Od začátku roku 2024, se zvyšují minimální odvody na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. Mění se i paušální odvody (paušální daň) – všechna 3 pásma. Zvýšení minimálních plateb, se týká jak OSVČ hlavních, tak i těch vedlejších (u nich ale nemusí být vždy povinnost platit minimální zálohy). Mění se termín pro sociální pojištění - zvýšení už za leden 2024.

Minimální odvody OSVČ v roce 2024 (sociální, zdravotní a nemocenské pojištění)

Začátek nového roku, znamená pro mnoho živnostníků (OSVČ), zvýšené výdaje v podobě vyšších plateb záloh na sociální, zdravotní či nemocenské pojištění. Od 1. 1. 2024, se zvyšují všechny minimální zálohy. Mění se i paušální platby (zvýší se všechna tři pásma pro paušální daň OSVČ). V roce 2024, se mění i termín, od kdy je nutné platit vyšší zálohu na sociální pojištění (nově už za leden 2024).

Kolik jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024

Pro OSVČ je povinné placení alespoň minimální zálohy na zdravotního a sociálního pojištění (u OSVČ vedlejších je to trochu jinak – viz informace níže). Placení nemocenského pojištění je dobrovolné.

Minimální zálohy 2024 OSVČ hlavní OSVČ vedlejší
Zdravotní pojištění (povinné) 2 968 Kč neplatí se (*)
Sociální pojištění (povinné) 3 852 Kč 1 413 Kč (**)
Nemocenské pojištění (dobrovolné) 216 Kč 216 Kč

(*) OSVČ vedlejší nemusí platit minimální zálohu. V prvním roce neplatí vůbec, v dalších letech pouze pokud mají vyšší příjmy (pak je to 13,5% z vyměřovacího základu, pokud je to podnikání při zaměstnání, tak se nemusí zálohy platit ani  v dalších letech

(**) OSVČ vedlejší nemusí platit zálohy na sociální pojištění, pokud jejich příjem nedosahuje rozhodné částky, v roce 2024 je to 105 520 Kč

Zvýšení minimálního zdravotního pojištění pro OSVČ v roce 2024

Od ledna 2024, se zvyšují sazby minimálního zdravotního pojištění. Placení zdravotního pojištění je povinné a pro nemalou část OSVČ, to znamená okamžité zvýšení měsíčních plateb (od platby za leden).

Minimální zdravotní pojištění, musí platit všichni živnostníci (OSVČ), pro které je podnikání hlavní činností.

OSVČ vedlejší, kteří podnikají při zaměstnání (nebo během studia, během mateřské či rodičovské, či v důchodu), minimální zdravotní pojištění neplatí.

Minimální zdravotní pojištění se týká i začínajících podnikatelů. V prvním roce musí platit alespoň minimální odvody. V dalších letech to pak závisí na výši příjmů (na vyměřovacím základu).

Zdravotní pojištění je buď minimální částka (v roce 2024 je zvýšená na 2 968 Kč) nebo je to 13,5% z vyměřovacího základu (jedna polovina ze zisku z podnikání v předchozím roce).

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ 2024

Zdravotní pojištění 2023 2024 Zvýšení
Minimální zdravotní pojištění OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč
Minimální zdravotní pojištění OSVČ vedlejší neplatí se (*) neplatí se (*)

(*) OSVČ vedlejší nemusí platit minimální zálohu. V prvním roce neplatí vůbec, v dalších letech pouze pokud mají vyšší příjmy (pak je to 13,5% z vyměřovacího základu

Minimální zdravotní pojištění pro OBZP 2024

Od začátku roku 2024, se zvyšuje i platba minimálního zdravotního pojištění, pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

Toto minimální zdravotní pojištění se odvíjí od minimální mzdy. Minimální mzda se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 18 900 Kč (minimální zdravotní pojištění je 13,5% z této částky)

Zdravotní pojištění OBZP 2023 2024 Zvýšení
Minimální mzda 17 300 Kč 17 300 Kč +1 600 Kč
Minimální zdravotní pojištění OBZP 2 336 Kč 2 552 Kč +216 Kč

Zvýšení minimálního sociálního pojištění v roce 2024

Od ledna 2024, se zvyšuje i minimální sociální pojištění. Minimální odvody sociálního pojištění, se zvyšují jak pro OSVČ hlavní, tak i pro OSVČ vedlejší.

Sociální pojištění pro OSVČ je 29,2% z vyměřovacího základu (55% ze zisku z podnikání). Minimální sociální pojištění (v roce 2024 je to 3 852 Kč), je stanoveno z 30% průměrné mzdy.

Pro začínající podnikatele (například při zahájení podnikání v roce 2024) je ale minimální vyměřovací základ stále jen 25% průměrné mzdy a minimální sociální pojištěn je 3 210 Kč

Zvýšení minimální platby od ledna, se týká všech podnikatelů. Dříve se minimální platba navyšovala, až po podání přehledu o příjmech. V roce 2024 je to ale jinak. Zvýšená minimální záloha na sociální pojištění, musí být zaplacena už za leden 2024.

Placení sociálního pojištění je také povinné (stejně jako zdravotní). Povinnou minimální platbu, musí platit i podnikatelé, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost (výjimku mají ti, jejichž zisk je nižší než rozhodná částka – v roce 2024 je to 105 520 Kč).

Minimální sociální pojištění pro OSVČ 2024

Sociální pojištění OSVČ 2023 2024 Zvýšení
Minimální sociální pojištění OSVČ hlavní 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální sociální pojištění OSVČ vedlejší 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč

Zvýšení minimálního nemocenského pojištění v roce 2024

Od ledna 2024, se zvyšuje i minimální platba pro nemocenské pojištění. Placení nemocenského pojištění, je dobrovolné. Na rozdíl od sociálního a zdravotního pojištění, kde je povinné placení alespoň minimální částky, nemocenské pojištění si platí jen ten, kdo chce.

Bez placení dobrovolného nemocenského pojištění, ale živnostníkům nevzniká nárok na nemocenské dávky.

Týká se to jak nemocenských dávek během pracovní neschopnosti (OSVČ mají nárok na nemocenskou od 15 dne neschopenky), tak i mateřské (peněžité pomoci v mateřství) nebo dlouhodobého ošetřovného

Platba minimálního nemocenského pojištění, není příliš vysoká, a zajišťuje alespoň nějaký minimální příjem během neschopenky (nebo při narození dítěte).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ 2024

V roce 2024 se nemocenské pojištění zvyšuje z 2,1% na 2,7% (stejná změna platí i pro zaměstnance – z výplaty v zaměstnání se od ledna 2024 bude strhávat o 0,6% více).

Nemocenské pojištění OSVČ 2023 2024 Zvýšení
Nemocenské pojištění OSVČ hlavní 168 Kč 216 Kč +48 Kč
Nemocenské pojištění OSVČ vedlejší 168 Kč 216 Kč +48 Kč

Změna u paušální platby pro OSVČ v roce 2024

Od začátku roku se zvýší i paušální platby (jedna platba zahrnující daň z příjmu a sociální a zdravotní pojištění).

V roce 2024 jsou tři pásma pro paušální daň. Výše pravidelných paušálních odvodů, je odstupňována podle výše ročního příjmu:

  • 1 pásmo paušální daně – všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 miliónu nebo OSVČ s s ročními příjmy do 1,5 miliónu a s možností uplatnit výdajový paušál 60% nebo 80%, nebo OSVČ s příjmy do 2 miliónu korun s možností uplatnit výdajový paušál 80%
  • 2 pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 1,5 miliónu Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 miliónů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem
  • 3 pásmo paušální daně – OSVČ s ročními příjmy do 2 milióny Kč, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma

Paušální odvody pro OSVČ v roce 2024

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Celková měsíční paušální platba 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *