Od pondělí, 21. prosince 2020, si mohou OSVČ začít podávat žádosti o ošetřovné za listopad 2020. Je možné požadovat 400 Kč za jeden kalendářní den. Pokud se dítě vracelo do školy 18. 11. 2020, pak je to 6800 Kč. Pokud až 30. 11. 2020, pak je to 11 600 Kč. Ošetřovné je nově možné kombinovat i s kompenzačním bonusem, nebo podporou z programu antivirus.

Ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020 – žádost od 21. 12. 2020

S možností podat žádost o ošetřovné pro OSVČ, za listopad 2020, si Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo poněkud na čas. Žádosti o ošetřovné za listopad, si mohou živnostníci (OSVČ) začít podávat, až od pondělí 21. prosince 2021, od 9:00.

Důvodem pro toto zpoždění, bylo jednak to, že v první části prosince, bylo možné podávat ještě žádost o ošetřovné za říjen. Původně MPO avizovalo, že žádost za listopad bude k dispozici od 14. 12. 2020.

Za listopad je nárok na ošetřovné i na kompenzační bonus pro OSVČ současně

Následně se ale ještě čekalo, jak to dopadne se schvalováním možnosti čerpat ošetřovné a kompenzační bonus současně.

Tuto změnu zákona, 17. 12. 2020 podepsal prezident, a nově je tak možné kombinovat kompenzační bonus i s ošetřovným nebo s podporou Antivirus pro zaměstnavatele či Antivirus na úhradu nájemného (to v říjnu nebylo možné)

Za listopad, si tak o ošetřovné, mohou požádat i OSVČ, kteří již uplatnili nárok na kompenzační bonus, za příslušná kompenzační období v listopadu.

Žádost o ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020 – od 21. prosince 2020

Žádost o ošetřovné za listopad 2020, kdy byly ještě po většinu měsíce uzavřené skoro všechny školy, si mohou OSVČ podávat od pondělí 21. 12. 2020:

 • Začátek příjmu žádostí o ošetřovné za listopad je od 21. prosince 2020 od 9:00
 • Žádost musí být podána nejpozději do 21. ledna 2021 do 23:59

Kolik je ošetřovné pro OSVČ za listopad 2020?

Podmínky pro nárok na ošetřovné za listopad 2020, jsou podobné, jako za říjen. Je nárok, na částku 400 Kč, za jeden kalendářní den.

Vzhledem k tomu, že většina škol se otevřela nejpozději v pondělí 30. 11. 2020, pak je v listopadu možné požadovat ošetřovné za 29 dní (nebo kratší dobu).  Za 30. 11. 2020 je nárok, jen pokud by dítě bylo v karanténě.

Pokud byste si rozhodli ponechat dítě doma, na domácí výuce i při otevřené škole, tak už na ošetřovné nárok není.

Pokud se ale škola otevřela pro konkrétní dítě dříve, pak je to méně. Například žáci prvních a druhých tříd, se do škol vraceli už 18. listopadu 2020 (u nich by byl nárok na ošetřovné jen za 17 dní.

 • Ošetřovné za listopad 2020 pro OSVČ = 400 Kč za 1 kalendářní den
 • Nárok na ošetřovné je i za státní svátek 17. 11. 2021
 • Při návratu dětí do škol 18. 11. 2020 je to 6 800 Kč za listopad
 • Při návratu dětí do škol 30. 11. 2020 je to 11 600 Kč za listopad

Kdo má nárok na ošetřovné za listopad 2020

Základní podmínky pro ošetřovné za listopad 2020, jsou stejné jako v říjnu:

 • Nárok na ošetřovné je u dětí mladších než 10 roků
 • U starších dětí (do 26 roků a i u jiných osob) je nárok na ošetřovné pro OSVČ, jen pokud jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost)
 • OSVČ musí být v listopadu aktivní podnikatel (nesmí mít přerušené/ukončené podnikání)
 • Nárok není u OSVČ vedlejších, kteří mají nárok invalidní důchod nebo starobní důchod, rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství, nebo kteří podnikají při zaměstnání
 • OSVČ nesmí mít žádné dluhy vůči státu (např. sociální nebo zdravotní pojištění, daně a další platby vůči Finančnímu Úřadu apod.)

Žádost o ošetřovné za listopad 2020

Žádost bude od 21. 12. 2020, od 9:00, k dispozici v online aplikaci na webu Ministerstva průmyslu a obchodu:

 • Online žádost o ošetřovné za listopad najdete zde

Vyplněnou žádost je následně nutné odeslat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo třeba poštou:

 • Písemně poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, obálka musí být označena „fplis“
 • Datovou schránkou: do datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis
 • Emailem s elektronickým podpisem: na adresu fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést „fplis“.

Kdy dostanou OSVČ ošetřovné za listopad 2020

Vzhledem k tomu, že zpracování žádostí o ošetřovné, trvá Ministerstvu průmyslu a obchodu obvykle cca 2 – 3 týdny, tak i když si OSVČ o ošetřovné požádá ještě v prosinci, dá se očekávat, že bude vyplaceno nejdříve na začátku ledna 2021.

Nárok na kompenzační bonus a ošetřovné (nebo další podporu Antivirus) za listopad 2020

Oproti ošetřovnému za říjen 2020, je u listopadového ošetřovného jeden velký rozdíl. Zatímco v říjnu, nebylo možné žádat o ošetřovné a kompenzační bonus současně, za listopad je to už možné.

Může za to schválená změna zákona, kterou 17. prosince finálně podepsal prezident. V rámci novely zákona o spotřebních daních, byl při schvalování v senátu vložen „doplněk“ pro zákon o kompenzačním bonusu, který umožňuje kombinovat různé druhy podpory pro OSVČ, během epidemie koronaviru:

V § 8 odst. 1 zákona č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, písmeno c) zní: „c) kompenzační bonus za kalendářní den, za který obdržel v České republice nebo v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru podporu související se zmírňováním následků výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2, s výjimkou

 1. podpory, která slouží k úhradě nájemného,
 2. podpory poskytované zaměstnavatelům,
 3. podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ.“.

Za listopad 2020, tak OSVČ může požadovat jak kompenzační bonus, tak i ošetřovné (nebo i další podporu z programu Antivirus)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *