V roce 2024 se zatím nebude zvyšovat životní a existenční minimum (poslední zvýšení bylo od 1. 1. 2023). Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Od začátku roku 2024 se mění se podmínky pro různé sociální dávky.

Inflace 2024: Kolik je životní a existenční minimum od 1. ledna 2024?

Během poslední 2 roků, byla v ČR opravdu velmi vysoká inflace.  Jednalo se o nejvyšší inflaci v tomto století (nejvyšší od roku 1998). A současně jsme měli i jedno z nejvyšších zdražení v celé Evropě (hůř jsou na tom snad jenom v Turecku, nebo v Rusku, což není zcela „ideální“ společnost pro ČR).

Ani v roce 2023, to s inflací nevypadalo příliš dobře. Během prvních měsíců roku 2023, se inflace stále držela někde nad 15%, v druhé polovině roku začala pomalu klesat. Podle odhadů, by se celková inflace za rok 2023, mohla pohybovat okolo 7%.

Od začátku roku 2024, se ale očekává velké zdražení. Vláda si nachystala úsporný balíček, který ve výsledku bude znamenat poměrně výrazné zdražení. I když pro přesnost, některé změny nesouvisí s vládním konsolidačním balíčkem.

Každopádně se ale bude zdražovat elektřina a plyn, budou se zvyšovat ceny za teplo, vodu. Bude se zvyšovat daň z nemovitosti. Mění se DPH. Obchodníci už předem avizují zvýšení cen potravin o 7 – 10%. A podobných „dobrých“ zpráv je se začátkem roku 2024 spojeno více.

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024

Mimo jiné i z důvodu vysoké inflace, se během posledních 2 roků několikrát zvyšovalo i životní a existenční minimum. V roce 2022 se zvýšilo 2x, v roce 2023 to bylo jednou. K poslední změně došlo od 1. 1. 2023.

Zákon o životním a existenčním minimum, dává vládě možnost, aby rozhodla o dalším zvýšení, pokud je inflace vyšší než 5%. Podle aktuálně dostupných informací, se ale pro rok 2024, zatím nechystá další zvýšení životního a existenčního minima.

V roce 2024, by zatím měly platit stejné částky, jako v předchozím roce.

Životní a existenční minimum, je poměrně zásadní údaj pro oblast sociální dávek. Rozhoduje o tom, kdo bude mít nárok na podporu od státu, a kolik dostane. Životní minimum, má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci.

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024

Všechny částky životního a existenčního minima (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se zvýšily od 1. 1. 2023, v průměru o 5,2%. V roce 2024 zatím platí stejné hodnoty.

Pro jednotlivce, je životní minimum v roce 2024 stále 4860 Kč. Existenční minimum, je v roce 2024, stále 3130 Kč.

Životní minimum pro rodinu (pro více osob, které sdílí společnou domácnost), bude záležet na počtu osob, a na věku dětí.

Tabulka: Životní a existenční minimum v roce 2024

Životní minimum 2024 2024
Existenční minimum 3 130 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 860 Kč
První osoba v domácnosti 4 470 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 4 040 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč
Nezaopatřené dítě do 26 roků 3 490 Kč

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu od ledna 2024

Kolik je životní minimum pro vaši rodinu, si můžete sami spočítat v této jednoduché kalkulačce.

Od toho, kolik je životní minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky (mohou to být například přídavky na dítě, porodné, dávky hmotné nouze, a jiné).

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Nárok na sociální dávky a životní minimum v roce 2024

Životní minimum, má poměrně velký význam, pro skoro všechny sociální dávky (netýká se ale úplně všech, např. u rodičovského příspěvku, nemá zvýšení žádný vliv).

Na některé sociální dávky, může být nárok pouze v případě, že průměrný příjem jednotlivce nebo rodiny, nepřekročí určitou hranici.

Týká se to například přídavků na dítě (příjem do 3,4 násobku životního minima) nebo sociální dávky porodné (příjem do 2,7 násobku životního minima).

U dalších dávek (u hmotné nouze), zase životní minimum přímo ovlivňuje, kolik peněz můžete dostat od Úřadu práce (od státu).

Změny u sociálních dávek od ledna 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit novela zákona o státní sociální podpoře. Ta obsahuje několik poměrně velkým změn:

1) Od 1. 1. 2024 se zvýší rodičovský příspěvek o 50 000 Kč – pro děti narozené od 1. 1. 2024, bude nárok na 350 000 Kč (u dvojčat na 525 000 Kč). Současně se ale zkracuje i maximální doba, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek.

2) Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení a výpočet příspěvku na bydlení – normativní náklady, se v roce 2024 nebudou valorizovat (budou platit stejné hodnoty jako v předchozím roce). Od ledna 2024 se ale ruší paragraf 26a, takže už nebude nárok na mimořádné zvýšení. Reálně se tedy normativní náklady sníží o 1400 – 2800 Kč. Což může mít poměrně výrazný dopad pro nárok na přídavky na bydlení.

3) Od ledna 2024 se budou zvyšovat všechny důchody o 360 Kč (zvýšení se týká starobních důchodů, invalidních důchodů nebo i vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů).

4) V roce 2024 platí nové podmínky pro předčasný důchod – nárok je maximálně 3 roky předem, minimální odpracovaná doba se zvyšuje na 40 roků, předčasný důchod bude nižší a nebude se valorizovat

5) Žádost o důchod nebo i žádost o sociální dávky (rodičovský příspěvek, přídavky na bydlení a přídavky na dítě) je nově možné vyřizovat online

6) Od ledna 2024 platí přísnější podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti – při opakované žádosti o podporu, bude nutná delší minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání (minimálně 5 nebo 9 měsíců).

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *