Od 1. ledna 2024, by se měly změnit podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro některé nezaměstnané, se podpora od Úřadu práce sníží. Pří výpovědi nebo ukončení zaměstnání dohodou, bude nárok jen na 45% z průměrného výdělku. Změní se i další podmínky.

Podpora v nezaměstnanosti 2024 – změna podmínek, snížení podpory

Od 1. ledna 2024, by se mohly změnit některé podmínky, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Je to jedna z mnoha změn, kterou zahrnuje vládní návrh zákona, o konsolidaci veřejných rozpočtů (tzv. „konsolidační“ nebo „ozdravný“ balíček změn, které vláda představila v polovině května 2023).

Mělo by dojít ke zpřísnění podmínek (delší minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání) v případech, kdy někdo žádá o podporu v nezaměstnanosti opakovaně (jen krátce po skončení předchozí podpory).

Další změnou je snížení podpory v nezaměstnanosti, pokud zaměstnání ukončil zaměstnanec (dohodou nebo výpovědí). Pokud to nebude výpověď od zaměstnavatele, tak bude podpora po celou dobu jenom 45%.

Změn by ale mělo být více. O změnách, se však teprve bude jednat (v Parlamentu a v Senátu). Zatím nejsou finálně schválené.

Ke schválení by mělo dojít během podzimu 2023. Pokud budou změny schváleny, tak by měly platit hned od začátku příštího roku (od 1. 1. 2024).

Zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (opakovaná žádost o podporu)

Jednou z hlavních změn, která by se měla od roku 2024, týkat nároku na podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce, je zpřísnění podmínek pro situace, kdy někdo žádá o další podporu v nezaměstnanosti, jen krátce po skončení předchozí podpory (opakovaná evidence na Úřadu práce).

Jak to funguje nyní (v roce 2023):

Na další podporu v nezaměstnanosti, je nárok až po odpracování minimálně 3 měsíců v novém zaměstnání (platí to pro případy, kdy předchozí podpora v nezaměstnanosti nebyla vyčerpána celá – tj. podpora byla vyplácena méně, než celých 5, 8 nebo 11 měsíců).

Nebo je nárok na další podporu v nezaměstnanosti, až po odpracování minimálně 6 měsíců v novém zaměstnání (platí to pro případy, kdy byla předchozí podpora vyčerpána celá – tj. podpora byla vyplácena po celou dobu – 5, 8 nebo 11 měsíců).

 

Jak se změní podmínky od roku 2024:

Na další podporu v nezaměstnanosti, bude nárok až po odpracování minimálně 6 měsíců v novém zaměstnání (v případech, kdy předchozí podpora nebyla vyčerpána celá).

Na další podporu v nezaměstnanosti, bude nárok až po odpracování minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání (v případech, kdy předchozí podpora byla vyčerpána celá).

 

Důvodem pro tuto změnu (zpřísnění podmínek při opakované žádosti o podporu), je podle vyjádření vlády především to, že Česká republika má setrvale velmi nízkou nezamotanosti (aktuálně, za květen 2023, je to 3,5%, cca 250 tisíc nezaměstnaných, druhá nejnižší nezaměstnanost v EU).

Vláda chce omezit situace, kdy někteří nezaměstnaní vyčerpají skoro celou podporu, a následně ukončí evidenci na Úřadu práce, jen pár dní před skončením výplaty v nezaměstnanosti.

Pak jdou na 3 měsíce do nějakého zaměstnání, a opět si požádají o další podporu. Nově by v novém zaměstnání, museli odpracovat minimálně půl roku.

Snížení podpory v nezaměstnanosti v roce 2024 – vyšší podporu bude jen při výpovědi od zaměstnavatele

Další významnou změnou, je snížení podpory v nezaměstnanosti. Pokud zaměstnání ukončí zaměstnanec (dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance), pak bude podpora nižší.

Po celou dobu výplaty podpory v nezaměstnanosti, by byl od roku 2024, nárok jen na 45% z průměrného výdělku. Důvod pro ukončení zaměstnání, by už nehrál roli.

Jak to funguje nyní (v roce 2023):

Při ukončení zaměstnání výpovědí ze strany zaměstnavatele, nebo pokud je to ukončení zaměstnání výpovědí od zaměstnance či dohodou z nějakého vážného důvodu (vážné důvody pro ukončení zaměstnání jsou uvedeny v paragrafu 5, odstavec c, zákon o zaměstnanosti), je nárok na vyšší podporu v nezaměstnanosti – 65% první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby.

Snížená podpora v nezaměstnanosti (45%) se vyplácí jen v případech, kdy zaměstnání ukončí zaměstnanec (výpovědí nebo dohodou), bez vážného důvodu.

 

Jak se změní podmínky od roku 2024:

Od ledna 2024, by byl nárok na vyšší podporu (65% první dva měsíce, 50% druhé dva měsíce a 45% po zbytek doby) jen v případě, že výpověď dal zaměstnavatel (výpověď pro nadbytečnost, organizační důvody, apod.).

Při ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance (ukončení dohodou nebo výpovědí z jakéhokoliv důvodu), by byl nárok jenom na 45% po celou dobu.

 

Od kdy se sníží podpora v nezaměstnanosti

Změna by se týkala až těch, kdo si o podporu půjdou požádat od 1. ledna 2024. Pokud bude změna zákona schválena, pak by se některým zaměstnancům mohlo vyplatit ukončit zaměstnání ještě v prosinci 2023, aby se stihli zaevidovat na Úřadu práce před koncem roku.

Změna podmínek – souběh podpory v nezaměstnanosti a nároku na odstupné

Poslední změnou, která by měla začít platit od roku 2024, je změna podmínek pro podporu v nezaměstnanosti, pokud je při výpovědi ze zaměstnání nárok na odstupné.

Jak to funguje nyní (v roce 2023):

Při výpovědi ze zaměstnání může být nárok na odstupné (podmínky pro nárok na odstupné, jsou stanoveny v zákoníku práce). Pokud je vyplaceno odstupné (například trojnásobek průměrného výdělku), tak bude Úřad práce vyplácet podporu v nezaměstnanosti až později.

První 3 měsíce evidence na Úřadu práce, nemá nezaměstnaný nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora se tím nesnižuje, a ani se nezkracuje celková délka podpory v nezaměstnanosti (závisí na věku). Pouze je podpora vyplácena později (např. až od 4 měsíce na ÚP).

 

Jak se změní podmínky od roku 2024:

Od roku 2024, by už ale odstupné nemělo hrát roli. Podpora v nezaměstnanosti by se vyplácela vždy ihned od začátku evidence na Úřadu práce (od prvního měsíce na ÚP).

S tím ale souvisí i další změna:

Od roku 2024, by současně přestaly Úřad práce vyplácet kompenzaci, za nevyplacené odstupné.

Aktuálně totiž Úřad práce vyplácí „odstupné“ namísto zaměstnavatele v případech, kdy zaměstnavatel nesplní svou povinnost (například z důvodu platební neschopnosti/insolvence). Nově by na tuto kompenzaci už nebyl nárok.

Kdo bude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024?

Dobrou zprávou ale je, že by se neměly měnit základní podmínky, za kterých je nárok na podporu v nezaměstnanosti.

I v roce 2024, bude nárok na podporu od Úřadu práce, pokud je „odpracováno“ minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky (doba účasti na důchodovém pojištění).

Na podporu v nezaměstnanosti, by měl být i nadále nárok jak po skončení zaměstnání (výpovědí, dohodou, ve zkušební době), tak i v dalších případech.

Nárok na podporu, bude i nadále, po skončení nebo přerušení podnikání, po skončení rodičovské, po skončení dlouhodobé neschopenky, a v jiných případech, kdy se jedná o náhradní dobu zaměstnání.

Kolik bude podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Neměl by se ani změnit výpočet podpory v nezaměstnanosti. I nadále se bude podpora počítat z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním zaměstnání.

U OSVČ se bude i nadále vycházet z vyměřovacího základu. U podpory po skončení náhradní doby zaměstnání (rodičovská, nemocenská, apod.) se bude vycházet z průměrné mzdy v ČR.

Jak dlouho bude nárok na podporu v nezaměstnanosti v roce 2024?

Neměla by se ani změnit maximální doba, po kterou je vyplácena podpora od Úřadu práce. Doba, po kterou je nárok na podporu v nezaměstnanosti, se odvíjí od věku:

  • 5 měsíců do 50 roků
  • 8 měsíců do 55 roků
  • 11 měsíců nad 55 roků

Maximální podpora  v nezaměstnanosti při rekvalifikaci v roce 2024

Co se pravděpodobně změní od ledna 2024, bude maximální podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Maximální podpora, se odvíjí do toho, kolik je průměrná mzda v ČR. V roce 2023 je to:

  • Maximální podpora v nezaměstnanosti = 22 798 Kč
  • Maximální podpora při rekvalifikaci = 25 549 Kč

Od ledna 2024, by ale měly platit trochu jiné údaje – průměrná mzda za předchozí rok se zvýší, a tím se zvýší i maximální možná podpora v nezaměstnanosti. Pravděpodobně to bude o cca 1000 Kč více.

Přivýdělek na Úřadu práce pro nezaměstnané 2024

Od ledna 2024, se velmi pravděpodobně opět zvýší, i maximální možný přivýdělek pro nezaměstnané na Úřadu práce.

Maximální možný příjem z nějaké brigády na Úřadu práce, se odvíjí od minimální mzdy, která se s největší pravděpodobností bude opět zvyšovat od 1. ledna 2024.

  • Aktuálně (v roce 2023) si mohou nezaměstnaní přivydělat až 8 650 Kč hrubého měsíčně

Nezaměstnaný v evidenci na Úřadu práce, může pracovat na nějaké brigádě na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo v pracovním či služebním poměru.

Není ale možné podnikat nebo pracovat na dohodu o provedení práce (DPP). Přivýdělek (brigáda), je také možný jen v době, kdy už není nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *