Od začátku roku 2024, bude řada podnikatelů platit vyšší odvody státu. Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální zdravotní a sociální pojištění. V roce 2024 bude vyšší i paušální daň. Podnikatelé si připlatí minimálně cca 1200 Kč navíc (oproti předchozímu roku).

Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V roce 2024, bude zvýšení minimální platby poměrně velké.

Platí to především pro sociální pojištění. Důvodem je vládní konsolidační balíček. Od 1. 1. 2024, by se měl zvýšit minimální vyměřovací základ.

U zdravotního i sociálního pojištění, budou muset podnikatelé (živnostníci) začít platit vyšší platbu hned od ledna 2024. To je další změna, dříve se od začátku roku platila jenom zvýšená platba na zdravotní pojištění, a sociální se zvyšovalo až po přehledech o příjmech. V roce 2024 se ale zvýšené sociální, bude platit už od ledna 2024.

Rychlá navigace v článku:

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024 zvýší o 1154 Kč!

Od začátku roku 2024, se budou zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. Zvyšuje se jak minimální zdravotní pojištění (o 246 Kč měsíčně více), tak i minimální sociální pojištění (o 908 Kč více).

Minimální zálohy OSVČ hlavní 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Zdravotní pojištění 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Celkem 2024 5 666 Kč 6 820 Kč +1 154 Kč

Budou se zvyšovat i minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ vedlejší (o 235 Kč). Placení minimální zálohy na zdravotní pojištění není pro OSVČ vedlejší povinné.

Minimální zálohy OSVČ vedlejší 2024 2023 2024 Zvýšení
Sociální pojištění 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč

Bude se zvyšovat i paušální daň. A to především díky zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Podle pásma paušální daně (I., II. a III. pásmo) to bude o 745 Kč – 1139 Kč více.

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Celková měsíční paušální platba 2023 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč
Celková měsíční paušální platba 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

Jak se mění sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

Jako každý rok, i od 1. 1. 2024 se mění podmínky pro výpočet minimálních záloh (a všech dalších souvisejících věcí).

V roce 2024, těch změn ale bude více než obvykle. Od 1. 1. 2024, by měly začít platit změny z vládního konsolidačního balíčku. Vláda „nezapomněla“ ani na podnikatele

 • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 25% průměrné mzdy na 30% pro OSVČ hlavní
 • Minimální vyměřovací základ, se zvýší z 10% průměrné mzdy na 11% pro OSVČ vedlejší

Od 1. 1. 2024, také začnou platit nové údaje pro výpočet minimálních záloh:

 • Všeobecný vyměřovací základ se zvyšuje na 40 638 Kč
 • Přepočítávací koeficient je stanoven na 1,0819
 • Průměrná mzda pro rok 2024 vychází na 43 967 Kč

Poznámka: Všeobecný vyměřovací základ, hraje roli i pro výpočet důchodů, pro výpočet nemocenské, pro výpočet mateřské, nebo i pro výpočet ošetřovného. Výšeuvedená „průměrná mzda“ je virtuální číslo – slouží jen pro potřeby výpočtů v zákonech a různých právních předpisech. Skutečnou průměrnou mzdu vyhlašuje ČSÚ a může se mírně lišit).

Zvýšení minimálního sociálního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Ze všeobecného vyměřovacího základu pro rok 2024, je možné odvodit všechny údaje, které se týkají sociálního pojištění (viz tabulka níže).

 • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 3852 Kč (zvýšení o 908 Kč)
 • Minimální záloha pro OSVČ vedlejší se zvýší na 1413 Kč (zvýšení o 235 Kč)
 • Minimální záloha pro OSVČ hlavní při zahájení podnikání v roce 2024 bude 3210 Kč

Od 1. 1. 2024 se zvýší i limit, do kterého se nemusí platit sociální pojištění u OSVČ vedlejších. V roce 2024 to bude 105 520 Kč. U OSVČ hlavních, se ale minimální záloha musí platit vždy (i když OSVČ nemá žádné příjmy).

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ – zahájení podnikání 10 992 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha HČ – zahájení podnikání 3 210 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 520 Kč +8 744 Kč

Kdo musí platit minimální zálohu na sociální pojištění?

Povinné placení záloh na sociální pojištění, se týká především OSVČ hlavních. V řadě případů, je to povinné i u OSVČ vedlejších (pokud je příjem vyšší než rozhodný příjem; v roce 2024 to bude 105 520 Kč).

V prvním roce podnikání, musí OSVČ hlavní platit alespoň minimální zálohu. Ten, kdo začne s podnikáním v roce 2024, tak bude muset od prvního měsíce platit alespoň 3 210 Kč (bez ohledu na to, jestli už má nebo nemá nějaké příjmy z podnikání). Pro začínající OSVČ byly schváleny snížení zálohy na sociální pojištění. Na rozdíl od ostatních OSVČ, budou i nadále platit minimální zálohu jenom z 25% z průměrné mzdy (pro ostatní se zvyšuje na 30% z průměrné mzdy).

Po podání přehledu o příjmech (v květnu 2024), se většině OSVČ vypočítá nová záloha. Sociální pojištění pro podnikatele, je 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovací, základem doposud byla polovina ze zisku z podnikání (50% ze zisku). V roce 2024 by se vyměřovací základ měl zvýšit na 55%.

Po podání přehledu, se platí nová (vypočítaná) záloha, nebo je nutné platit alespoň aktuální minimální zálohu. V roce 2024 tedy nejméně 3852 Kč u OSVČ hlavních (u OSVČ vedlejších to v roce 2024 bude minimálně 1413 Kč).

Ti kdo v roce 2023 platili minimální částku (2922 Kč), ale budou muset zvýšit zálohu hned od ledna 2024. Zvýšená částka (3852 Kč), se totiž nově musí odvádět už za leden 2024.  Od ledna 2024, se totiž mění i podmínky pro placení záloh. Nebude se už (jako dříve) čekat na podání přehledu o příjmech. Ale stejně jako u zdravotního pojištění, bude nutné zvýšenou částku platit už za leden 2024  (sociální pojištění za leden je splatné do 31. 1.).

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění pro podnikatele. Minimální zdravotní pojištění, musí platit pouze OSVČ hlavní.

Všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost (OSVČ hlavní), musí platit alespoň minimální částku na zdravotní pojištění. A to hned od začátku roku 2024.

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ, se vypočítá jako 13,5% z jedné poloviny průměrné mzdy. Již výše (u sociálního pojištění), bylo uvedeno, jak se určuje průměrná mzda. Pro rok 2024 je to 43 967 Kč:

 • Minimální záloha pro OSVČ hlavní se zvýší na 2968 Kč (zvýšení o 246 Kč)

Zvýšenou minimální zálohu, je nutné začít platit hned od začátku roku 2024.

Zdravotní pojištění OSVČ 2024 2023 Kč 2024 Kč Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*)Pro OSVČ vedlejší není stanoven minimální záloha na zdravotní pojištění, platí jen 13,5% vyměřovacího základu (odvíjí se od zisku z podnikání); v prvním roce (do podání přehledu) nemusí platit nic

Kdo musí platit minimální zálohu na zdravotní pojištění?

Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost, nemusí v prvním roce podnikání platit zdravotní pojištění vůbec. V následujících letech platí zdravotní pojištění, podle zisku z podnikání (13,5% z vyměřovacího základu).

Za OSVČ vedlejší totiž platí zdravotní pojištění zaměstnavatele (pokud mají podnikání jako přivýdělek k zaměstnání) nebo stát (pokud podnikají během důchodu, během mateřské nebo rodičovské, při studiu, apod.).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024

Zatímco placení sociálního a zdravotního pojištění je pro podnikatele povinné (kromě výjimek), nemocenské pojištění je dobrovolné.

Pokud OSVČ nechce, tak si nemocenské pojištění platit nemusí. Pak ale nemá nárok na „placenou neschopenku“ (nemocenské dávky od 15 dne), ani na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) nebo ani na otcovskou či ošetřovné.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, se v roce 2024 také zvyšuje. Minimální vyměřovací základ (8000 Kč) sice zůstává stejný, mění se ale sazba pojištění z 2,1% na 2,7% (podobná změna jako u zaměstnanců). Minimální částka se od 1. 1. 2024 zvýší na 216 Kč (tj. minimální vyměřovací základ je a bude stále 8000 Kč).

Nemocenské pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Kč Zvýšení
Minimální vyměřovací základ 8 000 Kč 8 000 Kč
% sazba pojištění 2,1% 2,7% +0,6%
Minimální nemocenské pojištění OSVČ 168 Kč 216 Kč +48 Kč

Paušální daň pro OSVČ v roce 2024

Už od začátku roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ, živnostníci) možnost využít placení paušální daně. Pak nemusí řešit sociální a zdravotní pojištění, ani daň z příjmu. Platí jen jednu měsíční platbu, která zahrnuje všechny povinné odvody státu.

Paušální daň je rozdělena podle výše příjmu (a podle dalších kritérií) do 3 pásem. Od toho se pak odvíjí i měsíční platba. I paušální daň se bude od začátku roku 2024 zvyšovat.

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

  4příspěvků

 1. Drahozal Lubomír   •  

  Dobrý den,
  já jsem si pokaždé platil trojnásobek minimální platby sociálního pojištění, aby to bylo na průměrnou penzi. Jakým číslem bych měl nyní vynásobit novou minimální platbu(3852Kč) sociálního pojištění, aby to bylo na průměrnou penzi. Děkuji za odpověď. S pozdravem Drahozal Lubomír

  • Online-Finance.info   •     Author

   Minimální sociální pojištění v roce 2024, které bude 3852 Kč odpovídá vyměřovacímu základu 13 191 Kč. Pokud byste platil trojnásobek minimální platby (11 556 Kč), tak to bude odpovídat vyměřovacímu základu 39 575 Kč, což je o něco méně než kolik je aktuální průměrná mzda (na konci září to bylo 42 658 Kč).

 2. Drahozal Lubomír   •  

  Dobrý den,
  to obrovské zvýšení platby sociálního pojištění o 908 Kč měsíčně patří do vládního konsolidačního balíčku, jak je uvedeno v článku. O co tímto obrovským navýšením usiluje vláda? Nechce náhodou, aby budoucí mimimální penze OSVČ pokryly daleko více jejich životních nákladů, než pokrýjí nyní?Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Drahozal Lubomír

  • Online-Finance.info   •     Author

   To jaké kdo platí odvody, a jaký má v budoucnu důchod, souvisí jen volně. Z peněz, které letos zaplatí zaměstnanci i OSVČ, se platí letošní důchody. Zde je ten hlavní problém – aktuální stav důchodového účtu je záporný, a podle prognóz se situace bude dále zhoršovat.

   Těm kdo nyní platí sociální pojištění, budou jejich důchody platit děti / vnoučata. Do doby než vznikne nárok na důchod, se mohou podmínky i několikrát změnit (platí zvláště pro mladší generace) – proto je souvislost mezi tím co kdo platí nyní a tím jaký bude mít v budoucnu důchod jen volná. I vláda pomalu začíná připouštět, že stát do budoucna nebude mít peníze na to, aby platit stejně štědré penze jako nyní (v nominální výši se budou důchody i nadále zvyšovat, v poměru k průměrné mzdě, ale budou stagnovat nebo klesat).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *