Pro rok 2024, ale zatím není schváleno žádní další zvýšení. Od 1. 1. 2024 budou platit stejné částky jako v předchozím roce. Životní minimum pro jednotlivce 2024 je 4 860 Kč. Existenční minimum pro jednotlivce 2024 je 3 130 Kč.

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2024? (+změny od ledna 2024)

Pro rok 2024, ale zatím není schváleno žádní další zvýšení životního a existenčního minima. Od 1. 1. 2024 budou platit stejné částky jako v předchozím roce:

 • Životní minimum pro jednotlivce 2024 = 4 860 Kč
 • Existenční minimum v 2024 = 3 130 Kč

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2024

Mimo jiné i z důvodu vysoké inflace, se během posledních 2 roků několikrát zvyšovalo i životní a existenční minimum. V roce 2022 se zvýšilo 2x, v roce 2023 to bylo jednou. K poslední změně došlo od 1. 1. 2023.

Zákon o životním a existenčním minimum, dává vládě možnost, by rozhodla o dalším zvýšení, pokud je inflace vyšší než 5%.

Podle aktuálně dostupných informací, se ale pro rok 2024, zatím nechystá další zvýšení životního a existenčního minima.

V roce 2024, by zatím měly platit stejné částky, jako v předchozím roce.

Životní a existenční minimum, je poměrně zásadní údaj pro oblast sociální dávek. Rozhoduje o tom, kdo bude mít nárok na podporu od státu, a kolik dostane. Životní minimum, má vliv i na výpočet nezabavitelné částky při exekuci.

Výpočet: Kolik je životní a existenční minimum 2024?

V této kalkulačce si můžete jednoduše spočítat, kolik je životní minimum v roce 2024:

Kalkulačka životní minimum 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Částky životního a existenčního minima v roce 2024

V roce 2023 došlo k zatím poslednímu  zvýšení životního a existenčního minima. V roce 2024, zatím platí stejné částky.

Pro jednotlivce (osoby, které jsou posuzovány jako samostatně žijící) platí v roce 2024:

 • Existenční minimum 2024 =  3 130 Kč
 • Životní minimum jednotlivce 2024 =  4 860 Kč

Pro rodinu (osoby, které jsou posuzováni společně, jako členové společné domácnosti), platí v roce 2024:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 4 470 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby, nebo dítěte nad 15 roků (které již není nezaopatřené dítě) = 4 040 Kč
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků = 2 480 Kč
 • Životní minimum pro dítě od 6 do 15 roků = 3 050 Kč
 • Životní minimum pro nezaopatřené dítě do 26 roků = 3 490 Kč

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum není nějaká sociální dávka, na kterou by byl nárok. Není tedy možné přijít na Úřad práce, a říci „já chci dostat životní minimum, protože jsem úplně bez příjmů“. Je to tak, že při posuzování nároku na jednotlivé sociální dávky, jako jsou třeba přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí (a další), se přihlíží k tomu, jaké je vaše životní minimum.

Životní a existenční minimum je zákonem stanovená hranice příjmu, který by měl zajistit základní potřeby (jídlo, hygienické potřeby, oblečení) na úrovni zajišťující přežití.

V případě, že má někdo nízké příjmy, nebo vůbec žádné, pak se považuje za osobu ve hmotné nouzi. Pro různé sociální dávky je hranice, kdy vzniká nárok na výplatu dávky, stanovena různě. Zpravidla je to nějaký násobek toho, jaké je životní minimum. Třeba pro nárok na přídavky na dítě  je hranice příjmu 3,4 násobek životního minima. Pro nárok na porodné je to hranice 2,7 násobek životního minima.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024?

Životní minimum pro rodinu se velmi jednoduše spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti, resp. skupiny společně posuzovaných osob). Pokud bychom například měli čtyřčlennou rodinu, která zahrnuje dva dospělé a dvě děti ve věku 5 a 8 roků, pak by se životní minimum určilo takto:

 • Životní minimum za dvě dospělé osoby = 4470 Kč + 4040 Kč
 • Životní minimum za dvě děti = 2480 Kč + 3050 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 14 040 Kč

Kolik je životní minimum pro matku s dítětem v roce 2024?

Podobně se určuje i životní minimum pro matku (samoživitelku) s dítětem. Pokud by se jednalo o osamělou ženu, která žije s jedním dítětem ve věku 10 roků, pak by se životní minimum určilo:

 • Životní minimum za matku dítěte = 4470 Kč
 • Životní minimum za dítě = 3050 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 7 520 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2024?

Úplně stejně se pak stanoví životní minimum pro důchodce. Pokud by se jednalo o samotného důchodce (který žije sám), pak jeho životní minimum odpovídá životnímu minimum pro jednotlivce. Tedy částce 4 860 Kč.

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak se jedná o životní minimum pro dvě dospělé osoby, tedy součet částek 4470 Kč a 4040 Kč. Životní minimum pro dva důchodce je tak 8 510 Kč.

Co se mění v roce 2024? Jaké změny platí od 1. 1. 2024?

Od začátku roku 2024, začíná platit novela zákona o státní sociální podpoře. Ta obsahuje několik poměrně velkým změn:

1) Od 1. 1. 2024 se zvýší rodičovský příspěvek o 50 000 Kč – pro děti narozené od 1. 1. 2024, bude nárok na 350 000 Kč (u dvojčat na 525 000 Kč). Současně se ale zkracuje i maximální doba, po kterou je možné čerpat rodičovský příspěvek.

2) Od 1. 1. 2024 se mění normativní náklady na bydlení a výpočet příspěvku na bydlení – normativní náklady, se v roce 2024 nebudou valorizovat (budou platit stejné hodnoty jako v předchozím roce). Od ledna 2024 se ale ruší paragraf 26a, takže už nebude nárok na mimořádné zvýšení. Reálně se tedy normativní náklady sníží o 1400 – 2800 Kč. Což může mít poměrně výrazný dopad pro nárok na přídavky na bydlení.

3) Od ledna 2024 se budou zvyšovat všechny důchody o 360 Kč (zvýšení se týká starobních důchodů, invalidních důchodů nebo i vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů).

4) V roce 2024 platí nové podmínky pro předčasný důchod – nárok je maximálně 3 roky předem, minimální odpracovaná doba se zvyšuje na 40 roků, předčasný důchod bude nižší a nebude se valorizovat

5) Žádost o důchod nebo i žádost o sociální dávky (rodičovský příspěvek, přídavky na bydlení a přídavky na dítě) je nově možné vyřizovat online

6) Od ledna 2024 platí přísnější podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti – při opakované žádosti o podporu, bude nutná delší minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání (minimálně 5 nebo 9 měsíců).

V roce 2024 se zatím nebude zvyšovat životní a existenční minimum (poslední zvýšení bylo od 1. 1. 2023). Životní minimum jednotlivce je 4860 Kč. Existenční minimum je 3130 Kč. Od začátku roku 2024 se mění se podmínky pro různé sociální dávky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *