Od 1. ledna 2023 se zvyšuje životní a existenční minimum. A zvyšují se i přídavky na dítě - v roce 2023 je to 200 Kč více. Znamená to mimo jiné, že od 1. 1. 2023, může mít více rodin nárok na dětské přídavky. V naší nové kalkulačce si můžete vypočítat, zda máte nárok na dětské přídavky a kolik můžete dostat.

Kalkulačka: Příspěvek na dítě – kdo má nárok na přídavky od 1. 1. 2023?

Od začátku roku 2023, platí další zvýšení životního a existenčního minima. Hned od začátku ledna, se životní a existenční minimum zvýší i 5,2% (v minulém roce se zvyšovalo 2x – od dubna 2022 a od července 2022). Současně s tím, dochází i ke zvýšení přídavků – pro všechny děti, to bude o 200 Kč více.

Zvýšení životního minima, ovlivňuje posuzování nároku na velkou většinu sociálních dávek. Nárok na ně, může mít nyní více rodin či jednotlivců. U některých sociálních dávek, to znamená i zvýšení vyplácených částek (lidé dostanou více peněz).

Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023 – na přídavky bude mít nárok více dětí

Zvýšení životního minima, které platí od 1. 1. 2023 znamená, že od ledna může mít na dětské přídavky nárok podstatně více rodin.A dostanou i více peněz (zvýšení o 200 Kč).

Pokud žijete v domnění, že sociální dávky se týkají jen rodin, kde mají jen velmi nízké příjmy, pak to neplatí. Například právě u příspěvku na dítě, mají nárok i rodiny s „vyššími příjmy“.

Na dětské přídavky je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem (za předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

U čtyřčlenné rodiny, se dvěma dětmi do 6 roků to znamená, že na přídavky je nárok při průměrném měsíčním příjmu do 45 798 Kč. Pokud by v rodině byly dvě děti do 15 roků, pak je nárok při příjmu až do 49 674 Kč (viz kalkulačka níže).

A to už není zrovna nízký příjem. Na dětské přídavky, tak mohou mít nárok i rodiny, které spadají spíše už do střední třídy.

Kalkulačka: Výpočet, kdo má nárok na příspěvek na dítě od 1. ledna 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, zda máte od ledna 2023, nárok na dětské přídavky, a kolik byste případně mohli dostat.

Pro výpočet příspěvku na dítě, je rozhodující počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a u dětí i jejich věk. Dále hrají roli i příjmy (všech osob).

Posuzuje se předchozí kalendářní čtvrtletí. Při podání žádosti v červenci, se dokládají příjmy za duben – červen. Od října, se budou dokládat příjmy za červenec – září, atd.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě – jaké jsou podmínky?

Na příspěvek na dítě, má nárok nezaopatřené dítě (žádost za dítě vyřizují rodiče, jedná se ale o příjem dítěte).

Na přídavky, může být nárok u dětí, až do jejich 26 roků. Nárok ale mohou mít pouze nezaopatřené děti. U dětí od 15 roků, je předpokladem například to, že studují na nějaké škole (střední, vyšší odborné, vysoké) – jednou za rok se dokládá potvrzení o studiu.

Hlavní podmínkou, pro nárok na příspěvek na dítě, je průměrná výše čistého měsíčního příjmu v rodině (u všech osob ve společné domácnosti). Pro nárok na přídavky, nesmí být příjem vyšší, než 3,4 násobek životního minima. Příjmy se dokládají 4x za rok (vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Jsou i další podmínky. Nárok mají děti, které mají bydliště v ČR. Roli hraje i to, jestli někdo v rodině pracuje (příjem ze zaměstnání či podnikání) nebo má příjem například z důchodu, rodičovské, mateřské, nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti. Pokud ano (příjem alespoň ve výši životního minima jednotlivce, tj. od 1. 1. 2023 minimálně 4 860 Kč měsíčně), pak je nárok na vyšší příspěvek).

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

Zvýšení životního minima, od začátku ledna 2023, sice znamená, že na příspěvek na dítě může mít nově nárok více dětí (rodin). Současně se také zvyšují  i samotné přídavky – v roce 2023 je to o 200 Kč více.

Příspěvek na dítě, může být vyplacen buď v základní částce (méně peněz, pokud nikdo v rodině nemá příjem ze zaměstnání nebo některý z dalších příjmů uvedených v zákoně – viz výše).

Nebo může být nárok na zvýšené přídavky (o 500 Kč více), pokud alespoň jedna osoba má příjem minimálně 4 860 Kč ze zaměstnání/podnikání či z důchodu, mateřské, rodičovské, nemocenské, atd.).

Tabulka: Kolik je příspěvek na dítě v roce 2023

Přídavky na dítě 2023 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč
Dítě do 26 roků 1 080 Kč 1 580 Kč

Mimořádný příspěvek na dítě v roce 2022/2023

Výše uvedené informace a kalkulačka, se vztahují k „běžným“ přídavkům na dítě, které mohou být vypláceny každý měsíc.

V roce 2022, byl ale schválen i mimořádný, jednorázový příspěvek na dítě. Nemalá část rodin s dětmi do 18 roků, může letos dostat jednorázový příspěvek 5000 Kč (na každé dítě).

Mimořádný příspěvek, by se měl vyplácet do konce srpna 2022 (nebo do měsíce od schválení žádosti). Nárok je u dětí do 18 roků (včetně dětí, které se teprve narodí – až do konce roku 2022, tj. do 31. 12. 2022).

Mimořádný příspěvek 5000 Kč, dostanou „automaticky“ rodiny, které pobírají běžné přídavky na dítě. Těm by měly peníze přijít během srpna. Nemusí podávat žádost, nemusí se o nic starat.

Další rodiny (které nemají vyřízené běžné přídavky), si mohou podat žádost (bude se vyřizovat kompletně online). Nárok na mimořádných 5 tisíc korun, bude u rodin, kde byl celkový hrubý roční příjem za rok 2021, do 1 miliónu korun.

Kdo si nestihl vyřídit tento mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do konce roku 2022, má ještě šanci i během roku 2023. Žádost o mimořádný příspěvek, může být podána až do konce prvního pololetí – nejpozději tedy do 1. 7. 2023.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *