V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 130 až 380 Kč (podle věku dítěte). Změnily se i podmínky, za kterých je nárok na dětské přídavky. Z původního 2,7 násobku životního minima, se hranice pro nárok na přídavky zvýšila na 3,4 násobek životního minima. V roce 2022 dochází ke zvýšení životního a existenčního minima.

Kalkulačka: Výpočet přídavků na dítě v roce 2022

V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 130 až 380 Kč (podle věku dítěte). Změnily se i podmínky, za kterých je nárok na dětské přídavky. Z původního 2,7 násobku životního minima, se hranice pro nárok na přídavky zvýšila na 3,4 násobek životního minima.

Od 1. dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. Tato změna, bude mít významný dopad při posuzování nároku na dětské přídavky. Díky zvýšení životního minima o 10% od 1. 4. 2022, bude mít v roce 2022, nárok na přídavky na dítě více rodin (zvýší se hranice průměrného měsíčního příjmu, do které je ještě nárok na tuto sociální dávku).

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od dubna 2022, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 20 672 Kč. Tedy při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než v roce 2021.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od dubna 2022, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 40 052 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Kalkulačka: Výpočet přídavků na dítě v roce 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda byste měli v roce 2022 nárok na příspěvek na dítě, podle nových podmínek (změna v polovině roku 2021).

Pro výpočet nároku na přídavky na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti), věk dětí a také výše průměrného (čistého příjmu), za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě od 1. 1. 2022

Přídavky na dítě jsou vypláceny ve dvou rozdílných výších:

 • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní základní podmínky pro tuto sociální dávku (jsou ale nižší)
 • Zvýšené přídavky na dítě = nárok mají ti, kdo splňují základní podmínky a současně alespoň jeden z členů rodiny, má měsíční příjem minimálně 4250 Kč, z výplaty ze zaměstnání (nebo práce na DPČ, DPP), nebo je to mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, invalidní nebo starobní důchod atd. (zjednodušeně řečeno, že v rodině jsou i jiné příjmy, než jenom sociální dávky).
Přídavky na dítě Základní příspěvek 2022 Zvýšený příspěvek 2022
Dítě do 6 roků 630 Kč 1130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 770 Kč 1 270 Kč
Dítě do 26 roků 880 Kč 1 380 Kč

Kdo má nárok na dětské přídavky v roce 2022?

Základní podmínkou, pro nárok na dětské přídavky, je průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině (všech osob ve společné domácnosti).

Tento průměrný čistý měsíční příjem (za poslední 3 měsíce, resp. za poslední kalendářní čtvrtletí), by neměl překročit 3,4 násobek životního minima (změna od 1.7.2021, dříve to bylo 2,7 násobek)životní minimum se od 1. dubna 2022 zvyšuje:

Od 1. 4. 2022 je na přídavek nárok:

 • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků = nárok je do příjmu 20 672 Kč
 • Samoživitelka se dvěma dětmi 5 a 8 roků = nárok je do příjmu 29 750 Kč
 • Rodina s jedním dítětem do 6 roků = nárok je do příjmu 32 674 Kč
 • Rodina se dvěma dětmi 5 a 8 roků = nárok je do příjmu 41 752 Kč

Pro další varianty, kdo má nárok na přídavky a kdo ne, můžete použít naši kalkulačku.

Zvýšení hranice příjmu, u kterého je nárok na sociální dávky na děti

Hranice příjmu, při kterém je ještě nárok na dětské přídavky, se změnila v polovině roku 2021 (společně s tím, došlo i ke zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě). Od poloviny roku 2021, je nárok na dětské přídavky, při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

V roce 2022, dochází ke zvýšení životního minima. S platností od 1. 4. 2022, se životní minimum zvyšuje o 10% (o 200 – 390 Kč měsíčně). Tato změna má vliv nejenom na přídavky na dítě, ale i na další sociální dávky (například porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči, dávky pěstounské péče, aj.). Ovlivní to i výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci, nebo výpočet alimentů u soudu.

Z jakých příjmů se vypočítá nárok na dětské přídavky?

Při žádosti o dětské přídavky, je nutné dokládat příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Příjmy je nutné takto dokládat, vždy jednou za 3 měsíce (v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu). Jednou za rok, je také nutné doložit například potvrzení o studiu u starších dětí.

Do příjmu, ze kterého se vypočítá nárok na dětské přídavky, se započítají všechny čisté příjmy. Jedná se především o:

 • Čistá výplata ze zaměstnání
 • Příjem z práce na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti)
 • Příjem z podnikání OSVČ (u OSVČ se jako příjem započítá buď 1/12 z reálných příjmů, nebo minimálně cca 17 800 Kč měsíčně, resp. 8500 Kč u OSVČ vedlejších)
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo i rodičovská (rodičovský příspěvek)
 • Nemocenská (nemocenské dávky), nebo i ošetřovné
 • Důchodové dávky (invalidní nebo starobní důchod apod.)
 • Různé další příjmy

Mezi příjmy se naopak nezapočítají například některé sociální dávky (dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, přídavky na bydlení apod.).

Žádost o příspěvek na dítě od Úřadu práce

Žádost o přídavky na dítě, se stejně, jako i jiné sociální dávky, vyřizuje na Úřadu práce. A to buď osobně nebo případně i písemně nebo elektronicky.

Formuláře pro žádost o dětské přídavky je možné najít online, na webu MPSV.cz zde. Kromě samotného formuláře s žádostí, je potřeba vyplnit i další dokumenty (formuláře). Jedná se především potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, potvrzení o studiu, nebo i další.

Za děti do 18 roků podává žádost o přídavek na dítě rodič (pokud jsou rodiče rozvedeni, pak může žádost podat jen jeden z nich). Dítě nad 18 roků si případně může o sociální dávky požádat samo.

  4příspěvků

 1. Žaneta sandorova   •  

  Dobrý večer chtěla bych se zeptat zvisili se mi přídavky na děti ale jen 130 korun na každé jak je to možné když karkulacka mi ukazuje něco jineho

  • Online-Finance.info   •     Author

   Výše příspěvku na dítě se odvíjí od věku dětí, a také od toho, zda má alespoň jeden z posuzovaných členů společné domácnosti, příjem podle paragrafu 18, zákona o státní sociální podpoře (tj. příjem ze zaměstnání, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, mateřské, rodičovské, důchodu atd., alespoň ve výši životního minima). Zvýšení o 130 Kč odpovídá spíše tomu, že tento příjem ve společné domácnosti není. Viz příslušná volba v kalkulačce.

 2. Monika   •  

  Dobrý den, můžu žádat zpětně o přídavky(kolik let) Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.