V této kalkulačce si můžete orientačně vypočítat, kolik by byla vaše čistá výplata v roce 2021, pokud by byla superhrubá mzda opravdu zrušena.

Mzdová kalkulačka – výpočet výplaty po zrušení superhrubé mzdy

Vláda aktuálně prosazuje, aby se od začátku roku 2021 (konkrétně od 1. 1. 2021), zrušila superhrubá mzda. Pokud by se daň z příjmů fyzických osob přestala počítat ze superhrubé mzdy, a počítala se pouze z hrubé mzdy, pak by to pro většinu zaměstnanců znamenalo od ledna 2021 zvýšení čisté výplaty, minimálně o několik stovek korun (často i o několik tisíc korun) – viz tabulka níže (nebo výpočet v kalkulačce).

Výpočet výplaty –  čisté mzdy v roce 2024

Od ledna 2024, se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč (zvýšení o 1 600 Kč). Od začátku roku platí i další změny – bude platit nemocenské pojištění (0,6%), zvýší se daně, ruší se daňové slevy, budou omezeny příspěvek od zaměstnavatele, a mnoho dalšího.

Aktuální informace kalkulačku, pro výpočet čisté mzdy v roce 2024 najdete zde:

Výpočet výplaty 2024 – kalkulačka čisté mzdy (daňové slevy a změny 2024)

Mzdová kalkulačka 2021 – výpočet čisté výplaty po zrušení superhrubé mzdy

V této kalkulačce se počítá s tím, že by se čistá výplata v roce 2021 bude počítat z hrubé mzdy (platu) a zůstala by zachována daň 15% (přičemž by se počítala z hrubé mzdy), resp. daň 23% u lidí s příjmem nad 141 764 Kč měsíčně (nad 1 701 168 Kč ročně). A také, že by se zvýšila základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč za rok (na 27 840 Kč ročně, tj. 2 320 Kč měsíčně.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1.ledna 2021:

  • zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15% a 23% platí od 1.1.2021
  • zvýšení základní daňové slevy na poplatníka o 3000 Kč platí od 1.1.2021 (další zvýšení platí od 1.1.2022)

Změny jsou již definitivní. Zvýšení čisté mzdy se tedy projeví od února 2021 (u výplaty za leden 2021).

Nově se bude daň počítat pouze z hrubé mzdy a bude 15% (při příjmu nad cca 141 764 Kč se platí 23% – z částky nad tuto hranici)

Základní daňová sleva na poplatníka se zvýší o 3000 Kč na 27 840 Kč (tj. o 250 Kč měsíčně více). Další zvýšení daňové slevy bude v roce 2022. Opět o 3000 Kč na 30 840 Kč.

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021

Výpočet čisté mzdy od 1. 1. 2021

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Co je to superhrubá mzda a k čemu je dobrá

Je nutné říci, že nic jako „superhrubá mzda“ není v zákonech definováno. V příslušném zákonu se pouze mluví o tom, jak se vypočítá daň z příjmu fyzických osob – viz paragraf 6, odstavec 12 zákona o daních z příjmu (zákon číslo 586/1992 Sb.):

(12) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“);

Jak je vidět, tak v zákoně se o nějaké „superhrubé mzdě“ nehovoří. Tento termín, se ale velmi často používá právě pro označení toho, z čeho se aktuálně daň z příjmů u zaměstnanců počítá (jak mezi politiky nebo novináři, tak i mezi „normálními“ lidmi).

Superhrubá mzda je tedy součet těchto tří položek:

  • Hrubá mzda nebo plat
  • Sociální pojištění zaplacené zaměstnavatelem
  • Zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem

Fakticky se tedy daň z příjmu neplatí pouze z toho, co si v zaměstnání vyděláte (hrubá mzda), ale i z toho, co za vás státu odvádí zaměstnavatele (sociální a zdravotní pojištění). Reálně tedy neplatíte daň jenom 15% z výplaty, ale spíše 20%

Tato situace již trvá delší dobu. Superhrubá mzda byla původně zavedena v roce 2008 jako dočasné řešení, které je ale dočasné už více než 10 roků.

Jak je to se zrušením superhrubé mzdy

Vláda již v průběhu letních prázdnin začala mluvit o tom, že by se od roku 2021 superhrubá mzda zrušila (resp. změnil by se základ daně, který by nově již nezahrnoval sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem).

Sazba daně, což je aktuálně 15%, by při tom měla být zachována. A to by u většiny zaměstnanců vedlo k reálnému zvýšení čisté výplaty minimálně o několik stovek korun, spíše ale i o několik tisíc korun. Viz následující tabulka:

Hrubá mzda Daň 2020 Daň 2021 Rozdíl
20 000 Kč 4 014 Kč 3 000 Kč 1 014 Kč
25 000 Kč 5 018 Kč 3 750 Kč 1 268 Kč
30 000 Kč 6 021 Kč 4 500 Kč 1 521 Kč
35 000 Kč 7 025 Kč 5 250 Kč 1 775 Kč
40 000 Kč 8 028 Kč 6 000 Kč 2 028 Kč
45 000 Kč 9 032 Kč 6 750 Kč 2 282 Kč
50 000 Kč 10 035 Kč 7 500 Kč 2 535 Kč
55 000 Kč 11 039 Kč 8 250 Kč 2 789 Kč
60 000 Kč 12 042 Kč 9 000 Kč 3 042 Kč
65 000 Kč 13 046 Kč 9 750 Kč 3 296 Kč

Zrušení superhrubé mzdy jenom na dva roky?

O návrhu vlády se aktuálně diskutuje. Jedním z posledních návrhů je ten, že by se sice superhrubá mzda od roku 2021 zrušila, ale daňová sazba ve výši 15% by platila jen dočasně, na dva roky. A po dvou letech, by se pravděpodobně zvýšila (například na 19%).

Jedním z důvodů je i to, že zrušení superhrubé mzdy bude znamenat výpadek v příjmech státního rozpočtu ve výši 80 – 100 miliard korun. A to je hodně. Dá se to brát jako dočasné „koronavirové“ opatření, aby se stimulovala spotřeba (utrácení) lidí. Dlouhodobě si ale státní rozpočet takový vysoký výpadek v příjmech nemůže dovolit.

Jak se bude počítat čistá mzda v roce 2021?

Je nutné říci, že aktuálně (na konci září 2020), zatím není jasné, jestli a v jaké přesné podobě bude navrhovaná změna schválena.

Návrh zatím nezačal projednávat parlament. Při předložení příslušné novely zákona, se dá v parlamentu očekávat bouřlivá diskuse. Finální podoba může být i jiná, než jaká je poslední verze vládního návrhu.

Také je zde efekt toho, že v říjnu budou Krajské volby a volby do Senátu. Takže celá debata o zrušení superhrubé mzdy, může být jen součástí předvolební kampaně (bez reálného výsledku).

Kdy bude schváleno zrušení superhrubé mzdy?

Je sice pravda, že se zrušením superhrubé mzdy v zásadě souhlasí všechny parlamentní strany (protože super hrubou mzdu v podstatě všichni považují za určitá „paskvil“, který nemá v zahraničí obdobou). Názory na to, jaké by ale mělo být zdanění zaměstnanců, se už liší.

Může tedy klidně nastat i situace, kdy navrhované změny nebudou schváleny, a v roce 2021 se výpočet čisté výplaty u zaměstnanců bude provádět stejně, jako v roce 2020 (a i v předchozích letech).

Vzhledem k tomu, že dokonce roku 2020, už nezbývá mnoho času (zákon o zrušení superhrubé mzdy musí projít schválením v parlamentu, v senátu a musí jej podepsat prezident, což zatím neproběhlo), pak je otázka, jestli se vůbec dá reálně ještě stihnout vládní návrh prosadit.

  1 příspěvek

  1. Honza   •  

    Dobrý den, bylo by fajn, kdyby v tabulce byla i položka „pořizovací cena služebního vozu“, aby si mohli výplatu spočítat i pozice se služebním autem k osobním účelům.
    Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *