Od začátku dubna 2020 se zvyšuje životní a existenční minimum. V této kalkulačce, si můžete spočítat, jaké je životní minimum rodiny po zvýšení.

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2020?

V průběhu roku 2020 dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. Díky tomu je pak významně ovlivněn nárok na různé sociální dávky. Výše životního a existenčního minima ovlivňuje to, zda máte nárok na nějakou sociální podporu od státu a v jaké výši. Má to vliv třeba i na to, kolik peněz vám zůstane při exekuci (co exekutor nemůže zabavit).

Výpočet: Kolik je životní a existenční minimum 2020?

V této kalkulačce si můžete jednoduše spočítat, kolik je životní minimum v roce 2020:

Kalkulačka životní minimum 2020
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3860 Kč
První osoba - 3550 Kč
Dalsi osoby - 3200 Kč
Děti do 6 roků
1970 Kč
Děti 6 - 15 roků
2420 Kč
Děti do 26 roků
2770 Kč
Výpočet

Zvýšení životní a existenční minimum 2020

Od 1. 4. 2020 se zvyšuje životní a existenční minimum. Tyto částky se již delší dobu neměnily. K poslední změně došlo v roce 2012. Proto vláda přistoupila ke zvýšení. Rozhodla o tom 17. února 2020, nařízením vlády číslo 61/2020 Sb., Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Pro jednotlivce (osoby, které jsou posuzovány jako samostatně žijící) platí v roce 2020:

 • Existenční minimum se zvyšuje o 290 Kč na 2490 Kč
 • Životní minimum jednotlivce se zvyšuje o 450 Kč na 3860 Kč

Pro rodinu (osoby, které jsou posuzováni společně, jako členové společné domácnosti), platí pro rok 2020:

 • Životní minimum první dospělé osoby se zvyšuje o 410 Kč na 3 550 Kč
 • Životní minimum druhé a další dospělé osoby, nebo dítěte nad 15 roků (které již není nezaopatřené dítě), se zvyšuje o 370 Kč na 3 200 Kč
 • Životní minimum pro dítě do 6 roků se zvyšuje o 230 Kč na 1 970 Kč
 • Životní minimum pro dítě od 6 do 15 roků se zvyšuje o 280 Kč na 2 420 Kč
 • Životní minimum pro nezaopatřené dítě do 26 roků se zvyšuje o 320 Kč na 2 770 Kč

Kdo má nárok na životní minimum?

Životní minimum není nějaká sociální dávka, na kterou by byl nárok. Není tedy možné přijít na Úřad práce, a říci „já chci dostat životní minimum, protože jsem úplně bez příjmů“. Je to tak, že při posuzování nároku na jednotlivé sociální dávky, jako jsou třeba přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí (a další), se přihlíží k tomu, jaké je vaše životní minimum.

Životní a existenční minimum je zákonem stanovená hranice příjmu, který by měl zajistit základní potřeby (jídlo, hygienické potřeby, oblečení) na úrovni zajišťující přežití.

V případě, že má někdo nízké příjmy, nebo vůbec žádné, pak se považuje za osobu ve hmotné nouzi. Pro různé sociální dávky je hranice, kdy vzniká nárok na výplatu dávky, stanovena různě. Zpravidla je to nějaký násobek toho, jaké je životní minimum. Třeba pro nárok na přídavky na dítě nebo na porodné je to hranice 2,7 násobek životního minima.

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2020?

Životní minimum pro rodinu se velmi jednoduše spočítá tak, že se sečtou částky za jednotlivé členy rodiny (členy společné domácnosti, resp. skupiny společně posuzovaných osob). Pokud bychom například měli čtyřčlennou rodinu, která zahrnuje dva dospělé a dvě děti ve věku 5 a 8 roků, pak by se životní minimum určilo takto:

 • Životní minimum za dvě dospělé osoby = 3550 Kč + 3200 Kč
 • Životní minimum za dvě děti = 1970 Kč + 2420 Kč
 • Životní minimum pro rodinu celkem = 11 140 Kč

Kolik je životní minimum pro matku s dítětem v roce 2020?

Podobně se určuje i životní minimum pro matku (samoživitelku) s dítětem. Pokud by se jednalo o osamělou ženu, která žije s jedním dítětem ve věku 10 roků, pak by se životní minimum určilo:

 • Životní minimum za matku dítěte = 3550 Kč
 • Životní minimum za dítě = 2420 Kč
 • Životní minimum pro matku s dítětem = 7970 Kč

Kolik je životní minimum pro důchodce v roce 2020?

Úplně stejně se pak stanoví životní minimum pro důchodce. Pokud by se jednalo o samotného důchodce (který žije sám), pak jeho životní minimum odpovídá životnímu minimum pro jednotlivce. Tedy částce 3 860 Kč.

Pokud by se jednalo o dva důchodce, kteří sdílí společnou domácnost, pak se jedná o životní minimum pro dvě dospělé osoby, tedy součet částek 3550 Kč a 3200 Kč. Životní minimum pro dva důchodce je tak 6 750 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *