V roce 2024, by se měla snížit čistá mzda u řady zaměstnanců. Bude zavedeno nové nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy. Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň 23%. Zruší se i některé daňové slevy.

Výpočet výplaty 2024: Nemocenské pojištění pro zaměstnance – snížení čisté mzdy o 0,6%

V polovině května 2023, představila vláda řadu úsporných opatření (včetně daňové a důchodové reformy), které by chtěla zavést do praxe od roku 2024. Jednou z navrhovaných změn, je i zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance.

Úsporná opatření – změny pro zaměstnance od roku 2024

Nemocenské pojištění pro zaměstnance, by mělo být 0,6% z hrubé mzdy (fakticky se tak sníží čistá mzda – u hrubé mzdy 40 000 Kč, se strhne o 240 Kč více na odvody státu).

Kromě nového nemocenského pojištění, se zvažuje i změna limitu pro zvýšenou daň 23%. Základní daň z výplaty je nyní 15%,  V roce 2024, se bude platit daň 23% už při příjmu nad 131 901 Kč (pozn. trojnásobek průměrné mzdy v roce 2024).

Vláda chce také zrušit některé daňové slevy – mělo by se jednat především o školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce – v roce 2023, je to až 17 300 Kč). A změní se podmínky pro daňovou slevu na nevydělávající manželku/manžela (24 840 Kč na druhého z manželů, pokud má příjmy do 68 000 Kč za rok) – nárok bude jenom v případě, že druhý z manželů pečuje o dítě do 3 roků.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy včetně nemocenského pojištění pro zaměstnance 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byla vaše čistá mzda, po zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V kalkulačce je zohledněno i snížení limitu pro zvýšenou daň (23%).

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Kdo platí nemocenské pojištění v roce 2024?

Nemocenské pojištění, platí za své zaměstnance zaměstnavatel (díky tomu je pak nárok na nemocenské dávky). Zaměstnavatel v rámci povinných odvodů, platí sociální pojištění 24,8% z hrubé mzdy (zaměstnanec platí 6,5% z hrubé mzdy).

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem zahrnuje:

 • 21,5% důchodové pojištění
 • 2,1% nemocenské pojištění
 • 1,2% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Zaměstnavatel platí nemocenské pojištění i za zaměstnance, kteří pracují na dohodu DPP a DPČ – pouze ale v některých případech:

 • Limit pro placení pojištění u DPP = příjem nad 10 000 Kč
 • Limit pro placení pojištění u DPČ = příjem od 4 000 Kč

Nemocenské pojištění, si mohou platit i podnikatelé. Pro OSVČ je placení nemocenského pojištění dobrovolné (na rozdíl od povinného sociálního a zdravotního pojištění):

 • Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je 216 Kč v roce 2024
 • Maximální nemocenské pojištění (při minimální platbě na sociální pojištění) je 357 Kč v roce 2024
 • Nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu (zvýšení o 0,6% od 1. 1. 2024)
 • Maximální nemocenské pojištění při zahájení podnikání je 594 Kč

Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Od začátku roku 2024, se bude strhávat nemocenské pojištění i zaměstnancům. Ti by nově, kromě sociálního pojištění (6,5% z hrubé mzdy) a zdravotního pojištění (4,5% z hrubé mzdy) a daně (15%, popř. 23%), platili i nemocenské pojištění:

 • Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024 = 0,6% z hrubé mzdy

Namísto současných 11% z hrubé mzdy + daň 15% (nebo 23%), by se platilo 11,6% + daň 15% (nebo 23%). Čistá mzda by se tedy snížila o 0,6%.

Pro zaměstnance s průměrnou hrubou mzdou 40 000 Kč měsíčně, by to znamenalo srážku 240 Kč měsíčně na nemocenské pojištění (tj. 2 880 Kč za rok navíc, na povinných odvodech státu). Pro většinu zaměstnanců, by to znamenalo snížení čisté mzdy.

Výpočet nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Vláda odhaduje, že by zavedením nemocenského pojištění pro zaměstnance, mohla v roce 2024 získat až 13 miliard korun – o těchto 13 miliard, by se snížila čistá mzda všem zaměstnancům v ČR.

Hrubá mzda 2024 Nemocenské pojištění (0,6%)
20 000 Kč 120 Kč
25 000 Kč 150 Kč
30 000 Kč 180 Kč
35 000 Kč 210 Kč
40 000 Kč 240 Kč
45 000 Kč 270 Kč
50 000 Kč 300 Kč
55 000 Kč 330 Kč
60 000 Kč 360 Kč
65 000 Kč 390 Kč
70 000 Kč 420 Kč
75 000 Kč 450 Kč
80 000 Kč 480 Kč
85 000 Kč 510 Kč
90 000 Kč 540 Kč

Zvýšení daně pro zaměstnance – zvýšená sazba 23% už při nižším příjmu

Druhou zásadní změnou, kterou pocítí část zaměstnanců, je snížení limitu, při kterém se platí vyšší daň z výplaty. Do konce roku 2023 je to až při čtyřnásobku průměrné mzdy, od roku 2024, je to už při trojnásobku.

Podle odhadů vlády, by snížení limitu pro placení zvýšení daně, mělo přinést do státního rozpočtu cca 1,8 miliardy korun v roce 2024.

Daň z výplaty pro zaměstnance:

 • Základní sazba daně z výplaty je 15%
 • Zvýšená sazba daně z výplaty je 23%
 • Zvýšená sazba se platí při příjmu nad 131 191 Kč (*) – z toho co je nad tuto hranici

Poznámka: Limit pro zvýšenou daň (23%) se vypočítá z aktuální průměrné mzdy – pro rok 2024 je stanovena na 43 967 Kč.

Zrušení daňových slev pro zaměstnance v roce 2024

Vláda také plánuje zrušit některé daňové slevy – jejich zrušení se ale nebude týkat výpočtu čisté výplaty v zaměstnání. Obě daňové slevy (které by se měly zrušit), se uplatní až při ročním zúčtování (v daňovém přiznání).

Zrušení daňové slevy 2024:

 • Školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce) – jedná se až o 17 300 Kč (odpovídá minimální mzdě) – vláda argumentuje tím, že rodiny s nižšími příjmy tuto daňovou slev stejně nemohou využít, a využívá ji jen střední třída
 • Daňová sleva na studenta – jedná se o 4020 Kč za rok, resp. 335 Kč měsíčně; vzhledem k tomu, že student má nárok i na základní daňovou slevu na poplatníka, tak to pocítí jenom studenti s velmi vysokými příjmy (nad cca 180 tisíc korun za rok).

Změna podmínek pro nárok na daňovou slevu 2024:

 • Daňová sleva na manželku (sleva na dani 24 840 Kč na druhého z manželů, pokud má příjmy do 68 000 Kč za rok) – zde by nemělo dojít k úplnému zrušení, na tuto daňovou slevu by byl nárok i v roce 2024, pouze ale v případech, kdy druhý z manželů pečuje o dítě do 3 roků – tj. například na manželku na rodičovské

Základní daňové slevy, které jsou podstatné pro zaměstnance (daňová sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na dítě, a další), by se neměly rušit nebo snižovat. Z tohoto pohledu tedy vládní úsporný balíček, nepřináší žádné dramatické změny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *