Od začátku roku, se zvyšují minimální odvody na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. Mění se i paušální odvody (paušální daň) – nově jsou 3 pásma. Zvýšení minimálních plateb, se týká jak OSVČ hlavních, tak i těch vedlejších (u nich ale nemusí být vždy povinnost platit minimální zálohy).

Minimální odvody OSVČ v roce 2023 (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění)

Začátek nového roku, znamená pro mnoho živnostníků (OSVČ), zvýšené výdaje v podobě vyšších plateb záloh na sociální, zdravotní či nemocenské pojištění. Od ledna 2023, se zvyšují všechny minimální zálohy. Mění se i paušální platby (nově jsou tři pásma pro paušální daň OSVČ).

Kolik jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023

Pro OSVČ je povinné placení alespoň minimální zálohy na zdravotního a sociálního pojištění (u OSVČ vedlejších je to trochu jinak – viz informace níže). Placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Minimální zálohy 20223 OSVČ hlavní OSVČ vedlejší
Zdravotní pojištění (povinné) 2 722 Kč neplatí se (*)
Sociální pojištění (povinné) 2 944 Kč 1 178 Kč (**)
Nemocenské pojištění (dobrovolné) 168 Kč 168 Kč

(*) OSVČ vedlejší nemusí platit minimální zálohu. V prvním roce neplatí vůbec, v dalších letech pouze pokud mají vyšší příjmy (pak je to 13,5% z vyměřovacího základu

(**) OSVČ vedlejší nemusí platit zálohy na sociální pojištění, pokud jejich příjem nedosahuje rozhodné částky, v roce 2023 je to 96 777 Kč

Minimální zálohy pro OSVČ budou v roce 2024 o 1154 Kč vyšší

Od 1. ledna 2024, se budou opět zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. V roce 2024, bude zvýšení opravdu velké – kvůli velkému růstu průměrné mzdy, a i kvůli vládním úsporným opatřením:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 2968 Kč
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 3852 Kč
  • Minimální odvody budou 6 820 Kč (zvýšení o 1154 Kč)

Pochopitelně se zvyšují i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší, bude se zvyšovat i paušální daň (pro všechny 3 pásma) a bude i mnoho dalších změn.

Aktuální informace viz: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2023

Od ledna 2023, se zvyšují sazby minimálního zdravotního pojištění. Placení zdravotního pojištění je povinné a pro nemalou část OSVČ, to znamená okamžité zvýšení měsíčních plateb (od platby za leden).

Minimální zdravotní pojištění, musí platit všichni živnostníci (OSVČ), pro které je podnikání hlavní činností.

OSVČ vedlejší, kteří podnikají při zaměstnání (nebo během studia, během mateřské či rodičovské, či v důchodu), minimální zdravotní pojištění neplatí.

Minimální zdravotní pojištění se týká i začínajících podnikatelů. V prvním roce musí platit alespoň minimální odvody. V dalších letech to pak závisí na výši příjmů (na vyměřovacím základu).

Zdravotní pojištění je buď minimální částka (v roce 2023 je zvýšená na 2 722 Kč) nebo je to 13,5% z vyměřovacího základu (jedna polovina ze zisku z podnikání v předchozím roce).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2023

Zdravotní pojištění 2022 2023 Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 627 Kč 2 722 Kč +95 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*) OSVČ vedlejší nemusí platit minimální zálohu. V prvním roce neplatí vůbec, v dalších letech pouze pokud mají vyšší příjmy (pak je to 13,5% z vyměřovacího základu

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje i platba minimálního zdravotního pojištění, pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Toto minimální zdravotní pojištění se odvíjí od minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2023 zvyšuje na 17 300 Kč (minimální zdravotní pojištění je 13,5% z této částky)

Zdravotní pojištění OBZP 2022 2023 Zvýšení
Minimální mzda 16 200 Kč 17 300 Kč +1 100 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 187 Kč 2 336 Kč +149 Kč

Zvýšení minimálního sociálního pojištění v roce 2023

Od ledna 2023, se zvyšuje i minimální sociální pojištění. Minimální odvody sociálního pojištění, se zvyšují jak pro OSVČ hlavní, tak i pro OSVČ vedlejší.

Sociální pojištění pro OSVČ je 29,2% z vyměřovacího základu (jedna polovina ze zisku z podnikání). Minimální sociální pojištění (v roce 2023 je to 2 944 Kč), je stanoveno z 25% průměrné mzdy.

Zvýšení minimální platby od ledna, se týká jen začínajících podnikatelů. Ostatní OSVČ, budou minimální platbu navyšovat, až po podání přehledu o příjmech (po podání daňového přiznání v roce 2023). Pak budou platit buď nově vypočítanou částka, na základě příjmů v předchozím roce, nebo novou minimální částku.

U sociálního pojištění to funguje jinak, než u zdravotního. Zdravotní pojištění je nutné zvýšit hned od lednové platby. Sociální pojištění, se zvyšuje až po prodání přehledu (začínající podnikatelé, platí vyšší částku hned od ledna).

Placení sociálního pojištění je také povinné (stejně jako zdravotní). Povinnou minimální platbu, musí platit i podnikatelé, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost (výjimku mají ti, jejichž zisk je nižší než rozhodná částka – v roce 2023 je to 96 777 Kč).

Minimální sociální pojištění pro OSVČ 2023

Sociální pojištění OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Minimální sociální pojištění OSVČ hlavní 2 841 Kč 2 944 Kč +103 Kč
Minimální sociální pojištění OSVČ vedlejší 1 137 Kč 1 178 Kč +41 Kč

Zvýšení minimálního nemocenského pojištění v roce 2023

Od ledna 2023, se zvyšuje i minimální platba pro nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění, je dobrovolné. Na rozdíl od sociálního a zdravotního pojištění, kde je povinné placení alespoň minimální částky, nemocenské pojištění si platí jen ten, kdo chce.

Bez placení dobrovolného nemocenského pojištění, ale živnostníkům nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Týká se to jak nemocenských dávek během pracovní neschopnosti (OSVČ mají nárok na nemocenskou od 15 dne neschopenky), tak i mateřské (peněžité pomoci v mateřství) nebo dlouhodobého ošetřovného

Platba minimálního nemocenského pojištění, není příliš vysoká, a zajišťuje alespoň nějaký minimální příjem během neschopenky (nebo při narození dítěte).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ 2023

Nemocenské pojištění OSVČ 2022 2023 Zvýšení
Nemocenské pojištění OSVČ hlavní 147 Kč 168 Kč +21 Kč
Nemocenské pojištění OSVČ vedlejší 147 Kč 168 Kč +21 Kč

Změna u paušální platby pro OSVČ v roce 2023

Od začátku roku se mění i systém paušální platby (jedna platba zahrnující daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění).

Od 1. 1. 2023, jsou tři pásma pro paušální daň. Výše pravidelných paušálních odvodů, je odstupňována podle výše ročního příjmu:

  • 1 pásmo paušální daně – všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 miliónu nebo OSVČ s s ročními příjmy do 1,5 miliónu a s možností uplatnit výdajový paušál 60% nebo 80%, nebo OSVČ s příjmy do 2 miliónu korun s možností uplatnit výdajový paušál 80%
  • 2 pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 1,5 miliónu Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 miliónů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem
  • 3 pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 2 milióny Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma

Paušální odvody pro OSVČ v roce 2023

Paušální daň 2023 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 3 386 Kč 7 446 Kč 11 388 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 722 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 6 208 Kč 16 000 Kč 26 000 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *