Nepřednostní pohledávky jsou velmi zjednodušeně všechny ostatní, které nejsou ve výše uvedeném zákonu vyjmenovány jako přednostní.

Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky při exekuci?

Pokud máte exekuci na plat, tak by vás mohlo zajímat, jaký je rozdíl mezi přednostní a nepřednostní pohledávkou. Při přednostní pohledávky vám totiž může exekutor z platu strhávat více peněz, než u nepřednostní pohledávky.

Kalkulačka výpočet exekuce na mzdu 2024

Od začátku roku 2024 se opět mění nezabavitelná částka pro výpočet exekuce na mzdu nebo na důchod.

Viz aktuální kalkulačka: Výpočet exekuce 2024 – kolik zůstane z výplaty při srážkách ze mzdy?

Výpočet exekuce – přednostní a nepřednostní pohledávky

Postup pro výpočet exekuce je takový, že se nejprve spočítá čistá mzda. Z hrubé mzdy se tedy odečtou zákonné srážky, jako jsou daně, sociální a zdravotní pojištění.

Dále se také určí nezabavitelná částka. Ta se spočítá jako součet nezabavitelné částky za dlužníka (zaměstnance) a případně se připočítá i navýšení za manželku/manžela nebo dítě.

Zbytek výplaty, který zůstane po odečtení nezabavitelné částky (odečítá se od čisté mzdy), se rozdělí na třetiny:

  • První třetina se používá na úhradu nepřednostních exekucí
  • Druhá třetina se používá na úhradu přednostních exekucí (pokud nestačí, pak se přednostní exekuce mohou uspokojit i z první části)
  • Poslední třetina zastává zaměstnanci

Pokud je zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelné částky), vyšší než 20 994 Kč (platí od 1.1.2021), pak se na třetiny rozdělí jen suma 20 994 Kč a vše ostatní se zabavuje na úhradu pohledávky.

Jak se řeší souběh přednostní a nepřednostní exekuce?

Pokud má zaměstnanec více exekucí, pak u nich rozhoduje jejich pořadí. Pořadí se řídí datem, kdy byly doručeny prvnímu plátci mzdy. Pokud zaměstnanec změní zaměstnání, pak by si nový zaměstnavatel měl ověřit správné pořadí exekucí.

Pokud jsou dvě exekuce doručeny ve stejný den, pak mají stejné pořadí.

V případě, že k uspokojení přednostní pohledávky nestačí druhá třetina ze zbytku mzdy, pak se může použít i první třetina.

U první třetiny se už ale přednostní pohledávka chová jako jiné nepřednostní pohledávky. Pokud má zaměstnanec kromě přednostní exekuce i nějaké nepřednostní pohledávky, pak je možné, že u první třetiny zbytku mzdy bude muset přednostní pohledávka počkat, dokud nebude uhrazena předchozí, nepřednostní exekuce.

Co jsou přednostní pohledávky?

Přednostní pohledávky jsou určené zákonem. Jedná se o zákon číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. V paragrafu 279, odstavec 2, jsou vyjmenovány všechny přednostní pohledávky. Jedná se třeba o dluh na výživném, náhrada škody způsobené trestným činem apod. – viz přesný výše:

(2) Přednostními pohledávkami jsou

a) pohledávky výživného;

b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;

c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;

d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,

e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,

f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,

h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,

i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,

j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,

k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Co jsou nepřednostní pohledávky?

Nepřednostní pohledávky jsou velmi zjednodušeně všechny ostatní, které nejsou ve výše uvedeném zákonu vyjmenovány jako přednostní.

Jedná se především o různé dluhy, jako jsou nezaplacené půjčky a úvěry. Patří sem třeba i nezaplacené pokuty za jízdu v MHD. Různé pohledávky za neuhrazené zboží, služby nebo energie.

Jinými slovy, pokud něco není v zákoně uvedeno jako přednostní pohledávka, pak je to nepřednostní. Přednostní pohledávka by měla být vždy jasně označena, že je přednostní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *