Podmínky pro nárok na přídavky na dítě, se v roce 2024 nemění. Na příspěvek na děti, mají nárok rodiny s příjmem do 3,4 násobku životního minima. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte nárok na přídavky v roce 2024. Žádost o přídavky na dítě, je nově možné vyřídit i online, bez chození na úřad práce.

Kalkulačka: Příspěvek na dítě – kdo má nárok na přídavky v roce 2024?

Na přídavky na dítě, mohou mít nárok rodiny, které mají průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima. V roce 2024, zatím nedochází k žádnému dalšímu zvýšení životního a existenčního minima. Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, tedy v roce 2024, zatím platí stejné údaje, jako v předchozím roce.

V roce 2024, se zatím ani neplánuje zvýšení přídavků na dítě (přídavky se naposledy zvyšovaly od 1. 1. 2023, kdy se příspěvky pro všechny děti zvýšily o 200 Kč měsíčně).

Přídavky na dítě v roce 2024 – i pro rodiny s vyššími příjmy

Pokud žijete v domnění, že sociální dávky se týkají jen rodin, kde mají jen velmi nízké příjmy, pak to neplatí. Například právě u příspěvku na dítě, mají nárok i rodiny s „vyššími příjmy“.

Na dětské přídavky je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem (za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U čtyřčlenné rodiny, se dvěma dětmi do 6 roků to znamená, že na přídavky je nárok při průměrném měsíčním příjmu do 45 798 Kč. Pokud by v rodině byly dvě děti do 15 roků, pak je nárok při příjmu až do 49 674 Kč (viz kalkulačka níže).

A to už není zrovna nízký příjem. Na dětské přídavky, tak mohou mít nárok i rodiny, které spadají spíše už do střední třídy.

Kalkulačka: Výpočet, kdo má nárok na příspěvek na dítě od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte v roce 2024, nárok na dětské přídavky, a kolik byste případně mohli dostat.

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a u dětí i jejich věk. Dále hrají roli i příjmy (všech osob).

Posuzuje se předchozí kalendářní čtvrtletí. Při podání žádosti v červenci, se dokládají příjmy za duben – červen. Od října, se budou dokládat příjmy za červenec – září, atd.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě – jaké jsou podmínky?

Na příspěvek na dítě, má nárok nezaopatřené dítě (žádost za dítě vyřizují rodiče, jedná se ale o příjem dítěte).

Na přídavky, může být nárok u dětí, až do jejich 26 roků. Nárok ale mohou mít pouze nezaopatřené děti. U dětí od 15 roků, je předpokladem například to, že studují na nějaké škole (střední, vyšší odborné, vysoké) – jednou za rok se dokládá potvrzení o studiu.

Hlavní podmínkou, pro nárok na příspěvek na dítě, je průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině (u všech osob ve společné domácnosti). Pro nárok na přídavky, nesmí být příjem vyšší, než 3,4 násobek životního minima. Příjmy se dokládají 4x za rok (vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Jsou i další podmínky. Nárok mají děti, které mají bydliště v ČR. Roli hraje i to, jestli někdo v rodině pracuje (příjem ze zaměstnání či podnikání) nebo má příjem například z důchodu, rodičovské, mateřské, nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti. Pokud ano (příjem alespoň ve výši životního minima jednotlivce, tj. v roce 2024 je to minimálně 4 860 Kč měsíčně), pak je nárok na vyšší příspěvek).

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024

Zvýšení životního minima, od začátku ledna 2023, sice znamená, že na příspěvek na dítě může mít nově nárok více dětí (rodin). Současně se také zvýšily  i samotné přídavky o 200 Kč více.

Pro rok 2024, zatím nejsou v plánu žádné změny. Životní minimum bude stejné jako v předchozím roce, a zatím není schváleno ani žádné zvýšení pro přídavky na dítě.

Příspěvek na dítě, může být vyplacen buď v základní částce (méně peněz, pokud nikdo v rodině nemá příjem ze zaměstnání nebo některý z dalších příjmů uvedených v zákoně – viz výše).

Nebo může být nárok na zvýšené přídavky (o 500 Kč více), pokud alespoň jedna osoba má příjem minimálně 4 860 Kč ze zaměstnání/podnikání či z důchodu, mateřské, rodičovské, nemocenské, atd.).

Tabulka: Kolik je příspěvek na dítě v roce 2024

Přídavky na dítě 2024 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč
Dítě do 26 roků 1 080 Kč 1 580 Kč

Nová online žádost – přídavky na dítě v aplikaci JENDA

Přídavky na dítě, je nově možné vyřizovat kompletně online, přes internet, bez chození na Úřad práce.

V nové aplikaci pro sociální dávky – JENDA, je možné podat novou žádost a získat příspěvek na dítě. Nebo je zde možné řešit i všechny změny.

V aplikaci JENDA, je možné vyřídit i přídavky na bydlení nebo rodičovský příspěvek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *