započítají se všechny kalendářní dny od začátku pracovního poměru). Účast může vznikat i u OSVČ, pokud si platí nemocenské pojištění.

Další podmínkou pro nárok na PPM, je to, že v době zahájení mateřské, musí být žadatel o PPM účastníkem nemocenského pojištění (tj. být zaměstnaný, nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění).

Nebo musí být alespoň v ochranné lhůtě. Ta je u žen až 180 dní, od skončení posledního zaměstnání (podnikání), ve kterém bylo zahájeno těhotenství. Pro muže je ochranná doba jen 7 dní (jako u jiných nemocenských dávek).

Zvýšení mateřské v roce 2022 – nové redukční hranice

Pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, jsou důležité redukční hranice. Ty určují, jaká část vašeho příjmu (denního vyměřovacího základu), se použije pro výpočet PPM.

Od 1. 1. 2022 se redukční hranice zvyšují:

 • První redukční hranice 2022 = 1298 Kč (pro PPM se započítá 100%)
 • Druhá redukční hranice 2022 = 1946 Kč (pro PPM se započítá 60%)
 • Třetí redukční hranice 2022 = 3892 Kč (pro PPM se započítá 30%)

Výpočet: kolik je mateřská v roce 2022?

Výpočet mateřské se provádí tak, že nejprve se stanoví denní vyměřovací základ. Ten vychází z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců (zohlední se jen příjem z posledního zaměstnávaní).

U hrubé mzdy 40 000 Kč měsíčně, by zjednodušený výpočet vypadal jako ((12 * 40 000)/365) = 1315,07 Kč.

Částka 1315,07 Kč je denní vyměřovací základ. Což je hrubý příjem přepočítaný na jeden kalendářní den. Při skutečném výpočtu, by to mohlo být výpočet složitější – zohledňovaly by se vyloučené doby, každý měsíc by mohla být vše příjmu jiná apod.

Denní vyměřovací základ, se při výpočtu redukuje (viz redukční hranice):

 • Do 1298 Kč se započítá 100% = 1298 Kč
 • Do částky 1946  (resp. ze zbytku, tj. 17,07 Kč) se započítá 60% = 10,24 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ je 309 Kč

Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Tedy v tomto příkladu výpočtu, je to 817 Kč na jeden kalendářní den.

Mateřská v našem příkladu, by tedy byla 27 510 Kč za měsíc (za 30 dní). Celkem, při narození jednoho dítěte, by to bylo 179 732 Kč (za 28 týdnů).

Kolik je maximální mateřská (PPM) v roce 2022

Podle toho, jak se od 1. 1. 2022 zvyšují redukční hranice, se zvyšuje i maximální možná mateřská. Ta může být v roce 2022, maximálně 47 700 Kč za měsíc (za 30 dní).

 • Na jedno dítě by to bylo celkem 311 640 Kč (za 28 týdnů).
 • Na dvojčata by to tedy bylo celkem 411 810 Kč (za 37 týdnů).

Od maximální mateřská (PPM), se odvíjí i maximální možná výše rodičovského příspěvku. Ten může být vyplácen maximálně ve výši 30 násobku PPM.

Na takto vysokou mateřskou (PPM), nebo rodičovský příspěvek, by ale dosáhl jen zaměstnanec, s nadprůměrně vysokou hrubou mzdou. Odpovídalo by to hrubé mzdě cca 110 000 Kč měsíčně.

Nárok na mateřskou po skončení zaměstnání?

Řada žen se během těhotenství dostane do situace, kdy jim skončí pracovní poměr, ještě před začátkem mateřské dovolené (ukončení pracovního poměru ve zkušební době, pracovní poměr na dobu určitou apod., jinak platí zákaz výpovědi pro těhotné ženy).

Nárok na mateřskou (PPM) u nezaměstnaných žen vzniká, pokud jim začátek mateřské spadá ještě do ochranné doby 180 dní, od skončení zaměstnání.

Pokud ale žena otěhotní až po skončení zaměstnání, nebo pokud je dlouhodobě nezaměstnaná, pak jí nárok na PPM nevznikne. A bude mít nárok až na rodičovský příspěvek po narození dítěte.

Nárok na mateřskou u studentky, nebo po skončení studia

Podobně jsou na tom i studentky, které otěhotní během nebo po skončení studia na střední/vyšší odborné/vysoké škole.

Pokud během studia žena nepracuje, nebo pokud nenastoupí do nějakého zaměstnání po skončení studia, tak jí nárok na mateřskou nevznikne.

Pouze v případě, že studentka pracuje během studia (v nějakém zaměstnání, kde jí vzniká účast na nemocenském pojištění), nebo pokud po skončení studia nastoupí do zaměstnání, tak může mít nárok i na mateřskou.

Muž (otec dítěte) a nárok na mateřskou

Na mateřskou dovolenou, i na peněžitou pomoc v mateřství může mít nárok i muž (otec dítěte). Pro něj začíná mateřská dovolená nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Muž může být na mateřské 22 týdnů.

Platí pro něj stejné podmínky, jako pro ženu. I on musí splnit minimální dobu nemocenského pojištění (270 dní za poslední dva roky). A v době začátku PPM musí být zaměstnaný, nebo v ochranné době, která je pro muže 7 dní od skončení zaměstnání.

Během mateřské dovolené, ale muž nemůže pracovat v zaměstnání (ze kterého čerpá PPM). Může ale případně vykonávat jiné zaměstnání (jinou pracovní činnost na základě jiné pracovní smlouvy).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.