Od 1. 4. 2022, se zvyšuje životní minimum o 10%. Díky zvýšení, může mít od dubna 2022, nárok na přídavky na dítě více rodin (zvýšení ovlivní nárok i na další sociální dávky). V této kalkulačce si můžete spočítat, zda budete mít po zvýšení životního minima, nárok na dětské přídavky.

Kalkulačka: Zvýšení životního minima – na přídavky na dítě bude mít nárok více rodin

Od začátku dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. Tato změna, může mít zásadní dopad na řadu sociálních dávek. Od životního minima se odvíjí mimo jiné, i nárok na přídavky na dítě (nárok bude mít více rodin), nárok na porodné, nárok na dávky hmotné nouze a jejich výše, apod.

Výpočet přídavky na dítě v roce 2024

Podmínky pro nárok na přídavky na dítě, se v roce 2024 nemění. Na příspěvek na děti, mají nárok rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima.

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky v roce 2024. Žádost o přídavky na dítě, je nově možné vyřídit i online, bez chození na úřad práce.

Aktuální výpočet pro rok 2024: Kalkulačka: Příspěvek na dítě – kdo má nárok na přídavky 2024?

Životní a existenční minimum, se od 1. 4. 2022 zvyšuje o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Díky tomu, pak může mít na přídavky na dítě nárok podstatně více žadatelů (rodin, samoživitelek/samoživitelů). Od dubna 2022, může být nárok na dětské přídavky i při příjmu, o několik tisíc korun vyšším.

Je to další pozitivní změna u této sociální dávky. Již v minulém roce, došlo jednak ke zvýšení přídavků, a současně i ke změně podmínek (zvýšila se hranice na 3,4 násobek životního minima).

Kdo má nárok na přídavky od 1. července 2022?

Od 1. 7. 2022 se letos již podruhé zvyšuje životní a existenční minimum (druhé zvýšení o 8,8%). Díky tomu, bude mít od července více lidí nárok na různé sociální dávky.

Na příspěvek na dítě, je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 7. 2022 je tedy nárok i při vyšším příjmu. Například u čtyřčlenné rodiny, se dvěma dětmi do 15 roků, je nárok při příjmu do 47 226 Kč měsíčně.

Viz nová kalkulačka: Příspěvek na dítě – kdo má nárok na přídavky od 1. 7. 2022?

Kalkulačka: Budu mít nárok na přídavky na dítě od 1. 4. 2022?

V následující kalkulačce si můžete spočítat, jak se projeví zvýšení životního minima od začátku dubna 2022. Zda budete mít nárok na dětské přídavky a kolik byste případně mohli dostat.

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je potřeba zadat počet osob v rodině (ve společné domácnosti). A dále je potřeba zadat průměrnou výši čistého měsíčního příjmu za poslední čtvrtletí (zohledňují se různé druhy příjmu – výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z DPP nebo DPČ), příjmy z podnikání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, starobní či invalidní důchod, mateřská, rodičovská či výživné).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení životního minima od 1. dubna 2022

Na konci března 2022, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima (viz. příslušné nařízení vlády číslo 75/2022 Sb.). Životní a existenční minimum se zvyšuje o cca 10% (o 200 – 390 Kč – viz tabulka níže).

Životní minimum se naposledy zvyšovalo v roce 2020, kdy od 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení o cca 13%.

Od té doby, probíhala epidemie COVID (se značným negativním dopadem na příjmy řady obyvatel), došlo k prudkému zdražení elektřiny a plynu. Navíc se i značně zvýšila inflace (mimo jiné i kvůli válce na Ukrajině).

Aktuální zvýšení životního minima, tak reaguje na současný nepříznivý vývoj. Je ale nutné říci, že zvýšení „jen“ o 10% je poměrně nízké. Vzhledem k tomu, že aktuální míra inflace je už přes 10% (odhaduje se, že může vzrůst i na 10 – 15%), tak toto zvýšení ani plně nepokrývá dopady vysoké inflace.

Tabulka: O kolik se zvýší životní minimum od 1. 4. 2022

do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč 2 740 Kč 250 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč 4 250 Kč 390 Kč
Životní minimum pro 1 dospělou osobu 3 550 Kč 3 910 Kč 360 Kč
Životní minimum pro další osoby (*) 3 200 Kč 3 530 Kč 330 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč 2 170 Kč 200 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč 2 670 Kč 250 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč 3 050 Kč 280 Kč

(*) platí pro další dospělé osoby ve společné domácnosti, nebo i pro děti, které již nejsou nezaopatřeným dítětem (tj. děti které ukončily povinnou školní docházku a dále nepokračují ve studiu, apod.))

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022?

V polovině roku 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě. Toto zvýšení pak platí i v roce 2022. Zde se nic nemění (a ani se aktuálně neplánuje další zvyšování).

Přídavky na dítě, mohou být vypláceny buď v základní výši (nárok mají všichni, kdo splní příslušné podmínky), nebo ve zvýšené podobně (nárok mají ty rodiny, kde alespoň jeden člen domácnosti má příjem alespoň ve výši životního minima jednotlivce (nově 4250 Kč) ze zaměstnání, podnikání, z nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, mateřské, rodičovské, z důchodu, apod.).

Tabulka: Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2022 Zvýšený příspěvek 2022
Dítě do 6 roků 630 Kč 1 130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022?

Mezi hlavní podmínky, pro nárok na přídavky na dítě patří především:

  • Na přídavky má nárok nezaopatřené dítě (případně až do 26 roků, pokud se jedná o studenta)
  • Na přídavky je nárok, pokud příjem rodiny nepřekračuje 3,4 násobek životního minima

Rozhodujícím faktorem, pro nárok na dětské přídavky je tedy především výše průměrného čistého měsíčního příjmu:

  • Počítá se průměrný čistý měsíční příjem za všechny osoby ve společné domácnosti (v rodině)
  • Zohlední se příjmy, z předchozího kalendářního čtvrtletí (tj. v dubnu se posuzují příjmy za leden – březen)
  • Zohlední se různé druhy příjmů – příjem ze zaměstnání (čistá mzda), příjem z brigády (DPP nebo DPČ), příjmy z podnikání (skutečné nebo částka stanovená v zákoně), mateřská (PPM), rodičovská, výživné (včetně náhradního výživného od státu), invalidní nebo starobní důchod, podpora v nezaměstnanosti
  • Některé příjmy se nezohlední – například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, apod.

Díky zvýšení životního minima (zvyšuje se o 10% od 1. 4. 2022), může mít v roce 2022, nárok na přídavky více rodin. Nárok bude i při příjmu, který je o několik tisíc korun vyšší – viz příklady v následující tabulce.

Tabulka: Výše příjmu pro nárok na příspěvek na dítě od 1. 4. 2022

Výše příjmu pro nárok na přídavky na dítě do 31. 3. 2022 od 1. 4. 2022 Zvýšení
Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 18 768 Kč 20 672 Kč 1 904 Kč
Samoživitelka se dvěma dětmi 5 a 8 roků 26 996 Kč 29 750 Kč 2 754 Kč
Rodina s jedním dítětem do 6 roků 29 648 Kč 32 674 Kč 3 026 Kč
Rodina se dvěma dětmi 5 a 8 roků 37 876 Kč 41 752 Kč 3 876 Kč
Rodina se třemi dětmi 8, 12 a 16 roků 48 824 Kč 53 822 Kč 4 998 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *