Na konci minulého roku, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč.

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2023 (zvýšení od ledna 2023)?

Na konci roku 2023, schválila vláda zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Životní minimum se zvyšuje o 240 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 4860 Kč. Existenční minimum se zvyšuje o 150 Kč, od 1. 1. 2023 to bude 3130 Kč.

Díky tomu se změní nárok na různé sociální dávky. Výše životního a existenčního minima ovlivňuje to, zda máte nárok na nějakou sociální podporu od státu a v jaké výši. Má to vliv třeba i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci (co exekutor nemůže zabavit).

Zvýšení životního a existenčního minima v roce 2023

Životní a existenční minimum, se v roce 2023, zvyšuje hned od začátku roku. Nedá se vyloučit, že k dalšímu zvýšení může dojít i v průběhu roku.

Zatímco dříve, se životní minimum příliš neměnilo (bylo i několik roků stejné), v uplynulých letech se zvyšuje poměrně často. Nejdříve to bylo v souvislosti s epidemií COVID. Za minulý rok, byla zase dvě zvýšení (od dubna a od července), především z důvodu velmi vysoké inflace.

Jen za minulý rok, se životní minimum zvýšilo o cca 10% (od dubna) a následně o 8% (od července). Po letošním zvýšení o cca 5%, se životní minimum pro jednotlivce, již začíná blížit částce 5 tisíc korun.

I když je to skoro dvojnásobná částka (oproti stavu před několika roky), je otázkou, zda je dostačující. Za minulý i letošní rok, zažívá ČR opravdu extrémně vysokou inflaci, která asi nejvíce dopadá na lidi, s nejnižšími příjmy.

Výpočet: Kolik je životní a existenční minimum 2023?

V této kalkulačce si můžete jednoduše spočítat, kolik je životní minimum v roce 2023:

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2023
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Částky životního a existenčního minima v roce 2023

V roce 2023 dojde ke zvýšení životního a existenčního minima (platí od 1. 1. 2023). Pro jednotlivce (osoby, které jsou posuzovány jako samostatně žijící) platí od 1. 1. 2023:

 • Existenční minimum od 1. 1. 2023 =  3 130 Kč (zvýšení o 150 Kč)
 • Životní minimum jednotlivce od 1. 1. 2023 =  4 860 Kč (zvýšení o 240 Kč)

Pro rodinu (osoby, které jsou posuzováni společně, jako členové společné domácnosti), platí od 1. 1. 2023:

 • Životní minimum první dospělé osoby = 4 470 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby, nebo dítěte nad 15 roků (které již není nezaopatřené dítě) = 4 040 Kč
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků = 2 480 Kč
 • Životní minimum pro dítě od 6 do 15 roků = 3 050 Kč
 • Životní minimum pro nezaopatřené dítě do 26 roků = 3 490 Kč

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum není nějaká sociální dávka, na kterou by byl nárok. Není tedy možné přijít na Úřad práce, a říci „já chci dostat životní minimum, protože jsem úplně bez příjmů“. Je to tak, že při posuzování nároku na jednotlivé sociální dávky, jako jsou třeba přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí (a další), se přihlíží k tomu, jaké je vaše životní minimum.

Životní a existenční minimum je zákonem stanovená hranice příjmu, který by měl zajistit základní potřeby (jídlo, hygienické potřeby, oblečení) na úrovni zajišťující přežití.

V případě, že má někdo nízké příjmy, nebo vůbec žádné, pak se považuje za osobu ve hmotné nouzi. Pro různé sociální dávky je hranice, kdy vzniká nárok na výplatu dávky, stanovena různě. Zpravidla je to nějaký násobek toho, jaké je životní minimum. Třeba pro nárok na přídavky na dítě  je hranice příjmu 3,4 násobek životního minima. Pro nárok na porodné je to hranice 2,7 násobek životního minima.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2023?

Životní minimum pro rodinu se velmi jednoduše spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti, resp. skupiny společně posuzovaných osob). Pokud bychom například měli čtyřčlennou rodinu, která zahrnuje dva dospělé a dvě děti ve věku 5 a 8 roků, pak by se životní minimum určilo takto:

 • Životní minimum za dvě dospělé osoby = 4470 Kč + 4040 Kč
 • Životní minimum za dvě děti = 2480 Kč + 3050 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 14 040 Kč

Kolik je životní minimum pro matku s dítětem v roce 2023?

Podobně se určuje i životní minimum pro matku (samoživitelku) s dítětem. Pokud by se jednalo o osamělou ženu, která žije s jedním dítětem ve věku 10 roků, pak by se životní minimum určilo:

 • Životní minimum za matku dítěte = 4470 Kč
 • Životní minimum za dítě = 3050 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 7 520 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2023?

Úplně stejně se pak stanoví životní minimum pro důchodce. Pokud by se jednalo o samotného důchodce (který žije sám), pak jeho životní minimum odpovídá životnímu minimum pro jednotlivce. Tedy částce 4 860 Kč.

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak se jedná o životní minimum pro dvě dospělé osoby, tedy součet částek 4470 Kč a 4040 Kč. Životní minimum pro dva důchodce je tak 8 510 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *