Vláda připravila návrh zákona, který by měl umožnit výplatu mimořádného příspěvku na dítě 5000 Kč. Je určen pro všechny děti do 18 let, které mají nárok na příspěvek na dítě, nebo pokud v rodině příjem za rok 2021, nepřekračuje 1 milión korun hrubého.

Příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 let – žádost je možné podat do konce června 2023

Vláda připravila návrh zákona, který by měl umožnit výplatu mimořádného příspěvku na dítě ve výši 5000 Kč. Tento mimořádný příspěvek na dítě, by měly dostat všechny děti do 18 roků, nebo i děti narozené do konce roku 2022, pokud mají nárok na běžné přídavky na dítě, nebo pokud příjem rodiny (příjmy za rok 2021) nepřekračuje 1 milión korun hrubého za rok.

Návrh zákona předpokládá, že by byl příspěvek vyplácen do konce srpna 2022. Ty děti, které dostávají běžné přídavky na dítě, by jej obdrželi automaticky, společně s výplatou pravidelné sociální dávky. U dětí, které přídavky nedostávají, by rodiče museli podat žádost.

Nárok na příspěvek by měl být i u všech dětí, narozených do konce roku 2022, pokud budou splněny příslušné podmínky.

Mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě – žádost jen do konce června 2023

V minulém roce, byl schválen mimořádný příspěvek na dítě (5000 Kč pro děti do 18 roků). Velká část dětí (které mají nárok na běžné dětské přídavky), dostala peníze automaticky už na konci léta 2022.

Další rodiny, si mohly (a stále ještě mohou) o příspěvek požádat. Podmínkou je příjem do 1 miliónu korun za rok 2021. Dítě se také muselo narodit do konce roku 2022, nebo mít méně než 18 roků na začátku srpna 2022.

Žádost o příspěvek, je možné podávat až do konce první poloviny roku 2023. Žádost musí být podána nejpozději do 1. 7. 2023 (žádost je stále možné najít zde).

Kdo bude mít nárok na mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč v roce 2022?

Záměr poskytnout mimořádný příspěvek na dítě (pro děti do 18 roků), ve výši 5000 Kč, avizovala vláda už na konci dubna 2022.

Ohledně toho, kdo bude mít nárok na tento mimořádný příspěvek 5000 Kč, ale panovaly nejasnosti. Původně vláda tvrdila, že to bude pro všechny děti v rodinách, kde příjem nepřekračuje 1 milión korun čistého. Po pár dnech to bylo změněno na 1 milión hrubého.

Nyní je již zveřejněn návrh zákona, takže jsou podmínky jasnější (návrh ale musí být ještě schválen v Parlamentu a Senátu, a je možné, že budou ještě nějaké změny).

Podmínky pro mimořádný příspěvek pro dítě 5000 Kč:

 • Nárok budou mít děti, které 1. srpna 2022 ještě nemají 18 roků (tj. děti které se narodily nejdříve 2. 8. 2004)
 • Nárok budou mít děti, které se narodí od 1. srpna 2022 do konce roku 2022
 • Nárok budou mít děti, které dostávají běžné přídavky na dítě (mají v červenci 2022 nárok na výplatu příspěvku na dítě za červen 2022)
 • Nárok budou mít děti, které sice nedostávají příspěvek na dítě, ale příjem rodiny (za rok 2021) nepřekračuje 1 milión korun hrubého
 • Do příjmů se nebudou počítat příjmy dítě, pouze rodičů, pěstounů, partnerů rodiče, apod.
 • Nárok na příspěvek bude 1 rok (pokud se například dítě narodí až v prosinci 2022, žádost o příspěvek bude možné vyřídit i na začátku roku 2023)
 • Na mimořádný příspěvek 5000 Kč se nebude vztahovat exekuce nebo výkon rozhodnutí

Kdy bude vyplácen příspěvek na dítě 5000 Kč?

Pokud by vás zajímalo, kdy byste případně mohli dostat tento mimořádný příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč, pak jsou dvě možnosti:

 • Nejpozději do konce srpna 2022 u dětí, které dostávají běžné přídavky na dítě; v tomto případě ani nebude nutné podávat žádost na Úřadu práce, a příspěvek bude vyplacen automaticky do konce srpna 2022
 • Do konce následujícího měsíce, do schválení žádosti o příspěvek – to se bude týkat těch dětí, které nedostávají běžné dětské přídavky, a rodiče budou muset podat žádost o mimořádný příspěvek na Úřadu práce

Nárok na mimořádný příspěvek na dítě jen u dětí do 18 roků

Jednou z hlavních podmínek, pro nárok na mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč v srpnu 2022, bude to, že dítě bude mít k 1. 8. 2022 méně než 18 roků:

 • Nárok budou mít děti, které se narodily od 2. srpna 2004 a dále
 • Pokud se dítě narodilo 1. srpna 2004, nebo dříve, pak nárok na příspěvek nebude

Nárok na mimořádný příspěvek u dětí narozených do konce roku 2022

Na mimořádný příspěvek na dítě 5000 Kč, bude nárok i u dětí, které se narodí až do konce roku 2022.

V návrhu zákona, je přímo uvedeno, že bude nárok u dětí narozených od 2. 8. 2022 do 31. 8. 2022, pokud budou splněny příslušné podmínky (příjem za rok 2021 do 1 miliónu korun, atd.)

Jak a kde požádat o příspěvek na dítě 5000 Kč v roce 2022?

U mimořádného příspěvku na dítě 5000 Kč v srpnu 2022, budou tři možnosti:

 • Dítě má nárok na běžné přídavky na dítě = není potřeba podávat žádost, příspěvek bude vyplacen automaticky do konce srpna 2022
 • Dítě nemá nárok na běžné přídavky na dítě = bude nutné podat žádost na Úřadu práce, žádost bude nutné podat do 1 roku, od schválení (účinnosti) nového zákona, příspěvek bude vyplacen do konce následujícího měsíce, po schválení žádosti
 • Dítě se narodí od 2. srpna do konce roku 2022 = bude nutné podat žádost na Úřadu práce, žádost bude nutné podat do 1 roku, od schválení (účinnosti) nového zákona, příspěvek bude vyplacen do konce následujícího měsíce, po schválení žádosti

Žádost o příspěvek na dítě 5000 Kč, budou vyřizovat Úřady práce. Předpokládá se, že o příspěvek by mělo být možné požádat elektronicky. K tomu bude nutná bankovní identita nebo například prokázání totožnosti na pobočce Czech Point.

Jaké příjmy se budou posuzovat v žádosti o příspěvek na dítě?

U dětí, které nedostávají běžný příspěvek na dítě (sociální dávka na dítě, vyplácená pravidelně každý měsíc rodinám, kde průměrný (čistý) měsíční příjem nepřekračuje 3,4 násobek životného minima), bude nutné v žádosti dokládat příjmy:

 • Budou se dokládat příjmy rodičů/rodiče, se kterými dítě žije
 • Příjmy dítěte nehrají roli
 • Rodičem je zde myšlen i ten, kdo o dítě pečuje na základě rozhodnutí soudu, apod.
 • Rodičem je i manžel nebo partner rodiče, vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh nebo družka rodiče (v posledním případě, pokud spolu žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň pod dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek.
 • Budou se dokládat/posuzovat příjmy za rok 2021
 • Budou se posuzovat příjmy z podnikání OSVČ nebo ze zaměstnání (hrubé příjmy ze všech zaměstnání, včetně DPP nebo DPČ)

Za příjem pro nárok na mimořádný příspěvek na dítě se považuje státem evidovaný příjem ze závislé činnosti a příjem z podnikání.

Za příjem se bude u zaměstnanců považovat příjem za rok 2021, který je považován za příjem pro účely sociálního pojištění (vyměřovací základy pro odvod pojistného za rok 2021 ze všech zaměstnání).

U OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) půjde o příjem za rok 2021, který je pro účely daně z příjmů evidován finančními úřady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *