Za dovolenou, platí firma náhradu mzdy. Je nárok na 100% mzdy (resp. na 100% průměrného výdělku). Nevyčerpaná dovolená, se proplácí jenom na konci zaměstnání. Jinak se dovolená převádí do dalšího roku. Na náhradu za dovolenou je nárok i u DPP a DPČ.

Kalkulačka náhrada mzdy za dovolenou, kdy je nárok na proplacení dovolené?

Zaměstnanci mají nárok na placenou dovolenou. Za dobu čerpání dovolené, je nárok na 100% mzdy nebo platu (resp. na 100% průměrného výdělku). Od začátku roku 2024, mají nárok na placenou dovolenou i dohodáři (DPP a DPČ).

Náhrada mzdy za dovolenou, je vyplácena společně s běžnou výplatou. Nevyčerpaná dovolená se proplácí pouze při ukončení pracovního poměru. Jinak se  nevyčerpaná dovolená převádí do dalšího roku.

Náhrada mzdy za dovolenou – kolik se platí za dovolenou?

Za dovolenou je nárok na „stejnou“ mzdu (plat), jako by zaměstnanec normálně pracoval. Za čerpané hodiny dovolené, musí zaměstnavatel zaplatit 100% průměrného výdělku.

Není to tedy úplně přesně běžná hodinová mzda jako za práci v zaměstnání. Průměrný výdělek, se počítá z předchozího kalendářního čtvrtletí, a může se mírně lišit, od „průměrné mzdy“ (může být o něco málo vyšší, nebo nižší než je běžná výplata – důvodem je odlišný výpočet).

Pokud si budete brát dovolenou na konci roku (na vánoce), tak byste měli v lednu na výplatě vidět náhradu mzdy za dovolenou, která se vypočítá z průměrného výdělku za 3 čtvrtletí (měsíce červenec až září, protože prosinec spadá do 4 čtvrtletí – používá se průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Postup výpočtu průměrného výdělku, je poměrně podrobně popsán v zákoníku práce – jedná se o paragrafy 351 až 362 (viz zde).

Pokud byste v rozhodném období (kalendářní čtvrtletí, ze kterého se vypočítá průměrný výdělek), byli například na neschopence, nebo v zaměstnání ještě nepracovali (na dovolenou může být nárok i ve zkušební době), pak se namísto průměrného výdělku, může použít pravděpodobný výdělek. Platí to pro situace, kdy není odpracováno minimálně 21 dní (viz paragraf 355).

Kalkulačka: Výpočet náhrady mzdy za dovolenou (nebo proplacení nevyčerpané dovolené)

Pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou, je nutné vypočítat průměrný výdělek. Ten se určuje z předchozího kalendářního čtvrtletí (podrobněji viz níže).

Průměrný výdělek se vypočítá z hrubé mzdy (nebo z odměny za odvedenou práci u dohody DPP a DPČ), a ze skutečně odpracovaných hodin. Započítá se i práce přes čas.

Kalkulačka náhrada mzdy za dovolenou

Jaká byla vaše hrubá mzda v posledním čtvrtletí

Zadejte informaci o příjmu v posledním ukončeném čtvrtletí (tj. leden - březen nebo duben - červen nebo červenec až září nebo říjen až prosinec).

Zdejte hrubou mzdu za jednotlivé měsíce v předchozím kalendářním čtvrtletí - včetně bonusů a odměn, ale bez náhrady za nemoc nebo za dovolenou.

Pro každý měsíc zadejte počet reálně odpracovaných hodin - bez hodin zameškaných kvůli nemoci nebo dovolené.

Hrubá měsíční mzda za 1 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 1 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 2 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 2 měsíc

Hrubá měsíční mzda za 3 měsíc

Počet odpracovaných hodin za 3 měsíc

Doplňující informace

Přesčasové hodiny v rozhodném období

Kolik hodin má vaše týdenní pracovní doba?

Délka dovolené

Počet hodin dovolené

Dovolená se čerpá v hodinách: při 8 hodinové pracovní době, představuje jeden den dovolené 8 hodin (půl den dovolené jsou 4 hodiny). Týdenní dovolená představuje 40 hodin dovolené (při 40ti hodinové týdenní pracovní době).

Výpočet

Náhrada mzdy za dovolenou – sociální, zdravotní a daň

Náhrada mzdy za dovolenou (nebo i proplacení dovolené při ukončení zaměstnání), je vyplácena společně s běžnou výplatou.

Z náhrady mzdy za dovolenou se platí běžné sociální pojištění (6,5%) a zdravotní pojištění (4,5%). Od začátku roku 2024 i nemocenské pojištění (0,6%). A pochopitelně i daň 15% (nebo případně 23%).

Poznámka: Sociální a zdravotní pojištění (a daň) se neplatí u náhrady mzdy za nemoc. Nemocenská od zaměstnavatele (prvních 14 dní), je 60% z hrubé mzdy (z redukovaného průměrného výdělku). Podobně jako u nemocenských dávek (platí stát od 15 dne na neschopence), se ani z náhrady mzdy nemoc nic neplatí, a je to čistý příjem.

Z jakých měsíců se počítá průměrný výdělek pro náhradu mzdy za dovolenou?

Průměrný výdělek se vypočítá z předchozího kalendářního čtvrtletí (platí i to pro další náhrady od zaměstnavatele, jako je náhrada mzdy za svátek, náhrada za nemoc, nebo to platí i pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku pro Úřad práce, ze kterého se pak vypočítá podpora v nezaměstnanosti).

Dovolená čerpaná v období od 1. 1. do 31. 3.

 • Pro výpočet náhrady za dovolenou, se použije průměrný výdělek za 4 čtvrtletí předchozího roku
 • Výpočet průměrného výdělku je z měsíců říjen až prosinec

Dovolená čerpaná v období od 1. 4. do 30. 6.

 • Pro výpočet náhrady za dovolenou, se použije průměrný výdělek za 1 čtvrtletí aktuálního roku
 • Výpočet průměrného výdělku je z měsíců leden až březen

Dovolená čerpaná v období od 1. 7. do 30. 9.

 • Pro výpočet náhrady za dovolenou, se použije průměrný výdělek za 2 čtvrtletí aktuálního roku
 • Výpočet průměrného výdělku je z měsíců duben až červen

Dovolená čerpaná v období od 1. 10. do 31. 12.

 • Pro výpočet náhrady za dovolenou, se použije průměrný výdělek za 3 čtvrtletí aktuálního roku
 • Výpočet průměrného výdělku je z měsíců červenec až září

Kdy je nárok na proplacení dovolené a kolik dostanu za nevyčerpanou dovolenou?

Podle zákoníku práce, je možné proplacení nevyčerpané dovolené, jenom v jednom jediném případě. A to při ukončení pracovního poměru (nebo případně při ukončení dohody DPP či DPČ).

V ostatních případech se dovolená, která není vyčerpaná před koncem roku, převádí do dalšího roku (pro čerpání převedené dovolené, pak platí mírně odlišné podmínky).

Dovolená se neproplácí ani v souvislosti například s mateřkou nebo rodičovskou. Nárok na dovolenou vzniká i během mateřské dovolené. A tato dovolená, může být čerpána ihned po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené.

Ani v tomto případě, se ale nejedná o proplacení dovolené – zaměstnavatel platí standardní náhradu mzdy za dovolenou, protože dochází k čerpání dovolené. Nebo se nevyčerpaná dovolená převede, a je ji možné vybrat po skončení rodičovské.

Proplacení dovolené je možné jen při výpovědi (obecně při ukončení zaměstnání). Společně s poslední výplatou, je nárok na proplacení nevyčerpaných hodin dovolené. Nevyčerpaná dovolená, se proplácí stejně, jak čerpaná dovolená. Je nárok na 100% mzdy (100% průměrného výdělku).

Kdy je nárok na převedení dovolené do dalšího roku?

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost, aby zajistil čerpání dovolené, před koncem aktuálního roku. Zaměstnavatel tedy může nařídit, aby si zaměstnanci vzali před koncem roku dovolenou.

Dovolená by se měla převádět pouze v případech, kdy čerpání dovolené brání nějaké vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Nebo v případech, kdy zaměstnanec nemohl čerpat dovolenou, kvůli osobním překážkám (například kvůli dlouhodobé neschopence).

Ve firmách, jsou často stanovena interní pravidla, kdy je možné převádět do dalšího roku maximálně například 5 dní „staré“ dovolené.

Vychází to ze zákoníku práce, který umožňuje převedení dovolené – ale pouze omezeně. Převádět by se měla pouze dovolená, která je nad rámec základních 4 týdnů (resp. nad 6 týdnů u pedagogických pracovníků).

Pokud je ale někdo na konci roku například na neschopence, a už si tedy nemůže vyčerpat zbytek dovolené, pak se pochopitelně převádí vše, co nebylo vyčerpáno.

Náhrada za dovolenou u dohody DPP a DPČ a proplacení dovolené při ukončení dohody

V roce 2023, byla schválena novela zákoníku práce (platí od 1. 10. 2023). Jednou z novinek, je i nárok na placenou dovolenou u dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ). Viz Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Od 1. 1. 2024, budou mít i dohodáři nárok na placenou dovolenou. Podmínky pro výpočet budou v podstatě stejné, jako u běžných zaměstnanců. I u dohody bude za dovolenou nárok na náhradu. I u dohody bude nárok na proplacení nevyčerpané dovolené, při ukončení zaměstnání (na konci dohody musí zaměstnavatel proplatit nevyčerpanou dovolenou).

  5příspěvků

 1. Bohumír Zelenka   •  

  Dobrý den.
  Prosím mám nárok na proplacení 60 hodin dovolené,pokud můj pracovní poměr skončil výpovědí ze strany zaměstnavatele ve zkušební době, táměř po 3 měsících a mám na pásce 60 hodin nároku na dovolenou ?
  Děkuji za odpověď.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Nárok na dovolenou vzniká i ve zkušební době (podmínkou jsou alespoň 4 odpracované týdny). Na konci zaměstnání, pokud nebyla dovolená vyčerpána, vám ji zaměstnavatel musí proplatit.

 2. Štetina   •  

  Dobrý den.
  Pracuji pondělí až neděle vždy 1,5 hodiny denně. Zaměstnavatel mi tvrdí, že mi dovolenou proplatí po skončení poměru v květnu. Žádnou dovolenou jsem si neplánoval. Pracuji jako topič ve školství. Je to tak správně?
  Děkuji za odpověď.

  • Online-Finance.info   •     Author

   Pokud pracujete v pracovním poměru, tak vám nárok na dovolenou vzniká v aktuálním kalendářním roce, po odpracování alespoň 4 týdnů. Za každý týden je nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

   Dovolená, na kterou vznikl nárok v aktuálním roce, by se v tomto roce měla také čerpat. Dovolená se převádí do dalšího roku, pokud čerpání nebylo možné kvůli překážkám na straně zaměstnance, nebo pokud to neumožnily vážné provozní důvody, nebo případně na žádost zaměstnance. Nevyčerpaná dovolení, musí být proplacena při ukončení pracovního poměru.

   Pokud pracujete na dohodu (například DPČ), pak vám nárok na dovolenou bude vznikat až v roce 2024 (od 1. 1. 2024). Podmínky pro dovolenou budou u dohody v podstatě stejné, včetně toho, že je nárok na proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení dohody.

 3. Alena   •  

  Propustily mi v polovině září a teď chtějí doplatit dovolenou pro přečerpávání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *