V roce 2024, by se měla snížit čistá mzda u řady zaměstnanců. Bude zavedeno nové nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy. Více zaměstnanců bude platit zvýšenou daň 23%. Zruší se i některé daňové slevy.

Výpočet výplaty 2024: Nemocenské pojištění pro zaměstnance – snížení čisté mzdy o 0,6%

V polovině května 2023, představila vláda řadu úsporných opatření (včetně daňové a důchodové reformy), které by chtěla zavést do praxe od roku 2024. Jednou z navrhovaných změn, je i zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance.

Úsporná opatření – změny pro zaměstnance od roku 2024

Nemocenské pojištění pro zaměstnance, by mělo být 0,6% z hrubé mzdy (fakticky se tak sníží čistá mzda – u hrubé mzdy 40 000 Kč, se strhne o 240 Kč více na odvody státu).

Kromě nového nemocenského pojištění, se zvažuje i změna limitu pro zvýšenou daň 23%. Daň z výplaty je nyní 15%, pouze nad 161 296 Kč se platí 23%. Pokud bude změna schválena, pak by se v roce 2024, platila daň 23% už při příjmu nad 120 972 Kč (pozn. limit pro rok 2023, v roce 2024 to bude více).

Vláda chce také zrušit některé daňové slevy – mělo by se jednat především o školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce – v roce 2023, je to až 17 300 Kč) a daňovou slevu na nevydělávající manželku/manžela (24 840 Kč na druhého z manželů, pokud má příjmy do 68 000 Kč za rok).

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy včetně nemocenského pojištění pro zaměstnance 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik by byla vaše čistá mzda, po zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. V kalkulačce je zohledněno i snížení limitu pro zvýšenou daň (23%).

Upozornění: Výpočet pracuje s některými hodnotami, které platí pro rok 2023. Skutečný výpočet pro rok 2024, se může mírně lišit (od začátku roku 2024, bude platit jiná průměrná mzda, zvýší se minimální zdravotní pojištění, apod.)

Vládou navrhované změny (nemocenské pojištění pro zaměstnance, a další), zatím nebyly schváleny v Parlamentu a v Senátu. Jedná se tedy pouze o teoretický výpočet čisté mzdy – co by mohlo být v roce 2024. Pokud bude změna schválena, mohla by platit hned od 1. 1. 2024.

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2023 je zde

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Kdo platí nemocenské pojištění v roce 2023?

Nemocenské pojištění, platí za své zaměstnance zaměstnavatel (díky tomu je pak nárok na nemocenské dávky). Zaměstnavatel v rámci povinných odvodů, platí sociální pojištění 24,8% z hrubé mzdy (zaměstnanec platí 6,5% z hrubé mzdy).

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem zahrnuje:

 • 21,5% důchodové pojištění
 • 2,1% nemocenské pojištění
 • 1,2% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Zaměstnavatel platí nemocenské pojištění i za zaměstnance, kteří pracují na dohodu DPP a DPČ – pouze ale v některých případech:

 • Limit pro placení pojištění u DPP = příjem nad 10 000 Kč
 • Limit pro placení pojištění u DPČ = příjem od 4 000 Kč (v minulém roce to bylo 3 500 Kč, od 1. 1. 2023 se zvýšilo)

Nemocenské pojištění, si mohou platit i podnikatelé. Pro OSVČ je placení nemocenského pojištění dobrovolné (na rozdíl od povinného sociálního a zdravotního pojištění):

 • Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je 168 Kč v roce 2023
 • Maximální nemocenské pojištění (při minimální platbě na sociální pojištění) je 244 Kč v roce 2023
 • Nemocenské pojištění je 2,1% z vyměřovacího základu
 • Maximální nemocenské pojištění při zahájení podnikání je 424 Kč
 • Maximální nemocenské pojištění u paušální daně je 244 Kč (i. pásmo), 536 Kč (II. pásmo) a 819 Kč (III. pásmo)

Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Podle vládního návrhu, by se mělo od začátku roku 2024, strhávat nemocenské pojištění i zaměstnancům. Ti by nově, kromě sociálního pojištění (6,5% z hrubé mzdy) a zdravotního pojištění (4,5% z hrubé mzdy) a daně (15%, popř. 23%), platili i nemocenské pojištění:

 • Nemocenské pojištění pro zaměstnance v roce 2024 = 0,6% z hrubé mzdy

Namísto současných 11% z hrubé mzdy + daň 15% (nebo 23%), by se platilo 11,6% + daň 15% (nebo 23%). Čistá mzda by se tedy snížila o 0,6%.

Pro zaměstnance s průměrnou hrubou mzdou 40 000 Kč měsíčně, by to znamenalo srážku 240 Kč měsíčně na nemocenské pojištění (tj. 2 880 Kč za rok navíc, na povinných odvodech státu). Pro většinu zaměstnanců, by to znamenalo snížení čisté mzdy.

Výpočet nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2024

Vláda odhaduje, že by zavedením nemocenského pojištění pro zaměstnance, mohla v roce 2024 získat až 13 miliard korun – o těchto 13 miliard, by se snížila čistá mzda všem zaměstnancům v ČR.

Hrubá mzda 2024 Nemocenské pojištění (0,6%)
20 000 Kč 120 Kč
25 000 Kč 150 Kč
30 000 Kč 180 Kč
35 000 Kč 210 Kč
40 000 Kč 240 Kč
45 000 Kč 270 Kč
50 000 Kč 300 Kč
55 000 Kč 330 Kč
60 000 Kč 360 Kč
65 000 Kč 390 Kč
70 000 Kč 420 Kč
75 000 Kč 450 Kč
80 000 Kč 480 Kč
85 000 Kč 510 Kč
90 000 Kč 540 Kč

Zvýšení daně pro zaměstnance – zvýšená sazba 23% už při nižším příjmu

Druhou zásadní změnou, kterou pocítí část zaměstnanců, je snížení limitu, při kterém se platí vyšší daň z výplaty. Aktuálně je to až při čtyřnásobku průměrné mzdy, od roku 2024, by to mělo být už při trojnásobku.

Podle odhadů vlády, by snížení limitu pro placení zvýšení daně, mělo přinést do státního rozpočtu cca 1,8 miliardy korun v roce 2024.

Daň z výplaty pro zaměstnance:

 • Základní sazba daně z výplaty je 15%
 • Zvýšená sazba daně z výplaty je 23%
 • Zvýšená sazba se platí při příjmu nad 161 296 Kč (*) – z toho co je nad tuto hranici
 • V roce 2024 by se 23% platilo při příjmu nad 120 972 Kč (*) – z toho co je nad tuto hranici

Poznámka: Limit pro zvýšenou daň (23%) se vypočítá z aktuální průměrné mzdy – pro rok 2023 je stanovena na 40 324 Kč. V roce 2024, to ale bude o něco více – průměr se v posledních letech pravidelně zvyšuje, příští rok to může být cca 42 000 Kč, pak by limit vycházel na cca 168 tisíc/126 tisíc.

Zrušení daňových slev pro zaměstnance v roce 2024

Vláda také plánuje zrušit některé daňové slevy – jejich zrušení se ale nebude týkat výpočtu čisté výplaty v zaměstnání. Obě daňové slevy (které by se měly zrušit), se uplatní až při ročním zúčtování (v daňovém přiznání).

Zrušení daňové slevy 2024:

 • Školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce) – jedná se až o 17 300 Kč (odpovídá minimální mzdě) – vláda argumentuje tím, že rodiny s nižšími příjmy tuto daňovou slev stejně nemohou využít, a využívá ji jen střední třída
 • Daňová sleva na manželku (sleva na dani 24 840 Kč na druhého z manželů, pokud má příjmy do 68 000 Kč za rok) – zde by nemělo dojít k úplnému zrušení, na tuto daňovou slevu by byl nárok i v roce 2024, pouze ale v případech, kdy druhý z manželů pečuje o dítě do 3 roků – tj. například na manželku na rodičovské

Základní daňové slevy, které jsou podstatné pro zaměstnance (daňová sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na dítě, a další), by se neměly rušit nebo snižovat. Z tohoto pohledu tedy vládní úsporný balíček, nepřináší žádné dramatické změny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *