Od začátku roku 2024, bude řada podnikatelů platit vyšší odvody státu. Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální zdravotní a sociální pojištění. V roce 2024 bude vyšší i paušální daň. Podnikatelé si připlatí minimálně cca 1200 Kč navíc (oproti předchozímu roku).

Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2024, bude zvýšení minimální platby poměrně velké.

Platí to především pro sociální pojištění. Důvodem je vládní konsolidační balíček. Od 1. 1. 2024, by se měl zvýšit minimální vyměřovací základ.

U zdravotního pojištění, budou muset podnikatelé (živnostníci) začít platit vyšší platbu hned od ledna 2024.

U sociálního pojištění, se zvýšení minimální platby projeví jen u začínajících podnikatelů (a u těch, kdo využívají paušální daň). Ostatní OSVČ budou platit vyšší „minimálku“ až po podání přehledu o příjmech.

Rychlá navigace v článku:

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024 zvýší o 1154 Kč!

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. Zvyšuje se jak minimální zdravotní pojištění (o 246 Kč měsíčně více), tak i minimální sociální pojištění (o 908 Kč více).

Minimální zálohy OSVČ hlavní 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Celkem 2024 5 666 Kč 6 820 Kč +1 154 Kč

Budou se zvyšovat i minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší (o 235 Kč). Placení minimální zálohy na zdravotní pojištění není pro OSVČ vedlejší povinné.

Minimální zálohy OSVČ vedlejší 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč

Bude se zvyšovat i paušální daň. A to především díky zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Podle pásma paušální daně (I., II. a III. pásmo) to bude o 745 Kč – 1139 Kč více.

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Celková měsíční paušální platba 2023 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč
Celková měsíční paušální platba 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

Jak se mění sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Jako každý rok, i od 1. 1. 2024 se mění podmínky pro výpočet minimálních záloh (a všech dalších souvisejících věcí).

V roce 2024, těch změn ale bude více než obvykle. Od 1. 1. 2024, by měly začít platit změny z vládního konsolidačního balíčku. Vláda „nezapomněla“ ani na podnikatele

  • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 25% průměrné mzdy na 30% pro OSVČ hlavní
  • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 10% průměrné mzdy na 11% pro OSVČ vedlejší

Od 1. 1. 2024, také začnou platit nové údaje pro výpočet minimálních záloh:

  • Všeobecný vyměřovací základ se zvyšuje na 40 638 Kč
  • Přepočítávací koeficient je stanoven na 1,0819
  • Průměrná mzda pro rok 2024 vychází na 43 967 Kč

Poznámka: Všeobecný vyměřovací základ, hraje roli i pro výpočet důchodů, pro výpočet nemocenské, pro výpočet mateřské, nebo i pro výpočet ošetřovného. Výšeuvedená „průměrná mzda“ je virtuální číslo – slouží jen pro potřeby výpočtů v zákonech a různých právních předpisech. Skutečnou průměrnou mzdu vyhlašuje ČSÚ a může se mírně lišit).

Zvýšení minimálního sociálního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Ze všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2024, je možné odvodit všechny údaje, které se týkají sociálního pojištění (viz tabulka níže).

  • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč (zvýšení o 908 Kč)
  • Minimální záloha pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč (zvýšení o 235 Kč)

Od 1. 1. 2024 se zvýší i limit, do kterého se nemusí platit sociální pojištění u OSVČ vedlejších. V roce 2024 to bude 105 521 Kč. U OSVČ hlavních, se ale minimální záloha musí platit vždy (i když OSVČ nemá žádné příjmy).

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 521 Kč +8 744 Kč

Upozornění: V roce 2024, by se měl zvýšit minimální vyměřovací základ na 30% (doposud to bylo 25%) z průměrné mzdy. Tato změna, je součástí vládního konsolidačního balíčku. V tabulce jsou vypočítány hodnoty, které zohledňují tuto změnu. V době publikace článku, ale zatím změna nebyla definitivně schválena (právě nyní probíhá schvalování v Parlamentu).

Kdo musí platit minimální zálohu na sociální pojištění?

Povinné placení záloh na sociální pojištění, se týká především OSVČ hlavních. V řadě případů, je to povinné i u OSVČ vedlejších (pokud je příjem vyšší než rozhodný příjem; v roce 2024 to bude 105 521 Kč).

V prvním roce podnikání, musí OSVČ hlavní platit alespoň minimální zálohu. Ten, kdo začne s podnikáním v roce 2024, tak bude muset od prvního měsíce platit alespoň 3 852 Kč (bez ohledu na to, jestli už má nebo nemá nějaké příjmy z podnikání).

Po podání přehledu o příjmech (v květnu 2024), se většině OSVČ vypočítá nová záloha. Sociální pojištění pro podnikatele, je 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovací, základem doposud byla polovina ze zisku z podnikání (50% ze zisku). V roce 2024 by se vyměřovací základ měl zvýšit na 55%.

Po podání přehledu, se platí nová (vypočítaná) záloha, nebo je nutné platit alespoň aktuální minimální zálohu. V roce 2024 tedy nejméně 3852 Kč u OSVČ hlavních (u OSVČ vedlejších to v roce 2024 bude minimálně 1413 Kč).

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro podnikatele. Minimální zdravotní pojištění, musí platit pouze OSVČ hlavní.

Všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost (OSVČ hlavní), musí platit alespoň minimální částku na zdravotní pojištění. A to hned od začátku roku 2024 (není to jako u sociálního pojištění, kde se minimální záloha zvýší až po podání přehledu o příjmech).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se vypočítá jako 13,5% z jedné poloviny průměrné mzdy. Již výše (u sociálního pojištění), bylo uvedeno, jak se určuje průměrná mzda. Pro rok 2024 je to 43 967 Kč:

  • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 2968 Kč (zvýšení o 246 Kč)

Zvýšenou minimální zálohu, je nutné začít platit hned od začátku roku 2024.

Zdravotní pojištění OSVČ 2024 2023 Kč 2024 Kč Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*)Pro OSVČ vedlejší není stanoven minimální záloha na zdravotní pojištění, platí jen 13,5% vyměřovacího základu (odvíjí se od zisku z podnikání); v prvním roce (do podání přehledu) nemusí platit nic

Kdo musí platit minimální zálohu na zdravotní pojištění?

Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost, nemusí v prvním roce podnikání platit zdravotní pojištění vůbec. V následujících letech platí zdravotní pojištění, podle zisku z podnikání (13,5% z vyměřovacího základu).

Za OSVČ vedlejší totiž platí zdravotní pojištění zaměstnavatele (pokud mají podnikání jako přivýdělek k zaměstnání) nebo stát (pokud podnikají během důchodu, během mateřské nebo rodičovské, při studiu, apod.).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024

Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je pro podnikatele povinné (kromě výjimek), nemocenské pojištění je dobrovolné.

Pokud OSVČ nechce, tak si nemocenské pojištění platit nemusí. Pak ale nemá nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky od 15 dne), ani na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) nebo ani na otcovskou či ošetřovné.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, by se v roce 2024 nemělo měnit. Minimální částka zůstane stejná – 168 Kč měsíčně (tj. minimální vyměřovací základ je a bude 8000 Kč).

Nemocenské pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Kč Zvýšení
Minimální vyměřovací základ 8 000 Kč 8 000 Kč
Minimální nemocenské pojištění OSVČ 168 Kč 168 Kč

Paušální daň pro OSVČ v roce 2024

Už od začátku roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost využít placení paušální daně. Pak nemusí řešit sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu. Platí jen jednu měsíční platbu, která zahrnuje všechny povinné odvody státu.

Paušální daň je rozdělena podle výše příjmu (a podle dalších kritérií) do 3 pásem. Od toho se pak odvíjí i měsíční platba. I paušální daň se bude od začátku roku 2024 zvyšovat.

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *