Od začátku července 2022, se znovu zvyšuje životní a existenční minimum. Letos už podruhé. Od 1. 7. 2022 to bude o 8,8% více. Životní minimum jednotlivce se zvýšilo na 4620 Kč. Existenční minimum se zvýšilo na 2980 Kč. Mění se podmínky pro různé sociální dávky. Lidé mohou mít nárok na více peněz.

Inflace 2022: Druhé zvýšení životního a existenčního minima od 1. července 2022

V roce 2022, je inflace v ČR, opravdu extrémně vysoká. Jedná se o nejvyšší inflaci v tomto století (nejvyšší od roku 1998). A současně máme i jedno z nejvyšších zdražení v celé Evropě (hůř jsou na tom snad jenom v Turecku, nebo v Rusku, což není zcela „ideální“ společnost pro ČR).

Především z důvodu velmi vysoké inflace, rozhodla vláda na konci června 2022, že se znovu zvýší životní a existenční minimum, To se letos již jednou zvyšovalo (od 1. dubna 2022 o 10%). Kvůli inflaci, je ale nutné i druhé, mimořádné zvýšení.

Životní a existenční minimum, jsou základní částky, od kterých se odvíjí nárok na různé sociální dávky.

Životní minimum má vliv i na to, kolik peněz od státu dostanete (týká se jen některých sociálních dávek, u jiných jsou částky podpory stanoveny pevně a nemění se, mění se jen případný nárok na tuto podporu). Nebo kolik peněz vám zůstane při exekuci či insolvenci.

Druhé zvýšení životního a existenčního minima od 1. 7. 2022

Pro zvyšování životního minima, není nastaven jasný mechanismus. V zákoně je sice řečeno, že by k valorizaci mělo dojít, pokud míra inflace překročí určitou hranici. Je ale pravdou, že tyto poměrně zásadní údaje (pro celou oblast státní sociální podpory), se v minulosti zvyšovaly spíše nahodile.

Nebylo výjimkou, že se životní a existenční minimum i několik roků neměnilo. Zvýšení dvakrát za rok, je opravdu rarita.

Protože první zvýšení od dubna 2022, reflektovalo pouze míru inflace, která byla v závěru roku 2021, přistoupila vláda k další, mimořádné valorizaci. Od dubna 2022, se zvyšovalo o cca 10%. Od 1. července 202 se zvyšuje o cca 8,8%.

Vzhledem k tomu, že další zvyšování (nebo snad snižování?) inflace, si nikdo netroufne odhadnout, nedá se zcela vyloučit, že je to poslední letošní změna (třeba důchody, se v roce 2022, zvyšují celkem 3x). I když je spíše pravděpodobné, že další zvýšení by případně bylo až od začátku roku 2023.

O kolik se zvýšilo životní a existenční minimum od 1. července 2022

Všechny částky životního a existenčního minima (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se zvýšily od 1. 7. 2022, v průměru o 8,8%.

Pro jednotlivce, se životní minimum zvýšilo o 370 Kč. Nově je to částka 4620 Kč. Existenční minimum, se zvýšilo o 240 Kč, a nově je to 2980 Kč.

Životní minimum pro rodinu (pro více osob, které sdílí společnou domácnost), se mohlo zvýšit i o 1000 Kč. U konkrétní rodiny (společné domácnosti), bude záležet na počtu osob, a na věku dětí.

Tabulka: Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 7. 2022

Životní minimum 2022 Od 1. 4. 2022 Od 1. 7. 2022 Zvýšení
Existenční minimum 2 740 Kč 2 980 Kč +240 Kč
Životní minimum jednotlivce 4 250 Kč 4 620 Kč +370 Kč
První osoba v domácnosti 3 910 Kč 4 250 Kč +340 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti 3 530 Kč 3 840 Kč +310 Kč
Dítě do 6 roků 2 170 Kč 2 360 Kč +190 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 2 670 Kč 2 900 Kč +230 Kč
Nezaopatřené dítě do 26 roků 3 050 Kč 3 320 Kč +270 Kč

Kalkulačka: Výpočet zvýšení životního minima pro rodinu od července 2022

Zvýšení životního minima, kolik je to pro vaši rodinu, si můžete sami spočítat v této jednoduché kalkulačce.

Od toho, kolik je životní minimum, se pak odvíjí nárok na různé sociální dávky (mohou to být například přídavky na dítě, porodné, dávky hmotné nouze, a jiné).

Kalkulačka životní minimum od 1. 7. 2022
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4620 Kč
První osoba - 4250 Kč
Dalsi osoby - 3840 Kč
Děti do 6 roků
2360 Kč
Děti od 6 do 15 roků
2900 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3320 Kč
Výpočet

Na sociální dávky, bude mít od července 2022 nárok vice lidí

Životní minimum, má poměrně velký význam, pro skoro všechny sociální dávky (netýká se ale úplně všech, např. u rodičovského příspěvku, nemá zvýšení žádný vliv).

Na některé sociální dávky, může být nárok pouze v případě, že průměrný příjem jednotlivce nebo rodiny, nepřekročí určitou hranici.

Týká se to například přídavků na dítě (příjem do 3,4 násobku životního minima) nebo sociální dávky porodné (příjem do 2,7 násobku životního minima).

U dalších dávek (u hmotné nouze), zase životní minimum přímo ovlivňuje, kolik peněz můžete dostat od Úřadu práce (od státu).

Zvýšení životního a existenčního minima, může pro řadu lidí znamenat více peněz u příspěvku na živobytí, u doplatku na bydlení nebo u příspěvku na péči.

Zvýšení životního minima, může ale současně znamenat i mírné snížení u příspěvku na bydlení. Tam se životní minimum, používá pro určení „hypotetického“ příjmu.  Pokud v rodině nejsou žádné příjmy typu výplata ze zaměstnání, nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti, apod., použije se právě životní minimum.

Od 1. července se zvyšuje nezabavitelná částka při exekuci a insolvenci

Životní minimum jednotlivce (4620 Kč od 1. 7. 2022), přímo ovlivňuje i to, kolik peněz zůstává lidem v exekuci nebo insolvenci. Životní minimum, se totiž používá i pro výpočet nezabavitelné částky.

Díky zvýšení životního minima, se od 1. 7. 2022, automaticky zvyšuje i nezabavitelná částka. Ta se letos zvyšuje už potřetí.

Nové nezabavitelné minimum, pro výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci, je od července ve výši 9416,25 Kč. Za dítě, manželku nebo manžela dlužníka, se od července použije částka 3138,75 Kč.

Zvýší se i nezabavitelné minimum při exekuci na účet (což je trojnásobek životního minima, od 1. 7. 2022 tedy 13 860 Kč). Nebo i nezabavitelná částka hotovosti, při exekuci na majetek (což je dvojnásobek životního minima, od 1. 7. 2022 tedy 9260 Kč).

Další změny u sociálních dávek od července 2022

Od července 2022, se toho v oblasti sociálních dávek, ale mění daleko více. Dochází ke zjednodušení žádosti o příspěvek na bydlení. Nově je možné vyřídit celou žádost jen přes internet, prostřednictvím nového, zjednodušeného online formuláře (nový formulář pro příspěvek na bydlení je zde).

Zvyšuje se i rodičovská – resp. dojde ke zvýšení limitu, pro maximální měsíční částku u rodin, kde jsou nízké příjmy (nebo kde nebyly splněny podmínky pro nárok na PPM).

Doposud byla maximální měsíční částka u rodičovské, ve výši do 10 000 Kč měsíčně (u dvojčat do 15 000 Kč). Nově to je maximálně do 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat do 19 500 Kč).

Od 1. července 2022, také platí i nové podmínky pro příspěvek na ubytování Ukrajinců. Dochází i ke zvýšení maximální možné částky (nově je to až 15 000 Kč).

Na konci června, byl také definitivně schválen mimořádný příspěvek 5 tisíc korun na dítě. Nic už tedy nebrání tomu, aby většina rodin, dostala mimořádné přídavky na děti do 18 roků, nejpozději do konce srpna 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.