Vláda schválila novelu insolvenčního zákona 2023. Hlavní změnou je zkrácení oddlužení na 3 roky. Změna (zkrácení) by měla platit od roku 2024 (od 1. ledna 2024 nebo od 1. července 2024). Kratší doba oddlužení se bude týkat všech fyzických osoby (podnikatelé, OSVČ, živnostníci, důchodci, zaměstnanci, atd.)

Novela insolvenčního zákona 2023 – zkrácení oddlužení na 3 roky, změna podmínek

Před začátkem letních prázdnin (ve středu 21. června 2023), schválila vláda připravovanou novelu insolvenčního zákona. Hlavním bodem této novely, je kratší doba oddlužení.

Po schválení i v Parlamentu a Senátu, by se měla insolvence zkrátit jen na 3 roky (v roce 2024). Budou se měnit i některé podmínky pro oddlužení.

Jednodušší cesta z dluhové pasti už v roce 2024

Kratší doba insolvence (oddlužení), může znamenat šanci pro více lidí, kteří se nemohou dostat z dluhové pasti.

Během oddlužení (nyní až 5 roků, od roku 2024 jenom 3 roky), je nutné splácet dluhy. Srážky ze mzdy (nebo z dalších příjmů), jsou ale během insolvence obvykle vyšší, než při exekuci.

Nezabavitelné minimum je sice stejné, jak pro exekuci, tak pro insolvenci. Při exekuci ale lidem zpravidla zůstanou ještě dvě třetiny ze zbylé části výplaty (důchodu, nebo jiného příjmu). U insolvence je to pouze jedna třetina. Rozdíl může být i několik tisíc korun.

Pro mnoho lidí, je tak představa dlouhé doby v insolvenci jen s minimálním příjmem horší, než neustálé problémy s exekucemi.

Od roku 2024, by se to ale mělo změnit. Insolvence by se měla zkrátit jen na 3 roky, což už se dá vydržet. V insolvenci je možné vyřešit všechny dluhy a mít jednou pro vždy pokoj od exekucí.

Zkrácení oddlužení na 3 roky v roce 2024

Hlavním důvodem, proč se řeší zkrácení doby v oddlužení, je požadavek Evropské unie, na sjednocení podmínek pro oddlužení ve všech zemích v EU.

Evropská směrnice, sice nařizuje zkrácenou dobu oddlužení jenom pro podnikatele (pro živnostníky/OSVČ). Aktuální novela insolvenčního zákona, by se měla týkat všech fyzických osob s dluhy.

Kratší doba oddlužení (3 roky), se bude týkat i zaměstnanců, důchodců, maminek na mateřské/rodičovské, apod.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení a co se změní v roce 2024?

Oddlužení u soudu (osobní bankrot, insolvence) je možnost, jak vyřešit vysoké dluhy a nekonečné insolvence.

Pokud dlužník plní své povinnosti (splácí dluhy), pak mu po uplynutí příslušné doby (nyní 3 až 5 roků, od roku 2024 jenom 3 roky), soud „odpustí“ všechny zbývající pohledávky.

Během insolvence, se také pozastavují všechny exekuce. Už to může být nemalá úleva pro lidi, kteří se nachází v dluhové pasti.

Mezi hlavní podmínky, aby soud povolil oddlužení, patří především:

 • Oddlužení musí sledovat poctivý záměr (soud mimo jiné vyhodnocuje, zda se dlužník pouze záměrně nezadlužuje, a pak se jen vyhýbá odpovědnosti za splácení dluhů)
 • Během oddlužení, musí dlužník splácet své dluhy – musí platit alespoň minimální splátku (což je 2178 Kč měsíčně)
 • Pokud je dlužník zcela bez příjmů (dlouhodobě nezaměstnaný, bezdomovec, bez jakýchkoliv příjmů), pak mu soud oddlužení nepovolí (pro schválení oddlužení, musí být placeny alespoň minimální splátky)
 • Během oddlužení dochází k prodeji majetku (zpeněžení majetkové podstaty)
 • Během oddlužení, má insolvenční správce nárok na všechny mimořádné příjmy (dary, výhry, dědictví, atd.)
 • Minimální splátka ale není vše – konkrétní výši splátek, určuje soud – maximální částka, je stejná, jako u exekuce pro přednostní pohledávku (je nárok na nezabavitelné minimum a 1/3 ze zbylé části příjmu)

Hladní změny u insolvence v roce 2024

 • Doba oddlužení se zkrátí na 3 roky pro všechny dlužníky (už nyní může mít část dlužníků nárok na kratší dobu v insolvenci, jedná se ale jen o menší část lidí s dluhy)
 • Prodlouží se doba, po které je možné znovu žádat o oddlužení (nyní je to po 10 letech, nově to bude po 12 letech)
 • Pro splnění podmínek oddlužení, nebude nutné splatit 30% dluhů – soudy budou individuálně posuzovat jednotlivé dlužníky – jaké jsou jejich příjmy a možnosti splácet dluhy
 • Minimální splátka insolvence se nemění, zůstává 2178 Kč
 • Insolvence bude moci být prodloužena o 1 rok (na 4 roky), pokud dlužník bude splácet méně, než mu určil soud
 • Zpřísní se kontrola dlužníků, během insolvence – pokud bude dlužník splácet méně (o více než 25%), než mu určil soud, bude to řešit insolvenční správce

Splátky insolvence – nezabavitelná částka, minimální splátka, kolik musí zůstat?

Novela insolvenčního zákona 2023, ale nijak nemění výpočet insolvenčních srážek nebo minimální splátku.

Během insolvence, musí být dlužník schopen splácet alespoň minimální částku. Ta je stanovena na 2 178 Kč měsíčně. Pokud by dlužník neměl žádné příjmy, tak mu soud oddlužení nepovolí.

Pokud by dlužník během insolvence nesplácel ani toto minimum (déle než 3 měsíce), tak by mohlo dojít ke zrušení oddlužení.

Platit jenom minimální částku, ale většinou nestačí. Soud stanovuje splátky dluhů individuálně – na základě aktuálních/očekávaných příjmů.

Během insolvence se obvykle provádí srážky ze mzdy (podobně, jako u exekuce na mzdu). Nebo případně i z důchodu či z jiných pravidelných příjmů.

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet srážek na exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

I v insolvenci je nárok na nezabavitelné minimum (od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka zvýšila na 13 638 Kč), které se případně zvyšuje za manželku, manžela nebo děti (za každého z nich to může být dalších 3 409,50 Kč).

Kromě nezabavitelné částky, je během insolvence nárok ještě na jednu třetinu ze zbylé části mzdy, důchodu nebo jiného příjmu.

Viz aktuální kalkulačka pro výpočet srážek při oddlužení od 1. ledna 2023

Jak dlouho trvá oddlužení v roce 2023

Základní doba oddlužení, je v roce 2023 zatím stále 5 roků. Většina dlužníků, musí splácet dluhy po tuto dobu. Existuje jen několik výjimek:

 • Zkrácené oddlužení na 3 roky pro invalidní a starobní důchodce (pokud má někdo nárok na invalidní/starobní důchod, pak může mít insolvenci jen na 3 roky)
 • Zkrácení oddlužení na 3 roky, pro osoby, jejichž dluhy vznikly před 18 rokem (alespoň 2/3 dluhů)
 • Zkrácené oddlužení na 3 roky při splacení 60% pohledávek
 • Kratší doba – insolvence končí ihned, po splacení 100% pohledávek (včetně nákladů insolvence)

Od kdy bude nárok na kratší dobu oddlužení?

Novela insolvenčního zákona, se bude projednávat ještě v Parlamentu a v Senátu. Záleží na tom, jak rychle bude schválena. Teoreticky je možné, aby kratší doba oddlužení začala platit už od začátku roku 2024 (tj. od 1. 1. 2024).

Pokud by ale došlo k nějakému zpoždění (což se nedá vyloučit), pak by změny začaly platit až od poloviny roku 2024 (od 1. července 2024).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *