O termínu čerpání dovolené rozhoduje především zaměstnavatel. Ten má právo vám nařídit čerpání dovolené (klidně i celé). Musí vám o tom ale dát vědět předem (alespoň 14 dní). Zaměstnavatel má právo i zrušit dovolenou nebo vás z ní odvolat. Hromadná (celozávodní) dovolená může být maximálně na 14 dní.

Kdo rozhoduje o čerpání dovolené? Zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

Plánujete si dovolenou a zajímalo by vás jak to je? Jestli o tom, kdy budete čerpat dovolenou, rozhodujete vy (zaměstnanec), nebo jestli o tom rozhoduje zaměstnavatel? Kdo má rozhodující slovo? Může vám zaměstnavatel zakázat nebo zrušit dovolenou? Nebo nařídit čerpání celé dovolené naráz v termínu, kdy se to hodí jemu?

Kalkulačka výpočet dovolené v roce 2024

Aktuální kalkulačku pro výpočet nároku na dovolenou v roce 2024, najdete zde: Nárok na dovolenou 2024: kalkulačka poměrné části dovolené.

Od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou i u dohody DPP a DPČ – viz výpočet dovolené u dohody 2024

Kdo má nárok na dovolenou?

Dovolenou zaměstnanců řeší zákoník práce. Jedná se o zákon číslo 262/2006 Sb., konkrétně pak paragrafy 211 – 223. Zákon rozlišuje 3 typy dovolené:

 • Dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část)
 • Dovolená za odpracované dny (hodiny)
 • Dodatková dovolená

Na řádnou dovolenou, za kalendářní rok, vzniká nárok po odpracování alespoň 4 týdnů. Za každý odpracovaný týden v zaměstnání vám pak vzniká nárok na 1/52 z celkové roční dovolené.

Nárok na dovolenou vzniká i ve zkušební době, ale zaměstnavatel vám může umožnit čerpání dovolené až po skončení zkušebky (na druhou stranu, zaměstnavatel vám ji může dovolit dovolenou i během zkušebky, zákon mu to nezakazuje, je to ale na dobré vůli zaměstnavatele).

Délka dovolené je v zákoníku práce stanovena na 4 týdny (některé profese mají nárok na 5 týdnů dovolené). V některých firmách je pak jako benefit poskytován jeden týden dovolené navíc.

Kdo má nárok na 5 týdnů dovolené

 • Státní zaměstnanci
 • Zaměstnanci území samosprávy
 • Zaměstnanci státního fondu
 • Zaměstnanci příspěvkové organizace

Zaměstnanci ve školství a akademičtí pracovníci, pak mají podle zákona nárok na 8 týdnů dovolené (mají ale poměrně omezené možnosti, ve kterých termínech ji mohou čerpat)

Kdo může určit termín čerpání dovolené

Podle zákoníku práce, by měla být dovolená čerpána celá naráz. Nebo minimálně 14 dní (2 týdny) z dovolené, by mělo být vyčerpáno v jednom kuse:

 • Termín čerpání dovolené je nutné zaměstnavateli oznámit písemně alespoň 14 dní předem
 • Zaměstnavatel má právo změnit vámi navržený termín dovolené
 • Dovolená by měla být vyčerpána do konce roku, za který náleží
 • Dovolenou určuje zaměstnavatel (na základě písemného rozvrhu a s předchozím souhlasem odborové organizace nebo rady zaměstnanců)
 • Zaměstnavatel by měl oznámit nařízenou dovolenou alespoň 14 dní předem
 • Zvláštní výjimkou je dovolená, po skončení mateřské nebo rodičovské, která může být čerpána bezprostředně po skončení mateřské nebo rodičovské a zaměstnavatel je povinen ji poskytnout
 • Zaměstnavatel může nařídit i celou dovolenou naráz
 • Hromadná dovolená (celozávodní), může být nařízena maximálně na 2 týdny

Nařízení dovolené ze strany zaměstnavatele

Podle zákona má u dovolené hlavní slovo zaměstnavatel. Ten ji může nařídit. Zaměstnanec má pouze možnost zaměstnavatele požádat, a je to na rozhodnutí zaměstnavatele, zda ji schválí nebo ne (není to jeho povinnost).

Zaměstnavatel má tedy možnost, nařídit vám dovolenou i v termínu, kdy se vám to zrovna nehodí. Pokud vám to oznámí s dostatečným předstihem.

Může zaměstnavatel nařídit celou dovolenou?

Zaměstnavatel má i možnost nařídit vám čerpání celé dovolené v jednom kuse. Pokud splní všechny zákonné podmínky, pak vám ji může nařídit celou naráz, i bez vašeho souhlasu – viz paragraf 217, zákoník práce:

§ 217 

(1) Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Něco trochu jiného je situace, kdy zaměstnavatel nařizuje hromadnou (celozávodní) dovolenou. Ta může být nařízena maximálně na dobu 2 týdny – viz paragraf 220:

§ 220

Zaměstnavatel může v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců určit hromadné čerpání dovolené, jen jestliže je to nezbytné z provozních důvodů; hromadné čerpání dovolené nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů 4 týdny.

Může zaměstnavatel zakázat dovolenou?

Pokud požádáte zaměstnavatele o dovolenou, pak má možnost vám ji zakázat. Pokud to zaměstnavateli nedovolují například provozní podmínky, pak vám nemusí schválit požadovaný termín dovolené a může vám navrhnout/nařídit jiný termín.

Další situací je ta, kdy žádáte o dovolenou, na kterou vám v daném roce ještě nevznikl nárok (typicky na začátku roku).

Zákoník práce sice zaměstnavateli umožňuje, aby vám poskytl dovolenou, i když vám na ni ještě nevznikl nárok, není to ale jeho povinnost. Takže opět nemusí vaší žádosti vyhovět.

Může zaměstnavatel zrušit dovolenou?

Zaměstnavatel má dokonce i právo zrušit vám dovolenou, která již byla schválena/nařízena. Mělo by se ale jednat jen o výjimečné případy. Pak má zaměstnavatel právo vás z dovolené i odvolat.

V takovém případě je ale povinen vám nahradit všechny náklady, které vám při zrušení dovolené (nebo odvolání z dovolené) mohly vzniknout – viz paragraf 217:

§ 217

(3) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.

Převedení dovolené do dalšího roku

Pokud jsou nějaké naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo nějaké překážky na straně zaměstnance, může dojít k situaci, kdy dovolená není vyčerpána v daném kalendářním roce.

V takovém případě má zaměstnavatel možnost, určit čerpání (nevyčerpané) dovolené, do konce následujícího kalendářního roku (převedení dovolené do dalšího roku). Pokud by ale zaměstnavatel neurčil termín čerpání (nevyčerpané) dovolené do 30. 6. následujícího roku, pak si termín čerpání dovolené může určit zaměstnanec sám.

  1 příspěvek

 1. Milada Audy   •  

  Zaměstnavatel nařídil dovolenou z důvodu,že nepůjde proud. Může toto nařídit?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *