Přídavky na dítě, by se mohly v roce 2021 zvýšit o cca 26% - 38% (o 130 – 380 Kč). Zvýšení by se týkalo jak základních, tak i zvýšených přídavků. Mohla by se zvýšit i hranice příjmu, do kterého je nárok na sociální dávky na dítě. Namísto současného 2,7 násobku životního minima, by to mohlo být do 3,4 násobku životního minima. Na přídavky by od 1. 7. 2021 mohlo mít nárok více rodin.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení přídavků na dítě v roce 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí, aktuálně navrhuje, že by se v roce 2021 zvýšili přídavky na dítě o 130 až 380 Kč (o 26% – 38%). Současně, by na přídavky na dítě, mohlo mít nárok více dětí (rodin s dětmi).

Namísto aktuálního 2,7 násobku životního minima, by se hranice pro nárok na příspěvek na dítě zvýšila, až na 3,4 násobek životního minima. Tím by namísto aktuálních cca 240 tisíc dětí, mohlo mít nárok na přídavky asi 600 tisíc dětí.

Tato změna (zvýšení) přídavků na dítě, byla schválena v Parlamentu (23. 4. 2021). Nyní musí tuto změnu (zvýšení), ještě potvrdit Senát. Zvýšení přídavků by mohlo začít platit od 1. 7. 2021. Do té doby platí původní podmínky (stejné jako v roce 2020 a v první polovině roku 2021).

Zvýšení a nové podmínky, by měly začít platit od 1. 7. 2021.

Kalkulačka: Výpočet přídavků na dítě v roce 2021

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda byste měli v roce 2021 nárok na příspěvek na dítě, podle nových podmínek.

Pro výpočet nároku na přídavky na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti), věk dětí a také výše průměrného (čistého příjmu), za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Výpočet v kalkulačce, je upraven podle podmínek schválených parlamentem 23. 4. 2024 (zvýšení o 26 – 38%, nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima). Zvýšení a nové podmínky, by měly začít platit od 1. 7. 2021:

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 7. 2021

Přídavky na dítě jsou vypláceny ve dvou rozdílných výších:

 • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní základní podmínky pro tuto sociální dávku (jsou ale nižší)
 • Zvýšené přídavky na dítě = nárok mají ti, kdo splňují základní podmínky a současně alespoň jeden z členů rodiny, má měsíční příjem minimálně 3860 Kč, z výplaty ze zaměstnání (nebo práce na DPČ, DPP), nebo je to mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, invalidní nebo starobní důchod atd. (zjednodušeně řečeno, že v rodině jsou i jiné příjmy, než jenom sociální dávky).

Dětské přídavky do 31. 6. 2021 – základní a zvýšené

V roce 2020 a na začátku roku 2021 (do 31. 6. 2021), jsou dětské přídavky v původní výši:

Přídavky na dítě Základní příspěvek 2021 Zvýšený příspěvek 2021
Dítě do 6 roků 500 Kč 800 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 910 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 1 000 Kč

Zvýšené přídavky na dítě od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 se podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí, měly zvýšit přídavky na dítě. Pak by platily údaje v následující tabulce (jak již bylo uvedeno v úvodu článku, jedná se zatím o návrh, na kterém se shodla vláda 21. 12. 2020).

Přídavky na dítě Základní příspěvek po zvýšení 2021 Zvýšený příspěvek po zvýšení 2021
Dítě do 6 roků 630 Kč (+ 130 Kč) 1130 Kč (+ 330 Kč)
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč (+ 160 Kč) 1 270 Kč (+ 360 Kč)
Dítě do 26 roků 880 Kč (+ 180 Kč) 1 380 Kč (+ 380 Kč)

Kdo má nárok na dětské přídavky od 1. 7. 2021?

Základní podmínkou, pro nárok na dětské přídavky, je průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině (všech osob ve společné domácnosti).

Tento průměrný čistý měsíční příjem (za poslední 3 měsíce, resp. za poslední kalendářní čtvrtletí), by se měl v roce 2021 zvýšit z  2,7 násobek životního minima na 3,4 násobek životního minima (změna od 1.7.2021):

V roce 2021 bude na přídavek nárok:

 • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků = nárok je do příjmu 18 768 Kč (do 31. 6. 2021 to bude 14 904 Kč)
 • Samoživitelka se dvěma dětmi 5 a 8 roků = nárok je do příjmu 26 996 Kč (do 31. 6. 2021 to bude 21 438 K
 • Rodina s jedním dítětem do 6 roků = nárok je do příjmu 29 648 Kč (do 31. 6. 2021 to bude 23 544 Kč)
 • Rodina se dvěma dětmi 5 a 8 roků = nárok je do příjmu 37 876 Kč (do 31. 6. 2021 to bude 30 078 Kč)

Pro další varianty, kdo má nárok na přídavky a kdo ne, můžete použít naši kalkulačku.

Zvýšení hranice příjmu, u kterého je nárok na sociální dávky na děti

Podle toho, co aktuálně navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, by mohlo dojít v roce 2021 ke zvýšení hranice, do které je ještě nárok na přídavek na dítě. Současný 2,7 násobek životního minima, by se mohl zvýšit na 3,4 násobek životního minima.

Pokud by se schválilo zvýšení hranice pro nárok na dětské přídavky, pak by na tuto sociální dávku měla nárok například i samoživitelka s jedním dítětem do příjmu až 18 768 Kč (nyní je nárok jen do příjmu 14 904 Kč). U rodiny se dvěma dětmi 5 a 8 roků by byl nárok až do příjmu 37 876 Kč (nyní je nárok jen do 30 078 Kč).

Podstatně by se tedy rozšířil okruh rodin, které by si mohli nově podat žádost, o tyto sociální dávky na dítě (na děti).

Z jakých příjmů se vypočítá nárok na dětské přídavky?

Při žádosti o dětské přídavky, je nutné dokládat příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Příjmy je nutné takto dokládat, vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu). Jednou za rok, je také nutné doložit například potvrzení o studiu u starších dětí.

Do příjmu, ze kterého se vypočítá nárok na dětské přídavky, se započítají všechny čisté příjmy. Jedná se především o:

 • Čistá výplata ze zaměstnání (ta by se mohla v roce 2021 podstatně zvýšit skoro všem zaměstnancům)
 • Příjem z práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti)
 • Příjem z podnikání OSVČ (u OSVČ se jako příjem započítá minimálně cca 17 000 Kč měsíčně)
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo i rodičovská (rodičovský příspěvek)
 • Nemocenská (nemocenské dávky), nebo i ošetřovné
 • Důchodové dávky (invalidní nebo starobní důchod apod.)
 • Různé další příjmy

Mezi příjmy se naopak nezapočítají například některé sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, přídavky na bydlení apod.).

Žádost o příspěvek na dítě od Úřadu práce

Žádost o přídavky na dítě, se stejně, jako i jiné sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce. A to buď osobně nebo případně i písemně nebo elektronicky.

Formuláře pro žádost o dětské přídavky je možné najít online, na webu MPSV.cz zde. Kromě samotného formuláře s žádostí, je potřeba vyplnit i další dokumenty (formuláře). Jedná se především potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, potvrzení o studiu, nebo i další.

Za děti do 18 roků podává žádost o přídavek na dítě rodič (pokud jsou rodiče rozvedeni, pak může žádost podat jen jeden z nich). Dítě nad 18 roků si případně může o sociální dávky požádat samo.

  2příspěvků

 1. Žaneta sandorova   •  

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat zvisili se mi přídavky na děti ale jen 130 korun na každé jak je to možné když karkulacka mi ukazuje něco jineho

  • Online-Finance.info   •     Author

   Výše příspěvku na dítě se odvíjí od věku dětí, a také od toho, zda má alespoň jeden z posuzovaných členů společné domácnosti, příjem podle paragrafu 18, zákona o státní sociální podpoře (tj. příjem ze zaměstnání, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, mateřské, rodičovské, důchodu atd., alespoň ve výši životního minima). Zvýšení o 130 Kč odpovídá spíše tomu, že tento příjem ve společné domácnosti není. Viz příslušná volba v kalkulačce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *