Od začátku července 2021 (od 1. 7. 2021), si budou moci lidé s exekucí založit chráněný bankovní účet. Na tento chráněný účet, jim banka převede nezabavitelnou částku (od července je to 11 580 Kč) a také nezabavitelné příjmy (z výplaty, důchodu, nemocenské, sociální dávky a jiné). Na chráněný účet (peníze), se nebude vztahovat exekuce.

Jak bude fungovat chráněný bankovní účet při exekuci, a kdy si mohu založit?

Na začátku roku 2021, byl schválen nový zákon, který by měl umožnit lidem v exekuci založení nového chráněného účtu. Na tento chráněný bankovní účet, by si lidé mohli nechat posílat například nezabavitelnou část výplaty, nebo sociální dávky (a jiné příjmy, které ze zákona nepodléhají exekuci).

Tyto peníze na chráněném účtu, by jim exekutor nesměl zabavit. A lidé se exekucí, by s nimi mohli „normálně“ disponovat – vybrat si je v hotovosti, platit s nimi bezhotovostní platby, atp.

Založení a vedení chráněného účtu, by nemělo stát žádné vysoké extra poplatky (pouze poplatky za vedení běžného bankovního účtu, založení chráněného účtu by mělo být zdarma).

Kalkulačka výpočet exekuce v roce 2024

Aktuální kalkulačku, pro výpočet exekuce a nezabavitelné částky v roce 2024, najdete zde: Výpočet exekuce 2024 – kolik zůstane z výplaty při srážkách ze mzdy?

Nový chráněný bankovní účet bude od července 2021 (od 1. 7. 2021)

Původně mělo být možné založit nový chráněný účet, již od začátku dubna 2021 (od 1. 4. 2021).

Na poslední chvíli, ale byla schválena změna. Došlo k odložení účinnosti zákona o 3 měsíce. Takže nový chráněný účet bude možné založit až od začátku července 2021 (od 1. 7. 2021).

Tato změna byla schválena v Senátu na konci března 2021 (31. 3. 2021), společně s dalšími změnami v oblasti exekucí z důvodu epidemie koronaviru COVID (zvýšení nezabavitelné částky nebo odklad exekucí na majetek a exekučních dražeb).

Důvodem pro odložení chráněných bankovních účtů, nebyla přímo epidemie COVID. Ale spíše to, že banky neměly dostatek času, na provedení všech změn, ve svých bankovních systémech.

Jak bude fungovat nový chráněný bankovní účet pro lidi s exekucí?

Chráněný bankovní účet bude možné založit u kterékoliv české banky. Zřízení chráněného účtu, by měly být schopné provést všechny banky.

Založení tohoto chráněného účtu, ale bude možné až poté, co vám exekutor zablokuje váš běžný bankovní účet. Pak byste se měli obrátit na banku, u které máte vedený zablokovaný účet (pokud máte více bankovních účtů, na které je nařízena exekuce, pak si zvolíte jeden z nich – jednu banku).

Bude potřeba navštívit pobočku, kde vyplníte příslušnou žádost a všechny související dokumenty. Měla by k tomu stačit jen občanka. Všechny ostatní informace si banka sama vyžádá od soudu nebo od exekutora.

Kolik bude stát založení a vedení chráněného bankovního účtu?

Za zřízení nového chráněného účtu, byste neměli platit žádný speciální poplatek. To je upraveno přímo v příslušném zákonu (viz zákon číslo 38/2021 Sb.).

Za založení chráněného účtu se neplatí vůbec žádné poplatky. Případné poplatky za vedení chráněného účtu, se řídí stejným ceníkem, podle kterého je vedený běžný bankovní účet (na který vám exekutor nařídil exekuci). Banka ani nemá právo, účtovat nějaký poplatek za „bankovní účet v exekuci“ nebo něco podobného.

Zjednodušeně je tedy možné říci, že samotný chráněný účet vás v podstatně nic nestojí (mohou být zpoplatněny jen běžné operace nebo například výpis z bankovního účtu, ale to je zpravidla u bankovních účtů buď zdarma, nebo za nízké poplatky).

Jak dlouho bude trvat založení nového chráněného účtu?

O založení chráněného účtu, bude možné banku požádat, až po nabytí účinnosti příslušné novely zákona. Tedy podle aktuálních podmínek, to bude až od 1. července 2021 (původně to mělo být od 1. dubna 2021, není ale příliš pravděpodobné, že by se to ještě měnilo).

Pro založení účtu, bude potřeba zajít na pobočku a několik dní počkat. Banka si musí vyžádat informace od soudu (který nařídil exekuci) nebo od exekutora (aby bylo možné identifikovat nezabavitelné částky a zdroje nezabavitelného příjmu). Chráněný účet by měl být založen během několika málo dní.

Od července se zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance

Od 1. 7. 2021 se zvýší i nezabavitelná částka, na kterou máte nárok při exekuci na účet v bance.

Tuto částku by vám banka nově převáděla právě na chráněný účet (doposud bylo možné nezabavitelné minimum vybrat jenom v hotovosti).

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance, je za běžných podmínek ve výši dvojnásobku životního minima:

  • Dosavadní běžné nezabavitelné minimum je/bylo 7 720 Kč.

Poslední minimálně rok, ale v ČR nepanují zcela běžné podmínky (epidemie koronaviru COVID). Proto se nezabavitelné minimum zvyšovala na dvojnásobnou částku – tedy na čtyřnásobek životního minima. Jednalo se o částku 15 440 Kč.

Na toto zvýšené nezabavitelné minimum, byl nárok v druhé polovině roku 2020 a na začátku roku 2021 (do 28. 2. 2021).

  • Nově je v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, také nárok na zvýšené nezabavitelné minimum 15 440 Kč

Společně se zahájením chráněných účtů se nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance zvýší na trojnásobek životního minima.

  • Od začátku července 2021 (od 1. 7. 2021), bude nárok na 11 580 Kč.

Bude možné na chráněný účet vkládat peníze v hotovosti?

Řada lidí s exekucí na účet v bance (kdy může být účet od exekutora zablokovaný i velmi dlouhou dobu), se této situaci přizpůsobila, a mají část příjmů v hotovosti. Je tedy na místě otázka, zda bude možné vkládat peníze v hotovosti na chráněný účet?

U chráněného účtu nebude možné vkládat peníze v hotovosti přímo na účet. To by nebylo v souladu se schválenými pravidly, pro fungování chráněného účtu.

Chráněný účet má poskytovat ochranu pouze u těch finančních prostředků, u kterých je jednoznačně jisté, že se jedná o nezabavitelný příjem.

Na chráněný účet tak bude možné převádět peníze pouze z předem identifikovaných zdrojů (například od zaměstnavatele, od Úřadu práce, od ČSSZ, od plátce výživného, apod.).

Jaké peníze budou chodit na chráněný účet

Princip chráněného účtu spočívá v tom, aby byly ochráněny nezabavitelné částky nebo příjmy, které ze zákona nepodléhají exekuci.

Pokud má dlužník s exekucí nařízenou exekuci na mzdu a současně i exekuci na účet v bance, tak doposud nastávaly situace, kdy mu zaměstnavatel poslal na účet nezabavitelnou část výplaty. Ale ta byla na účtu zablokována ve prospěch exekuce.

S chráněným účtem se to už dít nebude. Pokud zaměstnavatel pošle do banky nezabavitelnou část výplaty, tak by banka měla být sama schopná tuto platbu identifikovat, a převést ji na chráněný účet.

Netýká se to jenom výplaty ze zaměstnání. Exekuce je možná z různých druhů příjmu. Exekuce je možná i na důchod (invalidní nebo starobní), na nemocenské dávky, na podporu v nezaměstnanosti, na mateřskou nebo rodičovskou, na příjem z brigády DPČ nebo DPP nebo i na jiné příjmy.

U všech různých příjmů, je ale nárok na nezabavitelné minimum. A toto nezabavitelné minimum by mělo být automaticky převedeno na chráněný účet.

Na chráněný účet by měly být převáděny i jiné nezabavitelné příjmy – může se jednat o různé sociální dávky, které nepodléhají exekuci (například přídavky na bydlení, dávky hmotné nouze apod.). Nebo to může být například výživné (které je ve výsledku příjmem dítěte).

Chráněný bankovní účet není univerzální ochrana před exekucí

Ze zjednodušeného popisu by se mohlo zdát, že nový chráněný účet, má být nějaká univerzální ochrana před exekucí. Tak ale zcela určitě nebude fungovat.

Chráněný účet nebude možné zakládat preventivně, jako nějakou „obranu“ před exekucí. Ale až ve chvíli, kdy bude nařízena exekuci na váš běžný bankovní účet.

Na chráněný účet nebude možné „schovat“ libovolné peníze (a spoléhat se že tam na ně exekutor nemůže).

Na chráněný účet bude možné převádět jen jednoznačně identifikované příjmy (které ze zákona nepodléhají exekuci).

Například zaměstnavatel, vám bude moci na chráněný účet poslat jen nezabavitelnou část výplaty. Pokud by vám poslal více peněz (které mohly být použity na úhradu dluhu), tak by je po něm mohl exekutor vymáhat.

Chráněný účet, tak bude chránit pouze nezabavitelné částky (z výplaty, důchodu, nemocenské či jiného příjmu), nebo jiné nezabavitelné příjmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *