V polovině prosince 2021, bylo schváleno zvýšení a prodloužení OČR. Na krizové ošetřovné je nárok i zpětně, od 1. listopadu 2021 až do 28. 2. 2022. Na zvýšené ošetřovné (80%, minimálně 400 Kč), mohou mít nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ. Od 1. 1. 2022 se mění i další podmínky pro OČR.

Zvýšení OČR na 80%: Krizové ošetřovné během epidemie COVID

polovině prosince 2021 (ve středu 15. 12. 2021), bylo finálně schváleno obnovení krizového ošetřovného během epidemie COVID-19. Podobně, jako skoro po celý školní rok 2020/2021, bude i na přelomu roku 2021/2022, nárok na zvýšené ošetřovné.

Se zpětnou platností (od 1. listopadu 2021), se ošetřovné zvyšuje na 80% (z redukovaného vyměřovacího základu, minimálně 400 Kč za den).

Na ošetřovné při OČR, mají opět nárok i ti, kdo pracují na dohodu DPP (dohoda o provedené práce) nebo na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Na krizové ošetřovné, bude nárok až do konce února (do 28. 2. 2022). Je možné, že pokud bude epidemie COVID, dále pokračovat stejným „tempem“, že během roku 2022, dojde u OČR i k dalším změnám.

Kolik je ošetřovné (OČR) v roce 2024

V roce 2024, platí pro nárok na ošetřovné pouze běžné podmínky. Na OČR můžete být 9 nebo 16 dní. Ošetřovné je pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Na ošetřovné, mají nárok jenom zaměstnanci. Lidé s dohodou DPP nebo DPČ, nebo ani podnikatelé (OSVČ), nemají v roce 2024 nárok na ošetřovné. Připravuje se ale změna, a dohodáři nebo OSVČ budou mít nárok na OČR od 1. 1. 2025.

Viz aktuální kalkulačka: Kalkulačka ošetřovné 2024 – výpočet kolik je za OČR na dítě

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného ošetřovného (80%) během epidemie 2022

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je ošetřovné během epidemie COVID-19, na které je nárok od 1. 1. 2022. V kalkulačce si můžete zvolit ze dvou možností výpočtu:

 • Krizové ošetřovné = 80% (minimálně 400 K/den), nárok je po celou dobu karantény, izolace, při uzavřené škole, školce nebo při omezení výuce ve třídě, apod.
 • Běžné ošetřovné = 60% (není minimální částka), nárok je jen po dobu 9 kalendářních dní (nebo 16 kalendářních dní pro samoživitele a samoživitelky)

Na krizové ošetřovné je nárok od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Na běžné ošetřovné je nárok mimo dobu platnosti krizového ošetřovného, nebo v případech, které nesouvisejí s epidemií COVID (například pokud si dítě zlomí nohu, a nebude se tedy jednat o karanténu či uzavřenou školu, tak je nárok jen na běžné ošetřovné).

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné při OČR v roce 2022?

Na začátku roku 2022 (do 28. 2. 2022), může být nárok na zvýšené krizové ošetřovné (80%). To bylo schváleno na konci roku 2021.

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022) se také zvyšují redukční hranice, které se používají pro výpočet všech nemocenských dávek (zvýšení se týká výpočtu jak u ošetřovného, tak i u nemocenské, mateřské, otcovské, atd.).

Při OČR, které souvisí s epidemií COVID (karanténa, izolace, omezená výuka ve třídě, škole, školce, apod.), mohou mít všichni zaměstnanci nárok na vyšší ošetřovné. Krizové ošetřovné je ve výši 80% z redukovaného vyměřovacího základu (minimálně 400 Kč).

Při OČR, které nesouvisí s epidemií COVID, nebo mimo dobu platnosti krizového ošetřovného, budou mít i tak někteří zaměstnanci nárok na vyšší ošetřovné (bude se ale týkat převážně jen zaměstnanců s vyšší hrubou mzdou – více než průměrná mzda).

Jaké jsou podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2022?

Krizové ošetřovné během epidemie COVID 2021/2022

 • Nárok je u dětí do 10 roků (dítě musí být mladší než 10 roků na začátku OČR)
 • Nárok je i u starších dětí do 26 roků (pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I, pokud mají speciální vzdělávací potřeby, či nějaké poruchy učení)
 • Nárok může být i u dalších osob (např. u těch, kdo jsou umístěni v nějakém denním stacionáři, který byl kvůli epidemii uzavřen)
 • Nárok je po celou dobu platnosti omezení či nařízené karantény
 • Nárok mají i DPP nebo DPČ
 • Ošetřovné je zvýšené na 80% (minimálně 400 Kč)
 • Nárok je od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022

Běžné ošetřovné

 • Nárok je u nemocných dětí do 10 roků, nebo i u zdravých dětí do 10 roků, pokud je omezen provoz školky/školky apod.
 • Nárok je i u starších dětí či jiných osob (pokud jejich zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby)
 • Nárok je jen po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní
 • Ošetřovné je 60%
 • Na běžné ošetřovné nemají nárok DPP, DPČ nebo OSVČ

Změny u ošetřovného v roce 2022

Pokud pomineme změny, které vyplývají ze schválení krizového ošetřovného (nárok bude v lednu a únoru 2022), tak se od 1. 1. 2022 mění i další podmínky u OČR:

 • Od 1. 1. 2022 se zvyšují redukční hranice pro výpočet OČR
 • Od 1. 1. 2022 začíná platit novela zákona o nemocenském pojištění, která rozšiřuje okruh příjemců ošetřovného – nárok budou mít i babičky, dědečkové, tety apod.

Od začátku roku 2022, se mění podmínky pro ošetřovné. Dříve platilo, že na OČR mohl být nárok jen tehdy, pokud pečující osoba sdílela s ošetřovnou osobou, stejnou společnou domácnost (netýkalo se rodičů a dětí).

Nově mají i příbuzní v přímé linii, nárok na ošetřovné, i když nebudou s dítětem (či jinou osobou) sdílet společnou domácnost.

Viz nové znění odstavce 2, paragrafu 39, zákona o nemocenském pojištění:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

U krizového ošetřovného, na které je nárok už od listopadu 2021, je to stejné. I na toto krizové ošetřovné, mohou mít nárok členové širší rodiny, bez podmínky společného bydliště.

Nárok na ošetřovné u DPP nebo DPČ v roce 2022

Na běžné ošetřovné, nemají nárok ti, kdo pracují na DPP (dohoda o provedení práce) nebo na DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Nárok na OČR nemají ani podnikatelé (OSVČ).

Na krizové ošetřovné během epidemie COVID, ale mají nárok i DPP a DPČ. Pro ty, kdo pracují na dohodu, je podmínkou pro nárok na OČR, účast na nemocenském pojištění. A to buď v měsíci, kdy začalo OČR nebo alespoň v předchozích 3 měsících:

 • U dohody o provedení práce (DPP) vzniká účast na nemocenském pojištění, při příjmu od 10 000 Kč měsíčně
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ) vzniká účast na nemocenském pojištění, při příjmu od 3500 Kč měsíčně

Nárok na ošetřovné pro OSVČ v roce 2022

V předchozích vlnách epidemie COVID, měli na ošetřovné zpravidla nárok i ti, kdo podnikají jako OSVČ. V jejich případě se ale nejednalo o stejné ošetřovné, jaké dostávají zaměstnanci (nebo ti kdo pracují na DPP/DPČ).

Pro OSVČ, bylo v předchozích vlnách epidemie COVID, vyhlašováno speciální ošetřovné – dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu. Aktuálně ale žádná taková dotace není.

OSVČ, ale mohou mít nárok na kompenzační bonus (až 1000 Kč za den), pokud jim z důvodu nutnosti starat se o dítě, poklesnou příjmy (tržby) alespoň o 30%. Na tuto kompenzaci je nárok od 22. listopadu 2021 až do konce ledna 2022 (a může být i v dalších měsících roku 2022).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *