Podívejte se, jaké sociální dávky a podporu poskytuje stát lidem ve hmotné nouzi.

Hmotná nouze: Na jaké sociální dávky mám nárok?

Každému se snadno může stát, že se dostane do finanční nouze. Stačí výpadek příjmu v podobě ztráty zaměstnání a delší nezaměstnanosti nebo nějaké dlouhodobé nemoci. Pokud by vás zajímalo, na co máte nárok, když jste ve špatné finanční situaci, a jakou můžete žádat podporu od státu v roce 2020, pak se podívejte na přehled sociálních dávek v roce 2020.

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2020

Při ztrátě zaměstnání můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti (nebo na podporu při rekvalifikaci). Nárok na podporu pro nezaměstnané je v případě, že jste v posledních dvou letech pracovali nejméně 12 měsíců.

Výše podpory pro nezaměstnané vychází z průměrné čisté mzdy v posledním zaměstnání). První dva měsíce je podpora 65% z průměrné čisté mzdy, druhé dva měsíce je 50% a zbytek doby (podle věku 1 – 7 měsíců) je to 45%. Délka podpory pro nezaměstnané je 5 měsíců (do věku 50 roků), 8 měsíců (ve věku 50 – 55 roků) a 11 měsíců (nad 55 roků).

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je v roce 2020 ve výši 19 389 Kč. Maximální podpora při rekvalifikaci je 21 729 Kč.

Spočítejte si sami, kolik byste dostali při ztrátě zaměstnání v roce 2020: Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti v roce 2020.

Příspěvek na bydlení v roce 2020

Na příspěvek na bydlení mají nárok ti, kdo mají nízký příjem a vysoké náklady na bydlení. Abyste mohli dostat sociální dávky na bydlení, musíte bydlet ve vlastním bytě/domě (v osobním vlastnictví) nebo bydlet v nájmu (nájemní smlouva).

Nárok na příspěvek na bydlení se posuzuje podle toho, kolik osob v bytě/domě bydlí (mají zde trvalé bydliště), podle toho, jak vysoké jsou jejich příjmy (zohledňují se příjmy za poslední 3 měsíce, resp. poslední kalendářní čtvrtletí). A také podle toho, jaké jsou určené náklady na bydlení pro danou lokalitu (liší se podle velikosti obce/města).

Přídavky na děti v roce 2020

Na přípravky na dítě mají nárok všechny rodiny, jejichž příjmy jsou nižší než 2,7 násobek životního minima. Posuzují se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Takže třeba v dubnu 2020 se posuzuje příjem za měsíce leden – březen 2020.

U přídavků na dítě se také přihlíží k tomu, jestli rodina „žije jenom ze sociálních dávek“, nebo jestli má alespoň jeden člen rodiny příjem ze zaměstnání, podnikání nebo nějaký náhradní příjem za tyto činnosti (podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská apod.). Pokud ano, je nárok na zvýšené přídavky na dítě. Výše přídavků na dítě se liší podle počtu dětí a jejich věku.

Spočítejte si, jestli máte nárok na přídavky na děti, a kolik byste mohli dostat: Kalkulačka přídavky na dítě 2020.

Rodičovský příspěvek na dítě v roce 2020

Od 1. 1. 2020 je celková výše rodičovského příspěvku 300 000 Kč. Pokud se jedná o dvojčata (nebo vícerčata), pak je rodičovský příspěvek ve výši 450 000 Kč. Rodičovský příspěvek se vyplácí při péči o nejmladší dítě v rodině v maximální výši 10 000 Kč (pro rodiny, které nemohou doložit příjem ze zaměstnání). Pokud rodina může doložit svůj příjem v době narození dítěte, pak má možnost dostávat rodičovský příspěvek vyšší.

Na rodičovský příspěvek vzniká nárok po narození dítěte. Je na něj nárok, i když žena před narozením nepracovala. Pokud byla před narozením zaměstnaná, pak zpravidla nejprve čerpá mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) a následně rodičovský příspěvek.

Porodné v roce 2020

Porodné je jednorázová sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Pokud je příjem rodiny před narozením dítěte nižší, než 2,7 násobek životního minima, pak je u prvního dítěte nárok na částku 13 000 Kč a u druhého dítěte na částku 10 000 Kč.

Spočítejte si, jestli máte nárok na porodné a kolik byste mohli dostat: Kalkulačka porodné 2020.

Dávky pomoci ve hmotné nouzi v roce 2020

Lidem, kteří jsou ve velmi špatné finanční situaci, poskytuje stát dávky pomoci ve hmotné nouzi. Spadá sem například mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi. Nebo to jsou dávky příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení.

Příspěvek na živobytí je sociální dávka pro lidi s nízkými příjmy. Pokud někomu po zaplacení bydlení zůstává málo peněz, méně než je částka na živobytí (která vychází z toho jaké je životní nebo existenční minimum), pak je nárok na doplacení do úrovně částky na živobytí.

Podobné je to i s doplatkem na bydlení. Na ten je nárok, pokud sociální dávka příspěvek na bydlení nedokáže plně pokrýt náklady na bydlení.

Další sociální dávky

Kromě těchto základních sociálních dávek, stát poskytuje i další dávky a podporu. Může se třeba jednat o sociální dávku pohřebné. Nebo to jsou různé dávky pro zdravotně hendikepované osoby. Je i řada dávek poskytovaná osobám poskytujícím pěstounskou péči. A různé další.

Kde žádat o sociální dávky, když jste v nouzi?

Většina dávek a státní sociální podpory se vyřizuje na Úřadu práce. Zde i můžete vyřídit jak podporu v nezaměstnanosti, tak i sociální dávky jako je třeba rodičovský příspěvek, dávky na bydlení, přídavky na děti a všechny další.

O dávky je možné požádat i elektronicky, přes internet. Všechny podrobné informace a formuláře, pro sociální dávky je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz. Vyplněné formuláře je následně možné zaslat elektronicky přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *